Gemeenteberichten 4 juni 2020

Onderwerpen raad

 • Strijdplan Sociaal Domein
 • Perspectiefnota 2021-2014

Onderwerpen college 19, 26 en 27 mei

 • Vestiging voorkeursrecht locaties ‘Pannenschuur VI’ en ‘Oostelvoortjes II’
 • Ontwikkeling Raadhuisstraat
 • Kaders verkoop Bosstraat 1 Moergestel
 • Evaluatie Wijk-GGD’er
 • CEO Wmo
 • Eindrapportage Duurzaam Veilig Recreëren
 • Vaststellen gebiedsvisie Nijverheidsweg
 • RV nota bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2020-2022
 • Jaarstukken 2019
 • rib beëindiging Oisterwijksebaan 2

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Peperstraat voor huisnr. 11 t/m 19 en hoek De Lind/Peperstraat Oisterwijk, het kappen van 6 bomen en het uitvoeren van werkzaamheden in beschermd dorpsgezicht/archeologisch verwachtingsgebied
 • Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk, het aanbouwen van een garage en een opbouw op de bestaande aanbouw
 • Posthoornseweg 5-112 Oisterwijk, het kappen van 2 dennen

Verleend

 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebruik van een veldschuur. Omgevingsvergunning 2019-0224 is hierbij beëindigd
 • Reuselhof 20 Moergestel, het plaatsen van een overkapping
 • De Lind 79 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand

Verlengd

 • De Lind 34 Oisterwijk, het slopen van de woning in beschermd stads en dorpsgezicht
 • Alberdinck Thijmstraat 3 Oisterwijk, het plaatsen van een dak op de garage
 • Bremlaan 8 Oisterwijk, het herbouwen van de woning
 • Tilburgseweg 15 Moergestel, het renoveren van een woning

Ontwerpbeschikking

 • Prinses Irenestraat 9 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een medisch kinderdagverblijf

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Reedijk 9, gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld bestemmingsplan De Logt 3a, gemeente Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Vinkenberg 21 te Moergestel, voor het oprichten van kleinschalige loonwerk-activiteiten.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Laag Heukelomseweg 7A te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 5 juni gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Bodemonderzoek naar aardwarmte

Vanaf midden juni tot en met eind juli 2020 voert SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) een bodemonderzoek uit in onze gemeente. Dit onderzoek doet SCAN in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De resultaten laten zien of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Wij kunnen aardwarmte in de toekomst mogelijk gebruiken. Bijvoorbeeld om gebouwen en bedrijven duurzaam te verwarmen. Dit onderzoek heet seismisch onderzoek. Het onderzoek is op meerdere punten in een langgerekt zuidoostelijk deel van het buitengebied van Moergestel.

Woon je in de directe omgeving? Dan krijg je van SCAN een brief per post met meer info over het onderzoek en wat je ervan merkt. Woon je niet in de directe omgeving, maar wil je meer weten over het onderzoek? Ga dan naar www.scanaardwarmte.nl. Vragen over het onderzoek mail je naar info@scanaardwarmte.nl.

Cyclomedia maakt foto’s in gemeente Oisterwijk

Cyclomedia maakt vanaf 8 juni foto’s van de openbare weg. Dit doen zij met auto’s die 360 panoramafoto’s nemen. De foto’s worden in opdracht van ons gemaakt.

Deze foto’s worden door ons gebruikt voor bijvoorbeeld het controleren en beheren van de openbare ruimte, als ondersteunend beeldmateriaal bij de uitvoering van de wet, handhaving van openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen gebruiken wij voor publieke of private activiteiten en dat mag alleen onder zeer strenge voorwaarden. De opnamen maken wij niet openbaar, online of op een andere manier.  Cyclomedia meldt haar activiteiten aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

Voor vragen of het maken van bezwaar, neem je contact op met CycloMedia Technology B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Kijk voor meer informatie op de website www.cyclomedia.com.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

De chemokar rijdt weer!

Vanaf 4 juni lever je klein chemisch afval (kca) weer in bij de chemokar! Deze staat iedere 4 weken van 17.00 tot 20.00 uur op een vaste locatie in Moergestel en Oisterwijk.

De standplaatsen zijn:

 • op de parkeerplaats van de Jumbo, Rootven 38 in Moergestel:  4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober
 • op de parkeerplaats van Jumbo aan de Pannenschuurlaan 32 in Oisterwijk: 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september en 8 oktober
 • op de parkeerplaats van de Albert Heijn, Dorpsstraat 34 in Oisterwijk: 18 juni, 16 juli, 20 augustus, 17 september en 15 oktober
 • Milieustraat Oisterwijk: iedere zaterdag

Eikenprocessierupsen: ze zijn gespot

Ze zijn gespot, de eerste eikenprocessierupsen. Zoals je op de foto ziet, helpt plasticfolie om de bomen helaas niet. Wat je wel kunt doen, lees je op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups. Daar zie je ook waar we bestrijden en je kunt een melding doen van overlast.

Parkeerterrein en entree sportcomplex Den Donk ingericht

Langzaamaan komt er weer meer leven op sportpark Den Donk. Sinds eind april mag de jeugd weer trainen en sinds 11 mei mag er ook door volwassenen– met minimaal 1,5 meter afstand van elkaar – gesport worden. Zwembad Den Donk wordt alweer volop gebruikt voor zwemlessen en banenzwemmen. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte rondom het sportcomplex. Zo is het plein voor de entree afgemaakt en de laatste hand gelegd aan het parkeerterrein. Ook het groen op en rondom het parkeerterrein is aangelegd. Heb jij de nieuwe inrichting al gezien? Ga gerust een kijkje nemen. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op Den Donk via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente Oisterwijk of de speciale nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.oisterwijk.nl/dendonk.

Trouwboekje na 50 jaar eindelijk écht ondertekend

Een bijzonder moment afgelopen vrijdag voor zowel het echtpaar Albert en Luus Nooren-Potters als voor burgemeester Hans Janssen. 50 jaar geleden trouwden de Oisterwijkse Albert en Luus, maar wat bleek: destijds is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand vergeten het trouwboekje te tekenen. De trouwakte was gelukkig ondertekend en dat betekent dat Albert en Luus dit jaar op 29 mei officieel hun gouden bruiloft vieren! Op verzoek van de dochters Nooren, ondertekende burgemeester Hans Janssen afgelopen vrijdag alsnóg het trouwboekje. Een enorme verrassing voor Albert en Luus. Op gepaste afstand richtte de burgemeester ook nog even het woord tot hen, want wat is het een bijzonder en actief stel. Al jaren zetten zij zich in voor Oisterwijk en haar inwoners. Van carnaval, tot reuzenfeest, de biljartclub, Koningsdag, het ingepakte Raadhuis, de stoomtrein, FC NOTT en andere hand- en spandiensten. “Albert en Luus staan voor iedereen klaar!”, aldus de trotse dochters. Wij wensen het gouden echtpaar van harte proficiat met deze mijlpaal!

Werk aan de buitenwegen

Tussen maandag 6 juli en vrijdag 17 juli krijgen een aantal buitenwegen een nieuwe slijtlaag. Een slijtlaag is een soort beschermlaag die bestaat uit een hechtingslaag afgestrooid met steenslag.

Het gaat om de Bosweg, Posthoornseweg, Scheibaan, Terburghtweg en Spreeuwenburgerweg. En delen van De Logt, Fransebaan en Rosepdreef. We maken nog bekend wanneer we precies aan de wegen werken. Direct omwonenden krijgen een bewonersbrief.

Korte afsluiting Bosweg

Voordat we de slijtlaag aanbrengen, doen we voorbereidende werkzaamheden. Daarom zijn er op donderdag 4 juni asfaltreparaties op de Posthoornseweg, Scheibaan en Fransebaan. Tussen 8 en 20 juni doen we bestratingswerkzaamheden en asfaltreparaties aan de Bosweg. Hiervoor sluiten wij op maandag 15 juni de Bosweg af voor doorgaand verkeer. De woningen blijven wel bereikbaar. Verder zijn er voor deze voorbereidende werkzaamheden geen wegomleidingen nodig.