Gemeenteberichten 30 november 2017

Onderwerpen college 21 november:

 • Leeftijdsverlof
 • Gemeenschappelijke regeling OMWB
 • Voorstel tot vaststellen van de eerste wijziging van de legesverordening 2018
 • Stand van zaken besluit opsplitsing Haaren
 • Ontwerp bestemmingsplan ruimte voor ruimte woning Vinkenberg 10 te Moergestel
 • 34 brief AB over de verbreding van de A58
 • Toezichtoordeel Monumentenzorg 2017
 • Wijzigingsplan Duifhuisweg 2, Oisterwijk
 • Vergroting & vormvergadering agrarisch bouwvlak Oirschotseweg 76, Moergestel
 • Kwartaalrapportage Sociaal Domein – 3e kwartaal 2017
 • Indexering raamovereenkomsten sociaal domein GDHO 2018
 • Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders: 2017 2e helft

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het aanleggen van glasvezel
 • Broekzijde 11 Moergestel, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw
 • Oirschotseweg 79 Moergestel, het gedeeltelijk verhogen en uitbreiden van een melkrundveestal
 • Wildemanstraat 64 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Brede Steeg 27 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Dorpsstraat 19 Oisterwijk, het oprichten van een dakterras en het plegen van onderhoud aan de voorgevel

Verleend

 • Gasthuisstraat 11 Oisterwijk, het vergroten van de begane grond van een woonhuis
 • De Nedervonder 7-9, Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Canisiusstraat 17 Oisterwijk, het renoveren van de woning en het kappen van 3 bomen
 • Korenstraat 33 Moergestel, het vergroten van een woonhuis
 • Dorpsstraat 12 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw/magazijn aan de achterkant van de winkel
 • Heiligenboom 22 Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Vinkenberg 10

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Nedervonder 21 te Oisterwijk, voor het uitbreiden van het bedrijfspand. Dossier-nummer 2017-0895.
 • Brede Steeg 11 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2017-0840.
 • Nijverheidsweg 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van de inrichting. Dossiernummer 2017-0418;
 • Broekzijde 6 te Moergestel, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie met een mobiele puinbreker. Dossiernummer 2017-0873.

Ter inzage
De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan de gemeente Oisterwijk voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting aan De Lind 56

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 9 en 10 december: vanwege de Veldritweken zijn de Zandstraat en het Allemansven in Moergestel afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers

Werk aan de waterleiding:

Brabant Water werkt sinds 27 november aan de waterleiding tussen De Kuil en Het Schop. Het verkeer kan hier last van hebben. De werkzaamheden duren 4 weken.

Een deel van de werkzaamheden is onder het spoor door. Dat is op dinsdag 5 en woensdag 6 december, er wordt dan ook ’s nachts doorgewerkt. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. De Nettorama is gewoon bereikbaar.

Uw Raad:

Donderdag 30 november Commissie-avond
Commissie Algemene Zaken 19.30 uur
Commissie Inwoners Zaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Donderdag 14 december Raadsvergadering 20.00 uur
De raad heeft reces tot 8 januari 2018

Militaire oefeningen in december:

De Koninklijke Landmacht houdt in december 2 militaire oefeningen. De 1e oefening is van 4 tot en met 10 december. De 2e oefening is van 12 tot en met 14 december.

4 – 10 december

De oefening van 4 tot en met 10 december is onderdeel van de opleiding tot Militair Verkenner. De militairen voeren overdag en ’s avond verkenningsopdrachten uit. Ook worden waarnemingsposten om dorpen en oorden heen ingericht. Aan de oefening doen 23 personen en 12 voertuigen mee. Het doorgaand verkeer wordt niet gehinderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de commandant Manoeuvreschool van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre uit Amersfoort.

12 – 14 december

De oefening van 12 tot en met 14 december is een training voor genisten van de Landmacht. De militairen verblijven op Militair Oefenterrein Oirschotse heide. Van daaruit doen zij verschillende tactische oefeningen in de omgeving. Daarna verplaatsen de militairen naar militair terrein in Vught en van daaruit te voet weer terug. Aan de oefening doen 30 personen en 5 voertuigen mee. Het doorgaand verkeer wordt niet gehinderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de commandant 412 Pantsergeniecompagnie uit Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Extra verkeerscontroles overweg Heusdensebaan:

In de maand december zijn er extra verkeerscontroles bij de overweg Heusdensebaan en de Nicolaas van Eschstraat. Daar is sinds kort een nieuwe verkeerssituatie met een verplichte rijrichting.

Wie vanuit de overweg Heusdensebaan komt met de auto, kan en mag niet meer linksaf de Nicolaas van Eschstraat inrijden. Dit staat aangegeven met borden en wegmarkeringen. Ook liggen er 3 geleiders op de weg. Deze geleiders zorgen ervoor dat vanuit de Heusdensebaan de Nicolaas van Eschstraat inrijden niet meer kan.

Veilige overweg

Met de aanpassing is de overweg veiliger geworden. Ook zijn de spoorbomen minder lang dicht. Neem voor vragen over de controles contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Dialoog: stervenskunst als levenskunst:

Niemand wil dood, maar niemand ontkomt eraan. Hoe verzoen je je met iets dat zoveel weerstand oproept en tegelijk zo onvermijdelijk is? De organisatie ‘Levenskunst voor wie goed oud wil worden’ wil hier graag met u over in gesprek op dinsdag 12 december.

Samen met anderen gaat u niet alleen in gesprek over het einde, maar ook over hoe u een zinvolle invulling geeft aan de tijd die er nog is. Er zijn 3 dialoogtafels met maximaal 8 deelnemers. Iedere tafel wordt begeleid door een gespreksleider. Aanmelden kan tot 4 december via de website www.metgezelinzingeving.com of bel Jan Daem via (013) 528 61 88. Deelname is gratis. Koffie, thee en iets lekkers staan klaar.

Tijd en locatie

Stervenskunst als levenskunst is op dinsdag 12 december van 09.45 tot 12.30 uur. Locatie: het raadhuis van de gemeente Oisterwijk aan De Lind. Meer informatie staat op de website www.metgezelinzingeving.nl bij de activiteiten.

Brand in huis… Maak het mee!

Wil jij weten hoe het écht is om brand in huis te hebben? Maak het mee in de Pop-up store aan het Lindeplein. Met behulp van virtual reality zie, voel, proef en ruik je wat er gebeurt bij brand.

Een klein brandje kan al binnen 3 minuten dodelijk worden. Hoewel je misschien denkt te weten wat je moet doen bij brand, slaat de paniek vaak toe als het echt zover is. En wist je dat als je slaapt, je de rook niet ruikt? Bij brand is juist de rook het dodelijkst.

Levensecht

In de Pop-up store zijn 3 dezelfde kamers ingericht, met een paar verschillen. 1 kamer is te zien in normale staat, 1 kamer op het moment dat er brand is en 1 kamer is uitgebrand. Je loopt met een virtual reality bril door deze kamers en hebt zo een levensechte ervaring van een woningbrand.

Voorkomen

Je leert je voorbereiden op een noodsituatie. Maar nog belangrijker: hoe je een noodsituatie voorkomt door je huis brandveilig te maken. De brandweer is aanwezig om je te helpen.

Openingstijden

De Pop-up store aan het Lindeplein 7-9 is open van 11.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur op de volgende dagen:

 • Donderdag 30 november
 • Vrijdag 1 december
 • Zaterdag 2 december
 • Donderdag 7 december
 • Vrijdag 8 december
 • Zaterdag 9 december

Kom binnen en maak kans op een gratis brandveilig advies in je eigen huis.

De afvalkalender in 2018:

Vanaf 1 december ziet u in de afvalstoffendienst app wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald.

Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze website www.oisterwijk.nl/afvalkalender kunt u de kalender vanaf 1 december ook downloaden. Wilt u graag een papieren versie, neem dan contact op met de gemeente via (013) 529 13 11.