Gemeenteberichten 5 september 2019

Besluitenlijst college

 • Voorstel tot verkoop woning Kloosterlaan 13 in Moergestel
 • Gemeentefonds – meicirculaire 2019
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Elsdijk 2 / Oirschotsebaan 3’
 • Ontwerp-wijziging Welstandsnota 2015
 • Doorstroming in de (sociale) woningmarkt
 • Analyse van de sociale woningmarkt in verband met de herindeling van Haaren
 • Evaluatie 1 jaar Woning in Zicht
 • Wijziging Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2019
 • Offerteaanvraag Omgevingsvisie
 • Memo extern advies Oisterwijksebaan 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan 15A-62 Oisterwijk, het plaatsen van een blokhut
 • Spoorlaan nabij station Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom
 • Moergestelseweg 40A Oisterwijk, het plaatsen van een platform
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar wonen-woningen
 • Oirschotsebaan 55 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Heuvelstraat 9 Moergestel, het wijzigen van de inrichting
 • Hoek Vennelaan-Gemullehoekenweg Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Eikenven 52 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van de woning

Verleend

 • Gemullehoekenweg 11A Oisterwijk, het verbouwen van een woning in 2 appartementen
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het tijdelijk wijzigen van het gebruik
 • Gebied tussen Heizenschedijk, Reedijk, Heirbaan en Masperstraat Moergestel, het kappen van 48 bomen voor het optimaliseren van de leefgebiedsomstandigheden voor flora en fauna
 • Kerkstraat 21 Moergestel, het ombouwen van een winkel naar 2 appartementen
 • Raadhuisstraat 19 Moergestel, het verbouwen van het pand
 • Oirschotseweg 40 Moergestel, het wijzigen/uitbreiden van een veehouderij

Verlengd

 • Hoevenseweg 5 Oisterwijk, het bouwen van een schuur
 • Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Geweigerd

 • Johanna Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Elsdijk 2/Oirschotsebaan 3, gemeente Oisterwijk
 • Rectificatie bekendmaking vaststelling bestemmingsplan plattelandswoning Heikant 2, gemeente Oisterwijk

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

Melding

 • Aan Ambacht BV voor een festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 19 oktober en 21 december
 • Aan Buurtcomité Burghtweike voor het organiseren van Burghtweike 2.0 op 7 september op het Burghtweike (Terburghtweg) in Oisterwijk
 • Aan Synergy Systems B.V. voor het organiseren van een open dag bij Synergy Systems op 10 oktober aan het Sprendlingenpark 25 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk voor het organiseren van een Sunday Sound Bites op 6 oktober op diverse locaties in het buitengebied van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
 • Aan Stichting Stoommachine Oisterwijk voor het organiseren van de open dag Stoommachine op 15 september in de Laan van KVL in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van de Burendag Pannenschuur op 28 september onder de galerij aan het Pannenschuurplein
 • Voor het organiseren van de burendag 2019 op 21 september in de Langvennen-Oost in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zaterdag 14 september in een weiland tegenover huisnummer 5 aan de Waterhoefweg in Moergestel.

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oirschotsebaan 6 te Oisterwijk, voor het veranderen van een horeca en recreatie-inrichting.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 6 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

Adres Omschrijving voorgenomen activiteit
Almystraat 18 te Oisterwijk Oprichten kleinschalige bierbrouwerij.

 

Het besluit is op 22 augustus 2019 naar de aanvrager gezonden en gedurende de daaropvolgende 6 weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 14 september: vanwege een buurfeest is de Durendaaldreef dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. De Jeroen Boschstraat en Pieter Breughelstraat zijn dicht voor doorgaand verkeer, behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Ontwerp-wijziging Welstandsnota 2015

Stichting Leergeld geeft Oisterwijkse kinderen duwtje in de rug

Kinderen van gezinnen in onze gemeente met weinig geld kunnen een steuntje in de rug krijgen van de Stichting Leergeld.

Als het een gezin niet lukt om geld bij elkaar te krijgen voor een schoolreisje, voor de contributie van de voetbalclub of voor spullen die nodig zijn op school betaalt Leergeld de rekening.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in Oisterwijk niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

De stichting Leergeld heeft in heel Nederland afdelingen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een heel laagdrempelige manier. Via de site www.leergeldoisterwijk.nl kan iemand rechtstreeks een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: Er kan veel.

De Stichting Leergeld Oisterwijk krijgt subsidie van de gemeente Oisterwijk.

Een ‘pareltje’ tijdens de Open Monumentendag 2019

Plekken van plezier: dat is het thema van de nieuwe editie van de Open monumentendag op 15 september. Plekken waar mensen naartoe gaan om te recreëren. Reden om dit jaar monumentale vijver op de kop van De Lind in de schijnwerpers te zetten.

Precies een jaar geleden is de vijver volledig gerestaureerd. Maar wat nog miste was de beplanting. Na het herstel van de vijver is onze medewerker Vincent Dankers van de buitendienst aan de slag gegaan met een zogenoemd beplantingsplan. Hij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar het verleden van de vijver. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het oorspronkelijke ontwerp van de vijver en de aanleg van het bijbehorende groen is gedaan door John Bergmans (1892-1980). Bergmans was een Oisterwijkse tuinarchitect, die ook betrokken is geweest bij het natuurtheater, Staalbergven en verschillende villatuinen in ons dorp. Allemaal plekken van plezier.

“Via een zoektocht in oude boekjes en oude Latijnse plantenlijsten kwam ik erachter dat John Bergmans de ontwerper van de vijver was”, vertelt Vincent. “Vervolgens heb ik historische plantenlijsten vertaald naar de nieuwe plantennamen. Met de informatie van die oude ontwerpen als uitgangspunt, heb ik het huidige plan ingericht. Daarbij heb ik ook hulp gehad van de Tuinenstichting om herkenbare structuren terug aan te brengen en ook voor de koude maanden groenblijvende heesters toe te voegen.”

Lezing

Over Bergmans is een boek geschreven door architectuurhistoricus Johanna G. Karssen-Schüürmann en tuinarchitect Marianne van Lidth de Jeude. Karssen-Schüürmann geeft tijdens de Open Monumentendag 2 keer een openbare lezing in de raadzaal van het raadhuis aan De Lind. De eerste lezing is om 13.30 uur, de 2e om 15.30 uur.

Foto vijver, met bijschrift: Dankzij de inzet van medewerker van de gemeente Vincent Dankers, staan nu rondom en in de gerenoveerde vijver planten en bloemen helemaal in de stijl van Bergmans. Neergezet in de originele plantenvakken. Het gaat om ‘vergeten’ soorten zoals de Spierstruik, Kamperfoelie, Bruidsbloem, Dwergmispel en de Voorjaarszonnebloem. Dat maakt dat de vijver er nu weer uitziet, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld. Echt een plek van plezier!

 

Joannes Lenartzstraat fase 2

We liggen goed op schema met de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. Vanaf maandag 9 september gaat fase 2 van start. Dit betekent dat de aansluitingen met de Boxtelsebaan en Oude Haarenseweg dicht gaan voor al het verkeer behalve voetgangers. Wel proberen we de aansluiting met De Lind (Noord) nog een paar weken open te houden voor het verkeer.

Financieel tekort gemeente: praat mee op maandag 16 september

De komende jaren heeft de gemeente Oisterwijk een verwachte financiële uitdaging van €3 miljoen als gevolg van tekorten op jeugdhulp en Wmo.

De raad van de gemeente Oisterwijk nodigt je uit om op maandag 16 september vanaf 19.00 uur in het raadhuis mee te praten over noodzakelijke ombuigingen in het financieel beleid.

Wensen, bedenkingen en gevolgen

De raad wil met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek over mogelijke financiële maatregelen en hoort graag vanuit de samenleving wensen, bedenkingen en gevolgen van mogelijke maatregelen. Wil je meer weten over de opzet van de avond? Hou dan volgende week de Nieuwsklok of onze Social Media in de gaten.

Toelichting

Wil je vooraf meer weten over de financiële situatie en de mogelijke ombuigingskeuzes? Dan ben je welkom op 5 september om 21.00 uur in het raadhuis. Dan presenteert het college de resultaten van de analyse van de financiële situatie en de mogelijke keuzes die aan de raad worden voorgelegd. Raads- en commissieleden kunnen aansluitend vragen hierover stellen. De bijeenkomst is openbaar en door publiek bij te wonen.

De gemeenteraad besluit op 7 november over het totaal van ombuigingsmaatregelen.

Doggyswim op 15 september

Het zwemseizoen bij het Staalbergven zit er bijna op en dat betekent dat het tijd is voor de jaarlijkse Doggyswim. Lekker spelen, zwemmen, chillen met je beste maatje. Deze keer is de Doggyswim op zondag 15 september. Meer informatie volgt snel. Hou social media en de Nieuwsklok in de gaten.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Binnenkort starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Het onderwerp is dit keer het nieuwe handhavingsbeleid. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk maandag 28 januari aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.