Gemeenteberichten 4 juli 2019

Onderwerpen raad

 • De ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant
 • Het projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve
 • Het bestemmingsplan Heikant 2
 • De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk
 • De sociale inclusie agenda gemeente Oisterwijk
 • De begroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • De Startnotitie Erfgoed
 • De Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 van de Regio Hart van Brabant
 • De benoeming van mw. Taapken en dhr. Dankers tot lid algemeen bestuur van de WSD
 • Het bestemmingsplan Aan de Lind
 • Deelname gemeenschappelijke regeling WSD
 • De begroting van de Regio Hart van Brabant
 • Een pilot voor een nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad
 • Verbod gebruik van glyfosaat bij nieuwe pachtovereenkomsten

Onderwerpen college

 • Herbenoeming leden monumentencommissie
 • Uitvoering bestemmingsplan “KVL-terrein locatie, Nijverheidsweg (west)”
 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: klimaatbeheersing onderwijsgebouwen
 • Kennisdeling over het aspect veehouderij
 • Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Botermakerstraat, Graafschap Bokhovenstraat, Haammakerstraat, Hoefsmidstraat, Kuiperstraat, Nicolaas van Eschstraat, Singelsveken en Terburghtweg Oisterwijk, het verduurzamen van 88 woningen
 • Klompven 26 Oisterwijk, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen
 • Schijfstraat Oisterwijk tegenover nummer 9, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening KVL-terrein
 • Sportlaan Oisterwijk, het ophogen van een landbouwperceel
 • Pieter Breughelstraat 29 Oisterwijk, het verwijderen van een draagmuur
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en theetuin
 • Kerkhovensestraat 49 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk
 • Van Rijckevorsellaan 18 Moergestel, het intern verbouwen en het renoveren van het dak
 • Heukelomseweg 29 Heukelom, het realiseren van een mantelzorgvoorziening en het veranderen van het bestaande woongedeelte

Verleend

 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het bouwen van een loods
 • Prinses Irenestraat 36 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Deken Swaensstraat 24 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Servennenstraat 20 Moergestel, het aanleggen van een grondwal

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’, gemeente Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oranjelaan 1 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Heuvelstraat 19 te Moergestel, voor het starten van een grondwerk- en bestratingsbedrijf.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 5 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Ambacht BV voor horecabedrijf De Kelder aan de Dorpsstraat 12C in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest aan het plein aan de Dommel in Oisterwijk op 24 augustus

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 5 juli: vanwege de kermis wordt de weekmarkt in Moergestel verplaatst naar de Kloosterstraat in Moergestel. Hierdoor is de straat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 11 en 18 juli: vanwege de kermis wordt de weekmarkt in Oisterwijk verplaatst naar de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk. Hierdoor is de straat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Update sporthal Den Donk     


Nog maar een paar maanden en dan kunnen de nieuwe sporthal en het zwembad op sportpark Den Donk in gebruik genomen worden. Half oktober wordt sportaccommodatie Den Donk officieel geopend, houd hiervoor de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente in de gaten! Tot die tijd werken we hard verder aan de verdere inrichting van de accommodatie. De zwembadbak is ondertussen betegeld en ook de kleedruimtes vorderen flink. In de sporthal worden de hefwanden gemaakt, waarmee de sporthal in 3 delen verdeeld kan worden. Daarnaast is de hefinstallatie voor de sportattributen aan het plafond vastgemaakt. De tribune op de 1e verdieping wordt nu ook zichtbaar. Na de bouwvakantie wordt de sportvloer in de sporthal gelegd en wordt het terrein rondom de sporthal ingericht.

Aanpak eikenprocessierups

Ze houden de gemoederen flink bezig: de eikenprocessierupsen die zich op vele plekken hebben verschanst. We werken hard aan het bestrijden van de beestjes, maar we kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Bekijk op onze website op welke locaties de rupsen zijn ontdekt. Heb jij ze gezien op een locatie die niet op de lijst staat? Meld het ons via diezelfde webpagina. Last van huiduitslag door de rupsen? De GGD vertelt je op www.oakie.info wat je kunt doen.

Nieuwe verkeerssituatie op kruispunt Blokshekken

Nadat de wegmarkering was aangebracht, kon afgelopen vrijdag kruispunt Blokshekken weer in gebruik genomen worden door fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. De gemeente rondt de komende tijd de laatste werkzaamheden nog af, zoals het voetpad naast de brandweer.

De spoorwegovergang blijft afgesloten totdat de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat (zijde van het KVL-terrein) klaar zijn. In de nieuwe verkeerssituatie gaan langzaam en gemotoriseerd verkeer gescheiden de spoorwegovergang over. Verkeer dat de spoorwegovergang oversteekt heeft voorrang op verkeer uit andere richtingen zoals de Spoorlaan en Blokshekken. Hierdoor zorgen we voor een goede doorstroming van verkeer en komt er geen verkeer stil te staan op de spoorwegovergang.

Asfalteren nieuwe Ambachtstraat

De kabels en leidingen zijn verlegd. Deze week worden de voorbereidingen getroffen voor het asfalteren van de nieuwe Ambachtstraat. De contouren van de nieuwe weg zijn nu al duidelijk zichtbaar. Het asfalteren vindt begin juli plaats. Naar verwachting kan de nieuwe Ambachtstraat vanaf week 30 (rond 22 juli) in gebruik genomen worden en zal dan ook de spoorwegovergang Blokshekken open gaan.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk of kijk op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Van 3 voetbalclubs naar 1: V.V. Trinitas-Oisterwijk officieel opgericht

Een historisch moment in de Oisterwijkse voetbalgeschiedenis: afgelopen zondag werd officieel de nieuwe voetbalvereniging V.V. Trinitas-Oisterwijk opgericht. Met een ondertekening en het heffen van het glas op de ‘drie-eenheid’ werd de oprichting van de nieuwe club gevierd

Nadat de 3 vlaggen van de ‘oude’ voetbalclubs gestreken werden door enkele leden in tenue, was het tijd voor het formele moment. De voorzitters van de 3 Oisterwijkse voetbalclubs Nevelo, R.K.S.V. Oisterwijk en Taxandria zetten hun handtekening onder de fusie en daarmee werd deze formeel beklonken. Dit gebeurde, hoe kan het ook anders bij de aftrap van een belangrijk voetbalmoment, op de middenstip van het voetbalveld. Onder toeziend oog van leden en andere geïnteresseerden werd vervolgens de vlag van V.V. Trinitas-Oisterwijk gehesen door wethouder Stefanie Vatta.

De leden van de nieuwe voetbalclub starten vanaf half augustus met de sportieve voorbereidingen op seizoen 2019-2020. De trainingen en wedstrijden vinden plaats op Sportpark Den Donk op de velden van de voormalige clubs Nevelo en R.K.S.V. Oisterwijk.

Meer weten over voetbalclub V.V. Trinitas-Oisterwijk? Kijk op www.trinitas-oisterwijk.nl.

Wie oh wie mogen straks alle kermisattracties testen…?

Door 2 gezinnen in Oisterwijk wordt al flink gerekt, gestrekt en gelijnd. Want zij weten het al: zij gaan straks alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken op de kermis testen en beoordelen. En ze hebben er zin in! Bloedserieus, maar vooral erg enthousiast gaan ze op 14 juli de hele kermis over. Wie het zijn, houden we nog even geheim… Maar we wensen de 2 gezinnen alvast heel veel plezier! En natuurlijk ook alle andere bezoekers van de kermissen in Moergestel en Oisterwijk! Jij komt toch zeker ook?

“Zorg jij voor je vader of moeder, broer of zus?”

Met deze oproep riepen ContourdeTwern en het jongerenwerk van R-newt ‘Week van de jonge mantelzorgers’, jongeren op zich te melden. Ze werden uitgenodigd voor een bijeenkomst om ervaringen te delen en gezellig samen te zijn. Ook kregen ze een compliment in de vorm van cadeaubonnen.

17 jongeren reageerden op de oproep en kwamen op woensdag 19 juni naar de Waterhoef. Een succes! Het mantelzorgcompliment bleek een goede manier om met deze jongeren in contact te komen en kennis te maken. De eerste stap is gezet.

ContourdeTwern en R-newt willen graag met meer jonge mantelzorgers in contact komen. Het lijkt heel gewoon om te zorgen voor je familie maar het is juist heel bijzonder wat deze jongeren allemaal doen. Zeker op jonge leeftijd. Ben of ken jij zo’n jongere, neem contact op met ContourdeTwern en R-newt. Ook in de ‘Week van de Mantelzorg’ in november staat er voor jonge mantelzorgers een activiteit op de planning.

Kijk voor meer informatie op de website van R-newt www.r-newt.nl of op de website van ContourdeTwern www.contourdetwern.nl. Je mag ook bellen met Ingrid Oosterling, mantelzorgconsulent van ContourdeTwern via (0162) 54 80 40.