Gemeenteberichten week 10 2019

Onderwerpen college

 • Veiligheidsbeleid 2019-2022: ‘Ik voel me veilig in Oisterwijk’
 • Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake ‘Mogelijkheid verduurzaming maatschappelijk vastgoed’
 • Besluit opleggen last onder dwangsom en last onder bestuursdwang illegaal gerealiseerde bouwwerken geen gebouwen zijnde aan de Laag Heukelomseweg
 • Haaren: Maatregelen wegen en riolering
 • Haaren: aanpassen weerstandscapaciteit en budget operationele fase herindeling
 • Wijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel
 • Principemedewerking herziening bestemmingsplan De Logt 3a Oisterwijk
 • Principemedewerking sanering/herbestemming agrarisch bedrijf Kerkhovenbaan 6 Heukelom
 • Afwijzing principeverzoek vestiging supermarkt Heusdensebaan 52 in Oisterwijk
 • Beantwoording artikel 34 vragen van de VVD over de bezetting van de eerste verdieping van de Tiliander

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het aanpassen van de kelders
 • Bosweg 154 A Oisterwijk, het plaatsen van een poort en hekwerk aan de voorzijde hoger dan 1 meter
 • Oisterwijkseweg 54 Moergestel, het renoveren van een woonhuis
 • Merodelaan 65 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Schout Van Engelenstraat 6 Oisterwijk, het verbouwen van een bestaande woning en bijgebouw
 • Oirschotsebaan 6 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Verleend

 • Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van de voorgevel
 • Sprendlingenpark 20 Oisterwijk, het oprichten van twee vuurwerkopslagplaatsen en een ruimte t.b.v. een waterbassin
 • Molenakkerstraat 2 Moergestel, het realiseren van een bed&breakfast
 • Bernard Vrienslaan 20 Oisterwijk, het plaatsen van een tweezijdige nokverhoging
 • Industrieweg 8 A Moergestel, het wijzigen van een bestemming
 • Schoolstraat 60A Moergestel, het uitbreiden van een bedrijfspand
 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het kappen van een eik
 • Aan de oever van de Voorste Stroom nabij de Lindeparklaan Oisterwijk, het kappen van 2 Spaanse aken, 2 witte populieren en 1 Italiaanse populier
 • Deken Swaensstraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een patiobungalow
 • Schijfstraat 6B Oisterwijk, het uitoefenen van een multidisciplinaircentrum
 • Heuvelstraat 19 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan
 • Nijssenstraat 4, Hilvarenbeek, het brandveilig gebruiken van de groepsaccommodatie (kijk voor meer informatie op de website www.hilvarenbeek.nl)

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk
 • Vastgesteld wijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel

Vergunningen evenementen horeca

 • Aan Dorpsherberg Parkeer BV voor een drank- en horecavergunning voor De Dorpsherberg aan de Dorpsstraat 37 in Oisterwijk
 • Aan Dorpsherberg Parkeer BV voor een drank- en horecavergunning voor Maik aan de Dorpsstraat 37 in Oisterwijk
 • Aan Dorpsherberg Parkeer BV voor een drank- en horecavergunning voor Salt aan de Dorpsstraat 39 in Oisterwijk
 • Willeke den Draaier voor het houden van Willeke Meets op 5 mei, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 juli, 4 augustus, 1 en 8 september in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 8 en 10 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 maart: vanwege het leggen van struikelstenen zijn de George Perklaan, Schoolstraat en Peperstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Nog niet uitgeleerd? Schrijf je in bij de VrijwilligersAcademie

Ben jij vrijwilliger of mantelzorger? Dan mag jij meedoen aan de activiteiten van de VrijwilligersAcademie Oisterwijk.

Op de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl vind je bijeenkomsten, lezingen, workshops en korte trainingen, die door verschillende organisaties binnen Oisterwijk worden aangeboden. Op deze manier willen we inwoners iets teruggeven voor hun vrijwillige inzet.

De activiteiten zijn meestal gratis, behalve wanneer anders wordt vermeld.

Programma

De activiteiten in maart en april zijn:

 • 5 maart –  Workshop Dansant Bewegen ( Zorgatelier Oisterwijk)
 • 12 maart – Workshop Dansant Bewegen ( Zorgatelier Oisterwijk)
 • 12 maart – Lezing: Were di (Culturele Kring Adriaen Poirters)
 • 18 maart – Lezing: Vingerafdruk van verdriet (Metgezel in Zingeving)
 • 19 maart – Oorzaken van Dementie (Altzheimercafe)
 • 17 april – Hulp bij verplaatsen van minder mobiele mensen en rolstoelgebruikers (VrijwillgersAcademieOisterwijk i.s.m. Zorgatelier Oisterwijk)

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor een activiteit op de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl.

Update werkzaamheden kruispunt Blokshekken-Spoorlaan en Ambachtstraat

We zijn begonnen met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan. We proberen de werkzaamheden aan het kruispunt zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden rondom het KVL-terrein.

Het werk zorgt voor overlast, maar door de werkzaamheden gezamenlijk op te pakken proberen we de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.

Eenrichtingsverkeer tijdens werkzaamheden

Tijdens het werk is op de Spoorlaan en Blokshekken éénrichtingsverkeer. Dat betekent dat je wel vanaf de zijde van het station richting de Jumbo en Blokshekken kunt rijden, maar niet andersom. Het éénrichtingsverkeer geldt voor alle verkeer, behalve voetgangers en fietsers, vanaf de Stationsstraat tot ongeveer de brandweerkazerne. We zorgen ervoor dat de brandweer altijd snel kan uitrukken wanneer dat nodig is. Daarnaast is de parkeerplaats van de Jumbo altijd bereikbaar.

Zolang de werkzaamheden duren, blijft de spoorwegovergang Blokshekken-Spoorlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Fietsers mogen met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van de overgang.

Ambachtstraat

Ook aan de Ambachtstraat wordt hard gewerkt. Een update:

 • In de komende weken worden nieuwe kabels en leidingen gelegd
 • De tijdelijke verbindingsweg tussen Ambachtstraat en Almystraat is open
 • Na de carnaval starten we met het verwijderen van het riool onder de huidige Ambachtstraat
 • In de komende weken is er onderzoek naar niet gesprongen explosieven en archeologie

Omleidingsroute bus Tilburg – Den Bosch

De bus van Den Bosch naar Tilburg blijft de normale route rijden. De bus van Tilburg naar Den Bosch rijdt een omleidingsroute. De bushalte bij het station vervalt dus alleen voor deze route. Er komt ter hoogte van de Lidl aan de Gemullehoekenweg een tijdelijke bushalte.

De werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes duren ongeveer 3 maanden.

Trialoog filmvoorstellingen en lezing over verdriet

De trialoog filmvoorstellingen van Metgezel in Zingeving zijn begonnen. In 2019 is het thema ‘hoop van generatie op generatie’. Ook is er 18 maart een bijzondere lezing over verdriet in Tiliander.

Op maandag 11 maart draait de film ‘I Daniel Blake’ en op donderdag 21 maart Lion. Er is altijd een middagvoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. De films zijn te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk. De entree inclusief een welkomstdrankje is €5,-.

Meer weten over filmvoorstellingen? Kijk op de website www.metgezelinzingeving.com. Bellen kan ook: (013) 211 05 33 (Wil van Egmond) of (06) 134 16 942 (Jan Daem).

Lezing ‘Vingerafdruk van verdriet’

Op maandag 18 maart is in Tiliander de bijzondere lezing ‘Vingerafdruk van verdriet’. De lezing wordt gehouden door prof. dr. Manu Keirse, hoogleraar verlieservaring. Hij heeft het boek ‘Vingerafdruk van verdriet’ geschreven waar de lezing op is gebaseerd. De lezing gaat over de emoties waarmee je wordt geconfronteerd bij het verlies van een dierbare en hoe je hiermee omgaat. Voorafgaand aan de lezing is een toelichting rondom om een nieuw initiatief in onze gemeente: een lotgenotengroep voor ouders die een kind verloren hebben.

Kaarten

De lezing begint om 19.30 uur, de toegang vanaf 19.00 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten €10,- en aan de kassa €12,50. U kunt online kaarten kopen via de website www.tiliander.com. Of op de volgende locaties:

 • Boekhandel Oisterwijk, Dorpsstraat 2 in Oisterwijk
 • Novy, Rootven 10 in Moergestel
 • Abdijwinkel Koningshoeven, Eindhovenseweg 3 in Tilburg

Zijn de kosten voor de kaarten een probleem om mee te doen? Neem contact op met Jan Daem van Metgezel in Zingeving via mailadres info@metgezelinzingeving.nl of bel (06) 134 16 942.

­­‘Ik voel me veilig in Oisterwijk’ – nieuw veiligheidsbeleid Oisterwijk als sturingsmiddel

Het college van Oisterwijk heeft het nieuwe “Veiligheidsbeleid 2019-2022: Ik voel me veilig in Oisterwijk” vastgesteld en legt dit ter besluitvorming voor aan de raad op 11 april.

Het nieuwe beleid geeft prioriteiten aan en stelt de gemeente in staat de regierol op zich te nemen op het gebied van veiligheid.

Uitgebreide raadpleging (netwerk)partners en burgers

Het nieuwe veiligheidsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met netwerkpartners (politie, brandweer, Openbaar Ministerie, zorg- en veiligheidshuis, Leystromen e.d.), burgers, en partnergemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Zo is opgehaald hoe de lokale veiligheidssituatie er nu en in de (nabije) toekomst uit ziet, is het vorige beleid geëvalueerd en zijn inwoners naar hun ervaringen, wensen en zorgen gevraagd via het digitale burgerpanel. Samen met de raadscommissie Algemene Zaken is gekeken naar de prioritering in het brede veiligheidsdomein.

Focus op de veiligheid op straat

Uit de brede raadpleging is gebleken dat we veel aandacht moeten hebben voor de veiligheid van de mensen op straat in onze gemeente en de beleving daarvan. Daarom is in het beleid de focus gelegd op het aanpakken van overlast. Verder is gekeken naar bovengemiddeld voorkomende strafbare feiten in onze gemeente met veel impact op het veiligheidsgevoel. Dat heeft geleid tot de prioritering van woninginbraken, overvallen en fietsendiefstallen. Tot slot is bewust gekozen om de komende jaren ook aandacht te hebben voor de minder zichtbare criminaliteit gerelateerd aan hennep en de productie van synthetische drugs. Naast de benoemde prioriteiten is veel aandacht voor communicatie. Communicatie is essentieel voor het veiligheidsgevoel van mensen.

Meer ruimte voor verdieping en actuele problemen

Meer focus in het beleid  brengt voordelen met zich mee. Burgemeester Hans Janssen, verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid: “Ten opzichte van het oude beleid kiezen we bewust voor drie in plaats van vijf prioriteiten. Prioriteiten die passen bij het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben daarbij de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele problemen of acute situaties. Die behoefte is ook groot.”

Maak het mooier en maak kans op een waardebon van €20,-

De gemeente Oisterwijk wil de komende jaren meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en organisaties om met eigen initiatieven hun leefomgeving te verbeteren. Hoe kunnen we dat het beste doen? Bij welke onderwerpen? Wat heb jij van ons nodig? Vul de enquête in en denk met ons mee!

Waar kan de gemeente Oisterwijk volgens jou meer ruimte geven aan de ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties? En als jij meer ruimte krijgt voor jouw eigen ideeën; hoe wil je dan samenwerken met anderen?

Samen kunnen we Oisterwijk nog initiatiefrijker maken! Het invullen van deze enquête duurt slechts 5 minuten en je helpt de gemeente daarmee erg op weg! De resultaten worden gebruikt voor een Ambitiedocument van de gemeente. Ga naar de enquête door de QR-code in dit bericht te scannen of ga naar onze website www.oisterwijk.nl/maakhetmooier.

Wanneer je aan het eind van de vragenlijst jouw e-mailadres achterlaat, maak je ook nog eens kans op 1 van de 5 Oisterwijkse waardebonnen ter waarde van €20,-! Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail naar omgevingswet@oisterwijk.nl.

Geuroverlast door bemesting

Ruikt u mest? Dat kan! Het voorjaar is in aantocht en dat is de periode dat het land weer bemest wordt. Vanaf 1 februari mag dat op enkele soorten landbouwgrond. Vanaf 16 februari op alle landbouwgronden.

Mest wordt al jaren geïnjecteerd in de grond in plaats van dat het eroverheen gesproeid wordt. Dat scheelt al heel veel in geur en het is beter voor het milieu, omdat er met injecteren van mest veel minder mest in de sloten spoelt. Ondanks de moderne techniek, hangt er in deze periode vaak tijdelijk een mestgeur in de lucht. Dit wordt soms als hinderlijk ervaren.

Vragen?

Heeft u vragen over geuroverlast? Hiervoor kunt u bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant terecht: (013) 206 05 00.

Doet je fietsverlichting het nog?

Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook nog heel ver weg.

Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijtjes raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

18 maart: bijeenkomst Energiezuinig Ondernemen

Hoe speel ik als ondernemer slim in op de nieuwe milieuwetgeving? Om antwoord op deze vraag te geven organiseert de gemeente samen met Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk) op maandag 18 maart 2019 de bijeenkomst Energiezuinig Ondernemen.

Tijdens de bijeenkomst kom je als ondernemer meer te weten over hoe je efficiënt inspeelt op de nieuwe milieuwetgeving en het Activiteitenbesluit. De toegang is gratis.

Programma

De Oisterwijkse projectontwikkelaar van duurzame bedrijfspanden Jos Klanderman (Dokvast) is gastheer. In het recent gerestaureerde bedrijfspand aan de Schijfstraat 12 deelt hij tijdens de avond zijn ervaring op het gebied van energiezuinig ondernemen. Pieter Schalk, projectleider van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, neemt je mee in de wereld van nieuwe milieuwetgeving en welke eerste concrete stappen je als ondernemer kunt zetten. Het programma biedt veel informatie over toegankelijke energiebesparing, waaronder zonnepanelen en warmtepompen.

Aanmelden

Ben je benieuwd hoe je jouw bedrijfspand verduurzaamt? En welke concrete verplichtingen en kansen het Activiteitenbesluit jou geeft? Dan ben je als ondernemer in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom van harte welkom! Voor deze bijeenkomst meld je je door een mail te sturen naar: secretariaatruimtesamenleving@oisterwijk.nl. In de mail zet je jouw naam (en die van eventuele collega’s) en bedrijfsnaam. Aanmelden kan tot en met 14 maart.

Wanneer en waar

 • Maandag 18 maart
 • 30 – 21.30 uur (vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar)
 • Dokvast, Schijfstraat 12 in Oisterwijk

Kijk voor meer informatie op de website www.dec-oisterwijk.nl