Gemeenteberichten 29 april 2021

Onderwerpen raad

 • Benoemen Dhr. Van Knegsel als algemeen commissielid
 • Projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve
 • Investeringsbudget Onderwijsstichting De Nieuwe Linde
 • De startnotitie Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2021
 • Het bestemmingsplan ‘Woonhof Oirschotseweg, Moergestel’
 • De Erfgoedvisie 2021-2026
 • De beleidsnota Inburgering Oisterwijk
 • De notitie ‘Aanzet uitgangspunten inkoop Sociaal Domein’
 • De ‘Verordening Reglement van orde voor vergadering en andere werkzaamheden van de raad van Oisterwijk 2021’ en de ‘Wijzigingsverordening Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk 2019’
 • De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Masterplan / Beeldkwaliteitsplan / Stedenbouwkundig plan’

Onderwerpen college

 • Startnotitie Toekomstbestendige milieustraat gemeente Oisterwijk
 • Plan van Aanpak Beschermd Wonen 2021
 • Notitie aanpak dakloosheid en besteding rijksmiddelen
 • Principeverzoek Heuvelstraat 30-32
 • Startnotitie Visie Buitengebied
 • Weigering omgevingsvergunning Laag Heukelomseweg 3 Heukelom
 • Verzoek fractie CDA omtrent de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Heukelomseweg 26 en 30 te Heukelom
 • Reactie op voorstel namens het “Virtuele Loket HW 30” omtrent de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Heukelomseweg 26 en 30 te Heukelom
 • Nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
 • Grondaankoop (L661) voor aanleg fietspad nabij Broekzijde in Moergestel
 • Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting WSD 2022
 • Bewegingsonderwijs schooljaar 2021-2022
 • Grondaankoop (L594/L599) voor de aanleg van het fietspad nabij Broekzijde te Moergestel
 • Grondaankoop (L663) i.v.m. aanleg fietspad nabij Broekzijde in Moergestel
 • GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
 • Koersdocument Lokaal Educatieve Agenda 2021-2024
 • Grondverkoop aan Ministerie van Justitie en Veiligheid t.b.v. plaatsen C2000 mast

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Stokeind 13 Moergestel, het plaatsen van 8 lichtmasten
 • Hogendriesplein 4 Moergestel, het bouwen van een vrijstaande garage
 • Oirschotsebaan 13A 27 Oisterwijk, het kappen van een Amerikaanse eik
 • Deken Swaensstraat 22 Oisterwijk, het uitbreiden van de keuken
 • Kerkstraat 13 Oisterwijk, het vervangen van bestaande carport in houten tuinhuis met overkapping

Verleend

 • Kerkstraat 14 Haaren, het herstellen van de woning en het vernieuwen van het dak van de woning als gevolg van brandschade
 • Tilburgseweg 100 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het aanleggen van een weg
 • Gever 3 Haaren, het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning
 • Sprendlingenstraat 36 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfspand
 • De Lind 47 boven Oisterwijk, het aanpassen van de balustrade (uitgebreid)
 • De Lind 45 Oisterwijk, het aanbrengen van parasolankers

Verlengd

 • De Lind 67 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een stretchtent

Geweigerd

 • De Lind 57 Oisterwijk, het verbeteren van de ombouw voor de container
 • Nemelaerstraat 29 Haaren, het huisvesten van arbeidsmigranten in een bijgebouw voor 9 maanden per jaar
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde (tuinsieraad D)

Bouwstop ingetrokken

 • De Lind 45A en 47A Oisterwijk

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

Vergunning

 • Aan Dorpsherberg Parkeer B.V. Oisterwijk, voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Dorpsstraat 37 Oisterwijk

Ontheffing

 • Aan ASSET Rail B.V. voor een ontheffing van het geluid voor periodieke onderhoudswerkzaamheden aan de overweg aan de Gasthuisstraat in Oisterwijk in de nacht van 9 op 10 mei

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Verlenging parkeerduur bij 13 parkeerplaatsen in de Kerkstraat in de parkeerschijfzone centrum Haaren van 2 naar 4 uur
 • Instellen geslotenverklaring voertuigen waarvan de as-last hoger is dan op het bord is aangegeven en instellen geslotenverklaring voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de as-lasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven voor het viaduct Kerkeind over Rijksweg A58 in Moergestel

5 mei milieustraten dicht

Op woensdag 5 mei zijn de milieustraten in Haaren en Oisterwijk dicht vanwege bevrijdingsdag. Op zaterdag 8 mei kun je weer gewoon terecht op de normale openingstijden. Kijk voor alle informatie over de milieustaten op onze website www.oisterwijk.nl/milieustraat.

Coronaboek ‘LOCKED DOWN’ gelanceerd

Op 23 april, Wereldboekendag, nam burgemeester Hans Janssen het eerste exemplaar van het coronaboek ‘LOCKED DOWN’ uitgegeven door de bibliotheek in ontvangst. De Bibliotheek Oisterwijk heeft de afgelopen maanden coronaverhalen en -foto’s opgehaald onder de inwoners van onze gemeente. Van deze verzameling is het boek ‘LOCKED DOWN’ gedrukt.

De burgemeester nam het boek ontvangst van Maureen Heeren, programmamaker van de Bibliotheek Oisterwijk en initiatiefnemer van het project. Het boek geeft een goed beeld van de belevingen van een jaar corona onder de inwoners van de gemeente Oisterwijk. Belevingen vanuit allerlei invalshoeken; heel persoonlijk en authentiek.

Expositie

Daarnaast zijn van een eerder gehouden fotowedstrijd de winnende foto’s gepresenteerd en hebben een aantal inzenders hun eigen verhaal voorgelezen. Er komt nog een foto expositie in de bibliotheek, zodra deze weer open is.

Te koop én te leen

Tijdens de uitreiking van het boek zijn opnames gemaakt. Daarnaast is van verschillende verhalen uit het boek een video opgenomen. Deze staan op de website van de Bibliotheek www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk. Op deze website is ook de pdf van het boek in te zien. Wil je het boek kopen? Stuur dan een mail naar oisterwijk@bibliotheekmb.nl. Zodra de bibliotheek weer open is, kun je het boek ook daar bekijken. Kun je niet wachten? Leen het dan alvast via de Afhaalbieb.

Handhavingsweek in gemeente Oisterwijk

Onze toezichthouders gingen er de afgelopen week samen met de politie op uit tijdens de Bestuurlijke Handhavingsweek. De controles waren gericht op ondermijning en zaken die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het team bezocht 148 woningen en bedrijven en 32 garageboxen in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.

Wij doen deze controles samen met de politie om ondermijning tegen te gaan en ervoor te zorgen dat gebouwen en bouwwerken gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Tijdens de controles werden geen strafbare feiten aangetroffen. Wel werden er zaken geconstateerd die in strijd zijn met het bestemmingsplan, zoals illegale bewoning en een tweede woning op een perceel. Ook voldeden niet alle gecontroleerde locaties aan de eisen met betrekking tot de brandveiligheid. Dit wordt opgepakt door onze toezichthouders.

Burgemeester Hans Janssen: “Tijdens de handhavingsweek trekken we zichtbaar samen met de politie op in de strijd tegen ondermijning en zaken die in strijd zijn met bestemmingsplannen. We komen direct in actie wanneer dat nodig is én we gaan het gesprek aan met inwoners en ondernemers. Hierdoor realiseren meer mensen zich dat ondermijning ook in onze gemeente kan plaatsvinden. Samen zijn we de ogen en oren van de wijk en krijgen we grip op onwenselijke situaties. Zie je iets verdachts? Meld dat altijd direct bij de politie. Samen houden we Oisterwijk veilig.”

Informatie delen helpt

Heb je waardevolle informatie over zaken die spelen in jouw wijk of buurt? Meld ‘verdachte’ situaties altijd bij de politie. Je kunt een melding doorgeven via telefoonnummer (0900) 88 44 of aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kun je ook een melding maken via www.politie.nl. Liever anoniem blijven? Gebruik dan Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of (0800) 70 00. Bel bij spoed of heterdaad altijd 112.

Heemkundekring vindt tijdelijk onderkomen in oude gemeentehuis Haaren

Vanwege de opzegging van de huur van het huidige heemcentrum aan de Spoorlaan was Heemkundekring De Kleine Meijerij al een tijdje op zoek naar een nieuw verenigingsonderkomen. Zij hebben die nu gevonden in het voormalige gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren.

Vice-voorzitter Anton van Dorp is opgelucht: “We waren op zoek naar een plek waar we onze collectie, bibliotheek- en vergaderruimte op één plaats kunnen onderbrengen. We zijn blij dat we per 1 juli in het voormalige gemeentehuis terechtkunnen. In mei en juni verhuizen we met behulp van onze vrijwilligers alle spullen vanuit Oisterwijk naar Haaren. Even wennen zo’n nieuwe locatie, maar we kijken ernaar uit.”

Verhuizing naar bekend terrein

Wethouder Anne Cristien Spekle (cultuur en vastgoed) is blij dat de gemeente de Heemkundekring heeft kunnen helpen met hun tijdelijke onderkomen. “De Heemkundekring De Kleine Meijerij zorgt er in onze gemeente én enkele kernen daarbuiten voor dat erfgoed blijft leven. We zijn dan ook blij dat we de vereniging en haar leden deze tijdelijke oplossing in het voormalige Haarense gemeentehuis kunnen bieden. Haaren viel al onder het werkgebied van De Kleine Meijerij, dus de vereniging verhuist naar bekend terrein.”

Bestemming voormalig gemeentekantoor

Eind 2020 besloot het college om het gemeentekantoor van Haaren per 1 januari 2021 tijdelijk te verhuren totdat de definitieve invulling van de locatie bekend is. Het college zal inwoners van Haaren vragen om mee te denken over de toekomst van de locatie. Daarna wordt bekeken welke toekomstige scenario’s kunnen rekenen op draagvlak en haalbaar zijn. Naast inwoners worden ook maatschappelijke organisaties en marktpartijen betrokken. Ondertussen blijft Heemkundekring De Kleine Meijerij dus uitkijken naar een ander onderkomen. Anton: “Het liefst een locatie waar we ook een museum kunnen inrichten, zodat het lokale erfgoed toegankelijk is voor iedereen die het wil bekijken.”

Kasteelvrouwe nodigt Hans Janssen uit op Kasteel Nemerlaer

Op uitnodiging van kasteelvrouwe Carole Vos bezocht burgemeester Hans Janssen woensdag 20 april Kasteel Nemerlaer. De kasteelvrouwe is een trotse bewoonster, die boordevol verhalen zit over het 14e eeuws kasteel. Verhalen die ze maar wat graag met jong en oud zou delen. Helaas is het kasteel vanwege het coronavirus op dit moment niet geopend voor publiek. Zodra het weer kan nodigt ze iedereen uit de gemeente Oisterwijk en daarbuiten van harte uit om dit fraaie monument en het omliggende landgoed in onze gemeente te komen bekijken.

Op 4 en 5 mei herdenken we thuis

Vanwege het coronavirus is de herdenking van 4 mei dit jaar helaas weer anders dan normaal.

Op 4 mei zendt LOVO na de landelijke herdenking een film uit van de speech van de burgemeester en de kransleggingen in Oisterwijk. Deze film is later ook terug te zien via ons YouTubekanaal.

Op 5 mei zendt LOVO vanaf 19.00 uur een film uit over de dodenherdenking en bevrijding in Haaren. Hierin is de herdenking van 4 mei in Haaren te zien, maar wordt ook teruggekeken naar eerdere herdenkingen en bevrijdingslopen op 5 mei in Haaren. Deze film is op en na 5 mei ook terug te kijken op www.haareneen.nl, via Haarens comité 4 en 5 mei.

Vlag

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept inwoners op om niet alleen na 18.00 uur, maar de hele dag op 4 mei de vlag halfstok te hangen.

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de hele dag de vlag in top te hangen. Kijk voor meer informatie op www.4en5mei.nl.

Staalbergven open voor banenzwemmen vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei is Openluchtzwembad Staalbergven geopend voor banenzwemmen! Vanwege de coronamaatregelen kunnen we helaas nog niet open voor overige recreatie.

Hieronder lees je meer:

Openingstijden 50 meter bad & ven

Voor het trekken van baantjes kun je vanaf 1 mei terecht in het 50 meter bad en in het ven. Het Staalbergven is geopend bij een temperatuur van 20 graden of hoger. Je kunt steeds een uur reserveren binnen de normale openingstijden.

Banenzwemmen voor iedereen

Het zijn geen gemakkelijke tijden en we snappen dat je uitkijkt naar lekker bewegen, sporten en genieten van een prachtige omgeving. We maken dit dan ook graag mogelijk voor iedereen. Daarom kun je tijdelijk met 50% korting baantjes komen trekken. Het is noodzakelijk dat je van te voren online een kaartje koopt via www.oisterwijk.nl/staalbergven. Je reserveert hier meteen een tijd.

Nog geen overige recreatie

Het recreatiebad en het peuterbad zijn voorlopig nog gesloten vanwege de coronamaatregelen. Dat geldt ook voor het strand, de ligweide, de speeltuin en de horeca.

Kijk voor openingstijden, prijzen en reserveringen op onze website www.oisterwijk.nl/staalbergven of volg het Staalbergven via Facebook.com/staalbergven en Instagram.com/staalbergven.

Start werkzaamheden aan parkeerplaats voor Boerenbond en Lidl

Op de hoek van de Almystraat en Ambachtstraat krijgt het nieuwe pand voor de Boerenbond en Lidl al flink vorm. Nog even en dan kunnen de winkels verhuizen naar hun nieuwe onderkomen op het KVL-terrein. Vanaf 5 mei start de sloop van het huidige pand van de Boerenbond en starten de werkzaamheden aan de grote parkeerplaats aan de voorzijde. Naar verwachting is de parkeerplaats eind juni klaar. Half mei starten we ook met de definitieve inrichting van de naastgelegen Laan van KVL. Tijdens de werkzaamheden aan de Laan van KVL geldt een omleidingsroute voor het verkeer van en naar de Ambachtstraat.

Straten Drogerij, Schaverij en Splitterij op KVL-terrein zijn woonerven

Sinds 20 april hangen er nieuwe verkeersborden aan de Drogerij, Schaverij en Splitterij op het KVL-terrein. De borden geven aan dat het hier om een ‘woonerf’ gaat. Dat betekent dat in de woonstraten lopen, spelen en ontmoeten prioriteit heeft boven de verkeersfunctie van de weg. Gemotoriseerd verkeer is hier dus te gast! In de straten geldt een snelheid van maximaal 15 km per uur. In een woonerf mag alleen geparkeerd worden op plekken die als parkeerplaats zijn gemarkeerd. Deze plekken zijn herkenbaar aan een tegel met daarop de letter P. Verlaat je een woonerf? Dan geef je voorrang aan alle andere weggebruikers. In de Drogerij gold sinds 2019 al een woonerf, maar op het nieuwe bord is nu ook duidelijk de maximumsnelheid van 15 km per uur aangegeven.