Gemeenteberichten 28 november 2019

Onderwerpen college

 • Plan van aanpak invlechting Haaren-Oisterwijk
 • Uitnodiging bijeenkomst geluidonderzoek APV
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Laarakkerweg 11’
 • Aanschaf elektrisch veegvoertuig buitendienst
 • GHO-samenwerking Omgevingswet
 • Implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Emmalaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een bosvilla
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 20 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het plaatsen van een schaftkeet en biobox
 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het splitsen van het pand
 • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een ondergrondse container
 • Schoolstraat 2 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Oisterwijkseweg 26 Moergestel, het verbouwen van de begane grond en het plaatsen van een dakopbouw

Verleend

 • Visserslaan 22 Oisterwijk, het plaatsen van een muur

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Laarakkerweg 11’ gemeente Oisterwijk en herbegrenzing interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Milieu

 • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Broekzijde 6a Moergestel

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Alma 21 BV voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan De Lind 45A in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen
 • Toekenning straatnaam Achter de Linde voor het plangebied Aan de Lind Oisterwijk

ZAPpers in het zonnetje

Op vrijdag 22 november zijn de vrijwilligers in onze gemeente die zwerfafval opruimen in het zonnetje gezet. In De Leijhof stond de hele middag in het teken deze vrijwilligers, ook wel bekend als ZAPpers. Vanuit de gemeente waren wethouder Peter Smit en het team Afval en Duurzaamheid aanwezig. Kunstenaar en filosoof Peter Smith was ook aanwezig, hij maakt over de hele wereld kunstwerken van zwerfafval. Smith reikte een KLEAN Vlindersjabloon uit, deze kunnen kinderen en vrijwilligers wereldwijd als markering achterlaten waar afval is opgeruimd. En zo anderen aansporen hetzelfde te doen.

Geslaagd wijkbezoek aan Westend op 23 november

23 november hebben inwoners van de wijk Westend rondleidingen gegeven aan raadsleden, collegeleden, ambtenaren  en buurtbewoners. Er waren 5 verschillende rondleidingen door Westend voorbereid voor de deelnemers. Onder andere door de Prinsessenbuurt en rondom de Tilburgseweg. Tijdens de rondleidingen was er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën en aandachtspunten uit de wijk. Na de rondleidingen kwam iedereen weer samen bij de Coppele voor een gesprek over Westend. Zo is samen een goed beeld geschetst van de wijk, met aandacht voor wat goed gaat én wat beter kan. Wethouder Dion Dankers spreekt van een geslaagde ochtend: “Fantastisch om te zien dat zoveel inwoners uit Westend bijeen kwamen om de wijk te laten zien en mee te denken over wat er beter kan!”

. Wil je zelf ook een bezoek naar jouw wijk of dorp organiseren? Stuur dan een e-mail naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘suggestie bezoek’.

Stefanie Vatta fietst warm voor NK Veldrijden Jeugd

Woensdag 20 november deed wethouder Stefanie Vatta mee aan een speciale fietstraining in aanloop naar het NK Veldrijden. Ze deed dat niet alleen maar samen met 30 kinderen uit het zuiden en midden van Nederland. De training was op het NK-parcours aan de Zandstraat in Moergestel. Hier wordt 25 januari het NK Veldrijden Jeugd gehouden. Deelnemerw uit het hele land strijden dan om de titel. Meer informatie over het NK Veldrijden voor de jeugd staat op de website www.NKVeldrijdenJeugd2020.nl en op de Facebookpagina van Stichting Wielrennen Moergestel/Oisterwijk.

Gemeente Oisterwijk stopt met WhatsApp als klantcontactkanaal

Sinds begin 2019 gebruikt de gemeente Oisterwijk WhatsApp als extra communicatiekanaal voor inwoners om hun vragen te stellen. Per 1 december stopt de gemeente daarmee.

Dit komt omdat WhatsApp recent aankondigde dat de voorwaarden voor het gebruik door organisaties zijn aangepast. Voor overheden biedt WhatsApp nog geen goede en werkbare oplossing. Daarom is de gemeente Oisterwijk genoodzaakt te stoppen met het gebruik van dit kanaal, totdat er ook voor overheden een goede oplossing is gerealiseerd.

We wachten de ontwikkelingen bij WhatsApp af en bekijken of we WhatsApp in de toekomst weer kunnen aanbieden voor klantcontact met onze inwoners. Natuurlijk kun je de gemeente Oisterwijk nog wel gewoon bereiken via de website, telefoon, post, sociale media en email. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/contact.

Groen idee? Doe mee aan Natuurlijk Moergestel!

De gemeente Oisterwijk wil samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en bloemen) in het dorp Moergestel en het omliggende buitengebied.

Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat mag jij mede bepalen. We starten met het project Natuurlijk Moergestel en zijn benieuwd naar jouw ideeën en initiatieven!

Doe je mee?

Heb je een goed idee om het landschap rond het dorp Moergestel te versterken? Of wil je samen met je buren aan de slag om de biodiversiteit van jouw buurt te verhogen? Wil je met de (buurt)vereniging of sportclub een landschaps- of biodiversiteitsproject opzetten? Of heb je een ander goed idee dat bijdraagt aan landschap en/of biodiversiteit in Moergestel?

Financiële bijdrage

Je kunt met je plan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en bovendien ondersteuning krijgen bij de verdere uitwerking van het plan. Je kunt bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen om een paddenpoel aan te leggen, een pluktuin te realiseren of om de gevels in de wijk te voorzien van gevelbeplanting. Heb je zelf geen idee of plan, maar wil je buurtbewoners of anderen helpen bij het uitwerken van hun plan? Dat kan natuurlijk ook.

Informatiebijeenkomst 10 december

Kom naar de informatiebijeenkomst over het project Natuurlijk Moergestel. Deze vindt plaats op 10 december van 19.30 tot 21.00 uur in Den Boogaard in Moergestel. We vertellen je dan meer over het project. Heb je nu al een goed idee? Presenteer jouw idee dan in een presentatie van maximaal 3 minuten tijdens de informatiebijeenkomst. Je kunt je idee dan toelichten en je dorpsgenoten oproepen om te helpen. Ook kunnen we je tijdens de bijeenkomst helpen met het indienen van jouw idee of plan.

Indienen van jouw plan

Je kunt tot uiterlijk 19 januari 2020 een plan indienen bij de gemeente. De beste initiatieven worden beloond met een financiële bijdrage en krijgen bovendien professionele ondersteuning bij de uitwerking van het plan.

Meer informatie

Heb je nu al vragen of wil je pitchen tijdens de bijeenkomst van 10 december? Mail dan naar Liesbeth.vanKempen@oisterwijk.nl.

Burgerpanel Oisterwijk: Staalbergven

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Binnenkort starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Het onderwerp is dit keer de toekomst van het Staalbergven. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel. Onder de deelnemers verloten we 3 abonnementen op het Staalbergven voor 2020.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Afvalkalender 2020 vanaf 1 december bekend

Vanaf 1 december staan de data voor 2020 in de Afvalstoffendienst app.

De kalender downloaden op www.oisterwijk.nl/afvalkalender of de papieren versie opvragen kan ook vanaf 1 december. Heb je een papieren versie aangevraagd? Dan krijg je deze eind december – begin januari thuisgestuurd.

Inhaaldagen afval tijdens feestdagen

 • Op 25 december, 1e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 21 december
 • Op 26 december, 2e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 28 december
 • Op 1 januari 2020, nieuwjaar, halen we geen afval op. Dit doen we op zaterdag 4 januari 2020

Kijk voor meer informatie over de afvalkalender en de Afvalstoffendienst app op www.oisterwijk.nl/afvalkalender.

Actietafels tegen eenzaamheid

Wil jij eenzaamheid in onze gemeente aanpakken? Denk dan mee op dinsdag 3 december. De coalitie Samen tegen Eenzaamheid Oisterwijk organiseert 3 actietafels (voor jongeren, volwassenen en senioren) in Tiliander. De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.00 uur. Doel van de actietafels is inventariseren wat er allemaal wordt gedaan tegen eenzaamheid, de verschillende soorten eenzaamheid en wat in 2020 kan worden aangepakt. Tot de Week van de Eenzaamheid in oktober 2020 zijn er nog 2 vervolgbijeenkomsten op 25 februari en 19 mei.

Aanpassingen rotondes Moergestelseweg voor een betere verkeersveiligheid

De gemeente Oisterwijk gaat enkele verkeerstechnische aanpassingen doen aan de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg.

Met die aanpassingen willen we het overzicht op de rotondes verbeteren, zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, verlagen van de snelheid en verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wat gaat er precies veranderen?

We voeren de volgende verbeteringen door:

 • De fietspaden worden zodanig aangepast dat deze aan alle zijden in 2 richtingen gebruikt kunnen worden.
 • We leggen verkeersplateau’s aan bij de fietsoversteken ter hoogte van de Tilburgseweg en Mgr. Verhoevenlaan.
 • We maken de aansluiting van de fietsroute vanuit de Mgr. Verhoevenlaan op de oversteek van de rijbaan van de Moergestelseweg overzichtelijker. Hiermee worden overstekende fietsers beter zichtbaar voor afslaand gemotoriseerd verkeer.
 • Aanleg van zogenoemde ‘bochtverkleiningen’ in de rijbaan bij de Mgr. Verhoevenlaan en Pastoor van Beugenstraat. Deze vlakken bestaan uit een andere verharding, waar men wel overheen kan rijden. De vlakken zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt.
 • Aanleg van middengeleiders op de plaatsen waar de fietspaden op de rotondes aansluiten, waarmee onjuist oversteken van de Moergestelseweg wordt voorkomen.

Planning werkzaamheden

Het was de bedoeling om de werkzaamheden nog in 2019 uit te voeren. Na overleg met diverse gebruikers van de weg zoals hulpdiensten en de buslijndienst van Arriva, is besloten om de werkzaamheden niet in de komende winterperiode uit te voeren. De werkzaamheden vinden nu in het voorjaar van 2020 plaats. Zodra de exacte datum en de nodige verkeersmaatregelen bekend zijn, informeren we je daarover via de Nieuwsklok. Omwonenden ontvangen een brief. De werkzaamheden zullen 3 tot 4 weken duren.

Blijf op de hoogte van wegwerkzaamheden in de gemeente via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.