Gemeenteberichten 29 mei 2019

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief incidentencijfers COA 2018
 • Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Midden en West Brabant
 • Jaarstukken 2018
 • Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk
 • Raadsvoorstel parkeren centrum en gemeentekantoor
 • Startnotitie Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, inclusief Preventie- en handhavingsplan alcohol
 • Raadsvoorstel begroting 2020, jaarstukken 2018 en verzoek deelname coöperatie van de GGD Hart voor Brabant
 • Uitbreiding varkenshouderij Oisterwijksebaan 6 Heukelom
 • Raadsvoorstel startnotitie actualisatie erfgoedbeleid
 • Brief minister m.b.t. oplopend tekort jeugdhulp
 • Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019
 • Beantwoording vragen art. 34 RvO inzake wachttijdens en tekort jeugdhulp
 • Toekomstige rol WSD
 • Sociale inclusie agenda gemeente Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 47 Oisterwijk, het (ver)plaatsen van parasols
 • Mark van de Snepscheutstraat 32 Oisterwijk, het uitbreiden van de 1e verdieping
 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het realiseren van een nieuw gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten
 • Spoordijk 7 Heukelom, het realiseren van een innovatieve koeientuin

Verleend

 • De Zaalt 3 en 5 Heukelom, het bouwen van 2 geschakelde villa’s
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk gebruiken van een veldschuur
 • Dorpsstraat 27 en 27A Oisterwijk, het verbouwen van een winkelpand met bovenwoning
 • Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating
 • Heizenschedijk in Moergestel, het kappen van 2 moeraseiken
 • Stokske 7 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Oirschotsebaan 6 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Schoolstraat 6 B Moergestel, het wijzigen van een atelier naar studio appartement
 • Gebied tussen Heizenschedijk, Reedijk, Heirbaan en Masperstraat, voor het kappen van 48 bomen voor het optimaliseren van de leefgebiedsomstandigheden voor flora en fauna

Bestemmingsplannen

 • Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst voor de locatie Hoog Heukelom 11 te Heukelom

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan De Molenzangers voor het houden van het Korenfestival op 7 juli in het centrum in Oisterwijk
 • Aan Cheer up! Productions voor het houden van Kinderkaravaan van Circus Snor op 16 en 17 juli in een tent aan de Kollenburgsebaan 11a (Gerrithoeve) in Oisterwijk

Melding

 • Door Il Cuore Moergestel B.V. voor een festiviteit aan Stokeind 11 in Moergestel op 15 juni in verband met het vrijwilligersfeest van Intents Festival 2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 2 juni: wegens een straatontbijt is de Peperstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 7 juni: wegens de wandelvierdaagse zijn verschillende straten in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 10 juni: wegens de Asterius Rommelmarkt is de Balbian Versterlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

College komt met plan voor verminderen parkeerdruk

Omwonenden en ondernemers van het centrum van Oisterwijk ervaren ondanks een aantal maatregelen nog steeds overlast van langparkeerders in hun (woon)omgeving. De druk op de gratis parkeerplaatsen in en om het centrum is nog steeds groot.

Een deel van de gratis parkeerplaatsen in het centrum van Oisterwijk en de omliggende woonstraten wordt bezet door personeel van de gemeente. Om de parkeerdruk op die locaties te verminderen, wil de gemeente op eigen terrein een parkeergelegenheid realiseren voor het personeel. Dit voorstel legt het college van de gemeente Oisterwijk op 4 juli voor aan de gemeenteraad.

De beoogde locatie voor het nieuwe parkeerterrein ligt naast de huidige parkeerplaats achter het voormalige postkantoor. Hier kunnen maximaal 80 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiervoor moet wel eerst door de gemeenteraad de bestemming gewijzigd worden. Door uitbreiding van de parkeercapaciteit op grond van de gemeente, komt er meer ruimte vrij voor bezoekers en personeel van bedrijven en instellingen om te parkeren in het Oisterwijkse centrum. De exacte regulering hiervan moet nader worden ingevuld. In ieder geval vermindert de parkeerdruk in de woonstraten die nu net buiten de parkeerschijfzone liggen.

Update werkzaamheden Almystraat, fietsenstalling en Blokshekken

We werken aan het laatste stukje van de Almystraat (voor de Boerenbond). ProRail verplaatst een deel van de fietsenstalling bij het station. En bij Blokshekken zijn de kabels en leidingen aan de beurt.

Er gebeurt dus nogal wat rondom het spoor en het KVL-terrein. We hebben het nog eens op een rij gezet.

Almystraat voor de Boerenbond

Het deel van de Almystraat voor de Boerenbond is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s. We maken deze bereikbaar via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Later dit jaar wordt hier het definitieve fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt door dan naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station.

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken

Aan de kant van de Blokshekken (Jumbo) zijn de nutsbedrijven druk bezig met de kabels en leidingen. Zodra ze hier mee klaar zijn, wordt de straat opnieuw bestraat. Daarna wordt asfalt aangebracht voor het fietspad vanaf het spoor. Het asfalteren doen ’s avonds en ’s nachts. Zo blijft de parkeerplaats bij de Jumbo bereikbaar. Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden wat geluidsoverlast is.

Bouw fietsenstalling noordzijde station Oisterwijk

ProRail verplaatst een derde van de huidige fietsenstalling bij station Oisterwijk. Dit deel van de fietsenstalling wordt verplaatst naar de andere kant van het spoor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling eind juni klaar. De fietsenstalling is dan nog niet meteen bereikbaar vanwege werkzaamheden aan de noordzijde van het station. In de huidige stalling aan de kant van het centrum wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken door tijdelijke rekken te plaatsen.

Bereikbaarheid fietsenstalling noordzijde station

Door de werkzaamheden aan de Ambachtstraat en de Schijfstraat kan het fietspad vanaf de Almystraat naar de noordzijde van het station nog niet meteen aangelegd worden. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad vanaf de Almystraat naar de nieuwe fietsenstalling. Hierdoor kan de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor na de zomer en mogelijk al eerder in gebruik genomen worden. Naar verwachting is het definitieve fietspad eind 2019 klaar. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Te kappen bomen in juni

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we je graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor juni is.

 • Een zilverlinde aan de Gemullehoekenweg bij de Burgemeester Canterslaan. Reden van kap: de boom is in slechte gezondheid en heeft niet genoeg groeiruimte

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Praat mee over de APV!

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. Graag stelt de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. De tekst van de nieuwe ontwerp APV staat op www.oisterwijk.nl/APV. Je kunt hier tot en met 27 juni 2019 op verschillende manieren je reactie op geven.

Digitaal via de website

Op www.oisterwijk.nl/APV vind je de nieuwe ontwerp APV. Op diezelfde pagina vind je een link naar een formulier. Hier kun je je reactie invullen en het formulier digitaal versturen. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Als je een terugkoppeling op je reactie wilt, geef dat dan aan op het formulier. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Schriftelijk via een brief

Je kunt je op- of aanmerkingen of suggesties ook per brief doorgeven aan de gemeente. Schrijf dan een brief aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Vermeld dat het gaat om een reactie op de ontwerp APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, geef dat dan aan in de brief en vermeld ook je adres. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Mondeling tijdens een inloopavond

Je kunt je reactie ook mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk. Daarvoor kun je je aanmelden via www.oisterwijk.nl/APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, dan kun je dat op het aanmeldformulier aangeven. Deze avond zijn medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig die je vragen kunt stellen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de APV en hoe die tot stand komt.

Vervolg

De gemeente verzamelt de schriftelijke en mondeling reacties op de ontwerp APV en beoordeelt ze daarna. Het college biedt de ontwerp APV vervolgens in al dan niet gewijzigde vorm aan aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit in oktober 2019.

Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel 10 juni weer van start

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi begint maandag 10 juni weer. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. “We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inzamelen”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner, die met Taxus Taxi het snoeisel gratis komt ophalen bij mensen. “Wij zamelen al sinds 2009 in en elk jaar komt onze inzamelingsactie weer terug. Wij zien het als een service, want we zijn blij dat elk jaar mensen samen met ons de strijd tegen kanker willen aangaan. Simpelweg door het taxussnoeisel voor ons te bewaren.”

Goede voorbereiding

Wil jij ook taxussnoeisel inzamelen? Dan zijn 3 dingen belangrijk om te weten:

 1. Het snoeisel kan niet gebruikt worden als er sprake is van broei. Maak daarom altijd in het midden van het snoeisel een kuil ter grootte van een voetbal
 2. Plan de ophaalafspraak zo kort mogelijk op het snoeien. De taxustwijgjes hebben dan nog de meeste werkzame stof
 3. Het snoeisel wordt gratis opgehaald, maar dat moet wel financieel haalbaar zijn. Zorg daarom voor minimaal 1 volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas (gratis te krijgen bij onder andere de Boerenbond)

Afspraak inplannen

De inzameling gaat dus vanaf maandag 10 juni van start. Wie mee wil doen aan de actie, plant een afspraak voor het ophalen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Dat kan 24 uur per dag. Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en de stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl of Facebook.

College Oisterwijk wil stimuleringsregeling duurzaamheid en levensloopbestendigheid

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbare maatregelen. Daarom stelt het college van Oisterwijk de gemeenteraad voor om een regeling te introduceren: de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan maximaal €25.000,- euro geleend worden tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren. De gemeente Oisterwijk betrekt DEC-Oisterwijk bij de uitvoering van de regeling.

Langer thuis wonen dankzij de stimuleringslening

Naast verduurzaming, vindt de gemeente Oisterwijk het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe stimuleringslening, worden ouderen gestimuleerd hun woning tijdig toekomstbestendig te maken. Hierdoor wordt voorkomen dat men, bij de komst van eventuele fysieke problemen, alsnog aanpassingen moet doen aan de woning.

Gecombineerde regeling

De leningen voor zowel duurzaamheid als levensloopbestendigheid worden samengebracht in één stimuleringsregeling. Aanvragers hoeven dus maar één keer een aanvraag te doen en de benodigde formulieren in te vullen. De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente, waarna deze aanvraag en de verstrekking van de lening door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) wordt verzorgd. De SVn is opgericht door de VNG en is gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Raadsbesluit op 4 juli

Het voorstel voor de stimuleringsregeling wordt op 4 juli behandeld door de gemeenteraad. Wanneer de raad deze regelingen vaststelt, kan per 1 oktober worden gestart met de uitvoering. Inwoners worden dan geïnformeerd over de mogelijkheden en kunnen een lening aanvragen.

Brandweer Midden- en West-Brabant zoekt parttime hero’s

Of je nu letterlijk een mensenleven redt of een kat uit een boom, bij de brandweer ben je elke keer weer iemands held.

Je helpt steeds weer andere mensen, en of je daar nu mee te koop loopt of niet, in bijna iedereen schuilt zo’n held. Oók in jou, meer dan je wellicht denkt. Want het werken bij de brandweer is goed te combineren met je gewone baan. Zo kun je als parttime hero bijvoorbeeld ook fulltime stukadoor zijn, en van belang voor onze samenleving!

Een parttime hero is…

Zeker geen ‘amateur’ brandweerman of –vrouw. Je opleiding is namelijk gelijk aan die van de beroepsbrandweer. Het verschil met je beroepscollega’s is dat zij een dagtaak hebben aan het brandweerwerk. Jij wordt als parttime hero alleen opgeroepen wanneer nodig. Je moet je dus snel vrij kunnen maken om op onverwachte momenten uit te rukken. Als parttime hero kom je niet alleen in actie bij brand, maar ook bij ernstige verkeersongevallen, het redden van dieren, stormschade en tal van andere soorten incidenten.

Ben jij de nieuwe parttime hero van Moergestel? Meld je aan via www.brandweer.nl/parttimehero.

Attracties kermis Moergestel en Oisterwijk bekend!

De kermis komt er weer aan! Op 5 juli start de kermis in Moergestel en het weekend erop barst het feestgedruis los in Oisterwijk.

De attracties voor beide kermissen zijn inmiddels vastgelegd:

Moergestel:
Breakdance
Mad Mill
Wip – Shaker
Draaimolen
Trampoline (megasuper)
Lucky Duck
Penaltyshot
Suikernougatkraam
Suikerspin en popcorn
Autoscooter
Fotoschietsalon
Lucky Cranes
Pusher Fun City
Gebakkraam
Vispaleis familie Van Wijk
Skeeball

 

Oisterwijk:
Hangover
Mad Mill
Walking Waterballs
Power Polyp
Soundmachine
Wip – Bodyshake
Kinderoctopussy
Kindermolen
Lost escape adventure
Mini-Cars
Pony rijden
Rupsbaan
Tea Cups
Trampoline (megasuper)
Apollo Jackpot
Aqua Blasta
Ballenfontein
Bussensport
Lijntrek
Lucky Ducky
Penaltyshot
Prijsbal
Skeeball Bowling Palace
Chips on a stick
Churros + Zweefmolen
Snackbar
Suikernougatkraam
Suikerspin en popcorn
Autoscooter
Fotoschietsalon
Kamelenrace
Lucky Cranes 2x
Pusher
Gebakkraam
Poffertjeskraam
Vispaleis familie Van Wijk

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de kermissen? Houd onze facebookpagina in de gaten: facebook.com/kermismoergesteloisterwijk of check onze website www.oisterwijk.nl/kermis.