Gemeenteberichten 6 januari 2022

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Zandstraat 11 Moergestel, het realiseren van een buiten zwembad
 • Gaspeldoornstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Haarenseweg 1 Oisterwijk, het plaatsen van 2 poorten en een gaashekwerk
 • Graaf Bernadottelaan 4 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Kastanjelaan 12 Haaren, het vergroten van twee dakkapellen
 • Vossenhoorn 1 Moergestel, het verbouwen van een loods tot vakantieappartementen
 • Tuinweg 33 D Oisterwijk, het plaatsen van een airco aan de gevel
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van een traplift bij de trap
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping met een erfafscheiding
 • Servennenstraat 6 Moergestel, het aanleggen van een zonnepark

Verleend

 • Langs de Belversestraat tussen nr 24 en 42b Haaren, het kappen van 2 dode beuken en een dode eik
 • Beukendreef t.h.v. Telstarlaan 86 Oisterwijk, het kappen van 2 beuken
 • Beukendreef 52 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • De Roozendries 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Torenstraat 3b Haaren, het uitbreiden van een bestaande schuur tot woonhuis
 • Hondsbergselaan thv nr. 6 Oisterwijk, het kappen van een beuk en 2 eiken
 • Panisstraat 2 Haaren, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 13 Oisterwijk, het realiseren van een aanbouw op begane grond en 1e verdieping aan achterzijde van woning

Verlengd

 • Pijnendijk e.o. Moergestel, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van karnaval festival 2022
 • Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het plaatsen van een zwembad

Ontwerpbeschikking

 • Raamse Akkers 13 Haaren, het gedeeltelijk slopen van het pand

Bestemmingsplannen

 • Verworpen: bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan, Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Een Alcoholwetvergunning aan het horecabedrijf La Calidad aan de Boxtelsebaan 8 in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Emmalaan 1 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De melding ligt vanaf 7 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking  treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer.

Dan spreken we over 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor jouw aanvraag voor wijzigings- en bestemmingsplanprocedures.

Doe je aanvraag herziening bestemmingsplan vóór 1 februari 2022

Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt  de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor herziening van een bestemmingsplan? Dien de conceptaanvraag wijzigings- of bestemmingsplan dan in vóór 1 februari 2022. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht ter inzage te leggen en vast te stellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. Plannen die ná 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgesteld worden als een wijziging van het omgevingsplan.

Optie aanvraag omgevingsvergunning 

Mocht het niet haalbaar zijn om  je aanvraag vóór 1 februari 2022 in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning volgens het huidige recht aan te vragen in plaats van een aanvraag herziening bestemmingsplan. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht. Dien je een aanvraag voor 1 juli 2022 in, dan geldt het huidige recht. Aanvragen die binnengekomen zijn na die datum worden behandeld volgens de Omgevingswet. Wil je weten of dit voor jou een optie is? Neem dan contact op met team vergunningen.

Waar moet je aanvraag voor 1 februari 2022 aan voldoen?

De aanvraag bestemmingsplan moet volledig zijn voor 1 februari 2022, dus compleet met alle stukken. De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • een schriftelijk verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met het collegebesluit tot principemedewerking;
 • een concept wijzigings- of bestemmingsplan bestaande uit:
  • Toelichting van het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 Bro);
  • Regels
  • Verbeelding
  • Bijbehorende onderzoeken (alle relevante onderzoek zijn uitgevoerd en bijgevoegd)
 • het verslag van het omgevingsdialoog. Initiatiefnemer moet op tijd, maar uiterlijk voor 1 maart 2022, een omgevingsdialoog houden over het plan zodat deze in de beoordeling van het plan worden kan worden meegenomen.

Hulp bij het maken van een online afspraak voor een boosterprik

Het is druk op de telefoonlijnen van de GGD. Daarom roept de GGD op om je afspraak voor een boosterprik online te maken. Lukt dit niet en heb je hulp nodig? Dan kun je het volgende doen:

 • Vraag het eerst aan familie of iemand anders in je omgeving
 • Kan dat niet? Loop in dat geval binnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Er staan vrijwilligers klaar om je te helpen. In Oisterwijk kun je bij de Bibliotheek terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Kun je niet bij de Bibliotheek terecht? Loop dan tijdens openingstijden binnen bij het gemeentekantoor. Er is altijd iemand die je kan helpen. Neem wel even je DigiD mee!

Inspiratieworkshops voor sportverenigingen

In samenwerking met NOC*NSF Academie voor sportkader organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk online inspiratieworkshops voor sportverenigingen.

De workshops zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in het werken met vrijwilligers én hoe je leden bindt aan je vereniging. Deelname is gratis, Natuurlijk Gezond vraagt wel dat je na aanmelding ook echt meedoet.

Vrijwilligersmanagement

 • Wanneer: dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Tijdens deze sessie word je geïnspireerd om met het thema vrijwilligers aan de slag te gaan binnen je vereniging. Vrijwilligers vinden die plezier hebben in ze wat ze doen én ze behouden gaat niet vanzelf. Na de inspiratiesessie heb je meer inzicht in hoe je binnen de verenging omgaat met vrijwilligers, je bent al aan de slag gegaan met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen
 • Aanmelden: mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

Ledenbinding

 • Wanneer: donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Wil je meer leden? Bijvoorbeeld door jongeren te behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij dat veel millenials en ouderen niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op hoe je leden kunt binden aan je club. Na de inspiratiesessie weet je hoe je in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen en welke activiteiten in welke omstandigheden jouw vereniging gaat organiseren
 • Aanmelden: Mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Klik & Tik nu ook in Haaren en Moergestel
Leer omgaan met de computer

In deze tijd kun je niet meer om de computer heen. Veel zaken regel je online. Het is niet voor iedereen even makkelijk om hierin mee te gaan. En je wilt ook niet steeds aan anderen  vragen om het voor je te regelen.

Herken je dit? Zou je het liever zelf kunnen? Dan is er nu de mogelijkheid om onafhankelijk te worden waar het gaat om het regelen van online zaken.

Wanneer

Vanaf januari 2022 start de bibliotheek namelijk ook met Klik & Tik trainingen in Moergestel en Haaren. In deze training leer je hoe je zoekt op het internet, hoe je een e-mail verstuurd, hoe je formulieren invult en nog veel meer. Je wordt begeleid, maar je kunt op je eigen tempo werken. Na afloop krijg je een certificaat. De training is gratis. De trainingsdagen zijn als volgt:

 • Moergestel: vanaf 24 januari elke maandag van 10.00 tot 12.00u in Den Boogaard
 • Haaren: vanaf 27 januari elke donderdag van 10.00 tot 12.00 in Den Domp

Meedoen

Bel voor meer informatie en aanmelden met:

 • Otto Janssen, telefoonnummer: (013) 547 08 58

Afhankelijk van het aantal actieve deelnemers kun je meedoen of je krijgt een plekje op de wachtlijst.

Sociaal Huis krijgt eigen locatie in Haaren

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk krijgt een eigen locatie in kantorencentrum Hart van Haaren aan het Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren. Met de overhandiging van de sleutel door wethouder Dion Dankers gaat voor stichting Sociaal Huis Oisterwijk een lang gekoesterde droom in vervulling.

Alle activiteiten kunnen nu plaatsvinden onder één dak. Wethouder Dion Dankers reageert ook verheugd: “We zijn trots op een stichting als Sociaal Huis Oisterwijk, zij doen zoveel belangrijk werk in onze gemeente. Ik ben dan ook blij dat we samen op deze locatie zijn uitgekomen.“

Extra activiteiten

Activiteiten zoals het Naai-Verstel-Atelier en het Uitleenpunt-Hulpmiddelen (rollators) zaten tot nu toe steeds op diverse locaties verspreid over de gemeente. Vanaf januari 2022 zijn deze activiteiten dus in Haaren en daar komen nog een Kinder-Cadeautjesbank en een Kinder-Kledingbank bij (medio februari). De start van de Kinder-Cadeautjesbank is mede mogelijk gemaakt door diverse ondernemers uit de verschillende kernen van onze gemeente.

De activiteiten worden gerund door vrijwilligers en bieden in de toekomst mogelijk ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor wie?

De Kinder-Cadeautjesbank en Kinder-Kledingbank zijn voor inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die niet of nauwelijks een verjaardagscadeau kunnen kopen en die kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar hebben. Het Naai-Verstel-Atelier en het Uitleenpunt-Hulpmiddelen zijn voor inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die het financieel moeilijk hebben en bekend zijn bij instanties die mensen hierin bijstaan, zoals Mentorhulp Oisterwijk en Farent.

Wil je gebruik maken van deze diensten? Meld je dan per mail aan via mentorhulpoisterwijk@outlook.com of bel (06) 479 33 872.

Wethouder Dion Dankers overhandigt op afstand de sleutel aan Karin Rentmeester van de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk. Linksachter op de foto voorzitter Eric Rentmeester en rechtsachter penningmeester Erik Haenen.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van vrijdag 7 januari tot en met maandag 24 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het gras aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad

UW RAAD:

 • 13 januari Raadsontmoeting – Online 19.30 uur
 • 20 januari Raadsplein – Online 19.00 uur
 • 7 februari Raadsvergadering 19.30 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma,
tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl
Raadsontmoeting 13 januari
Op donderdag 13 januari organiseert de raad een online raadsontmoeting. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
• Omgevingswet
• Visie Keuzetraject Oisterwijk 2050
Raadsplein 20 januari
Op donderdag 20 januari organiseert de raad een online raadsplein. Op de agenda
van staan de actualiteitensessie van het college, het inspreekrecht voor zienswijzen en andere insprekers over bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren’
en de volgende raadsvoorstellen:
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 22 appartementen
op het middenterrein KVL Oisterwijk
• Conceptbestuursakkoord COA
Onderstaande onderwerpen worden niet besproken tijdens het raadsplein op 20
januari, maar staan wel op de agenda voor de raadsvergadering van 7 februari:
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27
• Toelating nieuw raadslid (tijdelijke vervanging vanwege zwangerschapsverlof)
• Paraplubestemmingsplan gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied
Publiek en live kijken
Luisteren en kijken naar alle bijeenkomsten kan op de website van de raad. Alle
bijeenkomsten zijn live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.
We vragen u alleen naar de fysieke raadsvergadering te komen als u zich heeft
aangemeld als inspreker.
Deel uw inbreng met de gemeenteraad
U kunt uw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen op verschillende
manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen.
1. Spreek mee over een onderwerp tijdens de raadsontmoeting. U kunt zich hier
tot en met dinsdag 11 januari voor aanmelden bij de griffie.
2. Spreek mee over een raadsvoorstel tijdens het raadsplein. U kunt zich hier tot
en met dinsdag 18 januari voor aanmelden bij de griffie.
3. Spreek in over een raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering. U kunt zich hier
tot en met maandag 7 februari 9.00 uur voor aanmelden bij de griffie.
4. Bied uw inbreng over een onderwerp schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij
voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook: Postbus 10101 5060 GA
Oisterwijk.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de griffie via het mailadres griffie@
oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).