Gemeenteberichten 29 oktober 2020

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat ong.
 • Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning Zandstraat 6a te Moergestel
 • Verlenen omgevingsvergunning Oliviersweg 9
 • Onderhoud sloten en duikers
 • Update financiën 2020 en verder
 • Tijdelijk mandaat contractmanagement Tilburg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tuinkers en omstreken Oisterwijk, het plaatsen van een bouwplaatsinrichting
 • Europalaan 33 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • De Lind 42 Oisterwijk, het plaatsen van bouwhekken
 • De Stappert 61 Moergestel, het plaatsen van een prefab dakkapel
 • Bet Vosstraat 4 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Le Sage Ten Broekstraat 5 Oisterwijk, het vervangen van een oude dakkapel met verhoging tot aan de nok

Verleend

 • Tuinkers en omstreken Oisterwijk, het plaatsen van een bouwplaatsinrichting
 • Heusdensebaan 92A Oisterwijk, het herbouwen van een bijgebouw
 • Van Rijckevorsellaan 19 Moergestel, het uitbreiden van de woning
 • De Lind 42 Oisterwijk, het plaatsen van bouwhekken
 • Dorpsstraat 50 Oisterwijk, het verbouwen van de winkel en het uitbouwen van de bovenwoning
 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het realiseren van een nieuw gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten

Verlengd

 • Kruising Schippersdijk-Heusdensebaan Oisterwijk, het plaatsen van een verwijzingsbord

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting de Waterhoef voor een Drank- en Horeca vergunning aan de Terburghtweg 100 in Oisterwijk

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
 • Het opheffen van de parkeerschijfzone parkeerterrein bij voormalig zwembad/sporthal De Leye in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Kandidatenlijsten verkiezingen leden gemeenteraad van Oisterwijk
 • Ter inzagelegging proces-verbaal I 4 verkiezingen gemeenteraad

Een 2e speelterrein op het KVL-terrein

Het KVL-terrein wordt voor de kids steeds leuker! Naast een groot klimtoestel bij de Lakfabriek, ligt er ook een prachtige speelplek naast de Laan van KVL. De locatie kun je multifunctioneel noemen: leuk voor jonge én oude kids om er te spelen en ook nog eens geschikt als bootcamp locatie voor (jong)volwassenen. Opdrukken, optrekken, springen, sprinten, het kan er allemaal! Je vindt er een voetbal-/hockeyveld met goaltjes, een nestschommel met speelzandondergrond en een speel-, klim- en klauterparcours tussen de bomen.

Ambtsketen bijna klaar voor de komst van Haaren

Over iets meer dan 2 maanden is het zover: Haaren komt bij Oisterwijk. Wist je dat de ambtsketen van de burgemeester op dit moment 3 bladeren bevat? Elk blad staat voor 1 van de kernen in onze mooie gemeente. Kunstenaar en edelsmid Kees Ketelaars uit Moergestel heeft de ambtsketen gemaakt na de vorige herindeling. Terwijl wij ons voorbereiden op de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk per 1 januari 2021, zorgt Kees Ketelaars voor de nodige aanpassingen aan de ambtsketen. Zo is de ambtsketen op 1 januari helemaal up-to-date en staat hij symbool voor Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren.

Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ is geopend! De provincie Noord-Brabant zoekt projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die vernieuwend, uit te breiden, makkelijk te delen en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Bovendien willen ze dat er samenwerkingsverbanden ontstaan, die samen een project uitvoeren. De ‘gewone’ verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Openstelling subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999. De subsidie krijg je alleen als het project nog niet eerder aanspraak maakte op een provinciale subsidie. Zowel particulieren, bedrijven en overheden mogen een aanvraag doe bij het subsidiebureau van de provincie. Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000.

Eerdere subsidierondes

In de periode oktober 2018 tot en met september 2019 zijn er 3 subsidierondes geweest. In totaal hebben 22 toen samenwerkingsverbanden subsidie voor hun projecten gekregen. De projecten hadden verschillende onderwerpen. Van het collectief opwekken van duurzame energie bij industrieterreinen, specifieke solaroplossingen voor daken en gevels, het professionaliseren van nieuwe en bestaande lokale zoncoöperaties tot het op een vernieuwende manier verbinden en in beweging brengen van initiatieven rond het opwekken van eigen betaalbare, duurzame energie voor inwoners.

Aanvragen

Voor je de aanvraag doet, neem je contact op met de stichting Brabant geeft Energie voor een inschatting van de kansen en risico’s van het project en het maken van het projectplan. De Stichting denkt graag mee en verwerkt kansen en risico’s in een formulier. Meer informatie en een aanvraagformulier staat op www.brabantgeeftenergie.nl.

De afvalhelden van Oisterwijk

Met de jeugd in Oisterwijk zit het wel goed! Wat is er hard gewerkt door de kinderen van BSO Het Pannenschuurtje, BSO Dribbel, BSO Kompas, BSO De Vlinder, BSO Flapuit, BSO Tierelier en BSO Buitenkans. Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober trokken zij eropuit om Oisterwijk weer een beetje schoner te maken. Ze gingen, samen met een ZAP’er, op pad met hesjes, handschoenen, knijpers en zakken en ruimden heel veel zwerfafval op. Ook zamelden ze de afgelopen weken plastic doppen in. De opbrengst daarvan komt ten goede aan KNGF Geleidehond voor de opleiding van hun honden. BSO De Vlinder en BSO Buitenkans zamelden de meeste doppen in en wonnen deze afvalbattle. We zijn trots op alle kleine helden die zo hard hebben gewerkt!

Gemeenteraadsverkiezingen: elke stem telt

Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem. Soms kan 1 stem al een zetel meer of minder opleveren.

De verdeling van de zetels gaat via de zogenaamde ‘Kiesdeler’: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels. In Oisterwijk zijn dat 23 zetels. Maar op wie kun je stemmen tijdens de verkiezingen?

Kandidatenlijst

Je stemt niet alleen op een partij, maar ook op een kandidaat op de lijst. Rond 9 november ontvang je de kandidatenlijst in de brievenbus. Hierop staan de politieke partijen én de kandidaten waarop je kunt stemmen.

KiesKompas

Weet je niet op welke partij en kandidaat je wilt stemmen? Op de websites van de partijen vind je meer informatie over de partijen en hun plannen. Ook hebben we de stemhulp Kieskompas gelanceerd. Die kan je helpen bij het kiezen op welke partij je stemt. Vul de stemhulp in via www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Verkiezingsdebat MoergestelTV

MoergestelTV organiseert op maandag 16 november een debat tussen de lijsttrekkers van de 7 deelnemende partijen. Het debat is live te volgen via kanaal 43 (Ziggo) en www.moergesteltv.nl/live. Op donderdag 12 november kunnen de kijkers al kennismaken met de verschillende partijen tijdens ‘De Voorronde’. Beide uitzendingen zijn ook te volgen via de LoHa (Lokale Omroep Haaren). Haarenaren stemmen hiervoor af op kanaal 48 (Ziggo).

Meer informatie

Lees alles over de verkiezingen op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Kun je zelf niet stemmen op 18 november? Machtig iemand anders

Kun je op 18 november niet zelf stemmen? Geen probleem. Je vraagt iemand anders om voor jou te stemmen. Dit heet ‘machtigen’. Je kunt iemand machtigen door de achterzijde van jouw stempas in te vullen en beiden je handtekening te plaatsen. De ‘gevolmachtigde’ brengt jouw stem tegelijkertijd uit met zijn of haar eigen stem. Naast jouw stempas neemt de gevolmachtigde een kopie van jouw legitimatiebewijs mee. Schriftelijk machtigen voor de verkiezingen kan ook. Lees meer over hoe je iemand machtigt, via www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

In beweging met een goodiebag!

Door corona is het voor oudere inwoners van onze gemeente niet altijd meer mogelijk om buiten de deur te sporten en bewegen. Daar hebben Natuurlijk Gezond Oisterwijk en WYzorg wat op gevonden. Samen met de goede en enthousiaste hulp van de medewerkers van Brownies&downieS hebben ze 250 ‘beweeg’ goodiebags gemaakt. Deze zijn in de afgelopen week uitgedeeld aan ouderen. In de goodiebags zaten een beweegganzenbordspel en een beweegelastiek inclusief oefeningen. Op die manier wordt het mogelijk om vanuit huis op een verantwoordelijk manier in beweging te komen. De goodiebags zijn een initiatief van de projectgroep Ontmoeting in Beweging, Mentorhulp Oisterwijk, Stichting Oisterwijk Centraal, Sport- en Zorgatelier WYzorg en gemeente Oisterwijk.

Wijzigingen bijeenkomsten raad in november

 • De raadsvergadering van 29 oktober is verzet naar donderdag 5 november
 • Extra raadsontmoeting op 2 november

Kijk voor de programma’s en tijden op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar een medewerker van de griffie.

Webinar ‘Klein geluk voor de mantelzorger’

Mantelzorgen is verrijkend maar ook zwaar. Het is belangrijk dat je zelf in balans blijft. Want wie goed voor zichzelf zorgt, zorgt daarna des te beter voor een ander. Daarom organiseert ContourdeTwern 10 november het gratis webinar ‘Klein geluk voor de mantelzorger’

Inge Jager geeft tijdens het webinar een workshop ‘Klein Geluk’ naar haar boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’. Tijdens de workshop probeer je oefeningen uit het boek uit. Ook geeft Inge informatie over geluk en gelukbeleving. ContourdeTwern presenteert daarnaast een nieuwe online cursus voor mantelzorgers: de E-learning ‘Zorg in Balans’. Deze cursus leert je stil te staan bij jouw eigen situatie en wat je daar eventueel in kan veranderen om tot een goede balans te komen. Dit doe je onder meer met de methode ‘Bordje vol’.

Wanneer

Het webinar volg je thuis online vanaf je eigen computer of laptop op:

 • Dinsdag 10 november van 14.00 tot 15.30 uur
 • Dinsdag 10 november van 19.30 tot 21.00 uur

Er zit telkens een half uur van tevoren iemand klaar om je te helpen met inloggen. Het webinar is voor alle mantelzorgers in het werkgebied van ContourdeTwern.

Meedoen

Wil je meedoen? Meld je dan aan voor 3 november via het mailadres adviespunt@contourdetwern.nl en vermeld naam, telefoonnummer, woonplaats en of je mee wilt doen in de middag of in de avond. Na aanmelding krijg je meer informatie.