Gemeenteberichten week 1 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heuvelstraat 19 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan
 • Zelt 10 Moergestel, het realiseren van een 2de woning in de stal van het hoofdgebouw
 • Wim van Baaststraat Oisterwijk, het realiseren van een woning
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een kas
 • De Lind 1 Onbekend, het bouwen van een carport met 2 houten bergingen
 • Moergestelseweg 5A Oisterwijk, het intern verbouwen van een woonhuis
 • Rootven 35-1 Moergestel, het plaatsen van een nieuw kozijn en deur
 • Lindeplein 13 Oisterwijk, het plaatsen van een harmonicapui
 • Langvennen Zuid/Harrie Jansenstraat Oisterwijk, het kappen van 3 bomen
 • George Perklaan ong. Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Luxemburgstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van het bestaande pand
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het veranderen van het u-gebouw in een multifunctioneel complex
 • Kerkstraat ong. Moergestel, het realiseren van 17 zorgappartementen en 1 beheerderswoning
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van het ketelhuis

Verleend

 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6
 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het renoveren en verbouwen van een bestaande langgevelboerderij en het plaatsen van 2 bijgebouwen
 • Oirschotsebaan 53, te Oisterwijk, voor het oprichten van een schapenstal ten behoeve van natuurbeheer

Verlengd

 • Vennelaan 2 Oisterwijk, het slopen van een garage
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het aanleggen van teeltondersteunende voorzieningen

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Bosweg 154A te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Oirschotsebaan 53 te Oisterwijk, voor het veranderen van een schapenhouderij.
 • Laan van KVL ong. te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 4 januari gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 januari: vanwege de Taxandria Nieuwjaarscross is de Adervendreef in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werk aan de weg: Krijtestraat Moergestel

Vanaf maandag 7 januari krijgt de Krijtestraat in Moergestel nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren 5 weken. De nieuwe straat wordt in 2 fasen aangelegd. Fase 1 is vanaf de Prinses Chirstinastraat. Fase 2 vanaf het Rootven.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) vanaf maandag 7 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • de zand/speelbak op het KVL-terrein bij de Lakfabriek

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • op het Icarusplein
 • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

Pannenschuur

 • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
 • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

Klompven/Eikenven en omgeving

 • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

De Scheepersdijk en omgeving

 • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

Heukelom

 • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

Moergestel

 • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
 • op het gazon aan de Kasteellaan

OV Reizigerspanel Brabant. Meld je aan!

Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel?

Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

Zelf jouw OV verbeteren…

Door ongeveer 6 keer per jaar je mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven, kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar vervoer nog beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan over veel verschillende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Voorbeelden daarvan staan op www.OV-panelbrabant.nl.

… én sparen voor cadeaubonnen of het goede doel

Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat je tijd kostbaar is. Daarom krijg je voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. Je kan er ook voor kiezen een goed doel te steunen.

Meer informatie en/of aanmelden?

Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl. Daar vind je meer informatie en kan je je ook inschrijven.

Oisterwijk, Parel in ’t groen presenteert: nieuwjaar met Mark van de Veerdonk

Een nieuw jaar, een nieuw geluid! De gemeente Oisterwijk kiest dit jaar voor een andere kijk op Oisterwijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari 2019 in Tiliander.

Samen met burgemeester Hans Janssen neemt de Brabantse cabaretier Mark van de Veerdonk ons met humor en een Oisterwijkse insteek mee in het ‘oud en nieuw’ in onze gemeente. Onlangs traden hij en zijn pianist al op voor de vrijwilligers van Oisterwijk en nu doet hij dit graag nog eens dunnetjes over voor de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst! De theaterzaal in Tiliander is het decor van deze nieuwjaarstoespraak nieuwe stijl en daarbij geldt: vol is vol. Dus meld je snel aan om in aanmerking te komen voor een plaatsbewijs.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de voorstelling? Dan kun je je vanaf 28 december 2018 via de website van de gemeente Oisterwijk aanmelden voor kaarten. De kaarten zijn gratis en worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Je kunt maximaal 2 kaarten per persoon aanvragen. Ben jij een van de gelukkige ‘Oisterwijkers, Moergestelnaren of Heukelommers’ die een kaartje heeft bemachtigd? Dan ontvang je van ons uiterlijk 4 januari een bevestiging en meer informatie.

Aanmelden voor kaartjes kan vanaf 28 december 2018 via www.oisterwijk.nl/nieuwjaarsbijeenkomst.

Geen kaarten? Toch welkom!

Heb je geen bevestiging ontvangen en dus geen kaarten, maar wil je toch met andere inwoners, verenigingen en ondernemers proosten op het nieuwe jaar? Dat kan! Het gemeentebestuur nodigt je van harte uit om woensdag 9 januari 2019 vanaf 20.30u samen het glas te heffen op een mooi, gezond en succesvol 2019 in de foyer van de Tiliander, Spoorlaan 82 c in Oisterwijk.

Luier of incontinentieluiers? Gebruik de witte zakken!

Kinderen nog in de luiers? Of bent u afhankelijk van (incontinentie)luiers? Dan heeft u waarschijnlijk veel afval in de grijze container (restafval). Daarom heeft de gemeente op verschillende plaatsen in de stad openbare containers geplaatst, speciaal voor (incontinentie)luiers.

De luiercontainers zijn te herkennen aan de sticker met (incontinentie)luier. Wel is het verplicht om witte of doorzichtige zakken te gebruiken voor luier- en incontinentiemateriaal. Dan is duidelijk zichtbaar dat het om luier- en incontinentieafval gaat. Van dit afval wordt onder andere biogas en nieuw plastic gemaakt. Zit het niet in een witte of doorzichtige zak, dan wordt het door de verwerkingsfabriek verbrand in plaats van hergebruikt. En dat kost geld en is slecht voor het milieu. Op verschillende plekken in de gemeente kunt u gratis witte luierzakken ophalen. Een overzicht van de containers vindt u op www.oisterwijk.nl/luiers.

Wat mag in de container?

(Alleen verpakt in de juiste zakken)

Wat mag niet in de container? Waar kan ik witte zakken ophalen?
– Gebruikte (incontinentie)luiers

– Gebruikte babydoekjes

 

– Maandverband en inlegkruisjes

– (Latex) handschoenen

– Washandjes

– Zalfpotjes of -tubes

– Stoma-afval

– Overig incontinentiemateriaal zoals onderleggers

 

Oisterwijk:

·         Gemeentekantoor, De Lind 44

·         Kringloopwinkel en milieustraat, Veldweg 8

Moergestel:

·         Drogisterij Kemps, Rootven 8

·         Consultatiebureau Moergestel, Kloosterdreef 3

 

Logeerhuis biedt tijdelijke woonruimte bij noodsituaties                           

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk openen in samenwerking met Leystromen in december een logeerhuis. Het logeerhuis – dat in Hilvarenbeek komt – is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving.

In het logeerhuis verblijven mensen die nergens anders terecht kunnen. Niet bij familie of vrienden en niet bij andere maatschappelijke opvang. Iedereen kan in zo’n situatie terecht komen en er is steeds meer behoefte aan tijdelijke woningen. De gemeenten willen niet dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Daarom starten de 3 gemeenten samen met Leystromen een proef met een logeerhuis. Het kan zijn dat een gezin dakloos is geworden, dat er sprake is geweest van huiselijk geweld of dat een time-out nodig is om escalatie te voorkomen. Een gezin kan dan verblijven in het logeerhuis. Tijdens het verblijf wordt gezocht naar een plek waar het gezin langere tijd kan verblijven. De proef duurt 1 jaar. Daarna wordt deze geëvalueerd.

Tot rust komen

De gemeenten willen in nood helpen met passende huisvesting. Wethouder Immink (Goirle): “Er komt veel op gezinnen af die in een noodsituatie verkeren. Wij kunnen deze mensen nu een plek bieden om tot rust te komen en te werken aan verbetering van hun situatie”. “Het logeerhuis is een goede aanvulling op de bestaande opvang”, vult wethouder Overmans (Hilvarenbeek) aan. “Het voordeel is dat deze tijdelijke woning in de eigen woonomgeving is. Dichtbij familie en vrienden, werk en school. Het normale leven kan dan zoveel mogelijk doorgaan”. Wethouder Smit (Oisterwijk) ziet nog een belangrijk voordeel van het logeerhuis. “Het aanvragen van urgentie kan in noodsituaties te lang duren. In het logeerhuis kunnen mensen sneller terecht. Hiermee willen we voorkomen dat een situatie erger wordt”.

Sportpark Den Donk ‘uit de grond’

In de laatste weken van 2018 is er weer hard gewerkt op Sportpark Den Donk aan de bouw van het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal. Eind november stortten we het beton voor de vloer van de sporthal. Daarvoor hadden we maar liefst 290 m3 beton nodig (dit zijn zo’n 30 vrachtwagens)! Daarnaast zijn de wanden voor de zwembadbak afgewerkt. Afgelopen week startte de aannemer met het zetten van de wanden voor de sporthal. De bronbemaling (grondwaterpomp) is verwijderd en de fundering is weer tot het maaiveld aangevuld met zand. We kunnen met trots zeggen dat de bouw nu ‘uit de grond is’.

Wist je dat… je duurzaam kunt koken?

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar ook tijdens het koken verbruik je energie. En daar valt toch wel wat op te besparen.

Hoe? We hebben het voor je op een rij gezet:

 • Voor het energieverbruik maakt het niet uit of je water koker in een pan, waterkoker of fluitketel. Wat wel uitmaakt, is dat je vooral niet meer water opwarmt dan je nodig hebt. Totale besparing: €30,- en 30 kg CO2-uitstoot per jaar
 • Breng je water aan de kook of warm je eten op? Houd de deksels dan zo veel mogelijk op de pannen. Dan houden de pannen extra warmte binnen en heb je minder energie nodig om de inhoud op temperatuur te krijgen. En draai het gas laag als iets een tijdje moet koken of pruttelen. Totale besparing: €5,- per jaar

Meer bespaartips? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Afval? Zo halen we het op in 2019!

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afval inzameling. Zo zien we afval steeds meer als een grondstof voor nieuwe producten. Daarom vragen we aan de inwoners om het afval meer en beter te scheiden. En dat levert goede resultaten op! We zijn duurzaam bezig!

Maar duurzaamheid gaat verder. Daarom kijken we ook goed naar de manier waarop we afval inzamelen. Bijvoorbeeld door de ophaalroutes efficiënter in te plannen of het aantal inzameldagen per week terug te dringen. Zo rijden we minder op en neer en besparen we kilometers. En ook dat is beter voor het milieu.

Ook in 2019!

Dit jaar gaan we hier natuurlijk mee door. Wel veranderen er een aantal dingen, zoals de inzameldagen van jouw afval. Het kan zijn dat je jouw oud papier, PMD of restafval op een andere dag aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het gft-afval blijft hetzelfde. In de Afvalkalender ziet je wanneer we bij je langskomen.

GFT-afval bij appartementencomplexen

Een andere, meer ingrijpende verandering is voor sommige bewoners van appartementencomplexen. Woon je in een appartement en maak je nu gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan krijg je volgend jaar de mogelijkheid om je afval beter te scheiden. We gaan namelijk ook het GFT-afval apart bij je ophalen. Je krijgt hiervoor een speciale afvalbak thuisgestuurd. Met een brief hebben we hierover de bewoners geïnformeerd.

Download de kalender!

Benieuwd wanneer we het afval in jouw straat komen ophalen? Bekijk dan de Afvalkalender 2019 in de Afvalstoffendienst App of je print deze uit vanaf de website: www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet, bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.