Gemeenteberichten 6 februari 2020

Onderwerpen college

 • Bestuurlijk gevoelige initiatieven die vallen onder kruimelgevallenregeling
 • Het indienen van een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven
 • Mandaatregister P&O in verband met de invoering van de WNRA
 • Vaststelling verordening op de behandeling van klachten gemeente Oisterwijk 2020
 • Vaststelling formatieplan, plaatsingsfunctieboek herindeling Haaren en vaststellen start plaatsingsprocedure medewerkers gemeente Haaren
 • Raadsvoorstel scenario’s verkeersplan Moergestel
 • Voorstel tot het ruilen van grond voor het aanleggen van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel
 • Startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Verklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3 te Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49 Oisterwijk
 • Bouwhoogte en functie tuinsieraad D, Laag Heukelomseweg 3 te Heukelom
 • Bestemmingsplan Laarakkerweg 11
 • Bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Bestemmingsplan Torenpad, Oisterwijk
 • Raadsvoorstel ambities Omgevingswet en vervolg implementatieproces
 • Vaststellen van de nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2020
 • Collegeadvies mandaatbesluit in kader van regionale samenwerking Wmo begeleiding
 • Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 ‘met gezond verstand’ en preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023
 • Kadernota 2021 ‘mensen gezonde kansen bieden’ van de GGD Hart voor Brabant
 • Bestuursovereenkomst inzake het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen aan de Kievitsblekweg te Oisterwijk
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Spreeuwenburgerweg 60 te Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Klein Locht 5 Moergestel, het verlengen van de instandhoudingstermijn voor de tijdelijke woonunit
 • in de berm bij Pannenschuurlaan 126 Oisterwijk, het kappen van een els
 • in de berm bij Stokske 7 Moergestel, het kappen van een eik
 • Heisteeg Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Heisteeg Oisterwijk ter hoogte van nr. 28, het kappen van een den
 • Pastoor van Beugenstraat Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Stationsstraat Oisterwijk ter hoogte van nr.10, het kappen van een linde
 • in de berm van de Elsdijk Moergestel, het kappen van een eik
 • in de berm van de Scheibaan Oisterwijk, het kappen van 8 beuken
 • Sparrendreef Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Swaenhof 7 Oisterwijk, het splitsen van een maisonette tot 2 appartementen
 • Kuiperstraat Oisterwijk, het kappen van een wilg
 • Heuvelstraat Moergestel, het kappen van 2 zomereiken
 • Hertgangseweg Moergestel, het kappen van een zomereik
 • Masperstraat Moergestel, het kappen van 2 eiken
 • Rosepdreef Oisterwijk, het kappen van 3 beuken en een den
 • Gooyaardsdijk Moergestel, het kappen van 6 eiken en een berk
 • Heistraat Moergestel, het kappen van een zomereik
 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het aanbrengen van een luifel
 • Visserslaan 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Vinkenberg 21 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Dorpsstraat 34 Oisterwijk, het vervangen van de gevelreclame
 • De Lind 79 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Dorpsstraat 34 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie

Verleend

 • Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk, het wijzigen van de brandcompartimentering
 • Lindeplein 6 Oisterwijk, het vestigen van een fitnesscentrum
 • Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Europalaan 31 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Schoolstraat/Korenschuur Moergestel, het bouwen van 12 grondgebonden woningen
 • Baaneind 4 Heukelom, het vervangen van bestaande luchtwassers
 • Hildsven 10 Moergestel, het aanleggen van kabels en leidingen

Ontwerpbeschikking

 • Spreeuwenburgerweg 60 Oisterwijk, het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting Small Talk Productions Tilburg, voor het organiseren van KLM Open Air op 22 februari op De Lind in Oisterwijk
 • Aan Intents Events BV Oisterwijk, voor het organiseren van Karnaval Festival 2020 op 22 en 23 februari op het parkeerterrein en weiland aan de Oirschotsebaan bij partycentrum ’t Draaiboompje aan de Hild 1, Moergestel

Verkeer

 • 22 februari: vanwege KLM Open Air zijn De Lind Noord en Zuid dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 22 en 23 februari: vanwege Karnaval Festival zijn in Moergestel verschillende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Burgerpanel Oisterwijk: nu ook voor Haarenaren!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Meld je aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel. En woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Meer informatie?

Meer informatie over het panel staat op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

De stimuleringslening voor duurzaam én langer thuis wonen

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom introduceren wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het gaat bij een hypothecaire lening om een percentage van 1,5% en bij een consumptieve lening (consumentenkrediet) om een percentage van 2,4%.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren.

Langer thuis wonen

Naast verduurzaming, winden wij het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe lening, stimuleren we dat inwoners hun woning op tijd toekomstbestendig maken. Hierdoor voorkom je dat bij de komst van eventuele lichamelijke problemen, alsnog jouw huis moet aanpassen. De lening is bijvoorbeeld voor aanpassingen als het verlagen van drempels, het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuren of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. Je mag de lening ook gebruiken voor ‘domotica’. Denk aan het gebruik van elektronica en het automatiseren spullen in huis om het je makkelijker te maken, zoals het automatisch doorspoelen van het toilet, mobiliteitsbewaking met sensoren of camera’s en waterkranen die automatisch openen als er handen in de buurt zijn.

Lening aanvragen

De leningen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid brengen we samen in 1 regeling. Je hoeft dus maar 1 aanvraag te doen en het formulier in te vullen. Een lening kun je alleen aanvragen voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders de lening aanvragen. Wij beoordelen eerst de lening. De lening zelf krijg je vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn is opgericht door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is een gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Meer informatie

Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Oorlogsslachtoffers herdacht met Levenslicht

Kader: Van 26 januari tot en met 1 februari was het holocaustmonument Levenslicht elke dag op een andere plek in onze gemeente te zien. Iedere avond werd het Levenslicht opnieuw ontstoken, daarbij werden de namen van de slachtoffers uit onze gemeente genoemd. Op zaterdag 1 februari sloot burgemeester Hans Janssen het Levenslicht af op het St. Jansplein in Moergestel.

Feestje? Vergeet de vergunning niet

Wil je een klein evenement zoals een straatfeest of buurtbarbecue organiseren? Geen probleem. Maar is jouw evenement op de weg, het fietspad of op een parkeerplaats? Dan heb je een vergunning nodig. Op bijvoorbeeld pleintjes, parken en grasvelden heb je geen vergunning nodig. Meer informatie? Kijk op onze website www.oisterwijk.nl/evementenvergunning.

Nieuwe auto kopen of toch maar niet?

De auto van Noortje en Coen Boogerd was aan vervanging toe. Ze dachten al na over de aanschaf van een nieuwe auto…

Ze troffen de flyer in de bus over een elektrische deelauto. Dat zette hen aan het denken. Die flyer kwam precies op een goed moment. Inmiddels was er ook een laadpaal in de buurt geplaatst. Zo was 1 plus 1 al snel 2. In december werd ook een deelauto (Nissan Leaf) bij de laadpaal gestationeerd en Noortje en Coen besloten al snel om een abonnement op de deelauto te nemen.

Wennen

In het begin was het wel even wennen: hoe maak je die laadkabel los? Hoe werkt die app nu precies? Hoe meld je je weer af bij terugkomst? Het bleek allemaal niet zo moeilijk. Het was even wennen, maar al snel hadden ze de routine te pakken.

Noortje: “We gebruiken de deelauto nu 1 à 2 keer per week. In ieder geval iedere zaterdagmorgen voor een rit met onze kinderen. Karin brengen we naar schaatsles en Otto naar de handbalclub”.

Bewust

Coen: “We merken dat ons gedrag verandert. We zijn ons bewuster geworden van de autokosten, want we betalen nu per rit. We maakten al veel gebruik van de fiets en dat doen we nu daarom nog frequenter”.

Over de Nissan Leaf zijn ze bijzonder tevreden. Coen: “Wat een fijne auto is dat! Hij rijdt heerlijk, is snel en er zitten veel nuttige opties op”.  Noortje: “De auto is ook zo stil. Ook de achteruitrij-camera is erg handig”.

Ambassadeurs

Over hun motivatie zijn ze duidelijk. Ze vinden het een mooi initiatief, dat een hoge gunfactor heeft. Op het schoolplein zijn ze inmiddels impliciet een ambassadeur van het deelauto-concept.

De komende tijd gaan ze verder ervaring opdoen met het deelauto-concept. De aanschaf van een nieuwe auto hebben ze vooralsnog maar uitgesteld…

Wil je meer weten over de elektrische deelauto of wil jij je een abonnement? Kijk dan op www.dec-oisterwijk.nl/auto-delen.

Energie besparen?


Wil jij een beetje duurzaam leven? Of misschien wat tips over energie besparen? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Winkelen op zondag

Wil jij weten wanneer het precies koopzondag is in onze gemeente? Op www.oisterwijk.nl/koopzondag staan alle officiële data.

Veranderingen overheid 2020

In 2020 zijn er wijzigingen in landelijke wetten en regelingen. Wil jij weten wat er allemaal verandert? Kijk eens op de website www.rijksoverheid.nl. Hier staat een handig overzicht ingedeeld per categorie.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

 

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Werk aan de N65 17-18 februari

Van maandag 17 februari 21.00 uur tot dinsdag 18 februari 05.00 werkt Rijkswaterstaat aan de N65.

Het gaat om het gedeelte op de hoofdrijbaan links (van Tilburg naar Den Bosch) tussen aansluiting 2 Berkel-Enschot en kruispunt N65-Torenstraat/Molenstraat (Helvoirt/Haaren). De omleidingsroute loopt via de A59-A2 richting Den Bosch.

Vanuit Oisterwijk (via de Heusdensebaan en Pannenschuurlaan) kun je wel via de N65 naar Tilburg rijden. Ook blijft het mogelijk om de kruispunten over te steken naar Udenhout.