Gemeenteberichten 4 maart 2021

Onderwerpen college

 • Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie Toeslagenaffaire
 • Reactie advies ASD inkoop jeugdhulp 2022
 • Sanering en passende herbestemming varkenshouderij Oude Baan 9 te Haaren
 • Principemedewerking afwijken bestemmingsplan “Landgoed ’t Lot/Camping de Boskant”
 • Reactie uitgangspunten integrale inkoop
 • Principemedewerking saneringsregeling Molenakkerstraat 6 te Moergestel
 • Benoeming fietspaden bij Schoolstraat
 • Principemedewerking vestiging kinderopvang Oirschotseweg 60 te Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Tienhovenlaan 4 Oisterwijk, het plaatsen van een kunstwerk
 • Prinses Irenestraat 17 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Groenstraat 67 Oisterwijk, het vervangen van 2 kozijnen en het plaatsen van een zwembad
 • Dommel 17 Oisterwijk, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voor- en achterzijde
 • Oirschotseweg tussen nummer 20 en 22 Moergestel, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Gender 35 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Emmalaan t.h.v. nr. 1 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Kreishof (kerkhof) Oisterwijk, het kappen van een picea en een corylus
 • Peperstraat 11 Oisterwijk, het vernieuwen van de garage
 • Schout Beyhartsstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw

Verleend

 • Bedrijfsweg 21 Oisterwijk, het wijzigen van voor -en zijgevels
 • Bet Vosstraat 4 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Helvoirtseweg 6A 1 Haaren, het tijdelijk plaatsen van een testlocatie Covid sneltest
 • Heiligenboom 8A Moergestel, het gebruik van een statische opslag
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het intern verbouwen van het bestaande kantoor en uitbreiden van het terrein
 • Belversestraat 49 Haaren, het kappen van een boom
 • Bet Vosstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Veldweg 6 Oisterwijk, het plaatsen van tijdelijke kantoorunits
 • Peperstraat 7C en 7D Oisterwijk, het bouwen van 2 appartementen

Geweigerd

 • Heistraat ong. Haaren, het kappen van een boom

Besluit vergunningsvrij

 • Dorpsstraat 50 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een bouwschutting op gemeentegrond

Verlengd

 • Tilburgseweg 100 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde

Bouwstop

 • Kantstraat 28 Haaren

Ontwerpbeschikking

 • Heiligenboom 6 Moergestel, voor het onderdeel fijn stof, het in 2 stadia aansluiten van bestaande/vergunde varkensstallen op luchtwassystemen

Ontwerpbeschikking intrekking

 • Reedijk 6 Moergestel, sanering varkenshouderij (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Hondsberg 4 te Oisterwijk, voor het veranderen van een melkrundveehouderij;
 • Helvoirtseweg 7a, Haaren, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf vrijdag 5 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van de straten Schaverij en Splitterij in Oisterwijk als woonerf

Overige bekendmakingen

 • Toekenning straatnamen Donkpad en ’t Ackerpad voor fietspaden in Oisterwijk en Moergestel

Coen Boode nieuwe gemeentesecretaris van Oisterwijk

Het college heeft de heer Coen Boode (43) benoemd tot gemeentesecretaris/

algemeen directeur. Momenteel is hij secretaris van de gemeente Landerd. Daarvoor was hij secretaris van de gemeente Mill en Sint Hubert. Hij start zijn werkzaamheden voor de gemeente Oisterwijk op 1 mei a.s.

Coen Boode is de opvolger van de onlangs overleden Ineke Depmann. Zij werd het afgelopen half jaar vervangen door Marc Knaapen.

Met Coen Boode treedt een jonge, ervaren en enthousiaste secretaris aan. Hij kent de praktijk van intergemeentelijke samenwerking en organisatieontwikkeling. Als bestuurslid van de Vereniging Brabantse Gemeenten overziet hij het speelveld van de Brabantse regio’s en kent hij de spelers. Van binnenuit weet hij voor welke (financiële) uitdagingen de gemeenten staan.

Het college rekent erop dat hij de gemeente stevig kan positioneren in de regio Hart van Brabant. Zeker nu Oisterwijk na de herindeling met de komst van het dorp Haaren met een inwonertal van 32.000 een nadrukkelijker rol heeft in de regio. Daarnaast ziet het college Coen Boode als een stevige aanvoerder van de ambtelijke organisatie, die als motto heeft het “waarmaken van de ambities van de inwoners en van de nieuw aangetreden gemeenteraad”.

Coen Boode woont in ’s-Hertogenbosch, is getrouwd en heeft vier kinderen.

Loket wegwijs voor inwoners

Inwoners die behoefte hebben aan persoonlijk advies of hulp op het gebied van zorg, wonen, werk, geldzaken en opvoeden kunnen sinds augustus vorig jaar terecht bij Loket Wegwijs. Juul van Schaijk werkt bij Loket Wegwijs en deelt een verhaal over wat zij meemaakte bij Loket Wegwijs.

“Vorige week sprak ik een meneer die belde voor zijn vrouw met dementie. Meneer gunt het zijn vrouw om meer onder de mensen te komen en even weg te zijn van huis. Nadat we in een fijn gesprek de mogelijkheden wat betreft dagbesteding hadden doorgenomen, vroeg ik hoe het met meneer zelf ging. Hij werd emotioneel en vertelde dat hij ontzettend veel van zijn vrouw houdt, maar dat het niet altijd meevalt. We zien meer mantelzorgers worstelen met de juiste balans. Ik stelde voor om hem in contact te brengen met andere mantelzorgers, zodat hij zijn verhaal kon delen, maar ook om te kijken naar de situatie zoals deze nu is en wat zou hij anders zou willen. Allemaal vragen die terugkomen bij de Krachtgroep voor Mantelzorgers die in maart start. We kijken er naar uit om meneer daar te mogen ontmoeten!”

Hoe werkt Loket Wegwijs precies?

“We zijn er voor alle inwoners die moeite hebben om zelfstandig mee te kunnen blijven doen aan de maatschappij. We brengen eerst helderheid in de vraag. De professional van Loket Wegwijs kijkt wat de inwoner zelf of met hulp uit de omgeving kan doen. Waar nodig komt er ondersteuning vanuit een vrijwilligersorganisatie of maatschappelijke ondersteuning. Er is in Oisterwijk een breed aanbod aan (vrijwilligers) organisaties, maar niet iedereen is hier bekend mee. Het aanbod hiervan is bijvoorbeeld te vinden op www.wegwijsinoisterwijk.nl. Is er meer nodig, dan wordt onderzocht of er specialistische hulp nodig is. Hiermee bedoelen we individuele hulp die niet vrij toegankelijk is en waarvoor een doorverwijzing noodzakelijk is.”

Parkeerschijfzone in een gedeelte van de Peperstraat

Op 1 maart is een parkeerschijfzone ingevoerd aan de Peperstraat. Het gaat om de Peperstraat vanaf de Gemullehoekenweg tot aan de Renata.

Parkeren mag alleen in een parkeervak. Is het parkeervak voorzien van een blauwe streep dan gebruik je een parkeerschijf en mag je maximaal 2 uur parkeren.

Gebruik parkeerschijf

De parkeerschijf hoef je alleen te gebruiken op de volgende momenten: van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Vragen over de parkeerschijfzone

Heb je vragen over de parkeerschijfzone, dan kun je contact opnemen met team verkeer van de gemeente Oisterwijk, via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Tweede Kamerverkiezing: overzicht stemlokalen

Dit jaar zijn er extra mogelijkheden om te stemmen. Vooral voor risicogroepen gaan in Oisterwijk een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Hier ziet u een overzicht van alle stemlokalen en wanneer zij open zijn. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen.

Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze ontvang je bij je stempas. Heb je coronaklachten? Dan kun je een andere kiezer machtigen om voor jou te stemmen.

Stembureaus

 • Het Raadhuis De Lind 56, Oisterwijk. Open op 15, 16 en 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden, toilet voor mindervaliden aanwezig
 • Voormalige sporthal De Leye Baerdijk 43, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Atelier De Krekul Nicolaas van Eschstraat 30, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Wijkcentrum De Waterhoef Terburghtweg 100, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Kerkhovense Molen Langvennen-Oost 120, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Niet toegankelijk voor mindervaliden
 • Brede School De Bunders Frans Halsstraat 34, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Ontmoetingscentrum De Coppele Prunusstraat 69, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • 2College Durendael van Kemenadelaan 5, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Wijkcentrum Pannenschuur Lavendel 9, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Voormalige basisschool Darwin Lavendel 1, Oisterwijk. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Cultureel Centrum den Boogaard 1 Sint Jansplein 5, Moergestel. Open op 15, 16 en 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Cultureel Centrum den Boogaard 2 Sint Jansplein 5, Moergestel. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • SV Audacia Molenstraat 4 Moergestel. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden
 • Voormalig Gemeentehuis Haaren Mgr Bekkersplein 2, Haaren. Toegankelijk voor mindervaliden, toilet voor mindervaliden aanwezig
 • Gemeentehuis Haaren 2 Mgr Bekkersplein 2, Haaren. Open op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Toegankelijk voor mindervaliden, toilet voor mindervaliden aanwezig
 • Afgiftepunt briefstemmen 70+: Het gemeentekantoor De Lind 44, Oisterwijk. Op werkdagen van 10 tot en met 16 maart van 08.30 tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart van 08.30 uur tot 21.00 uur

Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl en op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Werken in Oisterwijk

Wil jij deze zomer aan de slag bij het Staalbergven? Of ben juist de coördinator die wij zoeken om de Stichting Buurtgezinnen op te starten in onze gemeente?

We hebben 2 vacatures in de aanbieding:

Coördinator Buurtgezinnen

Stichting Buurtgezinnen ondersteunt overbelaste gezinnen met behulp van een steungezin. Deze steungezinnen helpen bij de opvoeding van de kinderen. Op deze manier voorkom je dat grote problemen ontstaan of erger worden. Wij starten een proeftuin van 1 april 2021 tot 1 april 2023. Daarvoor zoeken we een coördinator. Je komt op zzp-basis in dienst van Stichting Buurtgezinnen. Meer informatie en hoe je solliciteert, staat op de website www.buurtgezinnen.nl/coordinator-oisterwijk.

Medewerker buitenbad Staalbergven
Je bent beschikbaar op oproepbasis voor het buitenbadseizoen 2021 (april t/m september).
Geen water is te diep voor jou, jij ziet alles van wat er in en rondom het zwembad gebeurd. Als waker van het water ben jij elke seconde scherp en grijp je in wanneer dit nodig is. Jij zorgt dat kinderen, tieners en volwassenen veilig kunnen zwemmen. Ook al heb je veel verantwoordelijkheid, je hoeft niet bang te zijn dat je ogen tekort komt. Je werkt altijd samen met andere collega’s en hun ogen hebben dezelfde verantwoordelijkheid als die van jou. Naast dat je aan de badrand staat, werk je ook in de horeca en bij de kassa. Je staat hierbij voor en achter de bar te stralen, verkoopt toegangsbewijzen of werkt in de keuken om snacks te bereiden. Je komt in dienst van Optisport. Is dit jouw baan? Kijk op www.optisport.nl/vacatures voor meer informatie en om te solliciteren.