Gemeenteberichten 29 juni 2017

Onderwerpen collegevergadering 20 juni

 

 • Adviezen en besluitenlijst van de gecombineerde commissies van 8 juni 2017
 • Raadsinformatiebrief gemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
 • Post onvoorzien – scherm koningsdag Oranjevereniging
 • Accountantsverslag jaarstukken 2016
 • Verkoopbesluit BPD t.b.v. 60 appartementen centrumdeel KVL
 • Wijzigingsplan De Lind 33, Oisterwijk
 • Subsidieregelingen 2017, ophogen subsidieplafonds
 • Samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant met bijbehorend Addendum
 • Vaststellen tarieven 2017 sporthallen, gymzalen en buitensportaccommodaties
 • Reactie op brief RKSV Taxandria van 9-6-2017
 • ­Advies op de ‘Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kloosterlaan 14 Moergestel, het bouwen van een garage en het kappen van 2 bomen
 • Groenstraat 75 Oisterwijk, het kappen van 2 eiken
 • Bosweg 160 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Posthoornseweg 5 23 Oisterwijk, het kappen van 1 den
 • George Perklaan 10 Oisterwijk, het kappen van 2 elsen
 • Jan Steenstraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw
 • Heusdensebaan 42 Oisterwijk, het bouwen van een berging

 

Verleend

 • Dorpsstraat 32 Oisterwijk, het vernieuwen van de winkel
 • Spoorlaan 82 C Oisterwijk, het aanpassen van de trap van een cultuurcentrum

 

Verlengd

 • Duyvekotstraat 27 Moergestel, het bouwen van een woning

 

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan De Lind 33, Oisterwijk

 

Meldingen evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op zaterdag 15 juli 2017 op het speelveld in de Hertog Hendriklaan in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een garagesale in diverse straten in het Westend op zondag 2 juli
 • Voor het organiseren van een klein evenement inhoudende flyeren en enthousiasmeren publiek en kleine sportactiviteiten op donderdag 29 juni De Lind en het Lindepark Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 30 juni: wegens het verzetten van de wekelijkse markt in Moergestel is de Kloosterlaan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 15 – 16 juli: wegens een buurtfeest zijn De Hertog Hendriklaan en de Hertog Godfriedlaan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Zwemmen in natuurwater

Op veel plekken in Brabant kun je veilig zwemmen of het water ingaan. Deze zwemplassen zijn officieel aangewezen en staan op de website www.zwemwater.nl. 

Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties herken je aan een blauw informatiebord van de provincie. Op het bord staat een plattegrond met daarop de zwemzone en de plaats van een aantal voorzieningen. Bij de aangewezen zwemwaterlocaties controleert de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) regelmatig op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid.

Risico’s
Zwemmen in natuurwater kan soms risico’s met zich meebrengen. Bij aanhoudende warmte kan de waterkwaliteit van zwemplassen en natuurbaden verminderen door snelle groei van ziekteverwekkende micro-organismen. Denk aan blauwalg en zwemmersjeuk. Zwemmers kunnen daardoor klachten krijgen zoals misselijkheid, braken, diarree, huidirritaties en oog- en oorklachten.

Als er sprake is van een risico, lees je dit op www.zwemwater.nl en op de informatieborden bij de zwemwaterlocatie.

Tips
Het zwemmen in natuurwater is altijd op eigen risico. Zorg daarom dat je je goed informeert voordat je gaat zwemmen. De volgende tips kunnen daarbij helpen:

 • Zwem alleen in oppervlaktewater dat officieel is aangewezen. Blijf dus uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen
 • Ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling). Laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen
 • Duik nooit in ondiep of troebel water
 • Ga zo min mogelijk kopje onder en slik geen water in
 • Spoel je na het zwemmen meteen goed af met leidingwater
 • Meld gezondheidsklachten door zwemwater altijd bij de GGD of bel de zwemwatertelefoon (073) 680 80 58

Voorkom stank en maden in uw container

 

Nu de temperaturen stijgen, kunt u ook last krijgen van stankoverlast of zelfs maden in uw container. Het goed scheiden van uw afval kan al helpen.

 

Een paar tips om stank en maden in uw afvalbak te voorkomen of te bestrijden:

 

 • Doe groente-, fruit- en tuinafval en etensresten alleen in de Gft-container
 • Doe een biologisch afbreekbare containerzak in uw Gft-container. Deze zijn in verschillende winkels te koop
 • Scheid uw papier en plastic-, metaal- en Drankkartonafval (PMD) goed. En spoel verpakkingen met etensresten erin goed om voor ze de PMD afvalzak in gaan
 • Doe glas (met deksel) in de glascontainer
 • Hou de container droog door onderin een stuk krant of stro te leggen. Dit neemt vocht op en voorkomt het aankoeken van afvalresten
 • Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of een scheutje azijn
 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw met de deksel op een kiertje. Als de container warm wordt, gaat het stinken en broeien en daar zijn vliegen en maden dol op

 

Maden voorkomen in Gft-container

 

Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn op voedselresten of mest. 1 vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na 8 uur uitkomen.

 

 • Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (Gft-zakje), dan is het minder interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Knoop de zakjes goed dicht
 • Geen Gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten in een krant of keukenpapier
 • Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in de container met een luchtverfrisser, toiletblokje of Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen
 • Probeer voedselverspilling tegen te gaan door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare spullen belanden uiteindelijk in de container

 

Help! Toch maden

Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje doodt de aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn.


Donderdag 6 juli Raadsvergadering 20.00 uur
Donderdag 28 augustus Agendacommissie 19.30 uur
Presidium 19.30 uur


Onderneemt u al duurzaam?

 

De gemeente Oisterwijk vindt duurzaam ondernemen een belangrijk onderwerp. Daarom moedigt de gemeente bedrijven in Oisterwijk aan om maatschappelijk, betrokken en verantwoord te ondernemen.

 

Duurzaam ondernemen betekent niet alleen minder energie verbruiken of gebouwen voorzien van betere isolatie of zonnepanelen. Duurzaam ondernemen draait ook om bewustwording, gedragsverandering, het verkleinen van CO2-voetafdruk, kosten besparen én verdienen aan het opwekken van energie.

 

Ontbijtsessie

Om ondernemers in Oisterwijk op weg te helpen organiseert de gemeente verschillende activiteiten. In samenwerking met de Stichting Moed en De Energieke Regio was er 15 juni een ontbijtsessie met ondernemers over de Energieke Regio. Aan de hand van praktische en aansprekende voorbeelden werden de ondernemers geïnspireerd om te komen tot duurzaamheidsmaatregelen binnen de bedrijfsvoering.

 

Opbrengst

Wethouder Sjef Verhoeven (duurzaamheid) spreekt van een succesvolle bijeenkomst. “Niet alleen is mij duidelijk geworden dat een aantal ondernemers al bewust bezig is met het verduurzamen van hun bedrijf. Ook de opbrengst van de ontbijtsessie is fantastisch te noemen,  7 van de 10 aanwezige bedrijven hebben een vervolgafspraak gemaakt om te komen tot concrete maatregelen.”

 

U ook?

Bent u ondernemer en wilt u ook duurzamer werken? Neem contact op met Joris van Boxtel van Stichting Moed: jvanboxtel@duurzaammoed.nl of kijk op www.duurzaammoed.nl of www.energiekeregio.nl.


Let op: eikenprocessierups

Het warme weer doet de eikenprocessierups goed en dat is slecht nieuws. Door de hitte verplaatsen de rupsen zich naar de lagere delen van de boom waardoor de kans dat mensen en dieren in contact komen met brandharen toeneemt.

De gemeente Oisterwijk houdt de locaties waar eikenprocessierups vooral voorkomt goed in de gaten. Daar waar overlast wordt verwacht, ruimt de gemeente de rupsen op. Ze worden opgezogen en afgevoerd. Verwijder niet zelf de nesten.

Brandharen
Voorkom het aanraken van rupsen of nesten. Rupsen laten hun brandharen los bij gevaar en deze verspreiden zich makkelijk door bijvoorbeeld de wind. Tot hoever de brandharen komen is moeilijk aan te geven, maar uit de praktijk blijkt wel dat recreëren in de directe omgeving van besmette bomen tot fysieke overlast kan leiden als u bijvoorbeeld op de grond gaat zitten. Ook fietsen onder of langs aangetaste bomen kan overlast geven.

Klachten
Na contact met de brandharen van de rups kunnen binnen een paar uur klachten ontstaan, zoals hevige jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontstekingen. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid met koorts. Sommige mensen zijn overgevoelig voor de brandharen en reageren al binnen een aantal minuten met klachten. Strip bij overlast eerst de huid met plakband, Dat voorkomt verspreiding van de brandharen. Spoel de huid goed met lauwwarm water en smeer in met een verkoelende zalf, bijvoorbeeld op basis van menthol. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

Dieren
Hou honden uit de buurt van de eikenbomen. Door snuffelen kunnen ze de brandharen of delen van nesten met brandharen in hun bek krijgen. Dit kan ernstige irritaties met soms fatale gevolgen geven. Hou ook paarden en andere dieren op ruime afstand van bomen met eikenprocessierupsen. De lengte van de boom is een veilige afstand.


Controlebericht NL-Alert op 3 juli

 

De overheid stuurt op maandag 3 juli rond 12.00 uur een controlebericht NL-Alert uit. Ontvangt u het bericht op uw mobiele telefoon? Dan is deze goed ingesteld voor NL-Alert. Krijgt u geen bericht? Stel dan uw mobiele telefoon goed in via www.nl-alert.nl.

 

Bij een noodsituatie in de buurt, wilt u weten wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert. Is er in de buurt een ramp gebeurd, dan krijgt u een tekstbericht op uw mobiele telefoon. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat u bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat u bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven. Stel ook anderen op de hoogte als u een NL-Alert krijgt, zo weten zij ook wat ze moeten doen.

 

Hoe werkt NL-Alert

De overheid stuurt het tekstbericht naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten te sturen naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. Het werkt vergelijkbaar met een radiosignaal.

 

NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is. Het is gratis en anoniem. Omdat NL-Alert via zendmasten gaat, zijn naam en telefoonnummer dus niet nodig.