Gemeenteberichten 27 augustus 2020

Onderwerpen college

 • Erfgoedvisie gemeente Oisterwijk 2020-2025
 • Aanwijzen stembureaus
 • Procesvoorstel actualisatie omgevingsvisie
 • Principe verzoek boerderijsplitsing Zelt 10
 • Bewoning arbeidsmigranten recreatieverblijven
 • Sociale Dialoog Oisterwijk
 • Ontwikkelingen The Inside

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rootven 38 Moergestel, het vergroten van het magazijn
 • Nassaulaan 4 Oisterwijk, het realiseren van een zwembad
 • Langvennen-Oost 120 Oisterwijk, het aanpassen van het galerijhekwerk
 • Verwielstraat 41 Oisterwijk, het realiseren van een berging/garage
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een bijgebouw/overkapping
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het splitsen en verbouwen van de woning

Verleend

 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het gedeeltelijk slopen van de woning
 • de Logt 3A Oisterwijk, het bouwen van een woning met retraite
 • Blokshekken 3, 3A, 3B, 3C, 3D en 3E in Oisterwijk Blokshekken 3 Oisterwijk, het herindelen van een woongebouw tot 6 wooneenheden

Verlengd

 • Pijnendijk 6 Moergestel, het verbouwen van een stal tot groepsaccommodatie

Geweigerd

 • Dorpsstraat 41 Oisterwijk, het schilderen van de zijgevel

Vergunning evenementen en horeca

Rectificatie:

 • Streekpark Klein Oisterwijk voor een drank- en horecavergunning voor Oirschotsebaan 17 Oisterwijk. Dit moet zijn Oirschotsebaan 6 Oisterwijk

De schouders er weer onder, samen tegen corona!

Beste inwoners,

Wat had ik u graag gemeld dat het nog steeds de goede kant op gaat. Dat we de coronapandemie in ieder geval in Nederland hebben bezworen. Helaas is dat nog niet het geval. De afgelopen weken is het aantal besmettingen weer toegenomen. Op dit moment lijkt het nog niet zo hard te gaan als aan het begin van de coronacrisis. Dat is een lichtpuntje in de onzekere tijd die we nog niet achter ons hebben gelaten. Want de realiteit is dat het virus snel weer om zich heen kan grijpen. Ik doe daarom een dringend beroep op u: blijft u zich houden aan de adviezen van het RIVM en volg de aangegeven maatregelen op.

Ik kan mij voorstellen dat mijn oproep wat zwaar op u overkomt. Maar ik neem u graag even mee terug in de tijd. Toen eind februari de eerste besmetting in Nederland werd bevestigd, was dat even schrikken. Tegelijkertijd was er landelijk de hoop dat het virus in de kiem gesmoord kon worden. We werden met z’n allen wat voorzichtiger, maar er waren niet direct grote maatregelen: het “gewone” leven ging door. Het aantal besmettingen liep in de daaropvolgende weken echter snel op. Met alle gevolgen van dien. U heeft daarop alle zeilen bijgezet om de verspreiding van het virus tegen te gaan: u bleef thuis, hield uw kinderen (noodgedwongen) thuis, u werkte vanuit huis, annuleerde feestjes en samenkomsten. Ondernemers sloten (tijdelijk) de deuren, maakten hun zaak coronaproof, annuleerden evenementen en bijeenkomsten. Houd afstand, vermijd drukte, was je handen: het zat bij iedereen goed tussen de oren. En het had effect, tot grote opluchting van ons allemaal.

Met de versoepelingen lieten we de teugels stukje bij beetje vieren. Best begrijpelijk ook: na de spanning van de voorbije periode is er behoefte aan samenzijn, aan ontspanning en gezelligheid. Helaas blijkt nu dat we de teugels wat teveel hebben laten vieren: het aantal besmettingen neemt weer toe. Ook in onze gemeente. We hebben een zware tijd achter de rug. Het virus heeft levens geëist en slachtoffers gemaakt op allerlei vlakken. Laten we er met z’n allen de schouders onder blijven zetten om te voorkomen dat het virus weer om zich heen grijpt. Volg de maatregelen op, houdt u zich aan de adviezen. Voor uzelf, uw naasten en uw omgeving. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ik blijf op u rekenen!

Complimenten voor jou!

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dagelijkse bezigheden voor je dementerende partner? – Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor.

Met het Mantelzorgcompliment willen we je graag bedanken voor al je goede zorgen en je een klein cadeau aanbieden waarmee je even aan jezelf kunt denken. Het compliment bestaat uit 3 cadeaubonnen met een totale waarde van €50,-. Mantelzorgers kunnen deze bonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers, horecaondernemers en recreatiebedrijven in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Welke dit zijn staat op www.bezoekoisterwijk.nl.

Ben je bij ons bekend?

Ben je bij ons al bekend als mantelzorger? Haal dan je Mantelzorgcompliment op. Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van een van de ondersteunende voorzieningen die wij mantelzorgers bieden? En heb je je voorgaande jaren ook niet gemeld voor het Mantelzorgcompliment? Dan ben je bij ons waarschijnlijk nog niet bekend als mantelzorger. Vul dan het kennismakingsformulier Mantelzorger 2020 in als je het Manterzorgcompliment ophaalt of download dit via www.contourdetwern.nl. Ben je namelijk bij ons bekend als mantelzorger, dan krijg je naast het Mantelzorgcompliment nog veel meer ondersteuning in de zorg die jij geeft.

Afhalen cadeaubonnen

Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf donderdag 10 september op vertoon van je legitimatiebewijs:

 • Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Tiliander
 • Mantelzorgers uit Moergestel melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten. Neem voor meer informatie contact op met Henny Hamers, (013) 513 63 82 of per e-mail: henham@kpnmail.nl
 • Op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, 06 17 16 30 91 of per e-mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl

Meer informatie
Meer informatie vind je op www.contourdetwern.nl/oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern, 06 17 16 30 91 of mailen naar wilhoentjen@contourdetwern.nl

De scholen zijn begonnen

Na de zomervakantie zijn er altijd meer ongelukken in het verkeer door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna 2 schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp.

Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roepen wij, samen met Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zo komen kinderen weer veilig op school.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om (weer) naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. Ze fietsen met vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist houd je extra rekening met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Zet ook je telefoon op mono, zodat je niet wordt afgeleid. Breng je zelf je kinderen naar school? Overweeg om te fietsen of te wandelen. Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Oefen samen de fietsroute en bespreek de gevaarlijke punten.

Loket Wegwijs: voor zorg, werk, wonen, geld en opvoeden

Heb je vragen, twijfels of zorgen over persoonlijke zaken op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer? Met ingang van 1 september kun je terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk.

Moest je voorheen met hulp- of adviesvragen naar verschillende “loketten” voor de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk, bij Loket Wegwijs kun je met al je kwesties terecht.

Knooppunt

Of het nu gaat om zorg, wonen, werk, geldzaken of opvoeden: Loket Wegwijs wijst inwoners van de gemeente Oisterwijk de weg. Loket Wegwijs denkt mee, brengt inwoners in contact met sociale initiatieven in de buurt, informeert, adviseert of ondersteunt met professionele hulp. Het loket vormt hiermee het knooppunt van inwoners, sociale vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke instanties in de gemeente Oisterwijk. Het knooppunt in een Samenredzaam Oisterwijk.

1 loket voor alle vragen

Voorheen meldden inwoners met hulp- of adviesvragen zich bij verschillende “loketten” voor de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk. Loket Wegwijs Oisterwijk biedt 1 complete toegang waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, zorgen en twijfels. Loket Wegwijs vormt hiermee het portaal richting buurtinitiatieven, maatschappelijke instanties en andere informatie- en hulpaanbieders. Inwoners, maatschappelijke partners, sociale ondernemers, onafhankelijke cliëntondersteuners, huisarts/POH, dienstverleners en zorgaanbieders kunnen het team van Loket Wegwijs fysiek, telefonisch en per e-mail bereiken.

Bereikbaarheid

Vanaf 1 september kan iedereen terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Het loket is gevestigd in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk, telefoonnummer (013) 30 30 440. Loket Wegwijs is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het inloopspreekuur is op donderdag van 09.00 uur tot 10.30 uur. Vanwege het coronavirus heeft het op dit moment de voorkeur om telefonisch met inwoners in gesprek te gaan in plaats van ter plekke bij Loket Wegwijs. Meer informatie over Loket Wegwijs is vanaf eind augustus te vinden op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs.

12 september: Sport treft Sport!

Ken jij het Sportakkoord al? Dit akkoord is aan het begin van de zomer ondertekend door wethouder Stefanie Vatta, maatschappelijke partners, sportverenigingen en andere sportaanbieders. Het doel is om inwoners van onze gemeente meer en beter te laten bewegen. Om hier werk van te maken is op zaterdag 12 september de bijeenkomst ‘Sport treft Sport’ voor verenigingen en groepen uit onze gemeente.

Tijdens de bijeenkomst wordt meteen het nieuwe sportseizoen geopend voor de sportvereningen door middel van een kennismaking met de petanquesport. Ook worden verschillende onderdelen uit het Sportakkoord besproken, zoals:

 • De ambities en ideeën: zijn deze nog actueel of mist er nog iets?
 • De focus en prioritering: waarmee gaan we als eerste aan de slag en wat moet het resultaat zijn?
 • Is er behoefte aan verenigingsondersteuning? Zo ja, wat is dan het beeld qua profiel en met welke taken moet die persoon aan de slag gaan?
 • Het commitment vanuit de sportverenigingen: wie zet zich waarvoor in en hoe organiseer je dit samen?

Meedoen

De bijeenkomst is dus op zaterdag 12 september om 13.30 bij de accommodatie PCO, Moergestelseweg 32-d in Oisterwijk. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Wil jij met jouw vereniging of groep meedoen? Neem contact op met info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl of bel naar 06-42059520 (Jelle). De bijeenkomst wordt georganiseerd door Petanque Club Oisterwijk (gastheer) in samenwerking met Natuurlijk Gezond Oisterwijk.

Maak je Staalbergven Strippenkaart op

Door de warme dagen van de afgelopen weken kun je het je bijna niet voorstellen, maar: het is weer bijna voorbij, die mooie zomer.

Het einde van het Staalbergven Seizoen nadert snel. Houd rekening met een aantal zaken:

Maak je strippenkaart op!

Heb jij een strippenkaart? Kom dan nog snel een paar keer lekker zwemmen, spelen en chillen voordat we op 20 september de poorten sluiten. Je kunt je strippenkaart namelijk niet meenemen naar het volgende seizoen. Eventueel overgebleven strippen krijg je ook niet uitbetaald.

Openingstijden naseizoen

Met het begin van het nieuwe schooljaar luiden wij het naseizoen van het Staalbergven in. Dat betekent dat de openingstijden veranderen. Met ingang van 24 augustus zijn we doordeweeks open van 13.00 uur tot 18.30 uur. In het weekend kun je terecht tussen 10.30 uur en 18.30 uur. Ook in het naseizoen geldt: reserveer je kaartje op www.oisterwijk.nl/staalbergven.

Uitverkocht? Middagkaarten vaak nog beschikbaar!

Op warme dagen zijn we soms uitverkocht. En dat is goed balen voor iedereen die toch gauw even wil komen afkoelen. Maar er is goed nieuws! Vaak hebben we nog wél middagkaarten beschikbaar en je krijgt dan nog 50% korting ook. Middagkaarten zijn geldig vanaf 16.00 uur.