gemeenteberichten 5 november 2020

Onderwerpen college

 • Advies intrekken belastingverordeningen 2020 door raad Haaren
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB
 • RIB Woningbouwaantallen
 • Voornemen verzoek herbegrenzing verbeelding IOV i.v.m. Plan Zandstraat 16a Moergestel
 • Bestemmingsplan Heukelomseweg 48
 • Verlengen cameratoezicht
 • Principemedewerking sanering en passende herbestemming varkenshouderij Molenakkerstraat 6 te Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Lindberghlaan 21 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning
 • Deken Swaensstraat 12 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Veldweg 10 Oisterwijk, het bouwen van bedrijfs- en opslagunits
 • De Lind 45a Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke terrasoverkapping
 • Coolhof 10 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning
 • Rootven 10 Moergestel, het vervangen van de handelsreclame
 • Kerkhovenbaan 1 Heukelom, het veranderen en vergroten van het voorste gedeelte van het woonhuis

Verleend

 • De Stappert 61 Moergestel, het plaatsen van een prefab dakkapel
 • George Perklaan 1 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Zandstraat 11 Moergestel, het bouwen van een rentmeesterswoning en tuinhuis

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpverzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) “herbegrenzing verbeelding IOV i.v.m. Plan Zandstraat 16a Moergestel”
 • Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat ong., gemeente Oisterwijk

Afvalcontainers Haaren krijgen nieuwe chip

Je hebt ze mogelijk al gezien op straat: de medewerkers van Inovim die de afvalcontainers in Haaren van een nieuwe chip voorzien. Deze en volgende week gaan ze alle containers in het dorp langs.

Dit ‘omchippen’ gebeurt om ervoor te zorgen dat de afvalinzameling vanaf 1 januari juist geregistreerd wordt in de administratie van de gemeente Oisterwijk. Zet je containers op de aangegeven data aan de straat voor je woning, dan kunnen de medewerkers van Inovim de wisseling van chip gemakkelijk en snel uitvoeren.

Papiercontainer

In dezelfde periode ontvang je een papiercontainer. Let op: deze wordt pas geleegd na 1 januari. Tot die tijd zet je je papier en karton nog aan de straat zoals je dat gewend was. Bedankt voor je medewerking!

Geen brief ontvangen?

Woon je in Haaren en heb je geen brief ontvangen over het omchippen van je containers en de levering van je papiercontainer? Neem dan contact op met Inovim op (0800) 400 20 50.

Ambachtstraat 19 november dicht voor verkeer

In de week van 16 november zijn er verschillende werkzaamheden op de Ambachtstraat. De werkzaamheden zijn bedoeld om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Van maandag tot woensdag verlengen we een deel van het fietspad. Hiervoor sluiten we dan ook maar een deel van de weg af. Het verkeer kan er nog doorheen. Op donderdag 19 november is de weg voor verkeer dicht vanwege met het aanleggen van drempels. In de avond is rijden over de Ambachtstraat weer mogelijk.

Omleidingsroute voor verkeer

Verkeer leiden we met borden om via de volgende routes:

 1. de Nijverheidsweg
 2. de Luxemburgstraat

Blijf op de hoogte over de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november

Over 2 weken kiezen de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk. Je kunt in onze gemeente op 7 partijen stemmen:

 • Partij Gemeente Belangen: www.partijgemeentebelangen.nl
 • PrO (Progressief Oisterwijk): www.pro-oisterwijk.nl
 • Algemeen Belang: www.algemeen-belang-oisterwijk.nl
 • VVD: www.oisterwijk.vvd.nl
 • CDA: www.cda.nl/noord-brabant/oisterwijk
 • D66: www.oisterwijk.d66.nl
 • WIJ! Oisterwijk: www.wijoisterwijk.nl

KiesKompas

Weet je niet op welke partij en kandidaat je wilt stemmen? Op de websites van de partijen vind je meer informatie over de partijen en hun plannen. Houd voor een overzicht met standpunten ook de Nieuwsklok van 12 november in de gaten. Ook hebben we de stemhulp Kieskompas gelanceerd. Die kan je helpen bij het kiezen op welke partij je stemt. Vul de stemhulp in via www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Lijsttrekkersdebat

Op maandag 16 november gaan de lijsttrekkers van de verschillende partijen live met elkaar in debat op MoergestelTV. Het debat is te volgen via kanaal 43 (Ziggo) en www.moergesteltv.nl/live. Op donderdag 12 november kunnen de kijkers al kennismaken met de verschillende partijen tijdens ‘De Voorronde’. Beide uitzendingen zijn ook te volgen via de LoHa (Lokale Omroep Haaren). Haarenaren stemmen hiervoor af op kanaal 48 (Ziggo).

Meer informatie

Het laatste nieuws over die gemeenteraadsverkiezingen volg je via oisterwijk.nl en via social media (facebook.com/gemeenteoisterwijk, twitter.com/gem_oisterwijk).

Cameratoezicht Oisterwijk en Moergestel effectief, inzet verlengd

Sinds 2018 zet de gemeente op verschillende plekken in het centrum van Oisterwijk en Moergestel cameratoezicht in. Uit een recente evaluatie blijkt dat die inzet van toegevoegde waarde is. Burgemeester Hans Janssen heeft hierop besloten de inzet van het cameratoezicht te verlengen tot november 2023.

Cameratoezicht draagt bij aan de verhoging van veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij overlast- en criminaliteitsbestrijding. In de afgelopen 2 jaar kwamen meerdere verzoeken binnen tot het uitlezen van de camerabeelden en zijn verschillende incidenten vastgelegd. Burgemeester Hans Janssen: “uit de evaluatie onder enkele ondernemers, inwoners, politie en gemeente blijkt dat de inzet van camera’s van toegevoegde waarde is. Het helpt onze boa’s en de politie om strafbare feiten op te sporen. Het draagt daarnaast bij aan het veiligheidsgevoel van bezoekers, inwoners en ondernemers. Verbeterpunten zijn er ook. Die pakken we voortvarend op. Zodat het toezicht ook de komende jaren een bijdrage levert aan het voorkomen én bestraffen van criminaliteit.”

Extra camera’s

Op verschillende plekken worden nieuwe camera’s geplaatst, worden camera’s verplaatst of bijgesteld. Hiermee is er nog beter zicht op plekken waar dat nodig is. Ook passen we op diverse plekken de verlichting aan waarmee de kwaliteit van opnames ’s nachts toeneemt. Samen met de politie heeft de gemeente aandacht voor het beter en sneller oppakken van verzoeken van onder andere ondernemers tot het uitlezen van camerabeelden. Het cameratoezicht wordt daarnaast nog gerichter ingezet tijdens evenementen.

Hans in Haaren: muziekvereniging Sint Gregorius

Op uitnodiging van Maarten Vugs bezocht burgemeester Hans Janssen muziekvereniging Sint Gregorius voor een volgende editie van ‘Hans in Haaren’. Vol trots vertelt Maarten over ‘zijn vereniging’, hun plannen voor de toekomst én hoe zij aankijken tegen de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk. Naast het enthousiaste verhaal van Maarten, zie je in het filmpje ook nog een korte solo van jeugdlid Tommy Kroot. Hij verleidt de burgemeester zelfs om ook nog even plaats te nemen achter het drumstel. Benieuwd? Bekijk het filmpje snel via het YouTube-kanaal van de gemeente Oisterwijk, HaarenEEN, facebook.com/gemeenteoisterwijk of twitter.com/gem_oisterwijk.

Kruising De Lind – Peperstraat tussen 2 – 13 november dicht

In de Peperstraat vervangen we de riolering. Om de nieuwe riolering aan te sluiten op de riolering onder De Lind, sluiten we de kruising De Lind-Peperstraat-Gemullehoekenweg tijdelijk af.

De werkzaamheden zijn begonnen op 2 november en duren uiterlijk tot en met 13 november.

Omleidingsroute voor verkeer

Verkeer wordt omgeleid via de volgende routes:

 1. De Burgemeester Canterslaan, Groenstraat, Baerdijk, Blokshekken en Spoorlaan
 2. Verkeer vanuit de Waterhoef wordt omgeleid via de Secretaris van de Hoevelstraat en de Nicolaas van Eschstraat

Nieuw pand voor Boerenbond en Lidl op het KVL-terrein

Het ‘KVL-terrein oost’, voorheen ook wel Studiegebied KVL genoemd, is volop in ontwikkeling. We herontwikkelen het gebied in fasen.

In de 1e fase verlegden we de Ambachtstraat en realiseerden we een parkeerplaats aan de Schijfstraat. Ook werd de Schijfstraat aangepakt en het naastgelegen Dreamplaza gerealiseerd. In de 2e fase start de herontwikkeling van het gebied rond de Boerenbond. Het huidige pand van de Boerenbond maakt plaats voor een nieuwe pand waarin Petsplace (Boerenbond) en Lidl zich vestigen. De Lidl aan de Gemullehoekenweg verhuist dan naar het KVL-terrein.

Bereikbaar

Binnenkort starten de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe pand voor Petsplace en de Lidl. De huidige Boerenbond en het KVL-terrein blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Parkeerterrein

In 2021 wordt ten noorden van het nieuwe pand voor Petsplace en Lidl een parkeerterrein gerealiseerd. Dit parkeerterrein wordt ook gebruikt door bezoekers van het KVL-terrein. Ook leggen we een parkeerterrein aan voor Polimeks. Polimeks is de eigenaar van verschillende gebouwen op het KVL-terrein, waaronder het Ketelhuis en het hotel in aanbouw.

Samen houden we onze ouderen in beeld!

Op initiatief van gemeente Oisterwijk slaan sociale organisaties en vrijwilligers de handen ineen om inwoners van 80 jaar en ouder te bezoeken in de wijk Waterhoef. Zij gaan even kijken hoe het gaat. Juist in deze tijd van belang, want eenzaamheid ligt op de loer.

Inwoners die zich willen inzetten in de wijk en er vaak zelf ook wonen, gaan op pad om de ouderen te zien. De vrijwilliger komt niet binnen in verband met corona, maar gaat bij de voordeur kort in gesprek en geeft eventueel informatie. Inwoners van 80 jaar en ouder in de Waterhoef hebben een brief van de gemeente ontvangen met persoonlijke informatie over dit initiatief.

Samenwerken aan een sterker sociaal netwerk in de wijk dat vooral door inwoners zelf gebouwd gaat worden. Dát is de gedachte achter dit initiatief. De vrijwilligers worden ondersteund door een aantal organisaties die in de wijk werken zoals Mentorhulp Oisterwijk, VSO, Care-Thuiszorg en ContourdeTwern. De actie is opgezet in nauwe samenwerking met de Wijkraad en het Wijkcentrum Waterhoef.

Waar kun je stemmen?

Op je stempas staat het adres van het stembureau bij jou in de buurt. Je mag ook stemmen op een ander stembureau in de gemeente. Een lijst met alle stembureaus vind je op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

De stembureaus zijn op 18 november open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Stem op een moment dat het jou uitkomt. Probeer daarbij zoveel mogelijk verspreid over de verkiezingsdag te stemmen zodat piekmomenten worden voorkomen. De rustigste momenten om te stemmen zijn overdag tussen 10.00-16.00 uur en ’s avonds na 19.00 uur. Om te stemmen neem je jouw stempas en identiteitsbewijs mee.

Coronaproof

In alle stembureaus in Oisterwijk, Moergestel en Haaren kun je veilig stemmen. Op de stembureaus worden de volgende maatregelen genomen zodat je veilig kunt stemmen:

 • Bij binnenkomst in de stemlocatie was je je handen met desinfecterende gel
 • Volg de pijlen naar het stembureau
 • In het stembureau zitten de medewerkers op anderhalve meter afstand van bezoekers en van elkaar
 • Tussen de stemhokjes is voldoende afstand
 • Geregeld maken we de stemhokjes, deurklinken en stempotloden schoon
 • Volg na het stemmen de pijlen naar de uitgang

Klachten? Laat iemand anders stemmen

Ga in de volgende situaties niet zelf naar het stembureau, maar vraag iemand anders namens jou te stemmen:

 • Je hebt klachten, zoals hoesten, verhoging of koorts, reuk- of smaakverlies of bent verkouden
 • Je hebt een huisgenoot die koorts heeft of benauwd is
 • 7 dagen of korter voor de verkiezingsdag is vastgesteld dat je corona hebt
 • Een huisgenoot of gezinslid is besmet met het coronavirus, heeft klachten en je hebt kort voor de verkiezingen nog contact met hem of haar gehad
 • Je bent net teruggekeerd uit een risicogebied

Je kunt iemand anders voor jou laten stemmen door deze persoon te machtigen. Hoe dat kan, lees je op www.oisterwijk.nl/verkiezingen of op de achterkant van je stempas.