Gemeenteberichten 4 mei 2017

Onderwerpen collegevergadering 25 april

 

 • Gunning accountantsdienst 2017-2020
 • Benoeming derde loco-secretaris
 • Onderzoek sluipverkeer in de kernen
 • Lokaal educatieve agenda 2017 – 2020
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2017

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Le Sage Ten Broekstraat 2 Oisterwijk, het kappen van 13 bomen
 • Broekzijde 12 A Moergestel, het plaatsen van een pergola
 • Zandstraat 14A Moergestel, het plaatsen van lichtmasten, reclamezuil, gevelreclame en vlaggenmast
 • Heisteeg 36 Oisterwijk, het verbouwen van een woning

 

Verleend

 • Kerkstraat 78 Oisterwijk, het exploiteren van een bed & breakfast
 • Scheepersdijk 11 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Bernard Vrienslaan 7 Oisterwijk, het uitbreiden van de huidige aanbouw
 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het gedeeltelijk verbouwen van een pand t.b.v. de vestiging van een groothandel in dierbenodigdheden
 • Krijtestraat 18 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit met een instandhoudingstermijn van maximaal 1 jaar
 • Belgiestraat 9 Oisterwijk, het vernieuwen van een bedrijfspand en het plaatsen van een stofzuiger

 

Verlengd

 • De Scheerman 2 Moergestel, het constructief wijzigen van een woonhuis
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het wijzigen van het gebruik
 • Nicolaas van Esschstraat over de Essche stroom Oisterwijk, het aanpassen/versterken van de constructie van de spoorbrug

 

 

Vergunning / ontheffing evenementen en horeca

 • Café De Knuistboom voor het wijzigen van het aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Tilburgseweg 41 in Oisterwijk
 • Club 142 voor het houden van ‘een nacht zonder dak’ in de nacht van zaterdag 20 mei op zondag 21 mei 2017 op het pleintje voor de Johanneskerk gelegen aan de Lind 52 in Oisterwijk
 • Verleende ontheffing aan Willeke den Draaier voor een tijdelijke terrasuitbreiding, Dorpsstraat 8 in Oisterwijk

 

Melding

 • Van een open dag van Ponyclub de Vennenruiters op zondag 25 juni 2017 op het terrein van de ponyclub, Lissabonpad in Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • In verband met het houden van een muzikaal evenement in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Dorpsstraat in Oisterwijk op zondag 7 mei van 15.00 uur tot 22.00 uur

 

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval  een melding ingediend voor:

 • Zandstraat 14A te Moergestel, Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie. Dossiernummer 2017-0081.

 

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Duyvekotstraat 25 te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem. Dossiernummer 2017-0293.

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.


Wat valt onder plastic-, metaal- en drankkartonafval (PMD)

 

Iedereen twijfelt wel eens bij het sorteren. Je afval goed sorteren is belangrijk voor de juiste verwerking ervan. Recycleerbare materialen worden dankzij jou opnieuw gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

 

Als er restafval bij het PMD-afval zit, wordt de hele partij in het sorteercentrum afgekeurd. Het kan dan ook niet hergebruikt worden. Weet je niet zeker wat er wel en niet bij het plastic-, metaal- en drankkartonafval (PMD) mag? Bekijk de lijst:

 

Wel bij het PMD-afval

Plastic verpakkingsmateriaal:

 • (knijp)flessen voor wasmiddel, shampoo, sauzen
 • tubes zoals van tandpasta
 • verpakkingen van kaas, vlees, vis en margarine

 

Metalenverpakkingen/blikjes:

 • blikjes voor drank, soep, groenten
 • spuitbussen voor deodorant, toiletverfrisser en scheerschuim
 • kroonkurken
 • aluminium schaaltjes

 

Drankkartons:

 • Drankpakken zoals voor vruchtensappen, water en zuivel
 • Kartonnen pakken zoals voor soep en pastasaus

 

Niet bij het PMD-afval:

Chipszakken, spuitbussen (andere dan vermeld bij metaalverpakkingen), piepschuim, aluminiumfolie, doordrukstrips van pillen of kauwgum, landbouwplastic, luiers en hard plastic zoals bijvoorbeeld speelgoed of tuinmeubilair.

 

Meer weten

Bekijk de AfvalApp of kijk op www.oisterwijk.nl/afval.


Vernieuwing station Oisterwijk van start

Er zijn flink wat voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar nu is het zover. Met het onthullen van een bouwbord hebben Regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail en wethouder Sjef Verhoeven het startsein gegeven voor de vernieuwing van station Oisterwijk.

 

Dat wordt een stuk veiliger en toegankelijker dankzij de aanleg van een tunnel en een noordelijke entree.

Tunnel
Reizigers maken nu nog gebruik van een overpad om het middenperron te bereiken. Straks kan dat via een tunnel die wordt uitgerust met liften. Dat is de meest veilige oplossing voor trein- en wegverkeer. Daarnaast krijgt het station een entree aan de noordzijde waar ook een fietsenstalling komt te liggen. Om de plannen te kunnen realiseren wordt het derde spoor, waar nu nog de sprinter naar Tilburg stopt, verwijderd.

Aanpassen overwegen

Het weghalen van het derde spoor heeft ook gevolgen voor 2 nabijgelegen overwegen. De overwegen worden aangepast omdat het verkeer straks 2 in plaats van 3 sporen kruist. De overweg Blokshekken krijgt aparte fiets- en voetgangerspaden. Snel en langzaam verkeer worden zo beter van elkaar gescheiden.

 

Planning

Nu het startsein is gegeven gaan aannemer BAM en ProRail hard aan de slag. De komende maanden wordt de tunnel naast het spoor voorgebouwd aan de noordzijde van het station. In de herfstvakantie van 2017 zal die dan onder het spoor worden geschoven. Een ingrijpende klus waarvoor het treinverkeer volledig wordt stilgelegd van 14 tot en met 23 oktober. Als de tunnel op zijn plek ligt, wordt die verder afgebouwd. Na de herfstvakantie kunnen reizigers meteen gebruik maken van de nieuwe tunnel. Begin 2018 wordt de vernieuwde tunnel volledig in gebruik genomen


Verkeersonderzoek in Moergestel

 

In de week van 8 mei en in de week van 15 mei voert HIG Traffic Systems namens het college een verkeersonderzoek uit in en rond Moergestel.

 

Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid verkeer gemeten en brengen we de verkeersstromen in beeld. Het college laat dit onderzoek uitvoeren in haar hoedanigheid van wegbeheerder.

 

Camera’s

Tijdens het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van camera’s. Deze camera’s lezen de kentekens van auto’s die voorbij rijden. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan het college en worden alleen gebruikt om routes in beeld te brengen. De gegevens worden vervolgens anoniem verwerkt en na afronding van het onderzoek verwijderd. Het onderzoek wordt gebruikt om te kijken of er verkeersmaatregelen genomen kunnen worden om de eventuele verkeersdruk te verminderen. De locaties van de camera’s zijn Oisterwijkseweg (verlengde van de Akkerweg), Tilburgseweg, Akkerweg en Oirschotseweg.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Oisterwijk via gemeente@oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11.


Donderdag 11 mei Extra raadsvergadering
investering in Tiliander 20.00 uur
Donderdag 18 mei Raadsvergadering
over de Perspectiefnota 19.00 uur
Maandag 22 mei Agendacommissie 19.30 uur
Maandag 22 mei Presidium 20.30 uur
Donderdag 1 juni Beeldvormingsavond 19.30 uur


Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2017 Dodenherdenking

 

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

 

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

 

donderdagavond 4 mei 2017

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

De kerk is open vanaf 17.15 uur

 

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 

 • 50 uur uitvoering van het Requiem van J.G. Rheinberger in de
 1. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

 

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

 

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 

 • 15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar Bevrijdingsmonument
 • Herdenkingsplechtigheid bij het Bevrijdingsmonument
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

 

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

 

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de Stille Tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het Bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

 

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.


Nieuw staatsieportret in raadzaal Oisterwijk

Op woensdag 26 april om 12.00 uur onthulde burgemeester Hans Janssen in het bijzijn van de gedecoreerden uit onze gemeente een nieuw staatsieportret in de raadzaal in Oisterwijk.

 

Het gaat om een wandsculptuur van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima in staal gemaakt door Mainkunstenaars uit Oisterwijk.

 

Burgemeester Hans Janssen is trots op de nieuwe aanwinst voor het raadhuis: “Het is een origineel kunstwerk, krachtig door zijn eenvoud en het originele materiaalgebruik. Het komt mooi tot zijn recht in het raadhuis, het brengt rust en evenwicht door de symmetrie. Natuurlijk is het extra leuk dat het lokale kunstenaars zijn, een sterk staaltje kunst uit Oisterwijk!”

 

Achtergrond Mainkunstenaars

Mainkunstenaars  bestaat uit Ien Sluyters en Marjon Deul. In hun atelier op het KVL-terrein, ontwikkelden zij zich de afgelopen jaren in het maken van wandsculpturen van staal, zowel in opdracht als vrij werk. Het ontwerptraject, maar ook het buigen en lassen van de sculpturen doen zij samen. Met zo min mogelijk lijnen treffende portretten maken, dat is waar het duo steeds op uit is.