Gemeenteberichten 28 maart 2019

Onderwerpen extra raadsvergadering 19 maart 2019

 • Toetreden nieuw raadslid
 • Benoemen 1e en 2e plaatsvervangend griffier

Onderwerpen college

 • Inventarisatie brandveiligheid gebouwen
 • Principemedewerking koeientuin Spoordijk 7, Heukelom
 • Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel
 • Bijdrage activiteiten rondom 75 jaar bevrijd

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Wim van Baaststraat 3 (kavel 128) in Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis en het plaatsen van tijdelijke units.
 • Prinses Irenestraat 9 in Moergestel, het realiseren van een educatieve dagopvang.
 • Kivitslaan 11 in Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Verleend

 • Postelstraat 26 en 26A in Moergestel, het bouwen van 2 woningen.

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Molenbaan 5, Oisterwijk

Milieu

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oirschotseweg 10, te Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij;
 • Kreitenstraat 1, te Oisterwijk, voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 29 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunningen evenementen horeca

 • Stichting Moergestel Fiets en Wandeldorp voor het houden van Moergestels fiets- en wandeldorp op 17, 18 en 19 mei 2019 van 09.00 uur tot 19.00 uur ( St. Jansplein in Moergestel) en 30 mei 2019 van 09.00 uur tot 11.00 uur bij het Kapelleke aan de Moergestelseweg in Oisterwijk
 • Stichting Avondvierdaagse Moergestel voor het houden de wandelavondvierdaagse dinsdag 4 t/m 7 juni
 • Stichting Mensport Heukelom voor het houden van de nationale men wedstrijden op zaterdag 6 en zondag 7 april op een terrein gelegen aan de Laag Heukelomseweg en Oisterwijksebaan in Heukelom.
 • Ronde Tafel Oisterwijk voor het houden van Oisterwijk aan Tafel op zondag 19 mei 2019 van 12.00 uur tot 15.00 uur op Lindeveld in Oisterwijk.

Melding evenement

 • De Dorstvlegels voor het organiseren van een vlooienmarkt op maandag 22 april 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur op het Sint Jansplein in Moergestel.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • In verband met het houden van de ANWB Streetwise op 4 en 5 april is de Kasteellaan in Moergestel afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers

Piet Duizer eerste citymarketeer voor Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk besloot eind 2018 om in te gaan zetten op citymarketing en daarmee een vernieuwde weg in te gaan met de promotie van de gemeente. Inmiddels is de Stichting Citymarketing Oisterwijk opgericht en is zij op zoek gegaan naar een citymarketeer voor de gemeente Oisterwijk. Met trots presenteert Stichting Citymarketing Oisterwijk Piet Duizer als nieuwe citymarketeer.

Piet Duizer woont al geruime tijd met ontzettend veel plezier in Oisterwijk en kijkt uit naar deze mooie uitdaging. Piet Duizer: “De Parel in ’t Groen is een prachtig merk. Een gemeente die veel te bieden heeft voor inwoners en bezoekers. Met mijn ervaring in marketing én het werken met vrijwilligers, wil ik de promotie van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom naar een hoger plan tillen. Ik kijk er ontzettend naar uit om dat samen met partners als Centrummanagement, Buitengebiedmanagement, Ondernemend Moergestel en andere ondernemers te doen.”

Toeristisch Informatie Punt

Met het besluit om in te zetten op citymarketing komt per 1 april een einde aan de samenwerking met de VVV. De huidige vestiging van de VVV in Tiliander gaat vanaf 1 april verder als een Toeristisch Informatie Punt (TIP). Bezoekers kunnen daar terecht voor alle toeristische informatie over onze gemeente. Vooruitlopend op 1 april houdt Piet Duizer zich al bezig met de overgang van VVV naar TIP. Bij het informatiepunt van de VVV zijn vele enthousiaste vrijwilligers betrokken. Zij behouden hun functie en gaan mee over naar het nieuwe Toeristisch Informatie Punt.

Kennismaking vrijwilligers

Donderdag maakten de vrijwilligers al kennis met de Citymarketeer en de Raad van Toezicht van de Stichting Citymarketing Oisterwijk. Burgemeester Hans Janssen was bij deze kennismaking aanwezig. Hans Janssen: “Met de oprichting van de stichting en de aanstelling van Piet Duizer als Citymarketeer zijn enkele belangrijke stappen gezet richting een succesvolle citymarketing voor de gemeente Oisterwijk. Ik verwacht dat zij samen met de gemeente en onze partners de kwaliteit van het merk ‘Oisterwijk, Parel in ’t Groen’ nog verder zullen versterken en uitdragen. Het uiteindelijke doel: meer bezoekers, meer bestedingen, langere verblijfsduur en meer werkgelegenheid. Ik wens Piet en Stichting Citymarketing Oisterwijk veel succes met hun nieuwe taak en bedank alle vrijwilligers voor hun blijvende inzet als ambassadeurs van onze gemeente.”

Eerste ‘dorpsbezoek’ in Moergestel geslaagd

Bewoners van een wijk of dorp weten als geen ander wat er speelt in hun buurt. Om die reden heeft de gemeente wijk- en dorpsbezoeken geïntroduceerd. Bewoners kunnen tijdens die bezoeken zelf aangeven waarover ze met de gemeente in gesprek willen en welke initiatieven uit de wijk ze graag aan de gemeente willen laten zien. Er zijn namelijk vele goede ideeën en initiatieven die niet altijd zichtbaar zijn voor de gemeente.

Gemeente en inwoners in gesprek in Moergestel

Afgelopen zaterdag vond het eerste officiële wijkbezoek plaats in de gemeente Oisterwijk. Omdat dit bezoek in Moergestel plaatsvond, werd het omgedoopt tot een ‘dorpsbezoek’. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners gingen met elkaar in gesprek en spraken over twee initiatieven. Als eerste werd een plek (omgeving van de Bosstraat) bezocht waar inwoners van Moergestel een gebiedsvisie voor hebben bedacht. Daarna werd tijdens een bezoek aan een activiteit van de Seniorenvereniging Moergestel gesproken over de leefbaarheid van senioren in Moergestel.

Wethouder Dion Dankers spreekt van een geslaagde ochtend: “[quote Dion]”.

Aanmelden voor een wijkbezoek in jouw wijk

Heb je zelf ook een initiatief of thema vanuit jouw wijk of dorp dat je wil aanmelden voor een dorps- of wijkbezoek? Stuur dan een e-mail naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘suggestie wijkbezoek’.

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 30 maart en zaterdag 20 april kun je grof tuinafval ook in Moergestel inleveren.

Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in de gft-container. Grof tuinafval is: snoeiafval, takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, heesters, struiken, stammen en stronken. Je mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.

Wanneer

 • Zaterdag 30 maart en zaterdag 20 april 2019
 • Tijd: 08.00 – 16.00 uur

Waar inleveren

 • Bruurs Loon- en transportbedrijf, Heuvelstraat 20 Moergestel

Milieustraat

Op andere dagen kun je het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk brengen. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.

Werk aan de N65: 29 – 31maart

Van 29 tot en met 31 maart is de N65 tussen knooppunt Vught en de kruising met Oisterwijk en Udenhout richting Tilburg dicht. Rijkswaterstaat doet dan onderhoud. De exacte tijden dat de weg is afgesloten, zijn: vrijdag 29 maart van 21.00 uur tot zaterdag 30 maart 12.00 uur. Zaterdag 30 maart 21.00 uur tot zondag 31 maart 09.00 uur. Ook de op- en afritten en de verschillende kruispunten zijn dan dicht. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met een extra reistijd van 20 minuten.

Geuroverlast door bemesting

Ruikt je mest? Dat kan! Het voorjaar is in aantocht en dat is de periode dat het land weer bemest wordt. Vanaf 1 februari mag dat op enkele soorten landbouwgrond. Vanaf 16 februari op alle landbouwgronden. Heb je vragen over geuroverlast? Hiervoor kun je bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant terecht: (013) 206 05 00.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? U meldt dit heel eenvoudig zelf via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
U wilt geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in uw brievenbus. Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker, NEE-JA-sticker of WEL Nieuwsklok-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien bent u op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er nu het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wilt u een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan kunt u dit regelen bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Uitnodiging alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, die een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, gezamenlijk een toost uitbrengen met de burgemeester. Dit doen wij op Koningsdag, zaterdag 27 april.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom uit, om tijdens de viering van Koningsdag samen te komen voor het uitbrengen van een toost op Zijne Majesteit de Koning. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 11.15 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

We ontvangen u en uw partner graag op:

 • zaterdag 27 april
 • tijd: 10.30 uur
 • locatie: het raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk

Update werkzaamheden Ambachtstraat en Blokshekken

Werkzaamheden Blokshekken-Spoorlaan

Zo’n 3 weken geleden zijn we gestart aan het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan en de werkzaamheden lopen volgens planning. Op de foto is te zien dat de banden zijn gesteld en dat het profiel van de weg steeds duidelijker zichtbaar wordt. Eind maart asfalteren we het fietspad. De extra parkeerplaatsen bij de Jumbo worden deze week aangelegd.

Werkzaamheden Ambachtstraat

De werkzaamheden aan de Ambachtstraat zijn ook in volle gang. De nutsvoorzieningen worden verlegd en daarnaast zijn we op dit moment de kabels van KPN en Ziggo aan het verleggen richting de nieuwe Ambachtstraat. Zoals altijd bij werkzaamheden in verdacht gebied, wordt onderzocht of er Niet Gesprongen Explosieven aanwezig zijn. De parkeervakken aan de Laan van KVL zijn klaar. Begin april kan de nieuwe parkeerplaats op het KVL-terrein (achter het EKWC) gebruikt worden door werknemers en bezoekers van het KVL-terrein. Volg de borden zodat je weet waar je moet zijn.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via Facebook, Twitter en via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Verliefd én verloofd op het Staalbergven!

Wauw, wat was het een bijzonder moment op het Staalbergven afgelopen 14 februari! Daar vroeg Maikel zijn vriendin Lesley ten huwelijk! Een bijzondere plek voor het stel, want zo’n 12,5 jaar geleden vond daar namelijk hun eerste date plaats. Maikel vroeg de gemeente Oisterwijk of hij bij hoge uitzondering voor één keer buiten het seizoen een bezoekje mocht brengen aan het Staalbergven en creëerde een romantische setting voor zijn huwelijksaanzoek. En gelukkig zei Lesley meteen ‘ja’! Gefeliciteerd en wij wensen jullie een mooie toekomst samen. Maikel en Lesley: “Wij zijn verliefd en verloofd op het Staalbergven!”

Voorverkoop abonnementen Staalbergven vanaf 1 april

Op maandag 1 april begint de voorverkoop van de abonnementen van het Staalbergven. Vanaf dan koop je een abonnement voor het komende seizoen met korting! Dit doe je handig online, van aanvraag tot en met betaling. De voorverkoop duurt tot en met 22 april, daarna gelden de gewone prijzen.

Hoe werkt het:

 • Vul het formulier in via www.oisterwijk.nl/staalbergven. Je hoeft niet in te loggen met DigiD. Vul voor alle personen die een abonnement willen naam en geboortedatum in.
 • Daarna verschijnen automatisch de kosten voor het abonnement. Als in jouw geval blijkt dat je goedkoper uit bent met een gezinsabonnement, dan zie je die optie. Ook bij betaling zie je het goedkoopste abonnement.
 • Je verstuurt de aanvraag en betaalt met Ideal of creditcard.

Na de aanvraag

Je krijgt een bevestiging per e-mail. Kom je voor de eerste keer naar het Staalbergven om te zwemmen? Neem de e-mailbevestiging mee en laat deze zien aan de kassa. Je pasje ligt dan klaar. Ter plekke wordt een foto gemaakt van jou en eventuele andere gezinsleden.

Nog een pasje van vorig jaar?

Heb je je pasje van 2018 bewaard? Vul dan in het aanvraagformulier het nummer in dat rechtsonder op je pasje staat. Als je de 1e keer komt zwemmen bij het Staalbergven neem je de e-mailbevestiging én je oude pasje mee. Een foto hoeft niet meer gemaakt te worden.