Gemeenteberichten 4 februari 2021

Onderwerpen college

 • Ondersteunen motie verhuurdersheffing
 • RIB ontwikkelingen jeugdhulp
 • ENSIA Verantwoording stand van zaken informatieveiligheid gemeente Haaren 2020
 • Verantwoording zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2020
 • Stimuleringskader Landschap
 • Starterslening Oisterwijk 2021
 • Reglement van orde voor het college 2021
 • Ter inzage leggen ontwerp Beleidsregels evenementen 2021
 • Bestemmingsplan Heuvelstraat ong.
 • RIB Maatpact
 • Grondaankoop voor aanleg fietspad nabij Broekzijde Moergestel
 • Mandatering aan gemeente Tilburg tot uitvoering archiefwerkzaamheden
 • 34 vraag occasions buitengebied Haaren
 • Afwegingskader en Ranking woningbouwinitiatieven

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het veranderen van een productielijn
 • Belversestraat 31 Haaren, het wijzigen van het gebruik
 • De Lind 57 Oisterwijk, het verbeteren van de ombouw voor de container
 • Baaneind 2 Heukelom, het herbouwen van een bijgebouw
 • Eikenven 37 Oisterwijk, het aanpassen van het dak en het vergroten van een dakkapel
 • Kempenlandstraat 17 Oisterwijk, het aanpassen van een draagmuur
 • Rietstraat 39 Oisterwijk, het uitbreiden van een garage
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het aanleggen van een weg
 • Lupine 8 Haaren, het plaatsen van een tuinhuisje met zonnepanelen
 • Gever 9 Haaren, het ontwikkelen van recreatieve nevenactiviteiten
 • Sectie A2027 Kovelseweg Haaren, het kappen van een dode eik
 • Helvoirtseweg sectie A nr. 4, bouwnummer 5195 Haaren, het bouwen van een loods
 • Waterhoefweg 99 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Heesakker 4 Haaren, het wijzigen van het gebruik van de stallen en het uitoefenen van een kapsalon aan huis
 • Bet Vosstraat 29 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Gemullehoekenweg 60D (kavel E5291) Oisterwijk, het bouwen van een woning met zwembad
 • Distelstraat 14 Oisterwijk, het vergroten van de woning
 • Julianalaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Wim van Baaststraat 21 (kavel 137) Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Ontwerpbeschikking

 • Almystraat 12 Oisterwijk, Brandveilig gebruik hotel en atrium

Bestemmingsplannen

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zandstraat 16a (Bottelroos inclusief Zandstraat 3a), gemeente Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oliviersweg 99 te Oisterwijk, voor het starten van een hoveniersbedrijf;
 • Nijverheidsweg 20 te Oisterwijk, voor het onttrekken en lozen van grondwater;
 • Nijverheidsweg 12a te Oisterwijk, voor veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 5 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt een melding inzien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

 • Nijverheidsweg 20 te Oisterwijk, voor het onttrekken en lozen van grondwater;

De beschikking is vanaf 5 februari 2021 gedurende 6 weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Weet jij hoe je koolmonoxidevergiftiging voorkomt?

Wist je dat er ieder jaar 10 tot 15 mensen overlijden door een koolmonoxidevergiftiging? En honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Koolmonoxide, ofwel CO, is een sluipmoordenaar. Je hoort, ruikt en ziet CO niet en een vergiftiging kan dan ook iedereen overkomen. Daarom vraagt de brandweer de hele maand februari aandacht voor koolmonoxidevergiftiging en hoe je het voorkomt. Wil je meer weten? Kijk op www.brandweer.nl/koolmonoxide.

Bouw nieuwe Lidl en Boerenbond gestart

Vanuit de lucht is het mooi te zien: de bouw van de nieuwe Lidl en Boerenbond op het KVL-terrein is gestart. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? Neem contact op

Woon je in deze gemeente en ben je een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst? Dan kun je voor hulp en ondersteuning bij problemen bij ons terecht.

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die in de problemen zijn gekomen door de affaire. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Soms heb je meer ondersteuning nodig. Wij helpen bij die aanvullende ondersteuning.

Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gedupeerden die behoefte hebben aan extra ondersteuning op één van bovenstaande gebieden, nemen contact met ons op. Ben je door de belastingdienst aangemerkt als gedupeerde, neem contact met ons op. Samen bekijken we wat we voor jouw kunnen doen. Daarbij gaan wij altijd uit van maatwerk.

Neem voor meer informatie contact met ons op via  (013) 529 13 11 of gemeente@oisterwijk.nl

Zelf contact opnemen

Wij weten dat er in onze gemeente gedupeerde gezinnen zijn. Helaas weten wij niet wie die gezinnen zijn, omdat de belastingdienst die gegevens niet verstrekt in verband met de privacy van de gezinnen. Wij roepen je daarom op om zelf contact met ons op te nemen. Dan kunnen we samen kijken hoe we je kunnen helpen.

Weet je niet of je een gedupeerde bent?

Is jouw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet je niet waarom? Neem dan contact op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag via de website van de Belastingdienst https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/  of bel (0800) 235 83 58 (gratis).

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

Wist je dat ons kunt machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch af te laten schrijven? Handig, dan hoef je er zelf niet meer aan te denken om het geld over te maken. We schrijven de gemeentelijke belastingen in 10 termijnen af. Regel het online via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. Je mag jouw machtiging altijd weer intrekken.

Let op: GGD vaccineert géén ouderen aan huis

De GGD ontvangt berichten dat ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Ook heeft de GGD geluiden gehoord dat er mensen namens de GGD ineens aan de deur staan bij ouderen. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.

Ouderen tussen de leeftijd 85 tot 90 jaar ontvangen per post een uitnodiging van het RIVM voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk.

Mobiele ouderen moeten zelf bellen met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op een van de vaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan. Vaccinatie door de GGD is altijd gratis!

Meer informatie
Heb je nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer (0800) 13 51 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur) of neem contact op met GGD Hart voor Brabant.

Oud-gemeentesecretaris Ineke Depmann overleden

Vrijdagmiddag 29 januari bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-gemeentesecretaris  Ineke Depmann (66) is overleden. Ineke Depmann was vanaf 2008 tot afgelopen zomer gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Oisterwijk.

In 2019 werd Ineke ziek. Hoewel de situatie ernstig was, kwam zij haar ziekte te boven. Helaas bleek in december 2020 dat de ziekte was teruggekeerd. Ondanks haar immer positieve instelling heeft zij dit keer de strijd niet kunnen winnen.

Ineke Depmann had een grote staat van dienst binnen onze gemeente. Ze was 11 jaar raadslid en 3 jaar wethouder. Daarnaast deed ze binnen Oisterwijk veel vrijwilligerswerk. Na haar wethouderschap was ze 6 jaar directeur in de gemeente Roermond. Vóór haar wethouderschap werkte zij 20 jaar bij de welzijnsorganisatie (nu ContourDeTwern) in Tilburg.

Burgemeester Hans Janssen is aangeslagen en spreekt van een verlies voor Oisterwijk: “We verliezen in Ineke een betrokken inwoner en een doortastende collega met een schat aan kennis. Zowel voor de opeenvolgende colleges alsook voor de gemeentelijke organisatie was zij een stuurvrouw die de vele ambities in goede banen leidde. Zij droeg veel bij aan de ontwikkeling van onze Parel in ’t groen.

Op 17 februari a.s. zou ze haar pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is triest dat het haar niet is gegund. Namens het bestuur van de gemeente Oisterwijk wens ik Jacqueline en haar dierbaren veel kracht bij het verwerken van dit intens verdrietige verlies.”

Loket wegwijs voor inwoners

Inwoners die behoefte hebben aan persoonlijk advies of hulp op het gebied van zorg, wonen, werk, geldzaken en opvoeden kunnen sinds augustus vorig jaar terecht bij Loket Wegwijs.

Jacqueline van den Acker werkt bij Loket Wegwijs en vertelt haar ervaringen tot nu toe.

Voor welke vragen kun je bij Loket Wegwijs terecht?

“We krijgen nu veel vragen over voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoer en trapliften. En inwoners weten ons goed te vinden als het gaat om jeugdvragen. Maar inwoners kunnen ook met andere vragen bij ons terecht. We zijn er voor alle inwoners die moeite hebben om zelfstandig mee te kunnen blijven doen aan de maatschappij. Dat kan echt van alles zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van overbelasting mantelzorg, inwoners die zich eenzaam voelen of schulden hebben en niet weten hoe hier uit te komen. Of ouderen die langer thuis willen blijven wonen maar niet weten hoe. We bieden inwoners een luisterend oor en kijken wat we samen kunnen doen.”

Hoe werkt Loket Wegwijs?

“We brengen eerst helderheid in de vraag. De professional van Loket Wegwijs kijkt wat de inwoner zelf of met hulp uit de omgeving kan doen. Waar nodig komt er ondersteuning vanuit een vrijwilligersorganisatie of maatschappelijke ondersteuning. Er is in Oisterwijk een breed aanbod aan (vrijwilligers) organisaties, maar niet iedereen is hier bekend mee. Het aanbod hiervan is bijvoorbeeld te vinden op www.wegwijsinoisterwijk.nl. Is er meer nodig, dan wordt onderzocht of er specialistische hulp nodig is. Hiermee bedoelen we individuele hulp die niet vrij toegankelijk is en waarvoor een doorverwijzing noodzakelijk is.”

Kun je een concreet verhaal vertellen?

“Een meneer belde ons dat hij zich zorgen maakte over iemand in zijn omgeving. We zijn op onze fiets gestapt en hebben een gesprek met hem aangeknoopt bij zijn tuinhek. In het begin was hij erg afstandelijk en terughoudend. Gaandeweg merkten we dat hij zelf echt problemen had en hij geen uitweg wist. Hij wilde het liever ook niet bespreken met zijn familie. Dat zien we vaker, mensen schamen zich als ze problemen hebben. Bij het afscheid was hij erg opgelucht dat hij zijn verhaal had kunnen delen. Met een aantal gesprekken hebben we mijnheer op weg geholpen. Hij heeft zijn verhaal durven vertellen aan iemand in zijn netwerk die hem nu af en toe helpt.”