Gemeenteberichten week 1 2018

De afvalkalender in 2018

In de afvalstoffendienst app ziet u wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald.

Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze website www.oisterwijk.nl/afvalkalender kunt u de kalender ook gratis downloaden en uitprinten.

Maakt u geen gebruik van de app of lukt het niet om de kalender te downloaden? U kunt een papieren versie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. U krijgt de kalender dan begin januari thuisgestuurd.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kapelaan Huyberslaan 33 Oisterwijk, het vergroten van een woonhuis
 • Gasthuisstraat 33 Oisterwijk, het constructief wijzigen van een woonhuis
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Heuvelstraat 1 Moergestel, het bouwen van een woning
 • Graag Bernadottelaan 10 A Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Heuveldwarsstraat 9 Moergestel, het verbouwen van de woning

Verleend

 • De Lind 12 A Oisterwijk, het aanbrengen van windveren en het vervangen van een dakkapel door dakraam
 • Laan Van KVL 6 Oisterwijk, het plaatsen van een tuinhuisje, een overkapping en een erfafscheiding

Verlengd

 • Kloosterstraat 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Organiseren van een vreugdevuur, zondag 7 januari van 16.00 – 19.30 uur, Willem van der Aapark in Oisterwijk

Milieu

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Bosweg 177 Oisterwijk, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, dossiernummer 2017-0984
 • Klompven 1A Oisterwijk, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, dossiernummer 2017-0937
 • Klompven 7 Oisterwijk, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, dossiernummer 2017-0953
 • Dorpsstraat 8 Oisterwijk, het vervangen van een koelcel, dossiernummer 2017-0955
 • Steenstraat 1 Heukelom, het aanleggen van een bassin voor opvang van hemelwater, dossiernummer 2017-0795

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf vrijdag 5 januari 2018 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Nieuw doel voor de kastanje, denk jij mee? 

Wat maken we van de gekapte boom bij het bevrijdingsmonument? Heb jij een leuk idee? Laat het ons weten! Het budget is bescheiden, dus laat je creativiteit de vrije loop.

Dit jaar hebben we de tamme kastanje bij het bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg helaas moeten kappen omdat de boom dood was. Uit de reacties van bewoners blijkt dat veel mensen mooie herinneringen hebben aan de boom. Daarom hebben we de stam van de boom bewaard. We willen iets van de stam maken als herinnering aan deze bijzondere boom. Het zou een bankje kunnen zijn, in de buurt van het monument maar er zijn vast nog andere goede ideeën. Wat vind jij? Mail je idee naar communicatie@oisterwijk.nl.

Een veilige buurt met WhatsApp

Bent u al lid van de WhatsApp-groep in uw buurt? Via de groep wordt u op de hoogte gehouden van verdachte situaties in uw buurt. Stuur een mailtje met uw adres naar gemeente@oisterwijk.nl. U krijgt dan alles gegevens die u nodig hebt om lid te worden. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
U wilt geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in uw brievenbus. Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker, NEE-JA-sticker of WEL Nieuwsklok-sticker op bij het gemeentekantoor.

Trouwen of partnerschap? Geef het online door!

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Geef dit dan online door aan de gemeente via www.oisterwijk.nl/trouwen. Hier staat ook meer informatie over de kosten, trouwlocaties en trouwambtenaren.

Vraagpunt Oisterwijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien bent u op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er nu het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wilt u een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan kunt u dit regelen bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Waar kunt u milieuklachten melden?
Geluidsklachten, klachten over stankoverlast of bodem- en luchtverontreiniging en lichthinder in de gemeente Oisterwijk kunt u melden bij de milieuklachtenlijn van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U kunt hier 24 uur per dag terecht: (073) 681 28 21. Voor meer informatie over de afhandeling van milieuklachten kijkt u op www.milieuklachtencentrale.nl.

Van uw kerstboom af na de feestdagen

Wilt u na de feestdagen niet met uw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de vele verzamelplaatsen in de gemeente. Uw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

U mag uw lege kerstboom (dus zonder versiering) van dinsdag 2 januari tot en met woensdag 10 januari 2018 op een verzamelplaats achterlaten. De boom wordt versnipperd en de houtsnippers hergebruikt in de plantsoenen.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • op het Icarusplein
 • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

Pannenschuur

 • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
 • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

Klompven/Eikenven en omgeving

 • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

De Scheepersdijk en omgeving

 • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

Heukelom

 • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

Moergestel

 • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
 • op het gazon aan de Kasteellaan

 

De raad heeft reces tot 8 januari 2018
Maandag     8 januari                                  Agendacommissie                                19.30 uur
Donderdag 11 januari                                 Extra commissie Ruimtelijke zaken

inzake schermen Prorail                        20.00 uur

Donderdag 11 januari                                 Extra beeldvorming “kavelsplitsing”       21.00 uur
Donderdag 18 januari                                 Beeldvormingsavond                             19.30 uur

 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het raadsspreekuur.  U bent hierbij van harte welkom. (tijden onder voorbehoud)

Gast van de Raad zijn?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013)529 1311. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

Agenda’s en stukken en notulen

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://oisterwijk.raadsinformatie.nl

Meer informatie:

Voorschot Brabant Water lager

Binnenkort krijgt u een rekening van Brabant Water met het volgende voorschot. Dit voorschot is lager dan u gewend bent. We leggen u uit hoe dat komt.

Brabant Water int voor de gemeente Oisterwijk de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit gaat veranderen. Vanaf 2018 legt de gemeente zelf alle gemeentelijke belastingen op via 1 aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet krijgt u in februari. U betaalt uw afvalstoffenheffing en rioolheffing over 2018 dus niet meer aan Brabant Water, maar aan de gemeente. Het voorschot dat u aan Brabant Water betaalt wordt daardoor lager. U betaalt nog wel gewoon aan Brabant Water voor uw waterverbruik.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl. Of neem contact op via (013) 529 13 11 of mail belastingen@oisterwijk.nl. Heeft u vragen over de voorschotnota of over uw waterverbruik, kijk op www.brabantwater.nl.