Gemeenteberichten 6 juni 2019

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief actualisatie APV
 • Jaarrapport 2018 en ontwerpbegroting 2020 Hart van Brabant en Midpoint Brabant
 • Algemene ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 5 juni 2019
 • Koop- en ontwikkel overeenkomst bedrijfskavel studiegebied KVL-terrein te Oisterwijk
 • Offerteaanvraag Omgevingsvisies Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk
 • Voorgenomen fusie Stichting Woonwijze en Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting
 • Startnotitie gebiedsvisie bedrijventerrein, deel noordzijde Nijverheidsweg e.o.
 • Beantwoording vragen ex artikel 34: verordening Wmo
 • Raadsinformatiebrief strijdigheden, legalisatiemogelijkheden en handhaving op een perceel aan de Laag Heukelomseweg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prunusstraat 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Dommel 15 Oisterwijk, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Wim van Baaststraat Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een zonnescherm

Verleend

 • Sectie C1184 Oisterwijk, het herstellen van de habitat van de Oisterwijkse vennen en Kampina
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het ophogen van het perceel
 • Molenstraat 5 Oisterwijk, het vervangen van het dak
 • Luxemburgstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand d.m.v. een showroom en kantoren

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Sportvereniging Nevelo voor het houden van het slotfeest van Nevelo op 22 juni op het veld en in een tent aan de Sportlaan 20 in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 15 juni in de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een sponsoractie op 15 juni in de pastorietuin van de H. Joanneskerk in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 14 juni: vanwege de avondwandelvierdaagse is de Terburghtweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 15 juni: vanwege een buurtfeest is de Burgemeester van Beckhovenstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 16 juni: vanwege ATB Cross is de Zandstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 20 – 25 juni: vanwege het Gèssels Beachevent is het St. Jansplein dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Zorg jij voor je vader of moeder, broer of zus?

Dan ben jij niet de enige. Eén op de tien kinderen of jongeren in Nederland groeit namelijk op in een gezin waar een gezinslid langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.

Als dat bij jou thuis het geval is, dan heb je al op jonge leeftijd te maken met de zorg voor je vader, je moeder, broer(tje) of zus(je). Of je moet bijvoorbeeld, méér dan je leeftijdsgenoten, meehelpen in het huishouden of de administratie regelen. Je denkt er vast niet over na, je doet het gewoon. Maar het is best bijzonder wat je allemaal doet.

Een complimentje waard

Van 3 tot en met 9 juni is het weer de Week van de Jonge Mantelzorger: de week waarin landelijk extra aandacht is voor jou. ContourdeTwern en R-newt willen je –niet alleen deze week, maar ook de andere weken van het jaar- graag helpen waar mogelijk. Wil je hier meer over weten? Bel, app of sms dan naar de mantelzorgconsulent, (06) 171 63 091. Of kijk eens op de websites﷟ www.contourdetwern.nl of www.r-newt.nl voor tips, linken naar filmpjes, een checklist of andere informatie. Je staat er niet alleen voor! Naast ondersteuning, krijg je met het mantelzorgcompliment ook nog eens waardering voor alles wat je thuis doet.

Even aan jezelf denken

Op 19 juni van 18.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst, waarin het niet draait om degene voor wie jij doorgaans zorgt, maar juist om jou! Er komt een andere jongere haar ervaringen vertellen en natuurlijk krijg je dan ook een compliment in de vorm van € 50,- voor alles wat je doet.

Aanmelden

Meld je aan voor de bijeenkomst of neem voor meer informatie contact op met Ingrid Oosterling, (06) 171 63 091 of ingridoosterling@contourdetwern.nl.

Update werkzaamheden Almystraat, fietsenstalling en Blokshekken

We werken op verschillende plekken aan de weg in Oisterwijk. Om je goed op de hoogte houden, publiceren we wekelijks een update. Zo kom je niet voor verrassingen te staan onderweg.

Deze week kruispunt Blokshekken, de Ambachtstraat, de fietsenstalling bij het station en de Almystraat voor de Boerenbond:

Asfalteringswerkzaamheden kruispunt Blokshekken

Op het kruispunt Blokshekken wordt de toekomstige situatie steeds beter zichtbaar. Aan de zijde van de Jumbo zijn de kabels en leidingen verlegd en wordt volgende week het fietspad vanaf de spoorwegovergang doorgetrokken. Dat fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt en loopt voor de parkeerplaats van de Jumbo door. Om overlast van deze werkzaamheden voor de Jumbo zoveel mogelijk te voorkomen, leggen we het asfalt in de avond en nacht van 13 op 14 juni. Er kan mogelijk geluidsoverlast ontstaan. Onze excuses voor de eventuele overlast. Daarna kan er verder gewerkt worden aan de verharding van het kruispunt.

Update werkzaamheden Ambachtstraat en fietsenstalling station

Voor de verbindingsweg tussen de (nieuwe) Ambachtstraat en het KVL-terrein worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het riool. Daarnaast starten we binnenkort met het verleggen van kabels en leidingen onder de Schijfstraat. Ondertussen werkt ProRail ook aan de opbouw van de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor (zijde KVL-terrein). Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad naar de nieuwe fietsenstalling.

Almystraat voor Boerenbond afgesloten

Het deel van de Almystraat voor de Boerenbond is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond is nog steeds bereikbaar voor auto’s via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Zodra ProRail het hekwerk langs het spoor heeft verplaatst, gaan we hier het definitieve fietspad aanleggen. Dit fietspad loopt dan door naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station. Naar verwachting gebeurt dit aan het einde van het jaar.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT 3 informatiebijeenkomsten op 13, 18 en 20 juni.

De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding.

TenneT wil het project als volgt inrichten:

 • De ondergrondse verbinding op laten nemen in bestemmingsplannen. Locaties tussen: Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. De bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Best en Eindhoven Noord wordt niet aangepast (2019/2020)
 • Aanleg van de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Tilburg Noord – Best (2019/2020) (2021/2023)
 • Verwijdering van de bestaande bovengrondse verbinding tussen Tilburg Noord en Best, nadat de nieuwe ondergrondse verbinding in bedrijf genomen is (2024)
 • De aanleg van het derde circuit naar Eindhoven Noord is binnen 10 jaar

De bijeenkomsten

Wil je meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:

 • 13 juni: Spoordonkse watermolen, Spoordonkseweg in Oirschot
 • 18 juni: Van der Valk hotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8 in Tilburg
 • 20 juni: golfbaan Best, Golfbaan 1 in Best

Alle bijeenkomsten zijn tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en beantwoorden vragen. Meer informatie staat op www.tennet.eu/tilburg-best.

Resultaten ‘Maak het mooier’

De gemeente Oisterwijk wil de komende jaren meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en organisaties om met eigen initiatieven hun leefomgeving te verbeteren. Hoe kunnen we dat het beste doen? Bij welke onderwerpen? En wat is daar voor nodig? We vroegen het via een online vragenlijst aan onze inwoners, organisaties en ondernemers en raadsleden. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de rapportages op oisterwijk.nl/maakhetmooier. De resultaten worden gebruikt voor een Ambitiedocument van de gemeente. Wil je meer informatie, heb je ideeën of wil je verder meedenken in het proces? Laat het ons weten via omgevingswet@oisterwijk.nl.

Militaire oefening 11 – 14 juni

De Koninklijke Landmacht houdt van 11 tot en met 14 juni een militaire oefening.

De oefening is een eindoefening van de opleiding tot militaire verkenner bij de Landmacht. De militairen verplaatsen zich met voertuigen en verkennen overgangen zoals bruggen en viaducten. Het verplaatsen gebeurt vooral als het donker is. Overdag houden de militairen de verkende bruggen en viaducten in de gaten. De verkenners kiezen zelf de routes, maar verplaatsen zich wel over bestaande wegen en paden.

De troepen

Aan de oefening doen 30 personen en 12 wielvoertuigen mee. Er wordt niet geoefend met (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant ManoeuvreSchool Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) uit Amersfoort.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Kermis Oisterwijk zoekt weer testgezinnen!

Zijn jij en je gezin échte kermisliefhebbers? Let dan goed op! Wij zijn op zoek naar gezinnen uit de gemeente Oisterwijk die graag de Oisterwijkse kermis willen beoordelen.

De kermis is van 12 tot en met 17 juli. Samen met jouw gezin mag je op zondag 14 juli tussen 13.00-18.00 GRATIS alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken testen en beoordelen. We zoeken 1 gezin met kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 8 jaar en 1 gezin met kinderen van 9 tot en met 16 jaar.

Win een dag als testgezin

Deel via de vragenlijst op www.oisterwijk.nl/kermis wat jullie ultieme kermisattractie is en waarom jullie er zoveel lol aan beleven. Maak daarmee kans om testgezin te worden! Jullie hebben natuurlijk wél een belangrijke taak: samen beoordelen jullie de zaken op de kermis. Jullie beoordelingen leveren een winnaar op in verschillende categorieën. Burgemeester Hans Janssen reikt op maandag 15 juli de prijzen uit aan de winnende kermisexploitanten. Aanmelden als testgezin kan tot en met 21 juni.

Groot aanbod

Op de Oisterwijkse kermis staan zo’n 35 zaken. Er komen spectaculaire attracties zoals de Mad Mill, Lost Escape Adventure en de Wip-Bodyshake. Ook zijn er heerlijke lekkernijen te verkrijgen zoals Chips on a Stick, Suikerspinnen en Churros. Samen zorgen al deze attracties, vermaak- en verkoopzaken ervoor dat jong en oud kan genieten van een gezellige kermis. Volg alles over de kermis via de Nieuwsklok en via het Facebookevenement ‘Kermis Oisterwijk 2019’ op www.facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk.

Intents genoten

Dankzij de inzet van organisatie en vrijwilligers hebben duizenden ‘superheroes’ afgelopen weekend Intents genoten op Intents Festival. De festivalgangers bezochten het festival, met verschillende tenten en stages in het thema ‘Calling all superheroes’. Zo’n 12.500 gasten verbleven op de festival camping Intentscity.

25 juni: inloopavond ontwikkelingen sportpark Den Donk

Sportpark Den Donk is volop in ontwikkeling. De nieuwe sportaccommodatie heeft in april het hoogste punt bereikt. De plannen voor de openbare ruimte fase 1 (rotonde tot aan de nieuwe sportaccommodatie) zijn definitief.

Het schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe voetbalvelden is bekend. Daarnaast is de inrichting van de waterberging (ten zuiden van de Sportlaan) zo goed als af. Ben je benieuwd naar de tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte fase 1, het schetsontwerp van de voetbalvelden en/of de waterberging? Je vindt ze op www.oisterwijk.nl/dendonk.

Inloopavond 25 juni bij RKSV Oisterwijk

Daarnaast lichten we deze graag toe tijdens een inloopavond op 25 juni. Er is geen centrale presentatie, maar je kunt tussen 19.00 – 20.30 uur binnenlopen in de kantine van RKSV Oisterwijk voor een toelichting op de verschillende onderdelen en om de tekeningen te bekijken. Hier zullen Optisport (exploitant zwembad/sporthal), fusievereniging in oprichting v.v. Trinitas en medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn om je te woord te staan. Omwonenden van sportpark Den Donk ontvangen per post een uitnodiging.