Gemeenteberichten 29 juli 2021

Onderwerpen college

 • Achtervangovereenkomst tussen Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Oisterwijk
 • Principemedewerking bedrijfspercelen De Sonman, Moergestel
 • Aanpassing uitvoering Meerjarenprogramma geluid
 • Raadsinformatiebrief KVL
 • Afspraken erfpachtverlenging SportArena
 • Vaststelling bestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom
 • Intentieovereenkomst Moergestel Noord
 • Benoeming loco-secretarissen
 • Grondreserveringsovereenkomst Beekdal, Haaren
 • Principemedewerking De Lind 6
 • Afwijken inkoopbeleid t.b.v. koffiesupplies
 • Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020
 • Aanpak prioritaire woningbouwlocaties
 • IBT: toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2021
 • Principeverzoek herbestemming bedrijfswoning Haarenseweg 40, Oisterwijk
 • Derde wijziging legesverordening
 • Aanwijzing BABS
 • Grondverkoop Broekzijde 17_Van der Haring L659

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kastanjestraat 38 Oisterwijk, het plaatsen van een kozijn
 • Stationsstraat 8 Oisterwijk, het realiseren van een extra woning
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verwijderen en plaatsen van een dakkapel
 • Canterslaan 87 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • Prinses Irenestraat 9 Moergestel, gebruiksvergunning voor het in gebruik nemen van het pand
 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kievitsblekweg 4-1 Oisterwijk, het plaatsen van een zendmast
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen
 • Vloeiweg 117 Oisterwijk, het opbouwen van de garage

Verleend

 • Driehoeven 76 Haaren, het splitsen van een kantoor in 2 winkelruimtes en het wijzigen van de gevel
 • De Lind 1 Oisterwijk, het vestigen van detailhandel, het wijzigen van gevels, het aanbrengen van gevelreclame en het aanbrengen van luifels
 • Desainlaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het bouwen van een carport
 • Posthoornseweg 5-106 Oisterwijk, het kappen van 4 grove dennen ( weigering 1 den)
 • Oisterwijkse heide Sectie K 1268, het omvormen van een bos naar heide
 • Schout Colffstraat 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
 • Pastoor Jansenstraat 5 Haaren, het bouwen van een nieuwe woning
 • Terburghtweg 45 Oisterwijk, het uitbreiden van het woonhuis door het plaatsen van een aanbouw
 • Lindeplein 7 Oisterwijk, het betrekken van de kelderverdieping bij de winkel
 • Vogelenzang 5 Haaren, het vernieuwen van de kap, het plaatsen van dakkapellen en het aanpassen van gevelopeningen
 • Sprendlingenstraat 57 Oisterwijk, het intern verbouwen van de bestaande kantoren en bedrijfshal en het renoveren van de voorgevel
 • Gever 9 Haaren, het ontwikkelen van nevenactiviteiten
 • Kastanjestraat 38 Oisterwijk, het plaatsen van een kozijn

Verlengd

 • Fransebaan Oisterwijk, het aanleggen van een ecologisch ven
 • Roonsestraat 3 Haaren, het vervangen van houten spanten, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een waterstof electrolyser/generator
 • Gemullehoekenweg 51 Oisterwijk, het verbouwen van de woning en kapperszaak
 • Oisterwijkseweg 75 Moergestel, het intern verbouwen van een woonhuis

Ontwerpbeschikking

 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het aanvragen van brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan en aanwijsbesluit ‘Gever 1, Haaren’
 • Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenbaan gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heusdensebaan 111, Oisterwijk’

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oisterwijksedreef 4a te Haaren, voor het realiseren van een foliekas en waterbassins bij een plantenkwekerij.

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Klein Locht 5 te Moergestel, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.
 • Bet Vosstraat 2 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.
 • Bet Vosstraat 6 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.
 • Bet Vosstraat 29 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 30 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u een melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Geen Open Monumentendag in Oisterwijk

Met het oog op de stijgende besmettingscijfers heeft het Comité Open Monumentendag Oisterwijk besloten Open Monumentendag een jaar uit te stellen. Wel wordt dit jaar de monumentenprijs uitgereikt.

Om Open Monumentendag toch niet helemaal voorbij te laten gaan, besteedt het Comité Open Monumentendag Oisterwijk in augustus en september in de Nieuwsklok aandacht aan een aantal monumenten. Met als thema ‘Mijn monument is jouw monument’. Houd dus goed de Nieuwsklok in de gaten!

Keurmerk Veilig & Schoon voor het Staalbergven

Openluchtzwembad Staalbergven heeft ook dit jaar het Keurmerk Veilig en Schoon behaald. Dat betekent dat het Staalbergven voldoet aan hoge, landelijke gestelde kwaliteitseisen en daar zijn we erg trots op.

Wethouder Dion Dankers: ‘Het Keurmerk Veilig & Schoon is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van zwembaden. De medewerkers van zowel gemeente als het Staalbergven hebben ook dit jaar weer keihard gewerkt om te zorgen dat het Staalbergven aan die kwaliteitseisen voldoet, zodat de bezoekers weer een zomer lang veilig en verantwoord kunnen genieten van al dat Staalbergven te bieden heeft!’

Keurmerk

Alle zwembaden in Nederland moeten voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt uitgegeven aan zwembaden die voldoen aan de wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.

Nieuwe tarieven milieustraat Oisterwijk

Op 1 augustus wijzigen de tarieven bij de milieustraat in Oisterwijk.

Grof huishoudelijk, puin en bouw- en sloop afval:

a. per hoeveelheid van 0,00 tot 0,50 m3 € 15,00
b. per hoeveelheid van 0,50 tot 1,00 m3 € 28,00
c. per hoeveelheid van 1,00 tot 1,50 m3 € 41,00
d. per hoeveelheid van 1,50 tot 2,00 m3 € 54,00
e. per hoeveelheid > 2 m3 per m3 € 32,00
f. per vuilniszak € 7,00

 

Andere betaalde afvalstromen:

a. hout (a, b en c) per 0,5 m3 € 7,50
b. dakleer per 0,5 m3 € 20,00
c. gips per 0,5 m3 € 14,00
d. grond per 0,5 m3 € 7,50
e. eenpersoonsmatras per stuk € 10,00
f. tweepersoonsmatras per stuk € 20,00
g. boxspring per stuk € 40,00

 

Afvalstromen die gratis waren, blijven gratis.

Verruimde openingstijden blijven voorlopig

Om het gebruik en de bezoekersaantallen bij de milieustraten in Oisterwijk en Haaren in evenwicht te brengen, zijn de tarieven bij beide milieustraten zo goed mogelijk in balans gebracht. De verruimde openingstijden blijven voorlopig en er is een strengere toegangscontrole om te voorkomen dat ondernemers of inwoners van andere gemeenten hun afval brengen.

Koop- en ontwikkelingsovereenkomst Bosstraat 1 Moergestel ondertekend

Op woensdag 21 juli ondertekenden burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk en de heer Harrie Moeskops, directeur van Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. in aanwezigheid van wethouder Anne Cristien Spekle (vastgoed) de koop- en onwikkelingsovereenkomst Bosstraat 1 in Moergestel (voormalig OBS de Bienekebolders).

Wethouder Anne Cristien Spekle is verheugd met deze stap: “De verkoop is een lang traject geweest en dat verliep niet zonder hobbels. Ik ben blij dat we vandaag de overeenkomst kunnen tekenen. Zowel bezien vanuit de woningbouw als vanuit de vastgoedportefeuille en financiën is dit goed voor onze gemeente. Aan woningen voor starters en senioren is grote behoefte. Ik zie de ontwikkeling door Moeskops BV met belangstelling tegemoet.”

Harrie Moeskops vult de wethouder aan: “Ook wij zijn content dat wij deze ontwikkeling mogen invullen. De transformatie van de school naar appartementen, in combinatie met de twee nieuwe eengezinswoningen op het schoolplein, leveren straks een waardevolle bijdrage aan de woningvoorraad van Moergestel. Als ontwikkelend bouwbedrijf hebben we in de gemeente Oisterwijk iets met scholen! Eerder bouwden we al de nieuwe brede school De Bunders, nu mogen we er een transformeren naar een nieuwe functie. Na de zomervakantie zullen we in samenwerking met Pauwert Architectuur uit Eindhoven ons voorlopige ontwerp aan de gemeente presenteren.”

Betrokkenen gebiedsontwikkeling Moergestel Noord tekenen intentieovereenkomst

Wij hebben plannen met HarQ Vastgoed (camping De Bosfazant), Zusters van Liefde (o.a. klooster Nieuwenhof), Van Iersel Vastgoed Beheer BV en Van der Weegen Bouwontwikkeling om in Moergestel Noord woningen te realiseren.

Om tot goede afspraken te komen over de gebiedsontwikkeling, is 21 juli door de grondeigenaren en initiatiefnemers een intentieovereenkomst getekend.

Met het ondertekenen van de overeenkomst spreken de betrokken partijen de intentie uit om samen tot een gezamenlijk gedragen visie op het gebied te komen. De eerder door ons opgestelde visie wordt hiervoor als onderlegger gebruikt. De visie zal uiteraard besproken worden met belanghebbenden in een omgevingsdialoog en uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wethouder Eric Logister is tevreden met deze stap: “In onze gemeente ligt een stevige woningbouwopgave. Moergestel Noord is voor ons één van de woningbouwlocaties waar we prioriteit aan geven. Met deze stap, die we samen met betrokken partijen nemen, komt de realisatie van een groot aantal woningen in Moergestel dichterbij.”

Zusters van Liefde

Eén van de projecten in Moergestel Noord is het klooster Nieuwenhof waar de Zusters van Liefde vanaf 1840 gehuisvest zijn. Zij kwamen vanuit Tilburg naar Moergestel om het kasteeltje in gebruik te nemen als klooster. Zr. Mariëtte Kinker vertelt hierover: “Vanaf die datum was hier een grote, levendige communiteit gevestigd. Vanuit het klooster zetten we ons in voor de gemeenschap van Moergestel. Dat hebben we, zoals gebruikelijk, gedaan vanuit onze spiritualiteit van barmhartigheid.” Afgelopen jaren werd de religieuze gemeenschap steeds kleiner. “Die realiteit brengt bijzondere verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is de zorg voor het materieel erfgoed, ofwel het afstoten en overdragen van eigendommen. We doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En met een klein beetje verdriet, wat het bitterzoet maakt.” Bouwbedrijf Van der Weegen heeft het klooster Nieuwenhof van de zusters van Liefde overgenomen. “Vandaag tekenen we de intentieovereenkomst die ons klooster en de omliggende gronden een nieuwe toekomst geeft, die in onze lijn – zo denken wij – Moergestel ten goede zal komen. Wij hebben ons hier thuis en welkom gevoeld en we hopen dat dit straks, als Nieuwenhof nieuwe bewoners herbergt, ook voor hen mag gelden.”

ZAP-coördinator gezocht!

Zwerfafval: een probleem waar elke gemeente mee te maken heeft. Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die meehelpen om onze gemeente schoon te houden: De ZAPpers. De ZAPpers worden per dorp ondersteund door een coördinator. Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor het dorp Haaren. De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, en is contactpersoon met de gemeente voor vragen of materiaalaanvraag. Zie jij deze mooie klus wel zitten? Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Blauwalg in Klompven en Eikenven

In het Klompven en het Eikenven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij de vennen staan waarschuwingsborden. Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.

Snoei jij voor Taxus Taxi?

De stichting Taxus Taxi is volop taxussnoeisel aan het inzamelen in de strijd tegen kanker. Help jij een handje? Doneer gratis jouw snoeisel. Maak een afspraak via de website www.taxustaxi.nl/afspraak en Taxus Taxi haalt het snoeisel bij jou thuis op. Heb je een tas of zeil nodig voor het snoeisel? Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten waar je deze gratis ophaalt.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Sociaal platform Oisterwijk

Ben je op zoek naar een activiteit waar je andere mensen kunt ontmoeten? Of heb je hulp nodig bij het oplossen van een probleemsituatie? Wil je eens met iemand praten over de opvoeding van je kind? Zoek je een maatje om zicht te krijgen op je financiën? Kijk eens op www.wegwijsinoisterwijk.nl voor het aanbod van sociale (vrijwilligers) organisaties in Oisterwijk. Zij helpen je graag verder.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/meldingmaken, met de Fixi app, of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon


Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker


Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.