gemeenteberichten 9 juli 2020

Onderwerpen raad

 • Leden tijdelijke klankbordgroep ‘Vormgeving bestuurlijke samenwerking Regio Hart van Brabant’ en dhr. Huisman benoemen tot commissielid
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Het contract met accountant BDO
 • De Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving
 • De Wet voorkeursrecht gemeenten inzetten voor de woningbouwlocaties ‘Pannenschuur VI’ in Oisterwijk en Oostelvoortjes II in Moergestel
 • Het scenario ‘duurzaam en actief’ als richtinggevend toetsingskader voor besluiten op het gebied van mobiliteit
 • De vervolgaanpak voor de recreatieparken
 • De nota Bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2020-2022
 • De jaarstukken 2019
 • De ontwerpbegroting 2021 Hart van Brabant
 • De ontwerpbegroting 2021 GGD Hart voor Brabant
 • Het rekenkamerrapport ‘Exploitatie Cultuurcentra’
 • De Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2020 en de Verordening Wmo gemeente Oisterwijk 2020.1

Onderwerpen college

 • Pi-school de Hondsberg vervangende nieuwbouw: second opinion
 • Raadsinformatiebrief jaarrekening 2019 en herziene begroting 2020 cultuurcentra Tiliander/ Den Boogaard

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rectificatie: Tilburgseweg 73 Moergestel moet zijn nabij het perceel Tilburgseweg 73 Moergestel, het oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie
 • Schoolstraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het tijdelijk (5 jaar) afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en theetuin
 • Sportlaan 22 Oisterwijk, het bouwen van een clubgebouw
 • Reuselhof 12 Moergestel, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achtergevel
 • Nabij De Sonman 39 Moergestel, het verleggen van een PRB-buisleiding (met een instandhoudingstermijn van 10 jaar)
 • Scheibaan 2 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Alberdinck Thijmstraat 3 Oisterwijk, het plaatsen van een dak op de garage
 • Hoogstraat 130 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen
 • Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk, het aanbouwen van een garage en een opbouw op de bestaande aanbouw
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het renoveren en uitbreiden van het bestaande pand

Verlengd

 • De Nedervonder 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het verbouwen van een recreatiewoning

Bestemmingsplannen

 • Vestiging voorkeursrecht gemeenten op de locaties ‘Pannenschuur VI’ en ‘Oostelvoortjes II’

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 10 juli: vanwege de afscheidsceremonie van OBS Darwin is de Lavendel tussen de Zoom en het Pannenschuurplein in Oisterwijk tussen 11.30 en 12.30 uur dicht voor doorgaand verkeer

Overige bekendmakingen

Ondernemers gezocht voor markt Moergestel

In de gemeente Oisterwijk is elke vrijdagmiddag een weekmarkt van 13.30 uur tot 17.30 uur in het dorp Moergestel. Op deze weekmarkt zijn twee standplaatsen beschikbaar.

Wij zoeken enthousiaste ondernemers in de volgende branches:

 • Textiel
 • Levensmiddelen (met uitzondering van agf, zuivel, koek/banket)
 • Schoeisel/lederwaren
 • Horloges en sieraden
 • Bezigheidsartikelen
 • IJzerwaren en motor-technische artikelen
 • Huishoudartikelen
 • Overige artikelen

Ondernemers gezocht voor markt Oisterwijk

In de gemeente Oisterwijk is elke donderdagmiddag een weekmarkt van 13.00 uur tot 17.00 uur in het dorp Oisterwijk. Op deze weekmarkt zijn er drie standplaatsen beschikbaar.

Wij zoeken enthousiaste ondernemers in de volgende branches:

 • Levensmiddelen (met uitzondering van agf, zuivel en vis)
 • Horloges en sieraden
 • Bezigheidsartikelen
 • IJzerwaren en motor-technische artikelen
 • Huishoudartikelen
 • Overige artikelen

Solliciteren

Gegadigden kunnen hun interesse vóór 10 augustus 2020 kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl t.a.v. de marktmeester. De gegadigden worden beoordeeld door de selectiecommissie zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 van de Marktverordening gemeente Oisterwijk 2018. Deze verordening vindt u op www.overheid.nl.

De sollicitatie moet in ieder geval de volgend gegevens bevatten:

 • Het assortiment;
 • een motivatiebrief (maximaal 1 A4 normaal lettertype), waarin expliciet is aangegeven hoe vorm wordt gegeven aan het aspect ‘duurzaam ondernemen’;
 • 3 foto’s van voldoende kwaliteit om de kwaliteit en uitstraling van het verkoopmateriaal, assortiment en omgeving te kunnen beoordelen;
 • referentie(s) andere marktmeester (maximaal 1 A4 normaal lettertype);
 • Maatvoering van eventueel het eigen materiaal;
 • Contactgegevens;
 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel.

Haaren in beeld: Belvershuys

Over ongeveer een half jaar gaat de gemeente Haaren herindelen en wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Daarom nemen we dit jaar alvast de tijd het dorp Haaren én de Haarenaren beter te leren kennen. In een serie filmpjes gaat burgemeester Hans Janssen in gesprek met Haarenaren over wat Haaren bijzonder maakt en welke plekken in Haaren we écht moeten leren kennen. In het derde filmpje vertelt Miriam Witlox meer over het Belvershuys, een boerderijwinkel in het Haarense buitengebied met een scala aan streekproducten. Bekijk het filmpje snel op YouTube of een van de andere sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk.

Iedereen in beweging

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid krijgt om te sporten. Daarom hebben wij meegewerkt aan het Sportakkoord Oisterwijk. Samen met maatschappelijke partners, sportverenigingen en andere sportaanbieders. Namens de gemeente Oisterwijk heeft wethouder Stefanie Vatta op 29 juni het sportakkoord ondertekend. Daarmee zijn wij officieel supporter van het Sportakkoord Oisterwijk. Jij kan ook supporter worden. Ga naar www.sportakkoordoisterwijk.nl en meld je voor 1 augustus aan!

Allereerste kermis in Nederland open!

Onder luid gejoel van de bezoekers en in het bijzijn van lokale, regionale en landelijke media opende burgemeester Hans Janssen op vrijdag 3 juli de allereerste kermis in Nederland sinds het uitbreken van de coronacrisis. En Moergestel had de primeur! De burgemeester knipte een lint door en begaf zich vervolgens naar de Lucky Cranes om een knuffel met mondkapje, handschoenen of desinfecterende handgel te grijpen. Daarmee kon hij coronaproof de kermis op!

Laag inkomen? Kijk eens naar minimaregelingen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen.

Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • €432,00 voor een alleenstaande
 • €555,00 voor een alleenstaande ouder
 • €617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel:

 • €316,00 voor kinderen jonger dan 18
 • €153,00 als je 18 jaar of ouder bent

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor noodzakelijke kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Individuele studietoeslag

Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen.
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

De hoogte van de studietoeslag is €225,00 per maand.

Voor iedereen anders

Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen. Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt de formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

Ontdek Oisterwijk deze zomer!

Heb jij deze zomer een thuisvakantie? Dan is dit jouw kans om onze parel in het groen te herontdekken! Haal je beweging uit de mooie wandelroutes, kijk eens hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van het KVL-terrein, maak een kanotocht door de landerijen van Moergestel, doe je vakantieboodschappen bij 1 van de boerderijen in Heukelom. Meer ontdekken? Kijk op de website www.bezoekoisterwijk.nl.

Openingstijden gemeentekantoor gewijzigd

Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van het gemeentekantoor aangepast:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur
 • Woensdag: van 18.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken kun je online regelen. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl.

10 keer met korting naar het Staalbergven

Zwemmen bij het Staalbergven mét korting? Dat kan, want we bieden vanaf nu strippenkaarten aan! 10 keer zwemmen tegen een lager tarief. We hebben 2 soorten strippenkaarten: voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar oud en vanaf 13 jaar. Je moet nog steeds je dagje Staalbergven reserveren. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. Een strippenkaart kopen, doe je online via www.oisterwijk.nl/staalbergven. Tot snel!