gemeenteberichten 7 januari 2021

Onderwerpen college

22 december

 • Vaststellen Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2020
 • DVO Vught milieustraat Haaren
 • Principemedewerking Haarenseweg 1, Oisterwijk
 • Bruikleenovereenkomst brandweerkazerne Haaren
 • Gecombineerd principeverzoek woningbouw Raadhuisstraat 1 in Moergestel en detailhandel Haarenseweg ong. in Oisterwijk
 • Maatregelenpakket COVID-19
 • Ruimte voor ruimtekavels bij ‘t Stokske, Moergestel
 • Raadsinformatiebrief toezichtoordeel van de provincie Noord-Brabant op het Informatie- en Archiefbeheer 2020

15 december

 • Afwijking bijhouding geometrische basisregistraties
 • Verzoek GS ontheffing Interim Omgevings Verordening (IOV)
 • Hardheidsclausule Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
 • Raadsinformatiebrief consequenties uitrol 5G in de gemeente Oisterwijk
 • Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer PFAS
 • Prinses Irenestraat 9 Moergestel
 • Tweede wijziging van de Legesverordening 2021
 • Bekostiging migratie digitale bestanden van BHIC naar RAT
 • Ontwerp BP RvR Molenbaan
 • Verlenging huurovereenkomst Staalbergven
 • Oostelvoortjes 19, Moergestel
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
 • Beroep tegen herziening BP Buitengebied Haaren herziening 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Wim van Baaststraat 21 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Oliviersweg 99 Oisterwijk, het starten van een hoveniersbedrijf
 • Laarakkerweg 23 Oisterwijk, het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw
 • Beneluxstraat 9 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Duifhuisweg 33 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • De Lind sectie F3265 Oisterwijk, het plaatsen van een dorpspomp
 • Sportlaantje 4 Haaren, het realiseren van 2 padelbanen
 • Schijfstraat 8 K Oisterwijk, het inpandig verbouwen van het pand
 • Bet Vosstraat 1 Oisterwijk, het oprichten van een woning
 • Oranjelaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Bet Vosstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Bet Vosstraat 6 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Sprendlingenstraat 40 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfspand
 • Julianalaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Heuvelstraat 11 Moergestel, het bouwen van een woning
 • Bet Vosstraat 29 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Bet Vosstraat 29 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Bet Vosstraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Kievitsblekweg 4 Oisterwijk, het plaatsen van een zendmast
 • Bet Vosstraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Klompven 28 Oisterwijk, het plaatsen van drie dakkapellen
 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het verbouwen van het pand
 • Gasthuisstraat kavel 1 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Bet Vosstraat 5 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Joannes Lenartzstraat 2, 2A en 4 Oisterwijk, het bouwen van 13 studio’s en een kantoorruimte
 • Scheepersdijk 5 Oisterwijk, het legaliseren van een opbouw en bijkeuken

Verleend

 • Lindberghlaan 21 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning
 • Oirschotseweg 48 Moergestel, het kappen van een eik
 • Groenstraat t.h.v. nr. 37 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Waterhoefweg t.h.v. nr. 37 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Lage Logtsedijk Oisterwijk, het kappen van een eik
 • De Steeg Moergestel, het kappen van een eik
 • Kerkstraat t.h.v. nr. 16 Moergestel, het kappen van een linde
 • Kerkstraat t.h.v. nr. 56 Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Haarenseweg t.h.v. 4A Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Gemullehoekenweg t.h.v. Lidl Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Tilburgseweg t.h.v. nr. 64 Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Bet Vosstraat 4 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Heukelomseweg 25 en 27 Heukelom, het kappen van 2 eiken
 • Torenbeemd 133 Oisterwijk, het plaatsen van een scootmobielbox op een openbare parkeerplaats
 • Terburghtweg 8a en 8b Oisterwijk, het bouwen van 2 aaneengeschakelde woningen
 • Dorpsstraat 25 Oisterwijk, het verbouwen van een pand
 • Bet Vosstraat 13 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Bet Vosstraat 2 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Prinses Beatrixstraat 29 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Prinses Beatrixstraat 29 Oisterwijk, het realiseren van een extra bouwlaag

Verlengd

 • Heukelomseweg 26 en 30 Heukelom, het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten
 • De Lind 50 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes

Geweigerd

 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het kappen van een beuk en een paardenkastanje

Ingetrokken (beperkte milieutoets)

 • Spreeuwenburgerweg 60 Oisterwijk, gemengde veehouderij

Milieu

 • Wet bodembescherming: bodemkwaliteitkaart PFAS Noord-Brabant en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS inclusief toepassingnormen

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte Molenbaan, gemeente Oisterwijk

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van donderdag 7 januari tot en met donderdag 21 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad

Cameratoezicht Vennelaan, Scheibaan en Kievitsblekweg

In december zijn 2 camera’s aan de Vennelaan en Scheibaan in gebruik genomen. Deze maand komt er een 3e bij aan de Kievitsblekweg. Burgemeester Hans Janssen komt hiermee tegemoet aan zorgen van bewoners en verenigingen in de omgeving van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg.

Het cameratoezicht wordt gesubsidieerd door het rijk en is een van de maatregelen in de aanpak van de overlast rond het AZC. Met de 3 camera’s worden de toegangswegen en het openbare gebied aangrenzend aan het AZC in beeld gebracht. De camera’s nemen alleen beelden op van de openbare ruimte. Er mogen geen beelden worden gemaakt van woningen of andere besloten terreinen. De beelden worden alleen door de politie teruggekeken en veiliggesteld als daar aanleiding voor is.

Blijf verdachte situaties melden

Burgemeester Hans Janssen roept op om verdachte situaties te blijven melden: “Camera’s zijn een belangrijk hulpmiddel in de bestrijding van overlast en criminaliteit. Toch wil ik graag benadrukken dat de melding of aangifte van onze inwoners ook van groot belang blijft. Daarom doe ik een oproep om verdachte omstandigheden en/of overlast altijd direct te melden bij de politie. Samen maken we Oisterwijk Veilig.”

Moois uit 2020: Ariaoneke ùt Haoren

Naar aanleiding van onze oproep om moois uit 2020, ontvingen we op het nippertje een bijdrage van de werkgroep de Haorense Reus. We delen deze graag met jou: Ariaoneke ùt Haaren is opgenomen in het Reuzengilde Oisterwijk.

Ariaoneke is geboren als één van de laatste nieuwe inwoners van de gemeente Haaren. Met haar schaapje, de blaadjes, haar riem van Kasteel Nemerlaer, haar naam, haar paosstok en natuurlijke kleuren, staat zij voor die vele typische Haarense dingen.

De werkgroep legt in haar begeleidende bericht uit dat Ariaoneke ook de de saamhorigheid en daadkracht van Haaren vertegenwoordigt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele vrijwilligers, verenigingen, instanties en bedrijven die zelfs in deze coronatijd een geweldige prestatie hebben weten neer te zetten.

Ariaoneke ùt Haoren: Een Reusachtig mooi visitekaartje van Haaren!

Nieuwe komborden voor Haaren

Allereerst wensen wij je namens het college van de gemeente Oisterwijk een heel voorspoedig en gezond 2021. Een jaar dat voor ons hoe dan ook bijzonder is: het dorp Haaren maakt vanaf nu onderdeel uit van de gemeente Oisterwijk. Wij heten de Haarenaren van harte welkom! De samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk betekent voor ons ook nieuwe gemeentegrenzen. De komende dagen zal je daarom op verschillende plekken in Haaren een nieuw kombord zien verschijnen. Op de foto: burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk en oud-burgemeester Yves de Boer van de voormalige gemeente Haaren met het nieuwe kombord voor Haaren.

Hulp nodig? De spreekuren gaan telefonisch door

Door de aanscherpte coronamaatregelen tot in ieder geval 19 januari, kun je de spreekuren in Tiliander van hulp- en welzijnsorganisaties in onze gemeente niet bezoeken. Maar de spreekuren gaan telefonisch door!

 • ContourdeTwern is bereikbaar op (013) 528 40 80
 • Loket Wegwijs is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar 8.30 tot 12.00 uur. Op woensdag 13.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (013) 303 04 40
 • Vluchtelingenwerk Oisterwijk is bereikbaar op (06) 100 863 76 of (06) 150 447 49

Stichting Leergeld geeft kinderen duwtje in de rug

Kinderen van gezinnen in onze gemeente met weinig geld kunnen een steuntje in de rug krijgen van de Stichting Leergeld. Ook inwoners van Haaren kunnen bij de stichting terecht.

Als het een gezin niet lukt om geld bij elkaar te krijgen voor een schoolreisje, voor de contributie van de voetbalclub of voor spullen die nodig zijn op school betaalt Leergeld de rekening.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in onze gemeente niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

Leergeld heeft in heel Nederland stichtigen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een heel laagdrempelige manier. Via de site www.leergeldoisterwijk.nl kan iemand rechtstreeks een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: Er kan veel.