Gemeenteberichten 5 december 2019

Onderwerpen college

 • Buitengewone Algemene ledenvergadering vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 29 november 2019
 • Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein
 • Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Oisterwijksebaan 6 in Heukelom
 • Realiseren woningaanpassing in de vorm van een woonunit

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Langvennen-Zuid ong. Oisterwijk, het bouwen van een regenwaterkelder
 • Gemullehoekenweg 21 A Oisterwijk, het plaatsen van een parasol
 • Heiligenboom 4 Moergestel, het organiseren van een 2-daags carnavalsevenement
 • De Lind 19 Oisterwijk, het plaatsen van een zonnescherm
 • De Lind 30 Oisterwijk, het vervangen van een reclame
 • Hildsven 2 Moergestel, het realiseren van 2 B&B eenheden in bestaande losstaande bebouwing
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het veranderen van een milieuvergunning
 • Hertog Godfriedlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Sportlaan 3A Oisterwijk, het verlengen van de instandhoudingstermijn van de reeds geplaatste noodlokalen

Verleend

 • Jan Van Eijckstraat 50 Oisterwijk, het realiseren van een woningaanpassing in de vorm van een tijdelijke woonunit
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van het ketelhuis

 

Geweigerd

 • Oisterwijksebaan 6 Heukelom, het realiseren van nieuwe stallen, het uitbreiden van de veestapel en het bouwen van een vervangende bedrijfswoning

 

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Torenpad, gemeente Oisterwijk

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Taxandria Atletiek voor het houden van de Taxandria Vennenloop op 18 april in Oisterwijk

Melding

 • Door Taxandria Atletiek voor het organiseren van de Taxandria Nieuwjaarscross op 11 januari in het bos bij de Adervendreef in Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 15 december: vanwege SantaRun zijn verschillende straten in het centrum van Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Update werkzaamheden op en rondom KVL-terrein

Zowel op als rondom het KVL-terrein vorderen de werkzaamheden flink. We praten je even bij!

Laan van KVL

Afgelopen week zijn er wederom bomen geplant in een gedeelte van de Laan van KVL. Binnenkort gaan we de definitieve parkeerplaatsen aanleggen en herstellen we enkele voetpaden. Dan is het gedeelte van de Laan van KVL, tussen de Gasthuisstraat en het appartementencomplex, af.

Waterberging Schijfstraat

De werkzaamheden aan de waterberging liggen op schema. Naar verwachting storten we nog dit jaar het dak. De waterberging gaat zorgen voor de tijdelijke opvang van water bij hevige regenbuien. We werken ondertussen ook verder aan de Schijfstraat. Die werkzaamheden ronden we nog dit jaar af. Vanwege de werkzaamheden aan de waterberging zal de Schijfstraat nog wel een aantal keer afgesloten zijn voor verkeer.

Fietsoversteek Ambachtstraat

De nieuwe Ambachtstraat is al enige tijd klaar. Ter hoogte van de Luxemburgstraat, zorgen we nog voor een veiligere fietsoversteek.

Woningen en U-gebouw

De eerste woningen in KVL-dorp zijn opgeleverd. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de volgende fase. Voor de woningen in de zogenaamde ‘fase 2’ is de fundering gelegd. Polimeks werkt daarnaast aan het U-gebouw. De contouren van de kelderbak, waar in de toekomst geparkeerd wordt, zijn steeds beter zichtbaar. Ook de restauratie van het overgebleven gedeelte van het U-gebouw is in volle gang.

Stem mee: we zoeken een naam voor 1 loket bij hulp- en zorgvragen

Weet jij de weg in onze gemeente als je hulp nodig hebt bij bijvoorbeeld het regelen van je geldzaken, wonen, opleiding en werk, jeugd en gezin, vervoer of ondersteuning in huis?

Voor veel inwoners is dit niet altijd even duidelijk. Daarom werken wij samen met onze partners ContourdeTwern, Mee, GGD, Farent, Juvans aan 1 plek waar jij terecht kunt met jouw vraag. Dit moet een plek van ons allemaal worden. 11 organisaties werken nu al samen op 1 locatie, de 1e verdieping van Tiliander in Oisterwijk. Zo krijgen we straks een plek waar informatie samenkomt, inwoners elkaar kunnen helpen en professionals elkaar vinden.

En die plek moet een naam krijgen. Een naam die voor iedereen duidelijk is. Daar mag jij over meestemmen. We hebben 5 opties om uit te kiezen, maar je mag ook zelf iets bedenken:

 1. Loket Oisterwijk
 2. Parelwijzer
 3. Wegwijs Oisterwijk
 4. Oisterwijzer
 5. Het knooppunt Oisterwijk
 6. .. zelf in te vullen..

Breng je stem uit via www.oisterwijk.nl/naamwedstrijd.

Waarom een gezamenlijke plek?

Wethouder sociaal domein Stefanie Vatta over : “De gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen en dat inwoners hun vraag kunnen stellen op de manier die bij hen past. Dat kan digitaal zijn, per telefoon of door ‘gewoon’ even langs te komen. Stel je je vraag liever thuis of aan iemand in de buurt? Dat kan natuurlijk ook. Om inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden, richten we 1 toegang in voor het sociaal domein. Bij dit ‘loket’ kunnen inwoners terecht met alle vragen over het sociaal domein: zorg, ondersteuning, hulp, werk en inkomen.”

Gemeente Oisterwijk stopt met WhatsApp als klantcontactkanaal

Sinds begin 2019 gebruiken wij WhatsApp als extra communicatiekanaal voor inwoners om hun vragen te stellen. Per 1 december stoppen we daarmee.

Dit komt omdat WhatsApp pas geleden aankondigde dat de voorwaarden voor het gebruik door organisaties zijn aangepast. Voor overheden biedt WhatsApp nog geen goede en werkbare oplossing. Daarom is de gemeente Oisterwijk genoodzaakt te stoppen met het gebruik van dit kanaal, totdat er ook voor overheden een goede oplossing is.

Natuurlijk kun je ons nog wel gewoon bereiken via de website, telefoon, post, sociale media en email. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/contact.

Nieuw: contactloos betalen parkeerautomaten

Wist je dat je nu ook bij alle parkeerautomaten in onze gemeente contactloos met je pinpas kunt betalen? Natuurlijk is betalen met muntgeld of een parkeerapp ook nog steeds mogelijk. Meer weten over parkeren in Oisterwijk en welke apps wij ondersteunen? Kijk op www.oisterwijk.nl/parkeren.

Molen in Moergestel kleurt oranje

Heb je het al gezien? Van 25 november tot 10 december kleurt de molen aan de Schoolstraat in Moergestel oranje. Met deze actie steunen wij de internationale campagne Orange the World. Een initiatief van UN Women om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Groen idee? Doe mee aan Natuurlijk Moergestel!

De gemeente Oisterwijk wil samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en dieren) in het dorp Moergestel en het omliggende buitengebied.

Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat mag jij mee bepalen. We starten met het project Natuurlijk Moergestel en zijn benieuwd naar jouw ideeën en initiatieven!

Doe je mee?

Heb je een goed idee om het landschap rond het dorp Moergestel te versterken? Kom naar de informatiebijeenkomst over het project Natuurlijk Moergestel. Deze is op 10 december van 19.30 tot 21.00 uur in Den Boogaard in Moergestel. We vertellen je dan meer over het project. Heb je nu al een goed idee? Presenteer jouw idee in een presentatie van maximaal 3 minuten tijdens de informatiebijeenkomst. Ook helpen we je tijdens de bijeenkomst met het indienen van jouw idee of plan.

Financiële bijdrage

Je kunt met je plan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en bovendien hulp krijgen bij de verdere uitwerking van het plan. Je kunt tot uiterlijk 19 januari 2020 een plan inleveren bij ons.

Meer informatie

Heb je nu al vragen of wil je jouw idee presenteren tijdens de bijeenkomst van 10 december? Mail naar Liesbeth.vanKempen@oisterwijk.nl.

Afvalkalender 2020 vanaf 1 december bekend

Vanaf 1 december staan de data voor 2020 in de Afvalstoffendienst app.

De kalender downloaden op www.oisterwijk.nl/afvalkalender of de papieren versie opvragen kan ook vanaf 1 december. Dat doe je bij de afvalstoffendienst via (073) 615 65 07. Heb je een papieren versie aangevraagd? Dan krijg je deze eind december – begin januari thuisgestuurd.

Inhaaldagen afval tijdens feestdagen

 • Op 25 december, 1e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 21 december
 • Op 26 december, 2e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 28 december
 • Op 1 januari 2020, nieuwjaar, halen we geen afval op. Dit doen we op zaterdag 4 januari 2020

Kijk voor meer informatie over de afvalkalender en de Afvalstoffendienst app op www.oisterwijk.nl/afvalkalender. Of bel naar (073) 615 65 07.