Gemeenteberichten 27 februari 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

  • Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het kappen van een eik
  • Kloosterlaan 13 Moergestel, het verbouwen van het pand

Verleend

  • Schoolstraat 6A-01 Moergestel, het plaatsen van een reclamepaneel
  • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het verlengen van de instandhoudingstermijn met één jaar voor twee tijdelijke tenten
  • Ermelindishof Moergestel, het kappen van 4 lindebomen en het tijdelijk verplanten van 1 linde
  • Langvennen-Zuid 63 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
  • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een ondergrondse container

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

  • Aan Stichting Mensport Heukelom voor het houden van Nationale menwedstrijden op 4 en 5 april 2020 op een terrein aan de Laag Heukelomseweg en Oisterwijksebaan in Heukelom
  • Aan Katholieke Plattelands Jongeren Afdeling Berkel-Enschot/Heukel voor het houden van Trekker Trek op 18 en 19 april in een tent in een weiland bij de Oisterwijksebaan 9 in Heukelom

Wijkcentra kiezen samen koers voor de toekomst

Op 19 februari hebben de besturen van de 4 wijkcentra in Oisterwijk hun handtekening gezet onder de intentieverklaring die hoort bij de ‘Visie en uitvoering beleid wijkcentra’.

De besturen van de wijkcentra spreken hiermee de intentie uit om naar vermogen uitvoering te geven aan de visie.

Visie

De besturen van de wijkcentra, ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk hebben in 2019 in een aantal sessies gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie voor de wijkcentra. De wijkcentra gaan de komende jaren aan de slag met de uitvoering van deze visie. De wijkcentra spelen een belangrijke maatschappelijke rol in de verschillende wijken van Oisterwijk. De opgestelde visie ondersteunt deze rol.

Rondrit langs wijkcentra

Voor de ondertekening was er een bijzondere rondrit langs de 4 wijkcentra in Oisterwijk. Tijdens de rit vertelden afgevaardigden van Ontmoetingscentrum De Coppele, Wijkcentrum De Waterhoef, Trefcentrum De Bunders en Wijkcentrum Pannenschuur over hun wijkcentra en waar zij trots op zijn.

Trialoog filmvoorstelling

Ze komen er weer aan: de trialoog filmvoorstellingen van Metgezel in Zingeving. In dit nieuwe decennium is het thema ‘dankbaarheid’.

De 3 films zijn op maandag 2 maart, donderdag 12 maart en maandag 6 april. Er is altijd een middagvoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. De films zijn te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk. De entree inclusief een welkomstdrankje is €5,-.

Film 1: The King’s Speech

Op maandag 2 maart draait ‘The King’s Speech’. De film vertelt het waargebeurde verhaal van hoe koning George VI van het Verenigd Koninkrijk zijn stotterprobleem overwint. De koning wordt daarin geholpen door de eigenzinnige logopedist Lionel Logue. De 2 ontwikkelen een onverwachte, maar hechte vriendschap.

Film 2 en 3

Op maandag 16 maart draait de film ‘Good Will Hunting’ en op maandag 6 april ‘Paterson’. Meer weten over filmvoorstellingen? Kijk op de website www.metgezelinzingeving.com. Bellen kan ook: (013) 211 05 33 (Wil van Egmond) of (06) 134 16 942 (Jan Daem).

Project Natuurlijk Moergestel: aan de slag met initiatieven

Wij willen graag samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en dieren) in het dorp Moergestel en het omringende buitengebied.

Hiervoor zijn binnen het Project Natuurlijk Moergestel ideeën en initiatieven opgehaald bij de bewoners en lokale organisaties.

Opbrengst projecten

In totaal zijn 15 projecten aangemeld. Deze projecten zijn allemaal heel verschillend! Zo zijn er initiatieven ingeleverd voor het aanplanten van bloemen in bermen, de aanleg van voedselbossen, het ophangen van vogelkastjes en het natuurvriendelijk inrichten van een vijver. Wij hebben alle projecten beoordeeld, samen met het B-team en bureau Orbis. Een belangrijke eis is dat de projecten bijdragen aan het versterken van het landschap en het verhogen van de biodiversiteit. Ook willen wij dat de projecten een positief effect hebben op de samenleving. Voor de projecten is voldoende draagvlak nodig vanuit de omgeving en het is een pré als de omgeving zelf een bijdrage wil leveren. Ook hebben wij beoordeeld of het project meteen uit te voeren  is en op welke manier het behoud op de lange termijn geregeld is.

Hoe nu verder

De meeste projecten lijken te kunnen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Sommige projecten kunnen zelfs al, zonder een al te grote financiële bijdrage, op korte termijn uitgevoerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen en ophangen van vogelhuisjes en het aanplanten van begroeiing in bermen. De andere projecten, zoals die van een voedselbos, het planten van laanbomen, of aanplant op percelen, moeten nog verder worden uitgewerkt of onderbouwd. Daarna nemen we een definitief besluit over de bijdrage.

Naam Natuurlijk Moergestel

Tijdens het project bleek dat wij voor dit project dezelfde naam gebruikten als een al bestaand samenwerkingsverband. Natuurlijk Moergestel is een samenwerkingsverband tussen professionals op het gebied van natuurlijke gezondheid in Moergestel. Wij excuseren ons voor de mogelijke verwarring.

Prijs voor Pien in het nieuwe Sjors Sportief & – Creatief boekje!

Op maandag 17 februari werd de klas van Pien van Laarhoven van basisschool de Molenhoek tijdens de gymnastiekles verrast door de wethouder cultuur Dion Dankers.

Tijdens de les kwam de wethouder de gymzaal binnen met het eerste exemplaar van het boekje Sjors Sportief & Sjors Creatief. In het boekje meer dan 54 verschillende aanbieders uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én het dorp Haaren. 54 aanbieders die met elkaar meer dan 119 activiteiten aanbieden: muzieklessen, knutselmiddagen, sport- en spelactiviteiten voor alle basisschoolleerlingen.

Winnaar
Pien van Laarhoven uit groep 6 van de Molenhoek had meegedaan aan de kleurwedstrijd die door ‘Natuurlijk Gezond’ was gehouden. De winnende kleurplaat is de voorkant van het boekje geworden. Piens tekening staat nu op 2650 boekjes. En al deze boekjes worden uitgedeeld aan alle leerlingen van de basisscholen in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren. Daarnaast kreeg de hele klas van Pien samen een dagje weg cadeau.

Iedereen fit
Het Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje wordt gemaakt door Natuurlijk Gezond in samenwerking met ons. Natuurlijk Gezond Oisterwijk stimuleert dat alle inwoners voldoende bewegen en een gezonde en vitale leefstijl hebben. Samen willen we Oisterwijkers helpen bij het vinden van een passende sport en gezonde leefstijl. Sjors Sportief en Sjors Creatief is daar een onderdeel van.

Overdracht subsidieverlening gemeente Haaren naar nieuwe gemeenten

De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.

Met dit besluit zorgen we voor een soepele overgang van de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren aan de nieuwe gemeenten.

Afspraken subsidieverlening

De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben alle betrokken gemeenten afspraken gemaakt met elkaar. Wil je de afspraken nalezen over de specifieke subsidies? Kijk op de website www.haaren.nl/herindeling.

Vanaf 1 januari 2021 kun je als inwoner van Haaren geen subsidieaanvraag meer doen bij de gemeente Haaren. Dit doe je bij jouw nieuwe gemeente. Krijg je nu subsidie van de gemeente Haaren? Dan krijg je persoonlijk bericht over de veranderingen.

Informatieavonden

We willen subsidieaanvragers ook graag persoonlijk op de hoogte brengen. Daarom organiseren we informatieavonden. Je kunt dan ook vragen stellen. Op deze avonden zijn de toekomstige gemeenten en de gemeente Haaren aanwezig. Voor het dorp Haaren is de bijeenkomst op maandag 6 april vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Kijk voor meer informatie over subsidieverlening op www.haaren.nl

Niet eens met de woz-waarde? Bel ons

Op 25 februari is het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van jouw pand. De WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerende zaakbelastingen je betaalt.

Wij bepalen deze WOZ-waarde zorgvuldig. Ben je het toch niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons! We kijken graag met je mee.

Bezwaar maken

Soms is opnieuw de waarde bepalen een oplossing. Misschien moet je officieel bezwaar maken. Dit is niet ingewikkeld. Je regelt het eenvoudig via www.oisterwijk.nl/belastingen. Een bezwaarschrift sturen per post kan natuurlijk ook. Als je ons eerst even belt, bespreken we de oplossingen en leggen we uit wat je precies moet doen.

Betalen gemeentelijke belastingen
Er zijn 2 manieren om jouw gemeentelijke belastingen te betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www.oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Contact

Niet eens met de woz-waarde of een andere vraag over gemeentelijke belastingen? Bel het team belastingen. Het telefoonnummer is (013) 529 13 11.

Hoe gaan wij om met camerabeelden

In onze gemeente zijn er 2 gebieden waar voor langere tijd cameratoezicht is: het centrum van Oisterwijk, inclusief het Lindepark en het centrum van Moergestel.

We mogen camera’s gebruiken als dat nodig is om de openbare orde te handhaven. De beelden bewaren we korte tijd. Beelden waarop strafbare feiten staan en beelden die nodig zijn voor de opsporing en vervolging van verdachten mogen we langer bewaren. De beelden vallen onder de wet politiegegevens.

Beelden opvragen

Ben jij slachtoffer geworden van criminaliteit in een gebied waar camera’s hangen? Geef dit zo snel mogelijk door aan de politie (tijdens jouw aangifte). Alleen de politie kan de opgeslagen beelden opvragen. De gemeente, andere partijen of particulieren niet.

Burgerpanel Oisterwijk: herindeling Haaren

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Begin maart starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Dit onderzoek gaat over de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk per 1 januari 2021. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Inwoner van Haaren

Woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Meer informatie?

Meer informatie over het panel staat op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Werk aan de brug Oisterwijksebaan

De brug Oisterwijksebaan is alweer een tijdje in gebruik. Het nieuwe wegdek zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden. Wel moeten we nog wat kleine aanpassingen doen aan de weg. Dit doen we op dinsdag 10 maart vanaf 07.00 uur tot woensdag 11 maart 06.00 uur.

De werkzaamheden geven wat geluidsoverlast. We doen de werkzaamheden overdag. Na het aanpassen van de weg op de brug, doen we ook nog wat onderhoud aan de brug zelf.

Vaarverkeer

Het vaarverkeer is van 10 maart 07.00 uur tot 11 maart 06.00 uur gestremd. Er zijn wel 2 korte periodes waarbij schepen door mogen varen. Dit is op 10 maart tussen 12.00 uur en 12.30 uur en tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Omrijden voor verkeer

De brug is tijdens de werkzaamheden dicht op dinsdag 10 maart vanaf 07.00 uur tot woensdag 11 maart 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid. Volg de aanwijzingen op de gele borden.

Meer informatie

Heb je tijdens de werkzaamheden klachten en/of dringende vragen? Bel dan (088) 119 54 67.

21 maart gaan we samen weer voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 21 maart start de lente: hoog tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Nederland Schoon organiseert die dag de Landelijke Opschoondag.

Door het hele land organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Programma

Doe jij ook mee? We verzamelen op 21 maart om 10.30 uur bij Den Boogaard in Moergestel en Tiliander in Oisterwijk. Nadat we samen hard hebben gewerkt, sluiten we om 12.00 uur af met soep en broodjes. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner. Laat die lente maar komen!

Aanmelden

Ruim jij mee op, meld je dan uiterlijk 13 maart aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen, de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers kunnen naast afvalbakken of containers van de gemeente worden neergelegd en worden gratis opgehaald door de gemeente. De vrijwilligers in Moergestel en Oisterwijk hebben beiden hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.