Gemeenteberichten 8 oktober 2020

Onderwerpen raad

 • Bestemmingsplan Rosepdreef 2
 • Bestemmingsplan Moergestelseweg 48
 • Actualiseren omgevingsvisie
 • Bestemmingsplan Reedijk 9
 • Het concept ‘Beekdal Park’ voor de herontwikkeling van de locatie De Leye
 • De planontwikkeling van Limbogt B.V. Oliviersweg 9 te Oisterwijk
 • De planontwikkeling op de locatie Spreeuwenburgerweg 60
 • Bestemmingsplan Zandstraat 16a
 • Bestemmingsplan Moergestels Midden
 • De Sociale Dialoog Oisterwijk
 • De bestuursrapportage 2020 en de begrotingswijziging
 • Duurzame, circulaire landbouw als ‘stip op de horizon’ voor de ontwikkelingen in de veehouderij
 • Het integraal afwegingskader woningbouwprojecten
 • De marktverordening gemeente Oisterwijk 2020
 • Het investeringskrediet voor de inrichting van sportpark Den Donk
 • de nieuwe vergaderwijze gemeenteraad Oisterwijk
 • Lobby met gemeenten in de regio Hart van Brabant voor meer financiële middelen van het Rijk

Onderwerpen college

 • Enexis overeenkomst kleinverbruik
 • Geen principemedewerking verlenen aan woon-zorg initiatieven tot aan vaststellen nieuwe woonvisie (2021)
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
 • Dorpspomp
 • Rib Oisterwijksebaan

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 10 Moergestel, plaatsen van een schuiltent
 • Hopveld 1 Moergestel, het gedeeltelijk dichtmaken van de bestaande carport
 • Bet Vosstraat kavel 143 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Schijfstraat Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een tent voor de opslag van goederen
 • Sint Jansplein 7 Moergestel, het plaatsen van een windscherm bij het terras

Rectificatie

 • Kerkhovensestraat Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal: dit moet zijn Sprendlingenstraat Oisterwijk

Verleend

 • Kleine Hei 18 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Moergestelseweg 23 Oisterwijk, het herbouwen van een woning
 • Sportlaan ong. in Oisterwijk, het aanleggen van een waterretentiegebied
 • De Sonman 18 Moergestel, het herbouwen van een bedrijfshal met kantoor
 • Tweede Heisteeg ong. Moergestel, het oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie
 • Rootven 40 in Moergestel, het bouwen van een appartement
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het splitsen en verbouwen van de woning
 • Kerkstraat 65 Oisterwijk, het slopen en wijzigen van de erker en kozijnen van de voorgevel verdieping
 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal

Bouwstop

 • Kerkhovensestraat 56 Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Dutch Investment & Development B.V. voor een drank- en horecavergunning voor het bedrijf Work in Brew aan de Almystraat 18 in Oisterwijk
 • Aan Wijkcentrum Pannenschuur voor een wijziging van de drank- en horecavergunning aan de Lavendel 9 in Oisterwijk

Verkeersbesluiten

 • Het reserveren van 2 parkeervakken in de Spoorlaan in Oisterwijk voor het opladen van elektrische voertuigen
 • Het reserveren 1 parkeervak in de Graafschap Megenstraat in Oisterwijk voor het opladen van elektrische voertuigen
 • Het aanwijzen van 1 parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Reli in Oisterwijk

Verkeersveiligheid is van ons allemaal    

‘Je moet altijd zelf goed opletten in het verkeer’ vertelt Sellina, leerling van Durendael. Met klasgenoten Parmida, Stacey en Lotte staat ze bij de oversteek waar het Stroomdalpad de Baerdijk kruist. Een druk kruispunt waar veel leerlingen van Durendael dagelijks overheen fietsen.

Fietsers op het Stroomdalpad hebben hier voorrang op de weggebruikers op de Baerdijk. Maar voorrang hebben en voorrang krijgen is niet hetzelfde, weten ook de dames.

Samen borden plaatsen

Stacey, Lotte, Parmida en Sellina helpen de gemeente daarom bij het plaatsen van verkeersborden aan de Baerdijk en het Stroomdalpad. Een succesvolle samenwerking: de handen gaan direct uit de mouwen en onder leiding van 2 medewerkers van de gemeente zorgen de leerlingen dat de borden in no time vakkundig geplaatst zijn. Ondertussen wordt er druk gesproken over veiligheid in het verkeer. De borden moeten de verkeersdeelnemers nog bewuster maken: verkeersveiligheid bereiken we samen, met z’n allen.

Oogcontact

Terwijl de meiden in de weer zijn met slangenklemmen, ringsteeksleutel, schop en waterpas komt het steeds weer ter sprake: hoewel het ieders verantwoordelijkheid is om zich aan de verkeersregels te houden, is het altijd verstandig om te checken of de andere weggebruiker jou gezien heeft. Maak oogcontact met de andere weggebruikers, daarmee zorg je samen voor veiligheid op de weg. Oftewel: ‘Ik kijk naar jou, kijk jij naar mij?’

Beste inwoners,

Opnieuw heeft het coronavirus ons te pakken, we zitten midden in de tweede golf. Met alle gevolgen van dien. De aangescherpte maatregelen vragen veel van ons. Afstand houden van elkaar, terwijl we zo graag dichtbij zouden zijn. Minder mensen thuis uitnodigen, terwijl we zoveel behoefte hebben aan sociaal contact. Als ondernemer minder mensen tegelijkertijd in je zaak mogen ontvangen terwijl het water misschien al aan de lippen staat. Mondkapjes dragen waar dat van ons gevraagd wordt, ook al zou het effect daarvan gering zijn. Bij ons in de gemeentebalie doen we dat ook, naast alle andere maatregelen die al eerder getroffen zijn om uw gezondheid en die van onze medewerkers te garanderen.

 

Toch vraag ik u weer om mee te blijven doen ondanks de enorme inspanning die het van ons vraagt. Laten we elkaar figuurlijk vasthouden, op een manier waarbij we ons houden aan de maatregelen die het kabinet ons oplegt. Kijk eens of je een boodschap kunt doen voor je wat oudere buurman. Bel eens met die eenzame tante. Maak op afstand eens een praatje met iemand die je op straat tegenkomt, veel mensen geven aan dat juist daar nu behoefte aan is.

 

Laten we samen de schouders eronder blijven zetten en elkaar aanspreken op de maatregelen. Ik spreek u er in ieder geval op aan. Ik reken graag op u om samen Oisterwijk, Brabant en Nederland coronavrij te krijgen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Nogmaals, ik reken op u!

Hans Janssen

Burgemeester

‘Eerst checken, dan klikken’. Zo pak je dat aan

We horen het regelmatig in het nieuws: er worden heel wat nepmails verstuurd. Internetcriminelen proberen op die manier persoonlijke gegevens van je te krijgen en te misbruiken.

Door eerst een link, bijlage of betaalverzoek in een e-mail, sms of appje te checken op betrouwbaarheid, voorkom je dat jij slachtoffer wordt. En weet je zeker dat een link veilig is. Maar hoe pak je dat aan? En wat moet je checken?

 • Check of het gaat over geld. Hier is het internetcriminelen vaak om te doen
 • Check of er persoonsgegevens of inlogcodes worden gevraagd. De bank of de overheid vraagt hier nooit om. Een e-mail of bericht waarin dit wordt gevraagd, kan daarom nep zijn
 • Check of je bent aangesloten bij de organisatie die contact met je opneemt. Als dat niet zo is, is er een kans dat het bericht nep is. Ga bij twijfel naar de website en log zelf in
 • Check of er spoed is. Internetcriminelen spelen hierop in. Ga hier niet in mee, maar controleer bij de organisatie of dit echt zo is
 • Check of het te mooi lijkt om waar te zijn. Lijkt iets te mooi, dan is dat het waarschijnlijk ook zo. Heb je bijvoorbeeld een prijs gewonnen, maar twijfel je, bel dan de organisatie

Bij e-mail

 • Check de aanhef. Hoe algemener en onpersoonlijker, hoe groter de kans dat het niet echt is
 • Check de afzender. Internetcriminelen maken vaak een e-mailadres of website na die héél erg lijkt op het origineel, maar dat niet is
 • Check de bijlage(n). Ontvang je een mail met bijlagen, open deze dan niet, zeker geen bijlagen met de extensie ‘.exe’

Bij WhatsApp en sms-berichten

 • Check of je de persoon kent. Vertrouw je het niet? Neem dan contact op met de afzender
 • Check of het écht klopt. Als een vriend of familielid opeens om (veel) geld vraagt, bel degene even. Een crimineel die het nummer misbruikt, valt bij bellen door de mand
 • Check of je de organisatie kent. Kijk voor de zekerheid op de website van de organisatie
 • Check of je persoonlijke gegevens deelt via sociale media. Internetcriminelen kunnen bijvoorbeeld je telefoonnummer vinden en misbruiken

Bij een betaalverzoek

 • Check of je wel echt geld verschuldigd bent aan degene die jou een appje stuurt
 • Check of je degene kunt bellen die je een appje of betaalverzoek stuurt. Maak nooit direct geld over

Krijg je een e-mail, bericht of betaalverzoek waarover je twijfelt, houd dan altijd de volgende regels aan:

 • Klik niet op linkjes
 • Klik niet op bijlagen
 • Maak het gevraagde bedrag niet over
 • Neem contact op met de organisatie die volgens de e-mail iets van je wil. Zoek de contactgegevens zelf op, gebruik niet die van de e-mail waaraan je twijfelt. De organisatie zal je kunnen vertellen of bijvoorbeeld het openstaande bedrag nog betaald moet worden, of dat het een nepbericht is
 • Log niet in via de link in de e-mail. Ga zelf naar de vertrouwde app of typ zelf het adres van de organisatie in. Als het bericht echt is, zal je het hoogstwaarschijnlijk in je inbox op die website zien staan
 • Check de link op nl. Doe dit door de link te kopiëren, niet door erop te klikken!

Door eerst te checken en dan pas te klikken, voorkom je dat jij slachtoffer wordt van internetcriminaliteit. Kijk op www.veiliginternetten.nl voor meer tips om je internetveiligheid te vergroten.

Oisterwijk gaat naar de stembus op 18 november

Over ongeveer 6 weken – op 18 november – mogen kiesgerechtigde inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Vanwege de opsplitsing van buurgemeente Haaren per 1 januari 2021, zijn de verkiezingen in onze gemeente vervroegd ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen op andere plekken in het land.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor die verkiezingen. Zo worden op 9 oktober de volledige kandidaatlijsten van alle partijen bekendgemaakt. Vind je het lastig om te bepalen op wie je wil stemmen? Binnenkort lanceren we een stemwijzer. Dit kan je helpen een keuze te maken. De komende tijd informeren we je over verschillende praktische zaken rondom de verkiezingen: over het ontvangen van jouw stempas, over de verschillende stemlokalen en over hoe je iemand machtigt als je zelf niet kunt stemmen. Houd hiervoor de Nieuwsklok en onze sociale media in de gaten.

‘Coronaproof’ stemmen

Sinds begin dit jaar hebben we te maken met een pandemie van het COVID-19-virus. Dat maakt dat de organisatie van deze verkiezingen net even anders gaat dan normaal. Voorop staat dat wij alles in het werk stellen om te zorgen dat jij jouw stem op een veilige manier kunt uitbrengen op 18 november. We richten de stemlokalen zodanig in, dat de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht kunnen worden genomen.

Meer informatie

je leest alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.