Gemeenteberichten 30 april 2020

Aanleg extra voetbalvelden Den Donk eerder klaar

Het stond al op de planning, maar door het opschorten van het voetbalseizoen zijn de werkzaamheden aan de velden van V.V. Trinitas op sportpark Den Donk in een stroomversnelling gekomen. Zo zijn we eerder gestart dan gepland met de aanleg van het 2e kunstgras voetbalveld. Het kunstgrasveld is nu eind juni klaar in plaats van begin september. Ook hebben we de renovatie van 1 van de natuurgrasvelden naar voren gehaald. We werken daarnaast nog hard aan de aanleg van de 2 nieuwe natuurgrasvelden aan de westzijde van het sportpark. Het 1e nieuwe natuurgrasveld is bij de start van het nieuwe voetbalseizoen speelklaar. Het 2e natuurgrasveld is in de loop van oktober klaar.

Onderwerpen college

 • Voortgang project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 OMWB
 • Regeling werktijden
 • Vaststellen concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant
 • Beheersplan en communicatieplan eikenprocessierups
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke regeling WSD
 • Raadsvoorstel herijking begroting jeugd 2020 regio Hart van Brabant
 • Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning voor tuinsieraad D op het perceel Laag Heukelomseweg 3 Heukelom
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prinses Marijkestraat 40 Oisterwijk, vervangen van de muur door draagbalk
 • Kerkstraat 78 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Janus Rooijakkersstraat 3 Moergestel, het bouwen van een overkapping
 • Dommel 70 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw

Verleend

 • Swaenhof 7 en 9 Oisterwijk, het splitsen van een maisonnette tot 2 appartementen
 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het aanbrengen van een luifel
 • Kerkstraat 72A Oisterwijk, het plaatsen van een steiger t.b.v. verbouwing woonhuis
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verplaatsen van de kapschuur en het herbouwen van de bestaande schuur
 • De Lind 42 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand
 • Fransebaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Blokshekken 3 Oisterwijk, het herindelen van een woongebouw tot 6 wooneenheden
 • Kerkhovensestraat 47 en 49 Oisterwijk, het verbouwen van een woonboerderij

Weigering ontwerpbeschikking

 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (tuinsieraad D) en deze te gebruiken als onderdeel van een theetuin en museum

Milieu

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor de volgende activiteit geen M.e.r. opgesteld hoeft te worden:

 • Donkhorst 5a Moergestel: voorgenomen wijziging en uitbreiding in dierenaantallen, binnen de bestaande stalruimte van de varkenshouderij

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 1 mei gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 19 mei kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hierop volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Lind 79 te Oisterwijk, voor het veranderen van een restaurant

Ter inzage
De melding ligt vanaf 1 mei gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 19 mei kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Ontheffing evenementen en horeca

 • Aan De Bont Retail B.V. voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden voor een verbouwing van de Albert Heijn gelegen aan de Dorpsstraat 34 in Oisterwijk op 20, 21 en 27 juni.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Reserveren 2 parkeervakken in de Dommel in Oisterwijk t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Geen kermis in Oisterwijk en Moergestel

De kermissen in Moergestel en Oisterwijk kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. Dit is het gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We begrijpen ieders teleurstelling, maar rekenen ook op begrip bij alle kermisfanaten in onze gemeente. We hopen iedereen in 2021 weer te kunnen uitnodigen voor dagen vol ontspanning en plezier op onze kermissen.

Coronavirus: gewijzigde maatregelen sport voor kinderen en jongeren

Dinsdag 21 april maakte het kabinet tijdens de persconferentie over het coronavirus gewijzigde maatregelen bekend voor het beoefenen van sport door kinderen en jongeren. Maatregelen voor volwassenen blijven ongewijzigd.

Met ingang van 29 april gelden de volgende regels:

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten
 • Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten op 1,5 meter afstand
 • Wedstrijden zijn in geen geval toegestaan
 • Sportverenigingen (18+), fitnessclubs en sporthallen zijn gesloten t/m in ieder geval 19 mei. Dit geldt ook voor het zwembad. Binnensport is niet toegestaan

Sport veilig en gezond

Vanaf woensdag 29 april mag er dus weer, alleen onder begeleiding, getraind worden op de velden voor iedereen t/m 18 jaar. Neem contact op met jouw sportvereniging om te bekijken of er onder begeleiding getraind kan worden. We roepen iedereen op zich daarbij altijd aan de (hygiëne)maatregelen te houden:

 • Was je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen
 • Personen met verkoudheidsklachten blijven thuis
 • De kantines en kleedkamers van de sportverenigingen blijven gesloten
 • Kinderen komen waar mogelijk zelf naar de training. Waar dat niet kan, is alleen brengen en halen toegestaan. Het is niet toegestaan dat ouders ‘langs de lijn’ aanwezig blijven

We rekenen op jullie

Wij vragen iedere vereniging en haar leden zorgvuldig om te gaan met de ruimte die geboden wordt. We vertrouwen erop dat we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente weer op een veilige manier kunnen sporten. Dat kan alleen als we ons allemaal aan de gestelde richtlijnen houden. Wij bezoeken daarnaast regelmatig de verschillende locaties en handhaven op de regels als dat nodig is.

Veiligheid voor sporters zelf, hun begeleiding en omgeving staat voorop! Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Ken jij Natuurlijk Gezond?

Natuurlijk Gezond Oisterwijk helpt inwoners van onze gemeente gezond en fit te blijven. Bijvoorbeeld door het geven van sportles aan ouderen én jongeren. Of door het houden van fittesten. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze inwoners blijven bewegen, ondersteunen wij Natuurlijk Gezond. Ook geven we graag bekendheid aan Natuurlijk Gezond. Daarom willen we graag van jou weten of je Natuurlijk Gezond kent en hoe we dit initiatief meer bekendheid geven in onze gemeente. Daarom vragen we je een enquête in te vullen over Natuurlijk Gezond. Deze staat op de Facebookpagina van Natuurlijk Gezond Oisterwijk: www.facebook.com/natuurlijkgezondoisterwijk.

Op 4 en 5 mei herdenken we thuis

In verband met het Coronavirus moeten we helaas dit jaar aan de herdenking van 4 mei een andere vorm geven dan normaal.

Op 4 mei zend LOVO na de landelijke herdenking een filmpje uit van de speech van de burgemeester en kranslegging. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar de hele dag op 4 mei de vlag halfstok te hangen.

Speel en zing mee

Daarnaast nodigt het Nationaal Comité geoefende spelers van blaasinstrumenten uit om tijdens de Nationale Herdenking het taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen. Het advies is dat alle blazers om precies om 19:58 uur en 30 seconden beginnen. Daarna volgen de 2 minuten stilte. Na de 2 minuten stilte is om 20.02 uur het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste couplet mee te zingen.

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag in top te hangen. Meer informatie staat op de website www.4en5mei.nl.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups begonnen

We zijn begonnen met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dat betekent dat we een flink aantal bomen in onze gemeente ‘benevelen’ met een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is wel dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden. Als het preventief bestrijden goed lukt, hebben we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn. Weten waar we preventief bestrijden of meer informatie over de eikenprocessierups? Kijk op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Werkzaamheden Dorpsstraat: winkels lastiger bereikbaar

Vanaf dinsdag 28 april werkt Brabant Water aan de waterleiding in de Dorpsstraat. De hoofdleiding wordt vernieuwd, net als de aansluitingen naar de panden.

De werkzaamheden vinden plaats aan de kant van Albert Heijn, vanaf de kruising met de Burg. Verwielstraat tot aan de splitsing Kerkstraat/Hoogstraat. De werkzaamheden nemen 2 tot 3 weken in beslag.

De aannemer stelt de gezondheid van inwoners, ondernemers en de eigen medewerkers voorop. Ze nemen passende maatregelen en werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat u hinder kunt ondervinden wanneer u in de Dorpsstraat boodschappen moet doen. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen erop dat ook u de RIVM-richtlijnen volgt. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Werkzaamheden dubbele rotonde Moergestelseweg van start

De werkzaamheden aan de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk zijn begonnen. Ook snoeien we meteen de bomen in de Tilburgseweg en de Mgr. Verhoevenlaan. Om het werk goed te kunnen doen sluiten we een aantal wegen af en zijn er omleidingen. Ook de busroute is aangepast. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren tot 12 mei.