Gemeenteberichten 9 februari 2017

Besluiten college 31 januari

 

 • Pilot cameratoezicht Oisterwijk
 • Voorstel tot verkopen van grond aan de eigenaar van een woning aan de Storimanstraat in Moergestel
 • Overeenkomst regionale samenwerking afval Hart van Brabant gemeenten
 • Omgevingsvergunning 1e en 2e fase Servennenstraat 6, mestbewerkingsinstallatie
 • Doorontwikkeling toegang Sociaal Domein

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Duinenweg 3-4 Oisterwijk, het bouwen van een serre
 • Industrieweg 20 Moergestel, het uitbreiden van het bedrijfspand
 • Prinses Beatrixstraat 22 Moergestel, het vergroten van de berging en het plaatsen van een overkapping
 • Stokske 7 Moergestel, het gedeeltelijk herbouwen van een woonhuis
 • Beukendreef/ Mgr.Verhoevenlaan Oisterwijk, het kappen van 2 beuken
 • Krijtestraat 18 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Storimanstraat 5 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Raadhuisstraat 26 Moergestel, het kappen of kandelaberen van een eik
 • Pannenschuurplein ong. Oisterwijk, het plaatsen van een lichtmastreclame aan lichtmast 1
 • Pannenschuurplein ong. Oisterwijk, het plaatsen van een lichtmastreclame aan lichtmast 2
 • De Lage Braken 1 Moergestel, het uitbreiden van de eerste verdieping
 • Op het bouwterrein van Moers Midden fase 2 Moergestel, het kappen van 14 bomen
 • Stroomdalpad ong.Oisterwijk, het kappen van 11 populieren i.v.m. verminderde vitaliteit

Verleend

 • Bosweg 158 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Beukendreef/ Mgr. Verhoevenlaan Oisterwijk, het kappen van 2 beuken
 • Verleende Omgevingsvergunningen 1e en 2e fase Servennenstraat 6, Moergestel

Verlengd

 • Brede Steeg 11 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Donkhorst 5 A Moergestel, het bouwen van een luchtkanaal

 

Evenementen en horeca

 

 • Verleende vergunning aan restaurant Hermitage Oisterwijk B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf, Posthoornseweg 5B in Oisterwijk

 

Overige bekendmakingen

 

 • Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht omgeving basisschool Den Akker, Lavendel 3 in Oisterwijk
 • Vertrokken onbekend waarheen

 


Werkzaamheden Almystraat tot zomer 2017

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het oude KVL-fabrieksterrein te ontwikkelen naar een nieuwe buurt om te wonen, werken en recreëren. Daarvoor wordt niet alleen op het KVL-terrein gewerkt maar nu ook aan de Almystraat. De komende maanden wordt er gewerkt aan een geluidsscherm, nieuw riool en aansluitingen voor nutsvoorzieningen. Daarvoor is de Almystraat tot de zomer grotendeels afgesloten voor doorgaand verkeer. De bedrijven en woningen op KVL blijven bereikbaar.

 

Almystraat nu nog helemaal afgesloten

De Almystraat is momenteel voor al het doorgaand verkeer afgesloten. Autoverkeer, fietsers en voetgangers worden omgeleid.

 

Bedrijven wel bereikbaar

De bedrijven op het KVL zijn wel bereikbaar vanaf de spoorwegovergang Blokshekken en de Schijfstraat.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

 

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uw kans om te kiezen wie u er volgens u het beste thuishoort in de regering. Alle informatie die u nodig heeft zoals hoe u moet stemmen als u in het buitenland woont en wanneer u uw stempas krijgt, vindt u op de pagina oisterwijk.nl/verkiezingen.

Maak gebruik van uw stemrecht en breng uw stem uit op 15 maart!


Trialoog-filmvoorstelling 2017: verzoening met het leven

 

Vrijwilligersinitiatief ‘Metgezel in zingeving’ organiseert ook in 2017 weer de trialoog-filmvoorstelling voor ouderen. 3 films voor €10,- met welkomstdrankje en nabespreking. Het thema van dit jaar is: verzoening met het leven.

 

Op 6 maart, 20 maart en 10 april worden films vertoond die gaan over verzoening. Verzoening heeft te maken met aanvaarding. Met het accepteren van verschillen tussen mensen, tussen overtuigingen en met het accepteren van jezelf. Verzoenen maakt samenleven met elkaar makkelijk, maar is in de praktijk vaak moeilijk.

 

Truman

De eerste film op 6 maart is Truman. Een film over verzoening met het heden. De innige gesprekken tussen de vrienden Tomás en Julián staan centraal in deze film.

 

Achter de wolken

De tweede film op 20 maart is Achter de wolken. Emma heeft net haar man verloren als oude vriend Frederick weer in haar leven komt. Hoe gaat Emma om met de nieuwe mogelijkheden? Een film over verzoening met het heden.

 

Quartier Loitain

Verzoening met het verleden. Thomas komt onverwacht in het dorp van zijn jeugd terecht. Dan lijkt hij terug te zijn gereisd in de tijd.

 

Wanneer

De films hebben allemaal een middag- en avondvoorstelling. Aanvang middag is om 14.00 uur en aanvang avond is om 19.30 uur. De entree per film is €4,-. Na de film wordt onder begeleiding van deskundige gespreksleiders nagepraat in kleine groepjes. Locatie: De Voorhof, Kerkstraat 64 Oisterwijk.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.metgezelinzingeving.nl of mail naar info@metgezelinzingeving.nl. U kunt ook contact opnemen met Jan Daem, (013) 528 61 88 of Wil van Egmond, (013) 211 05 33.


Snoeiwerkzaamheden Moergestelseweg begin maart

 

Begin maart zijn er werkzaamheden langs de Moergestelseweg, tussen de Brede Steeg (Oisterwijk) en de Industrieweg (Moergestel). De bomen worden daar gesnoeid en dood hout wordt verwijderd. Ook worden sommige bomen geveld omdat ze rot zijn en een gevaar kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid. Als laatste worden de bermen verlaagd.

 

Om deze werkzaamheden veilig en snel uit te kunnen voeren wordt de Moergestelseweg op 1, 2, 3, 6 en 7 maart afgesloten. ’s-Avonds en ’s-nachts is de weg wel open voor verkeer.

Fietsers en aanwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden altijd gebruik blijven maken van de Moergestelseweg. Hiervoor zijn elke dag verkeersregelaars aanwezig. Al het andere verkeer wordt omgeleid via de rijkswegen A58 en N65.


Proef met cameratoezicht in Oisterwijk

Burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk heeft besloten een proef te starten met cameratoezicht in Oisterwijk. De proef is bedoeld om te onderzoeken of een structurele inzet van cameratoezicht wenselijk is. De proef start binnenkort, nadat het officiële besluit is gepubliceerd.

Locatie basisschool Den Akker
De proef duurt 10 weken en vindt plaats op en rond het schoolplein van basisschool Den Akker in Oisterwijk. Omwonenden, leerlingen, ouders en personeel ervaren al langere tijd overlast van hangjongeren op deze locatie. Cijfers en ervaringen van de politie bevestigen dit.
Het cameratoezicht wordt ter plekke bekend gemaakt met bordjes die gemonteerd worden in de omgeving van de school.

Vervolg
Na de proef wordt voor deze en andere overlastlocaties in overleg met partners beoordeeld of  structurele inzet van cameratoezicht wenselijk is. Ook vragen we onze inwoners om hun visie op cameratoezicht wanneer dit structureel zou worden ingezet. Het uitlezen en opvolgen van de informatie moet dan ook structureel geregeld worden.


Kop van de Lind krijgt een ander gezicht

 

In de week van 13 februari start de herinrichting van de Kop van de Lind. De voorbereidende werkzaamheden zijn deze week al gestart.

 

Wat gaan we doen?

De groene uitstraling van de Kop van de Lind blijft behouden. Rondom het grasveld komt een onverhard pad. Er komen banken en nieuw (extra) groen. Een andere opvallende aanpassing is het pleintje voor de kiosk en vijver op de plaats waar voorheen de dorpspomp stond. De foto geeft een impressie van het eindresultaat.

 

Waarom doen we dit?

Aanpassingen aan de Kop van de Lind ( ook bekend onder de naam Lindeveld), zijn nodig om de bomen die daar staan te beschermen. Daarnaast vinden we dat dit mooie stukje centrum van Oisterwijk meer gebruikt mag worden door onze inwoners en bezoekers. We zijn om de tafel gegaan met inwoners, omwonenden, ondernemers en partners zoals het B-team, de monumentencommissie en de Heemkundekring. Samen zijn we gekomen tot dit plan waarmee we de bomen beschermen en bezoekers en inwoners uitnodigen gebruik te maken van deze mooie plek. Het blijft nog steeds mogelijk om hier evenementen te organiseren. Die moeten dan wel passen binnen de nieuwe inrichting.

 

Wegafsluitingen

De werkzaamheden vinden plaats tussen 13 februari en 27 maart 2017. In die periode zal de Lind Zuid tussen de Gemullehoekenweg en de de Balbian Versterlaan regelmatig afgesloten worden voor alle verkeer. Dit wordt dan duidelijk aangegeven met verkeersborden en wegafzettingen. Op die manier proberen we de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

 

Dorpspomp

Eind november werd de dorpspomp in delen ontmanteld en opgeslagen op de gemeentewerf. Het is de bedoeling dat deze pomp in verkleinde vorm een nieuwe plek krijgt. Het burgerinitiatief Dorpspomp 2.0 buigt zich hierover.

 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze en andere werkzaamheden en activiteiten in onze gemeente? Volg ons dan op facebook (www.facebook.nl/gemeenteoisterwijk) of twitter (@gem_oisterwijk).


Problemen in de buurt? Los het op met buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij helpen buren (weer) met elkaar in gesprek komen en de verstoorde relatie herstellen.

Het doel van buurtbemiddeling is om overlast, pesten en andere kleine ergernissen onder buren in een vroeg stadium aan te pakken of misschien zelfs te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Bijkomend voordeel is dat mensen zich prettiger voelen in hun buurt en de veiligheid wordt groter. Buurtbemiddeling gaat uit van het principe dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het conflict.

Proefproject
Buurtbemiddeling in de gemeente Oisterwijk is in eerste instantie een proef van ContourdeTwern, Politie Zeeland-West-Brabant, woonstichting Leijstromen en de gemeente Oisterwijk. Inwoners van de gemeente die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling, mogen hier gratis gebruik van maken.

Hoe werkt buurtbemiddeling
ContourdeTwern voert de pilot uit. Een speciaal daarvoor aangestelde coördinator krijgt een melding van inwoners zelf of 1 van de deelnemende organisaties. De coördinator voert het eerste intakegesprek en bepaalt of de aanvraag geschikt is voor buurtbemiddeling. Inwoners moeten eerst zelf hun eigen mogelijkheden gebruiken voor een oplossing. De buur kan dan, gesterkt door het advies of coaching van buurtbemiddeling, het probleem bij zijn buren aankaarten. Meestal werkt dit goed en komt de melder niet meer terug bij buurtbemiddeling.

Als het zelf niet lukt
Lukt het niet om zelf het probleem met de buren op te lossen? In dat geval stelt de coördinator een passend team van 2 bemiddelaars samen en volgen gesprekken met beide partijen, eerst apart en daarna samen. Als het bemiddelingsgesprek goed is verlopen, kunnen alle partijen een intentieverklaring ondertekenen. Tot slot worden de buren na een aantal weken benaderd om te horen hoe het gaat.

 


Attracties bekend kermis Oisterwijk en Moergestel 2017

Het duurt natuurlijk nog even maar de attracties, spellen en eetkramen voor de kermissen in Moergestel en Oisterwijk zijn bekend. Kom alvast in de stemming en bekijk het overzicht op oisterwijk.nl/kermis. In Moergestel is de kermis dit jaar van 30 juni t/m 4 juli en in Oisterwijk kunt u van de kermis genieten van 14 juli t/m 19 juli.

Niets meer missen over de kermissen in onze gemeente? Volg de Facebook-events Moergestel en Oisterwijk op de facebookpagina van de gemeente Oisterwijk


Al volop inschrijvingen Sjors Sportief/Sjors Creatief Oisterwijk

 

Vanaf het startschot op 25 januari was het een drukte van jewelste op de website www.sjorssportief.nl. Na de eerste dag stond de teller al op 700 inschrijvingen. Veel activiteiten waren in trek zoals breakdance, schaken, kleuterdans, paardrijden, fossielen ondekken en gitaarles. Maar er zijn nog heel veel activiteiten waar je uit kunt kiezen! Dus: zit je op de basisschool en lijkt het je leuk om een keer kennis te maken met een sportieve en/of creatieve activiteit? Pak dan je kans en meld je aan! Je kunt je nog het hele schooljaar inschrijven voor zoveel activiteiten als je wilt. Meer informatie vind je op www.sjorssportief.nl.