Gemeenteberichten 30-1-2020

Onderwerpen raad

 • De technische begrotingswijziging
 • De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk 2020
 • De visie voor Toezicht op Rechtmatigheid
 • De startnotitie Ontwikkellocatie Baerdijk
 • Het bestemmingsplan Nieuw landgoed Reuseldal
 • De rekening courant bedragen van de Startersfondsen inzetten voor de uitvoering van de verordening Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen
 • Een zienswijze vaststellen op het advies en voorstel van het algemeen bestuur van de WSD
 • De Subsidieverordening 2020
 • De verordening Wmo 2020

Onderwerpen college

 • Technische realisatie monument Levenslicht
 • Normenkader 2019
 • Beleidsregels bewegwijzering
 • Herindeling Haaren: Sociaal domein
 • Raadsinformatiebrief ‘‘Invoering Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020’’
 • Vaststellen Reglement Burgerlijke Stand per 21 januari 2020 i.v.m. het afschaffen éénmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Openstellen standplaats markt Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het plaatsen van een propaantank
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het veranderen van de inrichting ten behoeve van het verruimen van de hoeveelheid gevaarlijk afval in opslag
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het veranderen van de inrichting ten behoeve van de opslag en gebruik van drukcilinders
 • Lindeplein 6 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame

Verleend

 • Langvennen-Zuid ong. in Oisterwijk, het bouwen van een regenwaterkelder
 • Schoolstraat 2 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Wim Van Baaststraat 9 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Lind 42 Oisterwijk, het uitbreiden van de bestaande uitbouw aan de achterzijde
 • Broekzijde Moergestel, het kappen van 83 bomen voor de aanleg van een fietspad

Verlengd

 • Fransebaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Basisschool de Bunders voor het houden van de looptocht door de wijk voor carnaval op 21 februari
 • Aan C.V. de Pierewaaiers voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens carnaval van 23 tot en met 25 februari
 • Aan Stichting Döllekesgat voor het organiseren van Carnaval 2020 van 22 tot en met 25 februari in Oisterwijk

Verkeer

 • 21 februari: vanwege een carnavalsoptocht zijn dicht voor al het verkeer behalve voetgangers de Durendaaldreef, Jeroen Boschstraat, Burgemeester Vogelslaan, Franshalsstraat in Oisterwijk
 • 22-25 februari: vanwege de carnavalsoptocht en verschillende carnavalsactiviteiten zijn verschillende straten in het centrum van Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 23 februari: vanwege de carnavalsoptocht zijn verschillende straten in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Wil jij werken bij de leukste gemeente van Brabant (en daarbuiten)? Hou dan www.oisterwijk.nl/vacatures in de gaten. Er komen regelmatig nieuwe vacatures voorbij! Je kunt ons natuurlijk ook volgen op linkedin.com/company/gemeente-oisterwijk.

Seniorenmiddag in De Coppele op 15 februari  

Ook al een uitnodiging gehad voor de seniorenmiddag in de Coppele? Door een drukfoutje in de vorige editie van de Nieuwsklok zijn de afhaaldagen en tijden niet vermeld op de uitnodiging. We zetten het nog een keer op een rij: het afhalen van kaarten kan op maandag 3 en woensdag 5 februari in De Coppele. Op beide dagen kan dit tussen 10.00 en 12.00 uur én tussen 13.00 en 16.00 uur.

Rondje Bossen en Vennen

 

Zelfs is in de winter is de natuur in onze gemeente op haar mooist! Zoals hier het Brandven. Krijg jij al zin in een rondje Bossen en Vennen?

Pilot met logeerhuis beëindigd

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben in overleg met Leystromen besloten de pilot met het logeerhuis stop te zetten.

Een logeerhuis is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving. Tijdens de pilot – die liep van december 2018 tot december 2019 – bleek dat er geen behoefte is aan het gebruik van het logeerhuis.

De pilot is op 2e momenten geëvalueerd. Na een half jaar werd er nog geen gebruik gemaakt van de woning. Daarom zijn op dat moment de criteria versoepeld, waardoor meer gezinnen in aanmerking kwamen om gebruik te maken van de woning. Het oorspronkelijke idee achter het logeerhuis bleef gewaarborgd: hier kunnen gezinnen terecht die in een crisissituatie zitten, zonder dat er sprake is van ‘acute dreiging’. Het kan gaan om een noodzakelijke time-out voor één of meerdere gezinsleden of dreigende dakloosheid. Bij de tweede evaluatie bleek dat er nog steeds geen gebruik werd gemaakt van het logeerhuis. Daarom is besloten de pilot stop te zetten..

Oisterwijkse raadsleden in gesprek met raadsleden en verenigingen uit dorp Haaren

Op uitnodiging van Haarense raadsleden gingen raadsleden uit onze gemeente afgelopen maandag op bezoek in Haaren. Het doel? Op informele wijze met elkaar in gesprek over wat er speelt in het dorp Haaren. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren onder andere Den Domp, Haarendael en woningbouw. Daarnaast was er de gelegenheid kennis te maken met enkele verenigingen en clubs uit het dorp Haaren, zoals RKSV Nemelaer, HaarenEEN, Den Domp en Rebirth. Een informele en positieve avond waarbij de raadsleden het dorp Haaren weer een beetje beter hebben leren kennen!

Burgemeester Hans Janssen ontsteekt Levenslicht

Op 26 januari ontstak burgemeester Hans Janssen samen met rabbijn Albert Ringer onder ruime belangstelling het monument Levenslicht in Oisterwijk. Om stil te staan bij de 30 slachtoffers van de Holocaust uit de gemeente Oisterwijk brandt het Levenslicht monument nog tot en met 1 februari op verschillende plaatsen binnen de gemeente. Een overzicht staat op onze website www.oisterwijk.nl. Op 1 februari om 21.00 uur dooft Hans Janssen het Levenslicht op het St. Jansplein in Moergestel. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Laag inkomen? Kijk eens naar minimaregelingen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen.

Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • €432,00 voor een alleenstaande
 • €555,00 voor een alleenstaande ouder
 • €617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel:

 • €316,00 voor kinderen jonger dan 18
 • €153,00 als je 18 jaar of ouder bent

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor noodzakelijke kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Individuele studietoeslag

Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen.
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

De hoogte van de studietoeslag is €225,00 per maand.

Voor iedereen anders

Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen. Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt de formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

Haaren in beeld

Over minder dan een jaar gaat de gemeente Haaren herindelen en wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Tijd om het dorp Haaren én de Haarenaren beter te leren kennen. Daarom gaat burgemeester Hans Janssen komend jaar in gesprek met Haarenaren over wat Haaren bijzonder maakt en welke plekken in Haaren we écht moeten leren kennen. In het eerste filmpje laat actieve Haarenaar Bart Roozen het park Ruijbosch zien. Bekijk het filmpje snel op YouTube of een van de andere sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk.

Bespaar geld op je apparaten en verlichting

Wist jij dat je makkelijk energie kunt besparen door een beetje slim om te gaan met de elektrische apparaten en verlichting in huis?

We hebben wat tips op een rij gezet:

 • Zet apparaten helemaal uit. Dus van de stand-by, als er een uitknop is. Gebruik je televisies, computers en de stereo een lange tijd niet? Trek de stekker eruit. Want zelfs een apparaat dat je niet gebruikt verbruikt stroom
 • Koop apparaten met energielabel A+++. A+ lijkt goed, maar is bij apparatuur als wasmachines en koelkasten de minst zuinige variant
 • Is je koelkast of vriezer 8 jaar of ouder? Vervang ze, ook al werken ze nog prima. Dit bespaart veel energie
 • Meer energie besparen? Was je niet al te vuile was op 30 graden. En hang je was te drogen in plaats van je wasdroger te gebruiken
 • Vervang je gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen. Een ledlamp is tot 7 keer zuiniger dan een gloeilamp
 • Doe je lampen uit als je uit een ruimte gaat. Ook al is het maar kort

Meer bespaartips? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Wethouder Stefanie Vatta bij NK Veldrijden Jeugd

Ze had er in november samen met deelnemers uit de regio al voor warm gereden, maar zaterdag 25 januari was het echt zover: het NK Veldrijden Jeugd aan de Zandstraat in Moergestel! En hoewel Stefanie Vatta deze keer niet meedeed, was ze natuurlijk wel aanwezig om de deelnemers aan te moedigen én de prijzen uit te reiken.