Gemeenteberichten 28 mei 2020

Onderwerpen raad

 • Ontwerp geurverordening
 • Brandbeveiligingsverordening
 • Bestemmingsplan De Logt 3a
 • Verordening op de behandeling van klachten Oisterwijk 2020
 • Nieuwe basisscholen 2021-2023
 • Projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3 Oisterwijk
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020
 • Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
 • Overeenkomst beëindiging varkensbedrijf Oisterwijksebaan 2 en 2a
 • Uitbreiden varkenshouderij Oisterwijksebaan 6
 • Overheveling bedrag voor Roef!
 • Startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten

Onderwerpen college 14 en 19 mei

 • Collegevoorstel Portefeuilleverdeling college Oisterwijk
 • Collegevoorstel Ontwerp-BP Reedijk 9
 • Collegevoorstel schriftelijke waarschuwing te vroeg innemen standplaats weekmarkt
 • Jaarstukken 2019, herijking begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 Hart van Brabant
 • Adhesiebetuiging P10 Herijking Gemeentefonds
 • Collegevoorstel raadsinformatiebrief stand van zaken financiële gevolgen coronacrisis

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Broekzijde 11 Moergestel, het plaatsen van een schaftkeet
 • Rosepdreef 9 Oisterwijk, het kappen van een dode boom
 • De Sonman 39 Moergestel, het verleggen van een PRB-buisleiding

Verleend

 • Zandacker 31 Oisterwijk, het plaatsen van een lift
 • Berkenlaan 24 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Bosstraat 16 Moergestel, het realiseren van een slaapkamer op de bestaande aanbouw aan de achterzijde

Verlengd

 • Heukelomseweg/Wim van Baaststraat Oisterwijk, het realiseren van een aarden geluidswal
 • Klompven 6 Oisterwijk, het uitbreiden aan de achterzijde van het woonhuis
 • Hoogstraat 137 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Schoolstraat 1, Oisterwijk
 • Vestiging voorkeursrecht woningbouwlocaties ‘Pannenschuur VI’ (gebied tussen Kerkhovenbaan, Hoog Heukelomseweg en Hoog Heukelom te Oisterwijk) en ‘Oostelvoortjes II’ (gebied tussen Heiligenboom en woonwijk Oostelvoortjes te Moergestel)

Minder tegels en méér groen en regenwater in de tuin

Bijentuintjesactie verlengd tot 1 november

Vanwege de coronacrisis is de voorjaarsactie voor mini-tuintjes en regentonnen verlengd tot 1 november. En dat is goed nieuws voor wie zijn tuin wil ‘ontstenen en vernatten’. Dat is namelijk hard nodig voor het welzijn van bijen en andere insecten.

De actie geeft mooie kortingen en is voor inwoners uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.

Van stenen naar bloeiend groen
Tegeltuinen zijn steeds vaker in het nieuws. Ze hebben vervelende gevolgen voor de mens, namelijk wateroverlast en hittestress. Maar ook dieren hebben last van al die tegels en verhardingen. Insecten hebben planten en bloemetjes nodig en vogels kunnen letterlijk fluiten naar voedsel en nestgelegenheid.

Ruil je stenen in
Help mee en haal (minstens) ¼ vierkante meter tuinverharding uit je tuin en lever die stenen in bij een tuincentrum. Als beloning krijg je een “bijentuintje” ter waarde van €18,-voor maar €5,- (tuinkruiden of sedum). Er zijn al heel wat tegels ingeleverd! De ingeruilde tegels worden door onze medewerkers van de buitendienst opgehaald en naar de milieustraat gebracht.

Regenwater bewaren en gebruiken in de tuin
Planten en dieren hebben regenwater nodig, maar door al die tegeltuinen krijgt de regen geen kans om de grond vochtig te maken. Het gaat via de regenpijp zó naar de rioolwaterzuivering of het oppervlkatewater en daarna naar via de Dommel, de Maas en de Noordzee! Zonde en onnodig: het is namelijk schoon, gezond en onmisbaar voor de bodem en de dieren. Help mee en zaag een regenpijp door en vang je regenwater op in een regenton. Je krijgt nu 2 keer €13,- korting: zowel op de regenton als op een overloopset (om het overtollige water je tuin in te leiden).

Meedoen
Kijk op haaren.bijenhouders.nl, de actieperiode is verlengd naar uiterlijk 1 november (of zolang er budget is voor de kortingen). De deelnemende tuincentra zijn Bert Klerks in Oisterwijk en Jan van de Wiel in Haaren. De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds en Groen voor Grijs Oisterwijk.

De gemeentelijke belastingen: hoe zat het ook alweer?

Eind februari heeft iedereen in onze gemeente de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Per post of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. Heb je de gemeentelijke belastingen al overgemaakt of betaal je via automatische incasso? Dan hoef je nu niks te doen. Zo niet? Lees dan hieronder wat je moet doen.

Door de coronacrisis hebben we de incasso van de gemeentelijke belastingen uitgesteld met 2 maanden. Dat betekent dat we eind mei gaan innen. We incasseren de betaling steeds automatisch aan het einde van deze maand. Het aantal termijnen en de hoogte van de termijnen blijft gelijk. Het uitstellen van de automatische incasso geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen (ozb), hondenbelasting en reclamebelasting. Nog geen automatische incasso? Aanmelden kan via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso, dit kan het hele jaar door.

Gemeentelijke belastingen zelf overmaken

Heb je geen automatische incasso? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020. Overmaken kan via www.oisterwijk.nl/belastingen. Klik op ‘Gemeentelijke belastingen betalen’ om het bedrag direct over te maken.

Betalingsregeling

Wil je een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.

Voortaan je post online

Wij zijn aangesloten bij MijnOverheid. Jouw post zoals de gemeentelijke belastingen sturen we naar jouw online brievenbus. Wil je gebruikmaken van MijnOverheid? Activeer dan jouw account. Dat doe je met DigiD. Op de website www.mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/belastingen. Hier staat een overzicht van alle gemeentelijke belastingen. Of neem contact met ons op, mail naar gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Gastvrij Oisterwijk creëert groots én veilig terras

Horecaondernemers, centrummanagement, citymarketing en de gemeente Oisterwijk slaan de handen ineen! Zodra de horeca haar gasten weer op het terras mag verwelkomen, staat de gemeente Oisterwijk tijdelijk de verruiming van de terrassen toe.

Hierdoor kunnen de ondernemers in onze gastvrije gemeente hun terras zó inrichten dat een veilig bezoek voor alle gasten en het personeel gegarandeerd wordt. Strijk binnenkort dus neer op een van de ruime terrassen in het centrum van Oisterwijk, Moergestel of in Heukelom. Voor de uitbreiding van de terrassen heeft de gemeente besloten geen extra precariobelasting te heffen.

Locaties

Om verruiming aan de Lind-Noord en Dorpsstraat in Oisterwijk mogelijk te maken, neemt de gemeente een aantal maatregelen. Op vrijdag en zaterdag (van 11.00u tot sluitingstijd) én op zondag (van 10.00-23.00u) worden de Lind-Noord en de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat de aangrenzende horecagelegenheden hun terrassen kunnen uitbreiden. Het terrasmeubilair wordt iedere dag na sluitingstijd van de rijbanen gehaald. Voor de overige horecalocaties binnen de gemeente zijn geen wegafsluitingen nodig.

Veilig bezoek

Uiteraard blijven de hygiënemaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan onverminderd van kracht. Houd voldoende afstand, ook bij je bezoek aan het terras. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Te allen tijde wordt gezorgd dat voetgangers, mindervaliden en voetgangers met kinderwagens e.d. een vrije doorgang hebben én zich aan de 1,5 meter afstand kunnen houden. De calamiteitenroutes blijven altijd vrij voor hulpdiensten.

Burgemeester Hans Janssen: “Samen met ondernemers hebben we gekeken naar de mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan gastvrijheid, passend binnen de geldende richtlijnen. Goed om te zien dat ondernemers in onze gemeente in deze onzekere tijden samen optrekken. Zo zorgen we dat de Parel in ’t Groen een gastvrije ontmoetingsplek is en blijft. Het gemeentebestuur wenst alle horecaondernemers veel succes en alle bezoekers een goed én veilig verblijf op het grootste terras!”

Geen Open Monumentendag in 2020

Open Monumentendag in onze gemeente gaat in 2020 niet door. Dit heeft het Comité Open Monumentendag besloten. Op 13 september zou het KVL-terrein het hoofdmonument van onze gemeente zijn, maar door de populariteit van dit stukje Oisterwijk verwacht het Comité veel bezoekers. Dat maakt het lastig om de veiligheid van bezoekers, ondernemers én rondleiders te garanderen. Het Comité Open Monumentendag gaat wel voor een herkansing in 2021, met alsnog hetzelfde thema. We houden je op de hoogte!

Ik kijk naar jou… Kijk jij naar mij? 

Om veilig mee te doen aan het verkeer zijn er verkeersregels en verkeerstekens voor alle weggebruikers. Het is natuurlijk erg belangrijk dat we ons daar allemaal aan houden. Maar het is minstens zo belangrijk dat we naar elkaar kijken en op elkaar letten in het verkeer. Op verschillende plekken in onze gemeente plaatsen we de komende tijd borden om je op het volgende te attenderen: maak oogcontact met de andere verkeersdeelnemers, let op elkaar en houd je aan de regels. De eerste borden staan bij de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg. Misschien heb je ze al gezien!

Tijdelijke huurcontracten van Leystromen in Oisterwijk

Om doorstroming te bevorderen en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd te vergroten, experimenteert Leystromen met tijdelijke huurcontracten. Aan de Langvennen-Zuid in Oisterwijk, op de locatie van voormalige basisschool De Wingerd, bouwt Leystromen 14 woningen die voor maximaal 2 jaar verhuurd worden. Het gaat om compacte woningen bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

Doorstroming bevorderen

Een goede doorstroming op de woningmarkt is een actueel thema. Met doorstroming bedoelen we het verhuizen van de ene naar de andere woning, waarbij de woning die men verlaat beschikbaar komt voor anderen. Roland Marx, bestuurder van Leystromen: “Als de doorstroming goed in beweging blijft, vinden woningzoekenden makkelijker een woning die past bij hun wensen en komen ook (goedkopere) woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Binnen de sociale verhuur blijkt doorstroming beperkt, terwijl we woningzoekenden graag een woning bieden die bij hun wensen past. Wanneer mensen met een hogere leeftijd bijvoorbeeld vanuit een eengezinswoning verhuizen naar een senioren appartement, komt de eengezinswoning beschikbaar voor een jong gezin.”

Kansen voor woningzoekenden met korte inschrijftijd

Naast het bevorderen van doorstroming, wil Leystromen ook kansen bieden aan woningzoekenden met een korte inschrijftijd. Binnen de pilot gelden daarom bijzondere toewijzingscriteria. Zo zijn er geen specifieke leeftijdsgrenzen en behouden de bewoners de opgebouwde inschrijftermijn als woningzoekende. De woningen aan de Langvennen-Zuid zijn bedoeld voor zogenaamde ‘spoedzoekers’. Daarnaast gaat het om een tijdelijk huurcontract van 2 jaar. Lees meer over de voorwaarden op www.leystromen.nl.

Blij met de pilot

Wethouder Ten Brink is blij met de pilot in Oisterwijk: “Doorstroming én woningen voor starters zijn belangrijke thema’s in onze gemeente. Met de pilot doen we ervaringen op en bieden we nieuwe kansen aan verschillende doelgroepen die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt in onze gemeente. Wanneer we de doorstroming ook in de sociale huursector op gang krijgen, vergroten we de kansen op een passende woning.”

De bouw van de woningen is inmiddels gestart en de verwachtte oplevering is in de zomer van 2020.

Weet jij wat er met jouw gft-afval gebeurt?

Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide tulpen: een flink deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval (gft). Gooi jij het ook in de groene container? Want van dit afval wordt compost en biogas gemaakt.

Ongeveer tweederde van het gft-afval wordt meteen tot compost verwerkt. Iets meer dan een derde wordt eerst vergist: dat levert behalve compost ook biogas (groen gas) op. Boeren en tuinbouwers gebruiken compost om de grond te verbeteren en dan groeit de broccoli beter. Maar wanneer er bijvoorbeeld  plastic of glas in het gft-afval zit, is het helaas niet meer bruikbaar voor recycling en wordt het verbrand.

Daarom is het goed om dit afval te scheiden. Want ook nadat je het gft-afval hebt weggegooid, heb je er nog iets aan. Gooi etensresten, zoals schillen en botjes, en snoeiafval dus in de groene bak (de gft-bak)!