Gemeenteberichten 9 september 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molenakkerstraat 15 te Moergestel
 • Principemedewerking herontwikkeling Allemansven 2 te Moergestel
 • Beantwoording brief AB over Woningbouwimpuls
 • Samenwerkingsconvenant bibliotheek

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Wim van Baaststraat 2 Oisterwijk, het uitbouwen van de bijkeuken aan de voorkant van de woning
 • Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk, het plaatsen van reclameuiting
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef tussen nr 6 en 7 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken
 • Rosepdreef t.h.v. nr.9 Oisterwijk, het kappen van een meerstammige els
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 18 Oisterwijk, het kappen van 2 zomereiken
 • tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Klein Locht 7 Moergestel, het veranderen van de inrichting
 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van 4 outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting en met een terras
 • Leypad 13 Haaren, het plaatsen van een airco op dakkapel van 2e verdieping

Verleend

 • Valkenierslaan 7 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods waar zieke en afkalvende dieren tijdelijk gestald kunnen worden
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Lindelaan 31 Haaren, het uitbreiden aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Ontwerpbeschikking

 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dierenbezetting en stalsystemen in de bestaande stallen
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • Oude Baan 7 Haaren, gedeeltelijk intrekken vigerende omgevingsvergunning vanwege extern salderen op grond van de Wet natuurbescherming (omwb zaaknr.2021-026087). Wabo uitgebreide procedure

Stilgelegd

 • Sportlaan 6 Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Heuvelstraat 9 te Moergestel, voor het realiseren van een kantoorpand.
 • Holleneind 7 te Haaren, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een veehouderij.
 • Ruiting 11 te Haaren, voor het realiseren van een loods bij een plantenkwekerij;
 • De Sonman 22B te Moergestel, voor het veranderen van een kunststofspuitgiet bedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Wim van Baaststraat 21 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 9 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het houden van KLM Zomercarnaval op 10, 11 en 12 september op het Lindeveld in Oisterwijk

Meldingen

 • Voor het organiseren van een American Meeting op 12 september 2021 in een weiland aan De Scheerman in Moergestel

Laatste inwonersinitiatieven behandeld door Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Oisterwijk (MIGO)

Op 8 september houdt een aantal inwoners(initiatieven) voor de laatste keer een pitch bij Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) om in aanmerking te komen voor een subsidie voor hun (innovatieve) projecten, die voor en met inwoners van Oisterwijk gerealiseerd worden.

Het gaat om initiatieven die vorig jaar al zijn aangevraagd, maar vanwege corona niet door konden gaan. De betrokkenen van de gehonoreerde projecten komen op 22 september om 19.30 uur samen voor een feestelijke afsluitingsbijeenkomst.

Afscheid van MIGO

Vorig jaar al besloot de raad het jaarlijkse budget en de inzet van MIGO te stoppen vanwege noodzakelijke bezuinigingen. Dit besluit is – op verzoek van de raad – uitvoerig besproken met het bestuur van MIGO en er is samen gekeken naar andere mogelijkheden, maar dit heeft niet geleid tot een ander besluit.

Het bestuur van MIGO betreurt het besluit maar begrijpt de overwegingen van het gemeentebestuur wel. Zo is innovatie niet langer het belangrijkste doel, het gemeentebestuur zet vooral in op leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast bleek onder meer dat de meeste inwonersinitiatieven die zijn gehonoreerd zowel MIGO als de gemeente wisten te vinden voor ondersteuning. Veel aanvragen via MIGO passen ook in de gemeentelijke subsidieverordening. Uiteindelijk is als bezuinigingsmaatregel besloten afscheid te nemen van MIGO.

Subsidie voor inwonersinitiatieven

Subsidie voor inwonersinitiatieven blijft mogelijk. Wij beoordelen deze op basis van de subsidieverordening. Daarbij worden initiatiefnemers steeds vaker nadrukkelijk gevraagd ook zelf budget te zoeken voor hun activiteit, bijvoorbeeld via sponsoring of crowdfunding. Daarover volgt later meer informatie.

Het bestuur van MIGO heeft aandacht gevraagd voor nieuwe initiatieven die hen niet goed wisten te vinden of die ons niet weten te vinden. Wij zetten in op extra communicatie en informatie over subsidiemogelijkheden.

Het gemeentebestuur bedankt het bestuur van MIGO vanaf deze plaats voor hun toewijding en inzet sinds 2014. Op een later moment doen we dit nog op gepaste wijze.

Extra beweeglessen aan in de wijken Bunders en Waterhoef!

Bewegen in de wijk

Meer bewegen? Doe mee aan de beweeglessen voor 55 plussers. WYzorg biedt de mogelijkheid om in groepsverband en onder deskundige begeleiding gezellig en gezond bezig te zijn.

Samen met je buurtgenoten werk je aan balans, kracht en conditie. Dit doe je op locatie bij jou in de wijk. Want jij wilt toch ook zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven? Meedoen is de hele maand september gratis.

Waar en wanneer?

 • Oisterwijk Bunders, Trefcentrum de Bunders, Frans Halsstraat 32, 5062 LK. Maandag van 14.00 tot 15.00 uur
 • Oisterwijk Waterhoef, de Tovervogel, Terburghtweg 1 A, 5061 LA. Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur

De begeleiding gebeurt door een bewegingsdeskundige. Zorg dat je gemakkelijke kleding en sportschoenen aan hebt.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan aan via jellevandenelzen@wyzorg.nl of bel (06) 420 59 520. Kijk voor meer informatie op de website www.wyzorg.nl.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente.

Via e-mail krijg je een aantal keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Cultuurnota

In de week van 6 september 2021 starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Onderwerp van onderzoek is de cultuurnota van de gemeente Oisterwijk. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk zondag 5 september aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen wij met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij (de totstandkoming van) de cultuurnota. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

26 september Doggy Swim in Staalbergven

Het einde van het zwemseizoen van het Staalbergven staat weer voor de deur. En dit jaar is er weer een Doggy Swim! Honden (en hun baasjes) mogen samen een duik nemen in 1 van de baden van het Staalbergven. De Doggy Swim is van 15.00 tot 18.00 uur. Komen jij en je hond 26 september ook naar het Staalbergven? Hou voor actuele informatie onze Facebookpagina @staalbergven in de gaten.

Start aanleg Dorpspomp

In de week van 6 september starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe dorpspomp aan de Kop van De Lind in Oisterwijk.

Bij de bouw wordt de drinkwaterleiding gekoppeld aan de pomp. Als de pomp straks in gebruik is, kan iedereen drinkwater aan de pomp tappen.

Als de Dorpspomp af is, wordt deze onthuld door de initiatiefnemers en wethouder Dion Dankers. De Dorpspomp is uiteindelijk gerealiseerd mede dankzij het enthousiasme, de inzet en de financiële bijdrage van Initiatiefgroep Dorpspomp 2.0.

Start aanleg ondergrondse kabelverbinding Tilburg-Noord en Best

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. In opdracht van TenneT legt aannemer NRG de ondergrondse kabelverbinding aan.

Op maandag 13 september starten de werkzaamheden in Moergestel nabij Reedijk in de richting van Tilburg-Noord. De direct omwonenden en de inwoners die binnen een straal van 500 meter van de werkzaamheden wonen en ten zuiden van de Rijksweg A59, hebben per brief informatie ontvangen.

Het bouwproces: een ‘rijdende trein’

Het totale bouwproces voor het hele tracé tussen Tilburg Noord en Best van de ondergrondse verbinding duurt ruim een jaar. Tijdens de aanleg werkt TenneT op meer locaties en op verschillende tijdstippen tegelijk. Vergelijk het bouwproces met een rijdende trein: een vaste werkmethode en bouwvolgorde. TenneT start met het aanleggen van de toegangsweg, zodat ze het werkterrein kunnen bereiken. Vervolgens richt het bedrijf het werkterrein in en slaan ze bouwmaterialen op. Na het ontgraven legt TenneT de kabels in een open ontgraving aan. Daar waar dit niet mogelijk is, boren ze de kabels in de grond. Als de werkzaamheden klaar zijn, herstellen ze het terrein in de originele staat.

Meer informatie of vragen

Op de projectwebsite www.tennet.eu/tilburg-best staat meer informatie over het project. Je kunt je hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Op de site staat de link naar de projectatlas: een visualisatie van het tracé en de planning van de werkzaamheden.

Wethouder Eric Logister met MTV op pad

Afgelopen week fietste wethouder Eric Logister met Ron Hermus van MTV een rondje door het centrum van Moergestel. Onderweg stelde Ron een aantal vragen over uiteenlopende onderwerpen die inwoners van Moergestel bezighouden. Benieuwd naar de vragen én de antwoorden? Op 23 september om 19.00 uur kun je het zien op MTV (Ziggokanaal 44).