Gemeenteberichten 3 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: cameratoezicht buitengebied
 • Van Gogh nationaal park i.o.
 • Concessie-en huurovereenkomsten sportaccommodatie Den Donk
 • Werkbezoek gemeenteraad aan sportpark Stokeind
 • Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2019: bevriezen subsidieplafonds

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Watermolensteeg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele schuifpoort, looppoort met pergola, schuifpoort en berging
 • Nicolaas Van Eschstraat 50 Oisterwijk, het aanbrengen van een balk
 • Dorpsstraat 6 Oisterwijk, het aanbrengen van een zonwering
 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het kappen van 2 Amerikaanse eiken
 • Nicolaas Van Eschstraat 12 Oisterwijk, het aanpassen van appartementen

Verleend

 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke steiger
 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het kappen van 2 Amerikaanse eiken
 • Tilburgseweg 10 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning

Verlengd

 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Heisteeg 32 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanpassen van de aanwezige drainage
 • Hondsbergselaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw

Ontwerpbeschikking

 • Almystraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van het ketelhuis

Duurzaamheidstip: plaats deurdrangers in huis

Wist je dat je veel geld bespaart op je energierekening als de tussendeuren in huis dicht zijn? De ruimtes blijven warm en je hebt geen last van tocht. Een deurdranger helpt hierbij.

Een deurdranger heet ook wel een deurveer of deursluiter. De dranger zorgt ervoor dat je deur automatisch sluit. Bij de bouwmarkt zijn ze al te koop vanaf €5,-. Maar de prijs is natuurlijk wel afhankelijk van je wensen, het type deur en de sluitkracht.

Zelf monteren

Het is makkelijk om een deurdranger zelf te monteren en je hebt er groot plezier van. Je bespaart namelijk gemiddeld €240,- per jaar.

Oisterwijk is Eén tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid, ook in onze gemeente speelt het in alle lagen en onder alle leeftijden. We gaan daarom samen met verschillende lokale partijen de strijd aan met deze eenzaamheid. Wethouder Stefanie Vatta ondertekende in het bijzijn van mevrouw Wolfkamp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport en de heer Kuipéri van Rabobank Hart van Brabant op maandag 23 september De 5 Pijlers Tegen Eenzaamheid. Met deze pijlers richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt, oftewel: Eén tegen Eenzaamheid.

Verbindingsweg KVL-terrein – Ambachtstraat dicht op 11 oktober

We werken verder aan de infrastructuur rondom het KVL-terrein. Op vrijdag 11 oktober is de verbindingsweg tussen het KVL-terrein en de Ambachtstraat (de groengekleurde weg op het kaartje) de hele dag dicht voor al het verkeer vanwege asfaltering van de weg. Er is een omleidingsroute ingesteld. Half oktober asfalteren we het fietspad ten zuiden van de Boerenbond. Er ontstaat dan een fietsverbinding tussen de Almystraat en de Ambachtstraat.

Nicolaas van Eschstraat en Haarenseweg dicht vanaf 7 oktober

Brabant Water moet een boring onder het spoor door doen. Daarom gaan de Nicolaas Van Eschstraat en de Haarenseweg vanaf 7 oktober dicht voor doorgaand verkeer.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 tot 5 weken. In deze periode rijdt de lijnbus een andere route. Kijk hiervoor op de website www.arriva.nl.

Tegelijk aan het werk

De werkzaamheden van Brabant Water zijn tegelijk met de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. Dit om de overlast zoveel als mogelijk tot 1 periode te beperken. Vanaf 14 oktober beginnen we aan fase 3 van de Joannes Lenartzstraat. In deze fase pakken we het deel tussen de spoorwegovergang en de Spoorlaan aan. We passen dan ook de omleiding voor het verkeer.

Het werk aan de Joannes Lenartzstraat moet eind november klaar zijn. Daarbij zijn we wel afhankelijk van het weer. We houden je op de hoogte via social media en de gemeentepagina’s van de Nieuwsklok.

In 2020 weer een Staalbergvenabonnement? Bewaar je pasje!

Had jij dit seizoen een abonnement op Staalbergven? Bewaar je abonnementspasje dan goed! Met dat pasje kun je je abonnement volgend jaar namelijk weer verlengen voor een nieuw seizoen vol waterpret & ontspanning. Verlies je per ongeluk toch je pasje? Dan maken wij voor €5,- een nieuwe voor je aan. Maar dat geld bewaar je natuurlijk veel liever voor een ijsje of koel drankje als je heerlijk bij ons komt zwemmen. Leg je pasje dus op een veilige, vindbare plek weg, dan zien we je in april 2020 graag aan de kassa voor verlenging van je abonnement! Online kan natuurlijk ook. Volg ons voor alle info via facebook.com/staalbergven of twitter.com/hetstaalbergven.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil jij energie besparen in huis, maar mis je budget? Vanaf 2 september is de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)’ weer aan te vragen. De belangrijkste voorwaarde is dat je zowel eigenaar als bewoner van de aan te pakken woning bent. Ook moet je minimaal 2 maatregelen uitvoeren. Alle informatie over SEEH en de  voorwaarden waar je aan moet voldoen, lees je de op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl.

Hulp of zorgvraag? Ga naar Tiliander

Verschillende organisaties die zich inzetten in het sociaal domein zijn verhuisd naar Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. De eerste verdieping is dan verbouwd en medewerkers van onder andere ContourdeTwern, Farent, Impegno, MEE, SVN (Stichting Vluchtelingen en Nieuwkomers), Kredietbank Nederland, SVO (Senioren Vereniging Oisterwijk), GGD en de gemeente Oisterwijk zullen hier vanaf augustus werkzaam zijn. Kijk voor de contactgegevens op de websites van de organisaties of op www.oisterwijk.nl/sociaal.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Uw RAAD

10 oktober Raadsplein 19.00 uur
24 oktober Raad 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Praat mee op het raadsplein!

Op 10 oktober organiseert de raad een raadsplein. Op de agenda staan de volgende  raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 24 oktober een besluit neemt:

 • Woningbouwprogrammering 2019-2028 en woonagenda 2019-2023 – forum
 • Bestuursakkoord gemeente COA inzake AZC – forum (meld jezelf aan via griffie@oisterwijk.nl als je actief wilt deelnemen aan dit forum)
 • Projectplan Sociaal Domein – forum
 • Bestemmingsplan KVL-terrein oost – bespreektafel
 • Vergelijking declaratiefonds / meedoenregeling – bespreektafel
 • Kadernota Grondbeleid – bespreektafel
 • Nieuwe APV – bespreektafel
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Duinenweg 3 – bespreektafel
 • Verordening gegevensverstrekking BRP – alleen een informatietafel

Voor het programma, de tijden en locaties raadpleegt u oisterwijk.raadsinformatie.nl

Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Aan een informatietafel kunt u vragen stellen over het raadsvoorstel of informeel in gesprek gaan met raadsleden. Bij een bespreektafel of een forum kunt u aanschuiven om mee te praten en uw mening of ideeën over het voorstel te geven.

Ook is er ruimte voor ontmoeten. In de burgerzaal kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met raadsleden, inwoners en organisaties, griffie, college en ambtenaren in gesprek.

Meer informatie

Informatie over de raad, vergaderingen, agenda’s en stukken staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).