Gemeenteberichten 7 Juli

Tijdelijke verkeersmaatregelen / verplaatsing weekmarkt

In verband met de kermis wordt de WEEKMARKT in OISTERWIJK verzet naar de Burgemeester Verwielstraat. In verband hiermee is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Burgemeester Verwielstraat (tussen de Groenstraat/Burgemeester Canterslaan en de Burgemeester Vogelslaan)

Op donderdag 14 juli 2016 en op donderdag 21 juli 2016 van 08.00 uur tot 19.00 uur.


Verwijdering kinderdagopvang uit het LRKP

Mededeling Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de gastouderopvang en of kinderopvang uit het Landelijk Register Kinderopvang worden verwijderd:
• Per 1 juli 2016: Buitenschoolse Opvang (BSO) ‘t Honk, Bosstraat 1 te Moergestel met registratienummer LRKP 206530584. (stopzetting, op verzoek van de houder)


Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

– Molenakkerstraat 15 te Moergestel, voor het veranderen en uitbreiden van een bestaande varkenshouderij. Dossiernummer 2015-0403, verzonden op 24-6-2016 (Activiteit milieu en natuur).

Ter inzage
Het besluit en de aanvraag en de hierbij horende stukken liggen vanaf 8 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Zie verder procedurekader nr. 1.

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep. Zie verder procedurekader nr. 3 en 4.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 28 juni 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Overeenkomst van collectieve zorgverzekering voor minima van VGZ 2017
Het college heeft besloten om de overeenkomst van collectieve zorgverzekering voor minima tussen de naamloze vennootschap VGZ Zorgverzekeraar N.V. en de Gemeente Oisterwijk aan te gaan.

Jaarverslag Kinderopvang Oisterwijk in 2015
Het college heeft de gemeentelijke Toezichtinformatie Kinderopvang Oisterwijk in 2015 vastgesteld en zal de commissie Inwonerszaken en de gemeenteraad informeren over de toezichts- en handhavingsactiviteiten in 2015 en de kwaliteitscriteria en wettelijke eisen op het terrein van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Conclusie: alle kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderopvang in de gemeente bieden verantwoorde kinderopvang.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Little Asia Cuisine voor het wijzigen van een drank- en horecavergunning voor de inrichting gevestigd aan het Lindeplein 1 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 29-06-2016;
• Showband Taxandria voor het houden van de jaarmarkt op zondag 31 juli 2016 van 9.30 uur tot 17.00 uur in het centum (De Lind Noord, De Lind Zuid, Lindeveld en de Dorpsstraat) in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 30-06-2016.

Melding week 26
Er is een melding ingediend door:
• Gilde Sint Sebastiaan, voor het organiseren van het Koningschieten op zondag 17 juli 2016 en de prijsverschieting op maandag 18 juli 2016 op het gildeterrein gelegen aan het Stroomdalpad. Hiertoe wordt een deel van het voetpad afgesloten en enkele parkeerplaatsen grenzend aan het gildeterrein.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Langs de rijbaan in de Kruysackerstraat ong. Moergestel, het kappen van 9 bomen. Dossiernummer 2016-0507, ingediend op 23-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Langs de rijbaan in de Kruysackerstraat ong. Moergestel, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0509, ingediend op 23-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• In plantsoen Groenstraat Oisterwijk , het kappen van een dode conifeer. Dossiernummer 2016-0511, ingediend op 27-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• ‘T Seuverick 41 Oisterwijk, het kappen van een Amerikaanse watereik. Dossiernummer 2016-0512, ingediend op 24-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• In de berm van Mamed Mamedovpad Oisterwijk, het kappen van een dode eik. Dossiernummer 2016-0513, ingediend op 27-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• In gazon Mgr. Poelsstraat Oisterwijk, het kappen van een dode lijsterbes. Dossiernummer 2016-0514, ingediend op 27-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• In de berm hoek Langvennen-Noord/Pannenschuurlaan Oisterwijk, het kappen van een dood krentenboompje. Dossiernummer 2016-0515, ingediend op 27-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Oirschotsebaan 13 A 21 Oisterwijk, het kappen van een grove den. Dossiernummer 2016-0516, ingediend op 25-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• In de berm langs de Scheibaan Oisterwijk, het kappen van een grove den. Dossiernummer 2016-0517, ingediend op 27-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Lind 67 Oisterwijk, het plaatsen van een bedrijfslogo tegen het glas van de winkelpui. Dossiernummer 2016-0518, ingediend op 27-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Baerdijk 135 Oisterwijk, het kappen van een conifeer. Dossiernummer 2016-0519, ingediend op 24-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Ericastraat 4 Oisterwijk, het kappen van 2 berken. Dossiernummer 2016-0523, ingediend op 28-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Heusdensebaan 20 Oisterwijk, het vergroten van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0294, verzonden aan aanvrager op 24-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Peperstraat 52 Oisterwijk, het kappen van een conifeer. Dossiernummer 2016-0470, verzonden aan aanvrager op 24-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Moergestelseweg 48 Oisterwijk, het kappen van 2 coniferen. Dossiernummer 2016-0486, verzonden aan aanvrager op 24-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Rosepdreef Oisterwijk , het kappen van 3 dode eiken. Dossiernummer 2016-0482, verzonden aan aanvrager op 24-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Kapelaan Sleegersstraat 8, 10 en 12 Oisterwijk, het samenvoegen van 3 naar 2 appartementen. Dossiernummer 2016-0284, verzonden aan aanvrager op 27-06-2016 (Activiteit; Bouwen).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Schoolstraat 50 A, B en C Moergestel, verzoek voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Dossiernummer 2016-0412, ingediend op 16-05-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan).

Opheffing bouwstop
• Prinses Christinastraat 5 Moergestel


Schrijf je in voor de Zomerschool 2016
Van 25 tot en met 29 juli is er weer een nieuwe editie van de Zomerschool. Deze week is speciaal bedoeld voor leerlingen van de basisschool die in de gemeente Oisterwijk wonen. Inschrijven kan nog tot 15 juli en er is ruimte voor 35 deelnemers.

Tijdens de Zomerschool worden leerzame en uitdagende activiteiten georganiseerd. Dit jaar is het thema ontdekkingsreis. De bibliotheek in Tiliander trapt af op maandag 25 juli met ‘Beestenboel in de bieb’. Er komt een Luisterhond, die kinderen helpt bij het leren voorlezen. In het café van Tiliander staat de hele dag het digilab van de bibliotheek. Waar kinderen mogen experimenteren met de nieuwste gadgets.

Aanmelden
Aanmelden kan via Sanne van den Hoven (06) 106 973 33 of Elja Barten eljabarten@contourdetwern.nl. U krijgt een inschrijfformulier dat u kunt inleveren bij Blokshekken 3, 5061 HA in Oisterwijk. Deelname aan de Zomerschool kost €25,- per kind. Het inschrijfgeld betaalt u op 25 juli, de eerste dag van de Zomerschool. Kunt u het inschrijfgeld niet betalen? Laat dit dan weten bij uw inschrijving. Er wordt gekeken naar een passende oplossing.

Meer informatie
Zomerschool 2016 is tot stand gekomen in samenwerking met Brede School Oisterwijk, ContourdeTwern, Pedagogische Praktijk van den Hoven en Stichting Oisterwijk Centraal. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sanne van den Hoven of Elja Barten.


Militaire oefeningen in juli
De Koninklijke Landmacht houdt in de maand juli 2 keer een militaire oefening in de gemeente Oisterwijk.
11 – 15 juli
Van 11 tot en met 15 juli is er een oefening voor de opleiding en training van verkenners. Dit betekent dat de militairen verkenningsopdrachten doen. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden met wielvoertuigen van het type Fennek. Aan de oefening doen 80 personen en 29 militaire voertuigen mee. Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.
13 – 15 juli
Van 13 tot en met 15 juli is er een oefening voor de opleiding en training van commando’s bij de Koninklijke Landmacht. Dit betekent dat de militairen zich ’s nachts over bestaande wegen en paden verplaatsen. Aan de oefening doen 30 personen met 9 militaire voertuigen mee. Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Korps Commando Troepen uit Roosendaal.
Schade
Mocht er door een oefening schade ontstaan, dan meldt u dit aan:
• Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon: (030) 218 04 44
Mail: JVDclaims@mindef.nl
Geef daarbij de gegevens van de militaire eenheid door als kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade.


Laat uw zaak niet ondermijnen door drugscriminelen
Het klinkt als een slechte maffiafilm; criminelen die onder de neus van ondernemers illegale handel bedrijven. Helaas is dit wel de realiteit. Huurpanden die vol staan met hennep, drugslabs op industrieterreinen, maar vooral ook de machtige netwerken die erachter zitten.
Drugscriminaliteit kan ook u of uw bedrijf raken. De gemeente Oisterwijk doet er alles aan om criminaliteit aan te pakken, maar kan dit niet zonder uw hulp. Voorkom dat u zelf slachtoffer wordt en signaleer en meld op tijd. Kom ook naar de bijeenkomst op 11 juli in Tiliander en maak samen met de gemeente en politie een vuist tegen drugscriminaliteit.
Bekijk een drugslab
Tijdens de bijeenkomst gaan we samen in gesprek over de gevolgen van drugscriminaliteit. Denk aan de gevaren van een drugspand naast uw pand, onveiligheid op bedrijventerreinen of bedreiging en intimidatie. Daarbij vertellen gastsprekers over de signalen en de gevaren voor lokale ondernemers. Ook kunt u zien hoe een hennepkwekerij en drugslab eruit zien.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 8 juli via gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘drugscriminaliteit ondernemers’. De avond is voor ondernemers uit de gemeente Oisterwijk.
Programma
• 19.30 uur – Inloop
• 20.00 uur – Opening door burgemeester Hans Janssen
• 20.15 uur – Gevaren voor een ondernemer in Oisterwijk. Presentatie door Marck de Brouwer, Teamchef politie Groene Beemden
• 20.45 uur – Hoe herken je georganiseerde criminaliteit? Presentatie door John Warmerdam, Bureau Drugszaken
• 21.30 uur – Wat wordt er met een melding gedaan? Presentatie door Anouk Schallenberg, Meld Misdaad Anoniem
• 21.45 uur – Afsluiting met napraten


Gezocht: 2 leden voor de Wmo-raad Oisterwijk
Vind je het leuk om een steentje bij te dragen binnen de gemeenschap van de gemeente Oisterwijk? En om je sterk te maken voor een goed beleid op het terrein van de jeugdzorg, de Participatiewet en de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou!
De Wmo-raad is voor de gemeente Oisterwijk de officiële gesprekpartner en adviseur op het speelveld van het Sociale Domein.
Wat doet de Wmo-raad?

De taak van de Wmo-raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad op het terrein van het Sociaal Domein. De Wmo-raad is het belangrijkste adviesorgaan als het gaat om beleidsontwikkeling. De raad neemt zo vaak als hij dat nodig vindt voor een goed uitvoeren van zijn adviestaak, contact op met (groepen van burgers) of met organisaties b.v. op het gebied van zorg en welzijn. De Wmo-raad vergadert ongeveer 10 keer per jaar op de derde woensdag(avond) van de maand.

Wat wordt er van je verwacht?

Heb je een duidelijke en eigen mening over de wijze waarop cliënten en burgers invloed moeten hebben op de manier waarop gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd? En (geldt voor een van de gezochte leden) heb je daarnaast specifieke kennis van en ervaring met strategische communicatie? En ben je inwoner van de gemeente Oisterwijk? Neem dan nu contact met ons op.

Hoe solliciteer je naar een van deze functies?

Tot uiterlijk 21 juli 2016 kun je per mail solliciteren. In de brief geef je aan waar je interesse naar uitgaat en welke ervaring je hebt op het gebied van het Sociale Domein en/of welke competenties je hebt op het gebied van strategische communicatie. Stuur je brief naar de voorzitter van de Wmo-raad, de heer K. in ’t Veld (kr.veld@planet.nl). Voor meer informatie neem je telefonisch contact op met de heer In ’t Veld, tel; (06) 20 01 19 23. Een uitgebreide beschrijving van de vacatures staat op www.wmoraadoisterwijk.nl.


Officiële heropening Kerkstraat
Wethouder Sjef Verhoeven heeft zaterdag 2 juli de vernieuwde Kerkstraat officieel geopend. Na een flinke voorbereidingstijd heeft de herinrichting zelf maar een paar maanden geduurd. De straat is ook nog een tijdje afgesloten voor doorgaand verkeer. Maar het resultaat mag er zijn. De Kerkstraat heeft een nieuwe hoofdwaterleiding gekregen, nieuwe bestrating, nieuwe fietsbeugels, vuilnisbakken en verkeersborden en in het najaar komt er ook nog eens nieuw groen.


Doe mee aan erfbeplantingsproject ‘PlantenNu’

Woont u in het buitengebied van de gemeente Oisterwijk? Dan kunt u meedoen aan het erfbeplantingsproject ‘PlantenNu Het Groene Woud’.

Er is subsidie beschikbaar voor de aanplant van fruitboomgaarden, hagen, houtsingels en laanbomen. U betaalt alleen een kleine eigen bijdrage. Het aanplanten doet u in eigen beheer. Inpassings- en herplantverplichtingen zijn uitgesloten van deelname. Aanmelden kan bij Koen van Hout van Projectbureau Orbis via het mailadres koen@projectbureauorbis.nl of via het telefoonnummer (06) 222 241 46.

Succes
De afgelopen 3 jaar zijn er 4 rondes van het project ‘PlantenNu Het Groene Woud’ geweest. Het project is mogelijk gemaakt door Streekfonds Het Groene Woud en Deltaplan voor het Landschap. 127 inwoners van Het Groene Woud hebben al meegedaan. Verspreid over de percelen van deze inwoners zijn 9.823 m1 haag, 8.750m2 houtsingel, 519 bomen en 637 fruitbomen geplant.

Budget
Vanwege de grote interesse voor het project maakt Streekfonds Het Groene Woud weer budget vrij voor een nieuwe ronde van het project. Dit budget is aangevuld door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tilburg, Eindhoven, Oirschot, Best, Boxtel, Haaren, Heusden, Sint-Michielsgestel, Oisterwijk, Schijndel en Sint-Oedenrode. Kijk voor meer informatie over het Streekfonds op www.hetgroenewoud.com/streekfonds.


Sta jij straks aan het roer in Oisterwijk?

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente te liggen. De ene dag buigt een raadslid zich over de bouwplannen voor een nieuw zwembad, de andere dag is hij bezig met de inrichting van de kop van de Lind, de gemeentebegroting of de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek.

Maar waar beslist de gemeente nu eigenlijk allemaal over? En wat is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid? En hoe is de rolverdeling tussen gemeenteraad, de burgemeester en wethouders en ambtenaren? Misschien wil je zelf wel actief worden in de Oisterwijkse politiek? Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou!

Gratis cursus Politiek Actief
Op 21 september 2016 start in de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Denk jij erover na om politiek actief te worden in je gemeente? Schrijf je dan nu in.

Programma
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met elk een ander thema, afwisselend in Goirle en Oisterwijk. Naast theoretische kennis verbeter je ook je vaardigheden zoals debatteren en krijg je een training over lobbyen bij de gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoet je ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Daarnaast bezoek je een raadsvergadering en loop je (kort) stage bij een politieke partij of bij de gemeente.

Wil je meer weten?
Meer informatie over de cursus is te vinden op www.oisterwijk.nl/politiekactief. Deelname aan de cursus is voor inwoners van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gratis. Wel zoeken we cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in de lokale politiek. Of je die stap uiteindelijk ook daadwerkelijk zet, is natuurlijk helemaal aan jou.

Doe je mee?
Je kunt je aanmelden tot 1 augustus 2016 bij Gerrit-Jan de Ruiter, griffier van de gemeente Hilvarenbeek: g.d.ruiter@hilvarenbeek.nl of (06) 53 77 12 70 onder vermelding van naam en adres. Ook voor vragen over de cursus kun je bij hem terecht. Er kunnen maximaal 25 cursisten meedoen ( verdeeld over de 3 gemeenten).