Gemeenteberichten 31 oktober 2019

Onderwerpen raad

 

 • Het declaratiefonds
 • De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oisterwijk 2019
 • Het projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3
 • Het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen
 • Het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’
 • De Woningbouwprogrammering 2019-2028
 • Het projectplan Sociaal Domein 2019-2020
 • De kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk
 • De Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019
 • De Legesverordening 2019
 • FikKs app

Onderwerpen college

 • Vaststellen I-Visie samenwerking GHO
 • Discussienota De Leye
 • Beantwoording art. 34 vragen afhandeling verzoek planten haag in de straat Mispelbos
 • Overeenkomst over een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de reconstructie van Blokshekken en de overweg
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, oost”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 5-19 Oisterwijk, het kappen van een naaldboom
 • Omgeving Terburghtweg Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke steiger
 • Vooskerbos 28 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een woonhuis
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van een bungalow
 • van Beckhovenstraat en Burg. Canterslaan ong. Oisterwijk, het vervangen van de riolering en het toepassen van bronbemaling

Verleend

 • Boxtelsebaan 41 Oisterwijk, het veranderen en vergroten van de woning
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanpassen van de aanwezige drainage
 • Heuvelstraat 34 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een caravanstalling
 • Oirschotseweg 76 Moergestel, het bouwen van een rijhal en een stallingsruimte voor paarden
 • Hertog Godfriedlaan 4 in Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kiosk Oisterwijk voor het houden van Winter Village Oisterwijk van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020 op het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan SSNO Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk voor het houden van de intocht van St. Nicolaas op 17 november

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Pannenschuurlaan 250 te Oisterwijk, voor het veranderen van een plantenkwekerij.
 • De Nedervonder 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van een opslagvoorziening.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 1 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat

De Joannes Lenartzstraat wordt heringericht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af.

Op dit moment werken we aan het gedeelte bij de aansluitingen met de Spoorlaan en de Nicolaas van Eschstraat. Het kruispunt en de spoorwegovergang Heusdensebaan zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Door de weersomstandigheden hebben de werkzaamheden enige vertraging opgelopen.

Spoorwegovergang en doorgaand verkeer

Wanneer BrabantWater klaar is met haar werkzaamheden aan de Haarenseweg en Nicolaas van Eschstraat, kan het straatwerk bij de spoorwegovergang Heusdensebaan worden aangepast. Zodra dat klaar is, zorgen we ervoor dat het doorgaande verkeer al gebruik kan maken van de Joannes Lenartzstraat. We streven ernaar dat dat rond 15 november al kan. Daarna moeten de werkzaamheden aan de aansluiting naar de Nicolaas van Eschstraat en de aansluiting met de Spoorlaan en de werkzaamheden aan de inrit naar de parkeerplaats nog worden afgerond.

Blijf op de hoogte via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente Oisterwijk en www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Vitaliteitstesten van Max Vitaal vol

Heb je een brief gekregen om mee te doen aan de vitaliteitstesten op zaterdag 9 of 16 november? En wilde jij je meteen inschrijven om tot de conclusie te komen dat dit niet meer kon?

Na 5 dagen waren alle testmomenten vol. Wat een succes! Alleen niet zo leuk voor iedereen die (nog) niet heeft in kunnen schrijven. Daarom kun je via de ‘open inschrijving’ op de website www.maxvitaal.eu laten weten dat je interesse hebt voor een vitaliteitstest. De organisatie kijkt dan of er genoeg aanmeldingen zijn om extra testen te plannen.

Inschrijven

Ga naar www.maxvitaal.eu en klik op inschrijven fittest. Vul bij woonplaats ‘Oisterwijk’ in. Kies voor ‘open inschrijving’ en geef je op met jouw emailadres en een wachtwoord. Zo gauw er een nieuwe datum wordt je op de hoogte gesteld.

November is Maand van de Dialoog in Oisterwijk

November staat in Oisterwijk weer in het teken van de Maand van de Dialoog. Op verschillende locaties kun je terecht voor een dialoogontmoeting.

De organisatie van de dialogen wordt verzorgd door 2 organisaties: Metgezel in Zingeving en Oisterwijk in Dialoog en ondersteund door de gemeente Oisterwijk. Samen staan zij voor de dialoog als werkelijke connectie met de ander.

Wat is een dialoog?

Een dialoog is een goed gesprek met anderen in een groep. Het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en om nieuwe inzichten en ideeën op te doen. In deze drukke tijden lijken we wat minder écht te luisteren naar elkaar, de dialoog laat je ervaren hoe dat dat is. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Ervaring is niet nodig. Er worden verschillende activiteiten aangeboden.

Metgezel in Zingeving

Metgezel in Zingeving organiseert ook dit jaar weer verschillende dialoog tafels. Ter ere van het 10-jarig bestaan van Metgezel in Zingeving is het thema ‘dankbaarheid’.

 • Donderdag 31 oktober: 3 dialoogtafels in de Abdij van Koningshoeven (4.00-9.00 uur). Aanmelden via metgezelinzingeving.com.
 • Maandag 4 november: 5 dialoogtafels in de Kerkstraat 48 Oisterwijk in de huiskamers Gerard Horvershuis ofwel De Inloop. Er is een ochtend- en avondprogramma. Aanmelden via metgezelinzingeving.com.

Oisterwijk in Dialoog

Het thema van de dialogen van ‘Oisterwijk in Dialoog’ is: ‘natuur beleven’. Dit sluit aan bij het thema van NL Leest van de bibliotheek. Reserveer je plekje bij een van de dialoogontmoetingen via www.oisterwijkindialoog.nl of bel met (06) 434 36 426 (Yvette van Kempen).

 • Donderdag 07 november: bosdialoog in het Boscafé De Rode Lelie, Oisterwijk (13.30-16.00 uur) met gespreksbegeleider Maria
 • Woensdag 13 november: dialoog aan de keukentafel in Moergestel (9.30-12.00 uur) met gespreksbegeleider Saskia
 • Vrijdag 15 november: dialoog in Het Oude Raadhuis, Oisterwijk (13.30-16.00 uur) met gespreksbegeleider Dion
 • Zaterdag 16 november: dialoog in het kleine Boshuisje van Natuurmonumenten, Oisterwijk (10.00-13.00 uur, incl. lunch) met gespreksbegeleider Nelleke
 • Donderdag 21 november: dialoog met als thema: Oisterwijk als Global Goals en duurzaamheid in Tiliander, Oisterwijk (19.30-21.30 uur)
 • Vrijdag 29 november: ‘natuur beleven’ dialoog in de Bibliotheek (Pleinzaal in Tiliander – 14.30-17.00 uur) met gespreksbegeleider Gerard

Nieuwe chip in je container                        

Het plaatsen van nieuwe chips op containers is bijna klaar. Maar we merken dat er toch nog vragen leven bij inwoners. Daarom hebben we wat zaken op een rij gezet.

 • Mijn container is kapot gegaan tijdens het chippen:
  Dit niet de bedoeling. Bel ons op (013) 529 13 11, dan zorgen we dat je een nieuwe container krijgt
 • Hoe zie ik dat het chippen klaar is en/ of weet ik dat het goed gebeurd is:
  De medewerkers van het chipbedrijf hebben bij het plaatsen van de nieuwe chip ook een nieuwe adressticker en een aparte sticker met een streepjescode op de zijkant of achterkant van de container geplakt. Zitten deze stickers op je container? Dan heeft je container een nieuwe chip. Weet jet het niet zeker? Bel dan naar Inovim (het chipbedrijf) via (0800) 400 20 50
 • Ik heb mijn containers op tijd buiten gezet en toch een brief gekregen dat de containers niet buiten stonden:
  Bel hiervoor naar Inovim via (0800) 400 20 50
 • Ik heb geen stickers gehad:
  Bel hiervoor naar Inovim via (0800) 400 20 50, zij sturen je nieuwe stickers
 • Ik kon mijn containers niet aan de straat zetten:
  Er komt nog een 2e ronde voor het chippen van de containers. Als het goed is heb je hierover een brief gekregen. Is dit niet het geval, neem contact op met Inovim via (0800) 400 20 50

Herontwikkeling locatie De Leye in Oisterwijk

Half oktober werd op sportpark Den Donk de nieuwe sportaccommodatie geopend. Hiermee is na zo’n 45 jaar een einde gekomen aan het gebruik van zwembad en sporthal De Leye. Daarmee is het tijd om verder plannen te maken voor de ontwikkeling van locatie ‘De Leye’.

Eind 2018 is al met omwonenden en met de gemeenteraad gesproken over de wensen voor deze locatie. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met verschillende instanties zoals woonstichting Leystromen, Thebe en Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO).

Raadsontmoeting 14 november

De verschillende gesprekken hebben informatie opgeleverd waarover de gemeenteraad op 14 november tijdens een raadsontmoeting met elkaar in discussie gaat. Tijdens die discussie staan de volgende vragen centraal: op welke wijze wil de gemeente invulling geven aan de locatie (woningbouw of anders), wat vinden we belangrijk bij de verkoop van de locatie en welke doelgroepen en functies willen we op deze locatie? Iedereen is van harte welkom bij deze raadsontmoeting. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Vervolg

Op basis van de resultaten uit de raadsontmoeting kiest de gemeente een verkoopmethode. We stellen een programma van eisen en wensen op, waaraan de plannen voor de ontwikkeling van de locatie moeten voldoen. Geïnteresseerden kunnen dan een bod doen op de locatie. Na de verkoop moeten nog ruimtelijke procedures worden doorlopen, denk hierbij aan het opstellen van een bestemmingplan. Dit proces kan tot zo’n 2 jaar duren. Pas daarna zal De Leye gesloopt worden en zal de bouw van de nieuwe plannen starten. Het zal nog zeker 3 jaar duren voordat er iets gerealiseerd wordt op de locatie De Leye. In de tussentijd zorgt de gemeente dat het pand bewoond wordt.

Wethouder Peter Smit kijkt uit naar de ontwikkelingen: “De Leye is een centrale locatie in Oisterwijk, nabij ons prachtige centrum. De locatie biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan onze ambities voor woningbouw in de komende jaren. Hierbij is het belangrijk dat we met het soort woningen niet alleen aansluiten bij de behoefte die er is, maar ook voldoende aandacht hebben voor de omgeving.”

17 november ‘Snertmiddag’ voor senioren Oisterwijk West

Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken, trakteert het bestuur van Ontmoetingscentrum De Coppele de senioren van Oisterwijk West op een gezellige, Brabantse  ‘Snertmiddag’, oftewel: ouderwetse erwtensoep met roggebrood, spek en zult.

Deze ‘Snertmiddag’ is op zondag 17 november 2019 van 13.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum De Coppele. De Molenzangers zorgen voor muzikaal vermaak.

Kaarten

Voor de ontmoetingsmiddag is ieder jaar veel belangstelling, daarom zijn er toegangskaarten beschikbaar. Af te halen maandag 4 en woensdag 6 november tussen 14.00 en 16.00 uur in De Coppele. De kaarten kosten €2,- en dat is inclusief 2 consumptiebonnen.

66 jaar en ouder

De ‘snertmiddag’ is alléén toegankelijk voor de inwoners van Oisterwijk West en Heukelom die ouder zijn dan 66 jaar.

www.zorgenomeenkind.nl: herken kindermishandeling

De website zorgenomeenkind.nl helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling. De site is onderdeel van de campagne ‘Ook jij kunt iets doen’.

Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. Daarom is het zo belangrijk dat mensen dit leren te herkennen. Daar helpt de website www.zorgenomeenkind.nl bij. Ook vind je hier informatie over wat mensen kunnen doen en waar ze hulp kunnen vragen.

Taskforce

Zorgenomeenkind.nl is een initiatief van de regionale Taskforce Kindermishandeling. Dat is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners in de regio Hart van Brabant. De Taskforce zoekt naar een nieuwe aanpak van het probleem, zodat kindermishandeling eerder gesignaleerd kan worden en hopelijk steeds vaker kan worden voorkomen.

Week tegen Kindermishandeling

De website is gelanceerd in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling. In deze week van 18 tot en met 24 november delen professionals, ouders en kinderen hun verhalen. Over wat ze hebben meegemaakt en wat ze heeft geholpen. Met die informatie wil de Taskforce ervoor zorgen dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.