Gemeenteberichten 26 september 2019

Onderwerpen raad

 • De voordracht en benoeming lid van de Raad van Toezicht van Stichting OPMAAT
 • De ontwerpwijziging van de statuten van Stichting OPMAAT
 • De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
 • Het inrichten van één plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over het sociaal domein
 • De bestuursrapportage 2019 en de begroting 2019
 • De geactualiseerde grondexploitaties
 • Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019

Onderwerpen college

 • Actualisatie gemeentelijke prioriteitenlijst noodstroomaggregaten
 • De beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de besluiten last onder dwangsom en last onder bestuursdwang van de illegaal gerealiseerde bouwwerken geen gebouwen zijnde op de Laag Heukelomseweg
 • Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2019
 • Woningbouwprogrammering 2019-2028 en Woonagenda 2019-2023
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, oost”
 • Kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk
 • Vaststellen verordening tot tweede wijziging van de legesverordering 2019
 • Bestuursovereenkomst inzake het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen aan de Kievitsblekweg te Oisterwijk
 • Projectplan Sociaal Domein 2019-2020
 • Vergelijking declaratiefonds –meedoenregeling
 • Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2019
 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
 • Beantwoording artikel 34 RVO ontwikkelingen veehouderij
 • Aanbrengen grond voor natuurgrasveld

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heuvelstraat 34 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een caravanstalling
 • Beukendreef 67 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw aan de eerste verdieping
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke steiger

Verleend

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging 2e fase

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Sprendlingenpark 20 te Oisterwijk, voor het realiseren van een opslag van consumenten vuurwerk
 • Hondsbergselaan 10 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem


Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 27 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.


Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting Sint Nicolaas- Comité Moergestel voor het houden van de intocht van Sint Nicolaas op 16 november in Moergestel

Melding

 • Door Rotary Club Oisterwijk voor het organiseren van een zolderverkoop op 3 november aan de Schijfstraat 13 in Oisterwijk

Werkzaamheden Joannes Lenartzstraat iets achter op schema

Ondanks dat de aannemer hard werkt, zijn de werkzaamheden in de Joannes Lenartzstraat qua planning een paar dagen vertraagd. Op 18 september begonnen we met fase 2. Dit houdt in dat de aansluitingen met de Boxtelsebaan en de Oude Haarenseweg voor alle verkeer behalve voetgangers dicht zijn. Het verkeer wordt omgeleid. De aansluiting met De Lind-Noord blijft nog zo lang mogelijk open voor het verkeer. We verwachten dat fase 2 rond woensdag 16 oktober klaar is. Op dat moment beginnen we met de laatste fase, het deel tussen de overweg en de Spoorlaan. Eind november zijn de werkzaamheden klaar.

Werk aan de weg

Op een flink aantal plaatsen in Oisterwijk is onderhoud aan de weg nodig. We hebben de locaties in het overzicht hieronder op de planning staan. Deze zijn in de komende maanden aan de beurt.

We weten nog niet precies wanneer elke locatie aan de beurt is. Omwonenden houden we op de hoogte met bewonersbrieven. Daarnaast staat actuele informatie op onze website www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Dubbele rotonde Moergestelseweg

De rotonde wordt verbeterd voor fietsers. Na de aanpassing kun je aan de oostkant en de westkant in 2 richtingen langs de rotonde fietsen.

Fietspad Moergestelseweg

Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Groenstraat en het pand met huisnummer 7. Op het fietspad liggen nu tegels. Hiervoor in de plaats komt asfalt en we maken het fietspad breder. Met deze aanpassingen verbeteren we de kwaliteit van het fietspad.

Oversteekplaats fietspad Akkerweg

Bij de aansluiting met De Sonman doen we 2 kleine aanpassingen. Hierdoor kun je straks aan beide kanten van De Sonman de Akkerweg oversteken. De oversteek die er nu ligt veroorzaakt soms onveilige situaties en verdwijnt dan ook na de aanpassingen.

Langvennen-Oost

We gaan de snelheid remmende maatregelen verbeteren. De huidige wegversmalling halen we weg en er komen 2 drempels voor terug. Hiermee willen we de snelheid op de Langvennen-Oost omlaag brengen en de veiligheid verhogen.

Heibloemdijk

Het deel van de Heibloemdijk dat eigendom is van de gemeente is in een zeer slechte staat van onderhoud. Daarom krijgt de Heibloemdijk een reconstructie.

Pijnendijk

De verharding van de Pijnendijk wordt in de richting van Tilburg over een lengte van 200 meter doorgetrokken. Dit omdat het zandpad én teveel stofvorming veroorzaakt én omdat het jaarlijks veel onderhoudskosten geeft.

Poststeeg

De oversteek van de Poststeeg bij de Kerkstraat krijgt een middengeleider (een rustpunt in het midden van de weg). Nu is het zo dat de oversteek te lang is voor mensen die slecht ter been zijn. Door de middengeleider te plaatsen, kan oversteken straks in 2 etappes.

Burgemeester Vogelslaan

De versmalling bij de Brede School De Bunders verbeteren we voor (brom)fietsers. Nu moeten fietsers en motorvoertuigen van de dezelfde versmalling gebruikmaken. Straks kunnen (brom)fietsers de versmalling aan 2 kanten voorbij.

Parkeerterrein ’t Seuverick

We breiden parkeerterrein ’t Seuverick uit. Hierdoor verminderen we de parkeerdruk, met name in de ochtend.

Klein onderhoud

Op verschillende plaatsen in onze gemeente doen we kleinere reparaties aan asfaltconstructies.

Uit elkaar, en dan?

Jij en je partner gaan uit elkaar. Maar hoe regel je dat? En waar begin je? Hoe zit het met de kinderen? Internet staat vol met informatie, maar hoe goed en betrouwbaar is die informatie? Daarom is er nu de website www.alsjeuitelkaargaat.nl.

Op www.alsjeuitelkaargaat.nl krijg je inzicht in het hele scheidingsproces. Je kunt een handige checklist op maat maken. Er staan ervaringen van andere ouders. De website laat zien hoe je ook na de scheiding samen ouders blijft. Kortom, www.alsjeuitelkaargaat.nl helpt jullie en jullie kinderen bij een scheiding.

Het aantal ouders dat uit elkaar gaat neemt nog steeds toe. Wist je dat in 2018 er in onze regio zo’n 2500 kinderen (tot 22 jaar) met een scheiding zijn geconfronteerd. Een erg kwetsbare periode met vaak ook schadelijke gevolgen. En natuurlijk willen jullie het samen zo goed mogelijk regelen. Voor jezelf. En vooral voor de kinderen.

In 2020 weer een Staalbergvenabonnement? Bewaar je pasje!

Het is weer voorbij die mooie zomer… Wat gaat het toch altijd snel. Maar wat hebben we met z’n allen genoten! De komende maanden is Staalbergven gesloten, zodat we ons weer kunnen voorbereiden op een nieuw seizoen vol zwemmen, spelen & chillen.

Had jij dit seizoen een abonnement op Staalbergven? Bewaar je abonnementspasje dan goed! Met dat pasje kun je je abonnement volgend jaar namelijk weer verlengen voor een nieuw seizoen vol waterpret & ontspanning.

Verlies ‘m niet

Verlies je per ongeluk toch je pasje? Dan maken wij voor €5,- een nieuwe voor je aan. Maar dat geld bewaar je natuurlijk veel liever voor een ijsje of koel drankje als je heerlijk bij ons komt zwemmen. Leg je pasje dus op een veilige, vindbare plek weg, dan zien we je in april 2020 graag aan de kassa voor verlenging van je abonnement! Online kan natuurlijk ook. Volg ons voor alle info via facebook.com/staalbergven of twitter.com/hetstaalbergven.

Oisterwijkse Sportdag op 27 september: meld je snel aan!

Op vrijdag 27 september wordt tijdens de Nationale Sportweek de Oisterwijkse Sportdag georganiseerd. Een dag vol sportplezier en beleving.

Jong en oud kan nieuwe sporten ontdekken en proberen. Zo kun je meedoen met rugby, beeball/softbal, tennis, zwemmen, jeu de boules, voetbal, trampolinespringen, rolstoelbasketbal, seniorengym, boerengolf, (duo)fietsen én wandelen. Genoeg te beleven voor iedereen!

Aanmelden
Van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur is er een programma speciaal voor basisscholen. Daarnaast zijn er de hele dag open lessen waar je gratis bij mag aansluiten! Meld je wel even aan. Ga hiervoor naar www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

De Oisterwijkse sportdag is een samenwerking tussen Natuurlijk Gezond Oisterwijk, Optisport Zwembad de Leye, Jump XL Oisterwijk en de Oisterwijkse sportclubs en verenigingen.