Gemeenteberichten 3 september 2020

Onderwerpen college

 • Zandstraat 16a Bottelroos
 • Oliviersweg 9
 • Beschikbaar stellen laatste deel krediet Den Donk
 • Toekomst veehouderij Oisterwijk
 • Nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD HartvoorBrabant
 • Bestemmingsplan Rosepdreef 2
 • Moergestelseweg 48
 • Archiefinspectierapport 2020
 • Integraal afwegingskader woningbouwprojecten
 • Marktverordening
 • Concept herontwikkeling De Leye
 • Ontwerpbesluit uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval door Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch
 • RIB tussentijdse verantwoording COVID-19 crisis
 • BERAP 2020
 • Afwijking Visie Bebouwingsconcentratie Buitengebied i.k.v. Saneringsregeling varkenshouderij
 • Verklaring van geen bedenkingen veehouderij Spreeuwenburgerweg 60, Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Moergestels Midden
 • Bestemmingsplan Reedijk 9
 • Wijzigen plafond subsidieregeling voor het kalenderjaar 2020
 • Beantwoording art.34 vragen VVD
 • Compensatie zorgaanbieders Wmo i.v.m. Corona

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kievitsblekweg 4 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke zendmast
 • Pijnendijk 6A Moergestel, wijzigen indeling en stalsystemen bestaande stallen
 • Moergestelseweg 7 Oisterwijk, het wijzigen van 2 ramen aan de voor- en zijkant woning

Verleend

 • Nassaulaan 4 Oisterwijk, het realiseren van een zwembad
 • Reuselhof 26 Moergestel, het plaatsen van een overkapping

Verlengd

 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouwen

Bouwstop

 • Prinses Beatrixstraat 29 te Oisterwijk, het aan de achterzijde uitbreiden van een woning met een verdieping en plaatsing van een dakkapel over het gehele lengte van het voorgevel dakvlak

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Eethuys De Lind voor een drank- en horecavergunning aan De Lind 79 in Oisterwijk

Verkeer

 • 12 september: vanwege een buurfeest is de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Ontwerpbesluit Afvalstoffendienst

Doe mee aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’

Tussen 7 en 13 september krijgen 95.000 inwoners in onze regio een brief van de GGD Hart voor Brabant om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. Valt de brief ook bij jou op de mat? Doe dan mee, want alleen zo krijgen wij goed in beeld hoe het met onze gezondheid gaat. De vragen gaan bijvoorbeeld over de coronacrisis, slaapverstoring door luchtvaart en zelfstandig thuis wonen voor ouderen. De antwoorden die je geeft worden vertrouwelijk behandeld. Elke 15e deelnemer krijgt een cadeaubon van €10,-.

Hoe werkt Loket Wegwijs Oisterwijk?

Met ingang van 1 september kun je met hulp- of adviesvragen op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk.

Vroeger nam je hiervoor contact op met een van de verschillende “loketten” van de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk.

Hoe en waar

Telefonisch

De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer (013) 30 30 440. Blijkt tijdens het telefoongesprek dat een afspraak op locatie wenselijk of nodig is, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Inloopspreekuur

Op donderdagochtend is er een inloopspreekuur van 09.00 tot 10.30 uur. Het inloopspreekuur is op de eerste verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in de gezamenlijke ruimte van de instanties die kantoor houden in Tiliander. Je kunt hier zonder afspraak terecht. Neem plaats in de ontvangstruimte op de 1e verdieping.

Het inloopspreekuur van Loket Wegwijs Oisterwijk is gekoppeld aan het spreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. De medewerker van Vraagpunt Oisterwijk zit in een van de spreekkamers klaar om inwoners te helpen met eenvoudige vragen en praktische zaken. Voor hulp- of adviesvragen die verder gaan wordt het gesprek gevoerd door de medewerker van Loket Wegwijs.

Vanwege corona heeft het momenteel de voorkeur dat inwoners in eerste instantie bellen in plaats van langskomen. Tegelijkertijd willen we inwoners wel de mogelijkheid bieden om langs te komen als zij hier de voorkeur aan geven.

Laatste kans inleveren taxussnoeisel

Help jij de Stichting Taxus Taxi om 425.000 kilo taxussnoeisel op te halen? Het kan nog tot en met 10 september. Draag ook jouw takje bij in de strijd tegen kanker.

Aan het einde van het seizoen nemen de werkzame stoffen in de taxus af. Dus om nog voldoende chemokuren te kunnen produceren, is het belangrijk om zoveel mogelijk taxussnoeisel te verzamelen. Het aanmelden van jouw gesnoeide taxus kan tot en met donderdag 10 september

Bewaren

Houdt bij het inleveren van taxussnoeisel rekening met de knipvoorwaarden van de stichting. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn niet bruikbaar. Voorkom broei door een kuil ter grootte van een voetbal te maken in de gevulde tas. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Ophalen

Je kunt op verschillende uitgiftepunten gratis Taxus Taxi tassen en opvangzeilen ophalen. Het gebruik hiervan is niet verplicht, maar het bewaren van snoeisel in plastic zakken is slecht voor de naaldjes. Bewaar het liever los op de grond of leg het op een zeil. De stichting ruimt alles netjes op bij het ophalen van de taxus. De uitgiftepunten staan op de website www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Alle kleine beetjes helpen
Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel zijn welkom! Deze lever je op verschillende punten in. Alle inzamelpunten staan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn oranje van kleur.

Onderscheiding voor burgemeester Hans Janssen

Zondag 30 augustus ontving burgemeester Hans Janssen uit handen van de ambassadeur van Azerbeidzjan een onderscheiding. Het gaat hierbij om de ‘Medal of the 100th Anniversary of the Diplomatic Service of the Republic of Azerbaijan’. De onderscheiding werd uitgereikt namens de minister van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan, als erkenning voor de bijdrage van burgemeester Hans Janssen aan het versterken van vriendschappelijke banden met Azerbeidzjan. Eerder werd de onderscheiding uitgereikt aan diplomaten en ministers van Buitenlandse Zaken van onder andere China en Slowakije.

Ontwikkeling gebied De Leye: Beekdal Park          

Op 25 augustus heeft het college van B&W het concept ‘Beekdal Park’ vastgesteld voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. Tijdens het Raadsplein in september staat dit concept op de agenda van de raad. Ook inwoners mogen meepraten.

Voor de ontwikkeling van het gebied waarin De Leye staat, is samen met Thebe en Leystromen een concept opgesteld. Het concept heeft de werktitel ‘Beekdal Park’ en is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

 • Beekdal als gezamenlijk park
 • Zorg verbinden met de omgeving
 • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
 • Wonen als landschappelijke interventie
 • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. De gemeente zet op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept is gekozen voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.

Discussienota gemeenteraad

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de discussienotitie over de herontwikkeling van De Leye besproken. Tijdens de bespreking van de discussienotitie zijn uitgangspunten beschreven voor de herontwikkeling van de locatie. Het concept is een uitwerking van deze uitgangspunten. Het concept ‘Beekdal Park’ is de basis voor de volledige gebiedsontwikkeling in het centrum van Oisterwijk. Dit betekent dat, bij vaststelling door de raad, ontwikkelingen in de directe omgeving van De Leye aansluiten op het concept.

Blijf op de hoogte

De gemeenteraad praat tijdens het Raadsplein van september over de ontwikkeling. De datum is nog niet bekend. Houd hiervoor www.oisterwijk.nl/raadsinformatie in de gaten.

Je kunt je ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Stuur hiervoor een e-mail naar ruimte@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Beekdal Park’. We houden je ook op de hoogte via de website www.oisterwijk.nl/beekdalpark.

Maak je Staalbergven Strippenkaart op

Heb jij een strippenkaart? Kom dan nog snel een paar keer lekker zwemmen, spelen en chillen voordat we op 20 september de poorten sluiten. Je kunt je strippenkaart namelijk niet meenemen naar het volgende seizoen. Eventueel overgebleven strippen krijg je ook niet uitbetaald. Doordeweeks zijn we open van 13.00 uur tot 18.30 uur. In het weekend kun je terecht tussen 10.30 uur en 18.30 uur. Ook in het naseizoen geldt: reserveer je kaartje op www.oisterwijk.nl/staalbergven.Op warme dagen zijn we soms uitverkocht. En dat is goed balen voor iedereen die toch gauw even wil komen afkoelen. Maar er is goed nieuws! Vaak hebben we nog wél middagkaarten beschikbaar en je krijgt dan nog 50% korting ook. Middagkaarten zijn geldig vanaf 16.00 uur.

Militaire oefeningen in september

Van 4 tot en met 11 september, van 7 tot en met 11 september en van 30 september tot en met 11 december houdt de Landmacht verschillende militaire oefeningen voor het  opleiden en trainen van militairen. De militairen voeren te voet en met voertuigen verkenningen uit. Dit levert geen overlast op voor doorgaand verkeer. Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. Of bel met (030) 218 04 44 of mail naar JVDclaims@mindef.nl.

Vervanging riolering Peperstraat

Wij vervangen de riolering in een gedeelte van de Peperstraat in Oisterwijk. Hierdoor gaat de Peperstraat in delen dicht. Verkeer leiden we om. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

De stimuleringslening voor je huis


Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom hebben wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’. Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

September: Maand van Lezen en Schrijven

Wist je dat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben? En dat deze mensen daardoor ook vaak niet goed om kunnen gaan met een computer of een smartphone?

Ook in onze gemeente zijn er zo’n 1500 inwoners die niet goed mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom zijn er in Oisterwijk via het Taalhuis verschillende mogelijkheden om je basisvaardigheden te ontwikkelen. Voor inwoners die Nederlands als moedertaal hebben én voor inwoners van wie Nederlands de 2e taal is:

 • Werken aan de taal met een taalvrijwilliger. Dit kan individueel en in groepsverband
 • Taalwandelen op zaterdag. Met een vrijwilliger wandel je door Oisterwijk en praat je samen over de dingen die je tegenkomt
 • Nederlands als 2e taal: de lessen worden 2 keer per week gegeven door het ROC en duren 1,5 uur
 • Nederlands als moedertaal: de lessen zijn een combinatie van computervaardigheden en het beter leren van de Nederlandse taal. Ze worden 1 keer per week gegeven door het ROC
 • Computervaardigheden: in deze lessen leer je de beginselen van het werken met een computer. Je doorloopt het programma in je eigen tempo en krijgt hulp van een vrijwilliger. De lessen zijn 1 keer per week

Meer informatie

Taalnetwerk Midden-Brabant besteedt van 7 tot 13 september extra aandacht aan beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dit is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Het Taalhuis is dé plek waar je moet zijn voor meer informatie hierover. Neem contact op met het Taalhuis via tanjapieters@contourdetwern.nl. Of bel of WhatsApp naar (06) 836 14 509 of kijk op de website www.taalhuismb.nl.

Raad

3 september Digitale Raadsontmoeting 19.30 uur
17 september Digitaal Raadsplein 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

(Digitale) raadsbijeenkomsten

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden de meeste raadsbijeenkomsten voorlopig digitaal georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.

Digitale Raadsontmoeting 3 september

Op 3 september organiseert de raad een digitale raadsontmoeting. Tijdens deze raadsontmoeting staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Starterslening – discussienotitie
 • Ruimte voor Ruimte – discussienotitie
 • Regelgeving Haaren-Oisterwijk – presentatie
 • Inloop college

Kijk voor het overzicht van de raadsontmoeting of meer informatie over de bijeenkomst op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl  Klik in de kalender op de Raadsontmoeting op 3 september.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Wandel jij ook mee tijdens de wandelchallenge?

 

Wil jij lekker de natuur in ook meteen fitter worden? Doe dan vanaf woensdag 9 september mee aan de 10-weekse wandelchallenge!

De wandelchallenge is voor iedereen…

 • die altijd al eens onder begeleiding wilde wandelen
 • die zijn of haar gezondheid wil verbeteren
 • die zijn of haar conditie wil opbouwen
 • die denkt dat hij niet kan wandelen
 • die het gezellig vindt om in een groep met gelijkgestemden te lopen

Wat krijg je bij deelname?

 • 10 weken onder begeleiding wandelen in de prachtige natuur van de Oisterwijkse bossen & vennen
 • Een gezellige wandelgroep met een professionele en enthousiaste trainer
 • Presentatie over voeding, bewegen en vitaliteit 
 • Iedere week zal er een andere extra zorgverlener meelopen (POH’ers, Diëtisten, Podotherapeuten, Fysiotherapeuten)

Wat kost het?

10 prachtige wandelingen met aandacht voor gezelligheid en gezondheid voor in totaal €20,-.

Tijden & Locaties

Vanaf 9 september starten we iedere woensdag om 19.00 uur. Het vertrekpunt is Medifit Fysiotherapie in Oisterwijk.                                                                                                                                            

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl bij activiteiten. Mail voor vragen naar jelle@natuurlijkgezondoisterwijk.nl Of kom naar de informatieavond op 2 september om 19.00 uur bij Medifit Fysiotherapie. De wandelchallenge is georganiseerd door Medifit Fysiotherapie Oisterwijk en Natuurlijk Gezond Oisterwijk.