Gemeenteberichten 9 april 2020

Onderwerpen college

 • Reglement regionale geschillencommissie en Organisatieverordening
 • Omgaan met gemeentelijke belastingen gedurende de Corona crisis
 • Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling Rosepdreef 2, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Rosepdreef 2
 • Aangaan overeenkomst met betrekking tot begrazing met schapen, voor de periode 2020 t/m 2024
 • Bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA inzake voortgezet gebruik opvanglocatie 2020
 • Collegereactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ‘onderzoek basisstructuur’
 • Raadsinformatiebrief financiële positie gemeente Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het verbouwen van het pand
 • Kivitslaan 1 Oisterwijk, Het plaatsen van een aanbouw
 • Heikant 6 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan
 • Tilburgseweg 45 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Korenstraat 30 Moergestel, het uitbreiden van de verdieping op de bestaande aanbouw aan de achtergevel
 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het bouwen van een clubgebouw

Verleend

 • Hoogstraat 70 Oisterwijk, het verplaatsen van de voordeur
 • De Lind 79 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Rosepdreef 9 Oisterwijk, het bouwen van een werktuigenberging

Verlengd

 • Laan Van KVL 75 Oisterwijk, het bouwen van een berging, overkapping, fietsenhok
 • Zandacker 31 Oisterwijk, het plaatsen van een lift

Bouwstop ingetrokken

 • De Lind 79 Oisterwijk
 • Graaf Bernadottelaan 10A Oisterwijk

Bestemmingsplannen

 • Rectificatie: ‘Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovenseweg 49’ zoals gepubliceerd in de Nieuwsklok van 26 maart moet zijn ‘Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49’.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Intents Events B.V. voor het organiseren van Intents Festival 2020 op 5, 6 en 7 juni in de omgeving van de Sportlaan in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Tilburgseweg 57 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Europalaan 31 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Scheibaan 11 te Oisterwijk, voor het veranderen van een hotel.
 • Scheepersdijk 1A te Oisterwijk, voor het veranderen van een restaurant.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 10 april gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 28 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Aanpassingen dubbele rotonde Moergestelseweg eind april

Tussen dinsdag 28 april en dinsdag 12 mei passen we de verkeerssituatie bij de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk aan. Tegelijkertijd voeren we snoeiwerkzaamheden uit aan de bomen in de Tilburgseweg en de Mgr. Verhoevenlaan.

Wat gaat er precies veranderen:

 • De fietspaden worden zodanig aangepast dat deze aan alle zijden in 2 richtingen gebruikt kunnen worden
 • We leggen verkeersplateau’s aan bij de fietsoversteken ter plaatse van de Tilburgseweg en Mgr. Verhoevenlaan
 • We maken de aansluiting van de fietsroute vanuit de Mgr. Verhoevenlaan op de oversteek van de rijbaan van de Moergestelseweg overzichtelijker. Hiermee worden overstekende fietsers beter zichtbaar voor afslaand gemotoriseerd verkeer
 • We leggen zogenoemde ‘bochtverkleiningen’ aan in de rijbaan van de Mgr. Verhoevenlaan en Pastoor van Beugenstraat. De vlakken zorgen er voor dat de snelheid van het verkeer afneemt
 • Op de plaatsen waar de fietspaden op de rotondes aansluiten, leggen we middengeleiders (verhoogd gedeelte) aan, waarmee onjuist oversteken van de Moergestelseweg wordt voorkomen
 • We verlengen de middengeleider bij de zuidelijke rotonde. Hiermee wordt voorkomen dat verkeer illegaal linksaf de parallelweg van de Moergestelseweg op kan rijden

Nu we toch aan het werk zijn…

Tegelijkertijd met de aanpak van de dubbele rotonde voeren we snoeiwerkzaamheden uit aan de bomen in de Tilburgseweg en Mgr. Verhoevenlaan. We doen dit gelijktijdig om de hinder van de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren.

Wegafsluitingen en verkeersomleidingen

Om de werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren, sluiten we enkele wegen af voor doorgaand verkeer:

 • Pannenschuurlaan: vanaf kruising Langvennen-Oost/Langvennen-Zuid
 • Moergestelseweg: vanaf de aansluiting met de Kapelaan Huyberslaan
 • Tilburgseweg: bij de huisnummers 5/8
 • Verhoevenlaan: bij de huisnummers 1/8
 • Poirtersstraat: bij huisnummer 48
 • Pastoor van Beugenstraat: bij bakkerij Jan Swaanen

Nettorama, Koos Kluytmans, bakkerij Jan Swaanen en het Shell benzinestation aan de Moergestelseweg blijven bereikbaar.

Omleiding busroute

Tijdens de uitvoeringperiode rijdt de lijndienst 140 van Arriva een andere route. In hoofdlijnen zal de bus van Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch en andersom de volgende route rijden: Bosscheweg Tilburg-N65-Pannenschuurlaan-Bedrijfsweg-Nijverheidsweg-Ambachtstraat-Spoorlaan-Nic. van Eschstraat-Canisiusstraat-Secr. van den Hoevelstraat-Terburghtweg-Kuipersstraat-en vervolgt daarna zijn weg richting Boxtel.

Omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en omleidingen.

Lintjesregen, ontvangst gedecoreerden Koningsdag en dodenherdenking 4 mei

De maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus hebben helaas ook invloed op de uitvoering van diverse evenementen.

Dat betekent dat de lintjesregen dit jaar een andere invulling krijgt. Hierover nemen we contact op met de aanvragers van de betreffende lintjes. De jaarlijkse ontvangst van gedecoreerden op Koningsdag kan helaas dit jaar ook niet doorgaan, net als het concert op 4 mei in de Joanneskerk. We onderzoeken momenteel op welke wijze we veilig invulling kunnen geven aan de dodenherdenking op 4 mei.

Natuurlijk vinden wij dit heel jammer, maar gezondheid gaat voor alles. Wij rekenen op uw begrip!

Schaapjes tellen in Oisterwijk

Ze zijn al jaren een bekend gezicht: de grazende schapen in Oisterwijk. Tussen april en november kom je ze op verschillende plaatsen in onze gemeente tegen. Maar wist je dat het laten grazen van de schapen ook daadwerkelijk een functie heeft? De schapen onderhouden eigenlijk onze bermen en terreinen. Zo hoeven we niet te maaien en het afval weg te brengen. Ook kunnen de schapen beter bij de moeilijk bereikbare plekken. Tot en met 2024 hebben we een overeenkomst gesloten met Schapenhouderij Rob Adriaans, zodat de schaapjes ook de komende jaren nog een vertrouwd beeld blijven in Oisterwijk en vanaf 2021 ook in Haaren. De komende tijd grazen de schapen in de omgeving van de Gerard van der Lindenstraat en het Eikenven.

Uitstel inning gemeentelijke belastingen vanwege coronavirus

De coronacrisis kan ondernemers en burgers in financiële problemen brengen. De overheid neemt daarom verschillende maatregelen om te helpen. De gemeente Oisterwijk stelt de inning van de gemeentelijke belastingen uit.

De toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen passen we aan. Leges voor evenementenvergunningen krijgt u terug als het evenement niet verzet kan worden.

Uitstel automatische incasso

De gemeente stelt de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen uit. Dat geeft even lucht om aan andere betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze maatregel geldt voor iedereen in de gemeente, dus niet alleen voor ondernemers. Het gaat om een uitstel van 2 maanden. Het aantal termijnen en de hoogte van de termijnen blijft gelijk.

Het uitstellen van de automatische incasso geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Onroerende-zaakbelastingen (ozb)
 • Hondenbelasting
 • Reclamebelasting

U hoeft niets te doen om uitstel te krijgen. De gemeente stelt de automatische incasso zelf uit. Het blijven 10 incassotermijnen. De gemeente incasseert de belastingen 2020 van eind mei 2020 tot en met eind februari 2021.

Heeft u geen automatische incasso? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020.

Toeristenbelasting

Normaal legt de gemeente Oisterwijk de definitieve aanslagen toeristenbelasting over kalenderjaar 2019 op per 30 april. Dit verplaatsen we naar later dit jaar. Wanneer de aanslagen worden opgelegd, hangt af van het verdere verloop van de coronacrisis.

De voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden normaal gezien opgelegd op basis van 75% van het aantal overnachtingen van het jaar ervoor. We kiezen er nu voor bij de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 uit te gaan van 25% van het aantal overnachtingen van 2019. De voorlopige aanslag valt dus lager uit dan u gewend bent. Alleen de aanslagen voor standplaatsen, vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen worden zoals altijd voor het volledige bedrag opgelegd. Na afloop van het jaar 2020 zal een definitieve aanslag toeristenbelasting volgen, waarin het aantal daadwerkelijk overnachtingen verrekend wordt.

Precariobelasting terrassen

Ondernemers die precariobelasting terrassen betalen, hoeven dit jaar maar de helft te betalen. U betaalt dan alleen over de maanden juli tot en met december 2020. Hierbij gaan we er nu vanuit dat de terrassen half juni weer open kunnen.

Leges

De facturen leges worden volgens de gebruikelijke procedure opgelegd. Op verzoek kan een betalingsregeling worden overeengekomen. Evenementen met een meld- of vergunningsplicht mogen tot 1 juni 2020 niet plaatsvinden. Gaat uw evenement niet door vanwege het coronavirus en kunt u het niet verzetten naar later dit jaar? Dan krijgt u de betaalde leges terug.

Betalingsregeling

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.

Vernieuwde parkeerplaatsen Kastanjestraat

In de Kastanjestraat zijn afgelopen week de parkeerplaatsen opnieuw bestraat. De parkeerplaatsen in de straat waren door de wortelopdruk van de bomen namelijk niet meer goed te gebruiken. Ze zijn hersteld en er zijn daarnaast nog enkele extra parkeerplaatsen aangelegd.

Wijziging ophaaldagen afval tijdens de feestdagen

Tijdens pasen en Koningsdag wijzigen de ophaaldagen van het afval. We halen het afval dan op een ander moment op.

Op 2e paasdag, maandag 13 april halen we geen afval op. In plaats daarvan komen we op zaterdag 11 april langs. Ook op Koningsdag, maandag 27 april halen we geen afval op. In plaats daarvan komen we op zaterdag 25 april langs.

Altijd op de hoogte zijn van de ophaaldagen? Download de afvalstoffendienst App. Kijk op www.oisterwijk.nl/afvalkalender.