Gemeenteberichten 26 maart 2020

Noodverordening in Brabant: wat betekent dit?

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 16 maart een noodverordening vastgesteld. Wat dit betekent leggen we uit in dit bericht.

Een noodverordening is kort gezegd een maatregel in een noodsituatie. In dit geval zijn het een serie maatregelen die zijn genomen om ons te beschermen tegen een te grote piek in het aantal coronabesmettingen. De noodverordening volgt de lijn van het RIVM. De maatregelen overstijgen de wet. Iedereen moet zich hier dus aan houden.

Regels

De maatregelen die in de noodverordening staan, zijn al bekend gemaakt via de rijksoverheid en de verschillende media. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van horeca en sportscholen. Ook het verbod op bijeenkomsten met meer dan 100 personen staat in de verordening beschreven. Door al deze regels in de noodverordening te zetten, wordt het rechtsgeldig. De overheid kan dan maatregelen nemen op het moment dat de verordening niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld als een restaurant toch open gaat.

Beleid overheid

De noodverordening is er ter ondersteuning van het beleid dat de rijksoverheid heeft ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Namelijk het virus maximaal controleren. De noodverordening is in ieder geval geldig tot 6 april.

Nalezen

De complete noodverordening staat op onze gemeentelijke website www.oisterwijk.nl/verordening, onder het kopje ‘Openbare orde en veiligheid’.

Pakket maatregelen om tekorten sociaal domein terug te dringen

Wij geven hulp en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan hulp in huis, bij vervoer, jeugdhulp en werk. De kosten voor die zorg lopen bij veel gemeenten erg op, zo ook in onze gemeente. We hebben zelfs te maken met flinke tekorten.

Binnen de regio Hart van Brabant en binnen onze gemeente doen we er alles aan om die tekorten terug te dringen. Zodat onze financiële situatie weer in balans komt.

Maatregelen Sociaal Domein

Om dat te kunnen doen, moeten wij forse maatregelen nemen. Maatregelen die ervoor zorgen dat we de alsmaar stijgende kosten op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp terugdringen. Wij hebben een pakket aan maatregelen opgenomen in het zogenaamde ‘Strijdplan Sociaal Domein’. De maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat er niet meer standaard (dure) zorg wordt toegekend, dat aanvragen kritischer bekeken worden en dat we ons meer richten op zorg in de directe omgeving van inwoners in plaats van dure individuele zorg.

Zorg voor inwoners die dat nodig hebben

Wethouder Stefanie Vatta (sociaal domein) begrijpt dat de maatregelen uit het strijdplan mogelijk vragen opleveren bij inwoners. Stefanie: “Uitgangspunt is dat we hulp en zorg blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben. Inwoners die nu zorg krijgen, houden die zorg. Om dat te kunnen blijven garanderen, zullen we nieuwe aanvragen kritischer bekijken. Net als de vraag hóe zorg kan worden ingevuld. Sterker dan voorheen bekijkt de gemeente wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving kunnen. In de directe omgeving, en de zogenaamde basisstructuur, is namelijk veel hulp en ondersteuning beschikbaar die nóg beter benut kan worden. Dure individuele zorg is niet altijd nodig, liever helpen we mensen laagdrempelig in de eigen omgeving.”

Raadsvergadering 16 april

Het college legt het Strijdplan Sociaal Domein tijdens de raadsvergadering van 16 april voor aan de gemeenteraad. Wanneer de raad met het voorstel instemt, gaat de gemeente op korte termijn aan de slag met de uitvoering van de maatregelen. Benieuwd naar het Strijdplan? Deze is na te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl. Je vindt deze in de agenda bij de stukken van 16 april 2020.

Hulp nodig? Hier kun je terecht

De coronacrisis raakt ons allemaal, het vraagt het uiterste van onze inwoners. Maar er ontstaan ook veel initiatieven om elkaar te helpen. Weet waar je terecht kunt!

Het Sociaal Team Oisterwijk blijft telefonisch bereikbaar voor vragen naar ondersteuning en hulp in het dagelijkse leven; bij opvoeden en opgroeien, relaties en scheiden, financiën en schulden én bij ondersteuning vanuit de WMO en de Jeugdwet. Bel (013) 529 13 11 (gemeente Oisterwijk) of (088) 023 75 00 (maatschappelijk werk). Ben je in quarantaine het coronavirus en heb je psychische hulp nodig? Neem contact op met het Sociaal team of jouw contactpersoon bij de GGD.

Hulp nodig of hulp aanbieden

ContourdeTwern coördineert praktische hulp door vrijwilligers zoals boodschappen doen, het regelen van een maaltijd, hond uitlaten of andere kleine klusjes, maar ook sociaal contact. Het persoonlijke contact is op dit moment beperkt, maar er staan nog steeds vrijwilligers klaar om  te bellen, chatten of e-mailen. En als dat mogelijk is bijvoorbeeld ook een wandeling of een praatje aan de voordeur. Heb je een vraag? Of ben je gezond en behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep en ben je beschikbaar voor hulp? ContourdeTwern denkt mee om vraag en aanbod bij elkaar te brengen!

Alle initiatieven op een rij

Alle sociale initiatieven die ontstaan in onze gemeente worden bijgehouden op de website van Oisterwijk Nieuws. Benieuwd naar deze sociale initiatieven of zelf hulp aanbieden? Kijk op www.oisterwijknieuws.nl/corona onder het kopje hulpaanbod voor en door inwoners.

Beste inwoners van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk,

Iedereen in onze gemeente is, net als de rest van Nederland, in de ban van het coronavirus. Misschien heeft het virus u of uw geliefden direct getroffen. Mogelijk werkt u in een sector die van vitaal belang is om ons door deze periode heen te helpen. Of u doet simpelweg dat wat we met z’n allen kunnen doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Simpel is het echter voor niemand. Door de broodnodige maatregelen wordt iedereen beperkt in het doen en laten. Mensen werken vanuit huis, kinderen gaan niet naar school, ouderen en kwetsbare inwoners blijven veelal binnen, ondernemers staan voor lastige beslissingen en moeilijke gevolgen. De impact op onze samenleving is ingrijpend.

Het is hartverwarmend om dan te zien dat overal in onze dorpen initiatieven ontstaan om de mensen te helpen voor wie de impact het grootst is. Of het nu is als ‘belmaatje’ voor mensen die eenzaam zijn, het halen van een boodschap voor de buren die dat zelf niet kunnen of het koken voor kwetsbare inwoners. Ik ben er trots op om burgemeester te zijn van inwoners die op deze manier voor elkaar klaarstaan.

Net zoals ik niets dan lof heb voor de zorgprofessionals in onze gemeente die alle zeilen bijzetten om u van zorg te voorzien. Voor leerkrachten en opvangpersoneel en de medewerkers die de voedselketen draaiende houden. En al die anderen die een rol spelen in het bestrijden van het virus en de gevolgen ervan.

Samen met hen hebben u en ik de taak om dát te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om het coronavirus te beteugelen. Alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten, de maatregelen opvolgen en met gezond verstand blijven handelen, hebben we kans van slagen. Daar ga ik voor. U toch ook?

Hans Janssen

Burgemeester

Toch een beetje boomfeestdag

18 maart was het officieel boomfeestdag én bestond het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) 60 jaar. De feestelijkheden rondom boomfeestdag en de verjaardag van IVN zijn uitgesteld naar het najaar, maar er zijn wél boompjes geplant! 2 vaantjesbomen om precies te zijn. Op boomfeestdag zelf is een boompje in het Lindepark geplant (foto links). De andere vaantjesboom (foto rechts) kreeg afgelopen maandag een plekje in het park aan de Herengoedstraat in Moergestel. Dit boompje is aangeboden door de deelnemers aan de Groenbeurs in Haaren aan wethouder Stefanie Vatta, voor een ‘vruchtbare’ samenwerking na de herindeling.

Groen op en rondom parkeerplaats sportpark Den Donk

De parkeerplaatsen bij het nieuwe sportcomplex zijn ondertussen klaar, nu het groen op en rondom het parkeerterrein nog! Begin maart is Van Helvoirt Groenprojecten gestart met het aanplanten van groen. De werkzaamheden duren van begin maart tot ongeveer half april. We planten onder andere bomen en struiken. Er komt een strook met Lavasplit (grind) en prairiebeplanting, deze beplanting kan goed tegen extreme warmte én kou. Tussen de graskeien op de parkeerplaats zaaien we nog gras.

Automatische incasso gemeentelijke belastingen 2020 met 2 maanden uitgesteld

Het coronavirus en de maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, hebben impact op onze inwoners én ondernemers.

Om inwoners en ondernemers die financieel geraakt worden door de maatregelen te ondersteunen, stelt de gemeente Oisterwijk de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen 2020 uit met 2 maanden. Deze maatregel geldt voor iedereen in onze gemeente.

Eerste incasso eind mei

De startdatum van de incasso van gemeentelijk belastingen 2020 wordt verschoven. Normaal gezien zijn de incasso’s van eind maart 2020 tot en met eind december 2020. Nu incasseert de gemeente van eind mei 2020 tot en met eind februari 2021. Het blijven 10 incassotermijnen en ook het maandbedrag van de incasso wijzigt niet.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen in één keer betalen via iDeal, in maximaal twee termijnen via overboeking of via automatische incasso. Betaalt u de gemeentelijke belastingen in één keer? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020. Liever betalen met een automatische incasso? Dat kan. Vraag de automatische incasso online aan via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken en worden de gemeentelijke belastingen in 10 termijnen afgeschreven.

Uw Raad