Gemeenteberichten 26 november 2020

Onderwerpen college

 • Samenwerkingsconvenant Weer Thuis
 • Art 34 vragen VVD “dummy flitspaal”
 • 34 vragen loket wegwijs
 • Overdracht brandweerkazerne Haaren
 • Ontwerpbestemmingsplan Oirschotseweg naast 22, Moergestel
 • Beantwoording art. 34 vragen fractie Algemeen Belang over verkoop locatie Bosstraat 1 Moergestel
 • Intentie woningbouwlocatie Beekdal, Haaren
 • De Lind 34
 • Principemedewerking saneringsregeling varkenshouderij Servennenstraat 11 te Moergestel
 • Principemedewerking saneringsregeling varkenshouderij Molenakkerstraat 12 te Moergestel
 • Ontwerpwijzigingsplan Burg. Canterslaan 87
 • Tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren en consultatie inwoners
 • Vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2021
 • 34 VVD onderzoek jeugdhulp

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat t.h.v. 21 Oisterwijk, het kappen van een dode sierpeer
 • Scheepersdijk t.h.v. 54 Oisterwijk, het kappen van een prunus
 • Lindepark bij rotonde Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Eikenven 48 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Bedrijfsweg bij rotonde Pannenschuurlaan Oisterwijk, het kappen van een knotwilg
 • Gemullehoekenweg kavel E5291 Oisterwijk, het bouwen van een woning met zwembad
 • Boonhofstraat 3 Moergestel, het vervangen van de kozijnen
 • Posthoornseweg 5-19 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Dorpsstraat 9, 11 en 13 Oisterwijk, het plaatsen van een containerruimte
 • Oirschotseweg 48 Moergestel, het kappen van een eik
 • De Lind 47 boven Oisterwijk, het aanpassen van de balustrade
 • Kullerlaan 4 Oisterwijk, het vervangen van een garagedak

Verleend

 • Coolhof 10 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het kappen van 25 bomen ivm sanering kerkhof
 • Hondsbergselaan ong. Oisterwijk, het kappen van een dode paardenkastanje
 • Weverstraat t.h.v. nr. 32 Oisterwijk, het kappen van een dode paardenkastanje
 • Groenstraat in de schapenwei t.h.v. de Wildemanstraat Oisterwijk, het kappen van een dode populier
 • Oirschotsebaan t.h.v. nr. 95 Oisterwijk, het kappen van een dode berk
 • Stroomdalpad/van Kemenadelaan Oisterwijk, het kappen van 9 dode essen
 • Scheibaan sectie C995, Oisterwijk, het inkorten van 2 dode beuken tot 3 meter
 • Kollenburgsebaan sectie K1373 Oisterwijk, het kappen van een dode beuk
 • Bosweg t.h.v. 160C Oisterwijk, het kappen van een dode den
 • Canterslaan t.h.v. nr. 17 Oisterwijk, het kappen van een dode boomhazelaar
 • Groenstraat in de schapenwei t.h.v. Baerdijk Oisterwijk, het kappen van een dode berk
 • Hoevenseweg sectie H302, Oisterwijk, het kappen van een dode berk
 • Kerkhovenbaan 1 Heukelom, het vernieuwen van het voorste gedeelte van het woonhuis
 • Europalaan 33 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Tilburgseweg 46 Moergestel, het bouwen van een garage met carport en het kappen van een boom
 • Bet Vosstraat 27 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Schoolstraat 60A Moergestel, het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfshal

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Sportlaan 22 te Oisterwijk, voor het lozen van bemalingswater op het vuilwaterriool.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 27 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

Sportlaan 22 Oisterwijk, VV Trinitas Oisterwijk, voor het lozen van grondwater. Datum verzending: 4 november 2020

De beschikking ligt vanaf 27 november gedurende zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belang hebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Burgemeester Canterslaan 87, Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan wijkcentrum Pannenschuur voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning aan de Lavendel 9 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Ontmoetingscentrum De Coppele voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning aan de Prunusstraat 69 in Oisterwijk

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van 1 parkeervak als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Torenbeemd in Oisterwijk
 • Het aanwijzen van 1 parkeervak als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Oude Haarenseweg in Oisterwijk
 • Reserveren 2 parkeervakken aan de Moergestelseweg in Oisterwijk voor het direct opladen van elektrische voertuigen
 • Reserveren 2 parkeervakken in de Boxtelsebaan in Oisterwijk voor het direct opladen van elektrische voertuigen

Aanmelden collectieve zorgverzekering

Heb jij een laag inkomen? Dan zou het zomaar kunnen dat je gebruik mag maken van onze collectieve zorgverzekering. Je krijgt dan korting op je basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Je kunt bij ons kiezen uit 2 verzekeraars: CZ en VGZ. Kijk voor de voorwaarden en om aan te melden op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden kan tot en met 31 december.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Oisterwijk bekend

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november is bekend. De uitslag is als volgt:

 

 • PGB: 6 zetels
 • VVD: 5 zetels
 • PrO: 4 zetels
 • AB: 3 zetels
 • CDA: 3 zetels
 • D66: 2 zetels
 • WIJ! Oisterwijk: 0 zetels

De uitslag liet langer op zich wachten dan normaal. Door een opschrijffout moesten alle stemmen opnieuw geteld worden. Dat is gebeurd op zaterdag 21 november. Alle uitslagen lees je na op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Heikant Moergestel tot 5 februari éénrichtingsverkeer

In de Heikant in Moergestel werkt Brabant Water aan de leidingen. Voor de veiligheid van weggebruikers is er vanaf maandag 30 november tot vrijdag 5 februari éénrichtingsverkeer in de straat.

Route aanpassing:

 1. Eénrichtingsverkeer met de rijrichting vanuit de Zandstraat in de richting van de Oirschotseweg.
 2. Omleiding verkeer vanuit de Oirschotseweg en de Vorssenhoorn via de Oirschotseweg

Neem voor vragen contact met ons op via (013) 529 13 11 of mail gemeente@oisterwijk.nl.

Hulp nodig? Hier kun je terecht

De coronacrisis raakt ons allemaal, het vraagt het uiterste van onze inwoners. Maar er zijn ook veel initiatieven om elkaar te helpen. Weet waar je terecht kunt! 

ContourdeTwern regelt praktische hulp door vrijwilligers zoals boodschappen doen, het regelen van een maaltijd, de hond uitlaten of andere kleine klusjes buitenshuis. Ook is er het digimaatje voor als je 1 op 1 online hulp nodig hebt, maar ook sociaal contact. Het persoonlijke contact is op dit moment beperkt, maar er staan nog steeds vrijwilligers klaar om te bellen, chatten of e-mailen. En als dat mogelijk is bijvoorbeeld ook een wandeling of een praatje aan de voordeur. Heb je een vraag? Of ben je gezond, hoor je niet tot de kwetsbare doelgroep en ben je beschikbaar voor hulp? ContourdeTwern denkt mee om vraag en aanbod bij elkaar te brengen!

Alle hulp op een rij

Alle mogelijkheden voor sociale hulp die ontstaan in onze gemeente, staan op de website van Oisterwijk Nieuws. Benieuwd naar deze sociale initiatieven of zelf hulp aanbieden? Kijk op www.oisterwijknieuws.nl/corona onder het kopje hulpaanbod voor en door inwoners.

Medicijnresten in ons water

Wist je dat als je medicijnen door het toilet of de afvoer spoelt, ze via het riool in ons grondwater, rivieren, kanalen en meren terechtkomen? En dat heeft best wel ernstige gevolgen voor het milieu.

Want zo zorgen anticonceptiemiddelen voor geslachtsverandering bij vissen, en zijn antipsychotica van invloed op het gedrag van waterkreeftjes en vissen. Maar ook pijnstillers zijn schadelijk, omdat ze het weefsel van vissen beschadigen. En per jaar verdwijnt er nog steeds meer dan 140.000 kilo aan medicijnresten in het water. In het oppervlaktewater in Nederland zijn al 200 verschillende soorten medicijnen gevonden, waaronder antibiotica, pijnstillers en cholesterolverlagers.

Voorkom vervuiling

Dat kan makkelijk voorkomen worden. Hoe? Door medicijnen die over zijn, of over de datum terug te brengen naar de apotheek. Krijg je medicijnen aan huis? Dan kun je de oude vaak ook meegeven aan de bezorger. Daarnaast is het mogelijk om medicijnen in te leveren op zaterdag bij de chemokar naast de milieustraat of op een andere standplaats van de chemokar. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/chemokar. Help jij ook mee aan een betere leefomgeving?

Sta jij al in het Donorregister?

Heb jij een brief gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Donorregister? Dan heb jij je nog niet ingeschreven in het Donorregister. Dat betekent dat je dus automatisch orgaandonor bent.

Wil je dat niet. Of heb je speciale wensen over wat je wel of niet zou willen doneren? Vul dan jouw wensen in via www.donorregister.nl. Bij de brief vanuit het ministerie zit ook een formulier dat je kunt invullen en terugsturen. Maak je geen keuze? Dan krijg je 6 weken na deze brief een herinnering. Maak je dan nog steeds geen keuze, dan ben je automatisch orgaandonor. Dat betekent dat jouw organen en weefsels na jouw dood naar een patiënt kunnen gaan.

Hulp via bibliotheek

Heb je hulp nodig bij het invullen van jouw keuze? Hiervoor kun je terecht bij de Bibliotheek Oisterwijk. Mail hiervoor naar oisterwijk@bibliotheekmb.nl of kijk op de website www.bibliotheekmb.nl/donorregistratie. Meer informatie staat ook op www.donorregister.nl. Wil je weten hoe orgaandonatie werkt? Kijk dan eens op www.hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je stap voor stap uitleg.