Gemeenteberichten 26 januari 2016

Omgevingsvergunning Hilvarenbeek

Het besluit is op 10 januari 2017 verleend en 12 januari 2017 verzonden.

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend aan het adres Nijssenstraat 4, 5089 NZ Haghorst:

 • omgevingsvergunning voor een milieu neutrale wijziging voor het opslaan van mest van derden (20160444)

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit Besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek.

Tevens kunnen belanghebbenden gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.


Besluiten college 10 januari

 • Kunstwerk station Oisterwijk
 • Harmonisatie inkoop Wmo en jeugd Randvoorwaarden inkoop Wmo 2018

 

Besluiten college 17 januari

 • Bestuurlijke aanpak ondermijning Oisterwijk
 • Beantwoording aanvullende vraag art. 34 AB inzake Oliviersweg 9 landschap
 • Vaststelling bouwkostenoverzicht t.b.v. de berekening van de bouwkosten voor aanvragen omgevingsvergunningen en conceptaanvragen
 • Contract technisch beheer en onderhoud zwembaden

 

Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagd

 • Beukendreef tussen Willem de Zwijgerlaan en Mgr. Verhoevenlaan Oisterwijk, het kappen van 71 beukenbomen en 1 linde i.v.m. renovatie van de beukendreef
 • Kloosterlaan ongenummerd Moergestel, het kappen van 10 bomen
 • Wildemanstraat 72 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Baerdijk 73 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Kerkstraat 78 Oisterwijk, het exploiteren van een bed & breakfast
 • De Stappert 41 Moergestel, het kappen van een berk
 • Hoog Heukelom 9 A Heukelom, het kappen van 2 platanen
 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het verleggen van de raamseloop en gebruik rabattenbos als retentie

Verleend

 • Dieze 38 Oisterwijk, het bouwen van een berging
 • Christiaan Van Der Aalaan 9 Oisterwijk, het verhogen van het dak
 • Wildemanstraat 72 Oisterwijk, het kappen van 1 walnootboom, 3 meidoorns, 2 esdoorns en 2 berken
 • Dorpsstraat 29 A Oisterwijk, het verbouwen van een appartement

Vergunning evenementen en horeca

 • Het Burgerhuys Oisterwijk, voor een drank- en horecavergunning voor De Lind 77 Oisterwijk

Milieu

 • Ontwerpbesluit tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen
 • Koopzondagen 2017
 • Bouwkostenoverzicht 2017

Bekendmaking besluit Mer-beoordeling Oisterwijksebaan 6 in Heukelom

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die gericht is op het veranderen en uitbreiden van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld (overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer)

 

Mer beoordelingsnotitie

Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit mer-beoordelingsplichtig. Uit de beoordeling van de ingediende aanmeldingsnotitie ( dossiernummer 2016-0239), volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 20 december 2016 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

Inzien

Vanaf 27 januari 2017 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan De Lind 44 te Oisterwijk. De stukken kunt u inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (013) 529 13 11.

 

Reageren

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht) en u kunt op dit moment geen bezwaar of beroep indienen. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunt u te zijner tijd in de procedure, waarbij op de aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar maken.


Trialoog-filmvoorstelling 2017: verzoening met het leven

 

Vrijwilligersinitiatief ‘Metgezel in zingeving’ organiseert ook in 2017 weer de trialoog-filmvoorstelling voor ouderen. 3 films voor €10,- met welkomstdrankje en nabespreking. Het thema van dit jaar is: verzoening met het leven.

 

Op 6 maart, 20 maart en 10 april worden films vertoond die gaan over verzoening. Verzoening heeft te maken met aanvaarding. Met het accepteren van verschillen tussen mensen, tussen overtuigingen en met het accepteren van jezelf. Verzoenen maakt samenleven met elkaar makkelijk, maar is in de praktijk vaak moeilijk.

 

Truman

De eerste film op 6 maart is Truman. Een film over verzoening met het heden. De innige gesprekken tussen de vrienden Tomás en Julián staan centraal in deze film.

 

Achter de wolken

De tweede film op 20 maart is Achter de wolken. Emma heeft net haar man verloren als oude vriend Frederick weer in haar leven komt. Hoe gaat Emma om met de nieuwe mogelijkheden? Een film over verzoening met het heden.

 

Quartier Loitain

Verzoening met het verleden. Thomas komt onverwacht in het dorp van zijn jeugd terecht. Dan lijkt hij terug te zijn gereisd in de tijd.

 

Wanneer

De films hebben allemaal een middag- en avondvoorstelling. Aanvang middag is om 14.00 uur en aanvang avond is om 19.30 uur. De entree per film is €4,-. Na de film wordt onder begeleiding van deskundige gespreksleiders nagepraat in kleine groepjes.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.metgezelinzingeving.nl of mail naar info@metgezelinzingeving.nl. U kunt ook contact opnemen met Jan Daem, (013) 528 61 88 of Wil van Egmond, (013) 211 05 33.


Natuurbelevingsprogramma zoekt vrijwilligers

 

Wist u dat maar een derde van kinderen in Nederland jaarlijks in de natuur komt? Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) wil dit met het project Het Bewaarde Land veranderen. Daarom zoekt Het Bewaarde Land vrijwilligers.

 

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsproject op 4 locaties in natuurgebied Kampina (Boxtel), Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (Udenhout), in de Boswachterij Dorst (Breda) en de Nulandse Heide (Nuland).

 

Informatieavond

Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen en wil je jouw liefde voor de natuur met ze delen? Dan is vrijwilliger worden in Het Bewaarde Land iets voor jou. Op dinsdag 7 februari 2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur organiseert Het Bewaarde Land/ IVN een informatieavond voor potentiële vrijwilligers in het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434C te Tilburg.  Tijdens deze informatieavond staat het programma en de mogelijkheid om hiervoor als vrijwilliger te werken centraal.

 

Wachters

In Het Bewaarde Land zijn de wachters de vrijwilligers die de kinderen in kleine groepjes begeleiden. Op speelse wijze maken zij hun groepje vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en zingen. Het programma is gericht op kinderen van groep  5 en 6 van het basisonderwijs. 3 weken lang brengen de kinderen elke week 1 volle dag door midden in de natuur.

 

Opleiding

Je krijgt als vrijwilliger een opleiding die begint met een 3-daagse training op 1 van de Bewaarde Landlocaties. Daarna loop je 3 dagen mee met een ervaren wachter. Na de opleiding bepaal je zelf hoe vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden.

 

Meer informatie of aanmelding

Meer informatie staat op de website www.hetbewaardeland.nl. Aanmelden kan bij Marion de Cocq via info@hetbewaardeland.nl of (06) 486 224 15.


7 februari rondleiding op het KVL-terrein

 

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

 

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.

 


30 januari: buurtbijeenkomst Bunders-West over samen energie besparen

 

7 buurtgenoten uit Bunders-West hebben in januari hun buren persoonlijk uitgenodigd voor hun eerste buurtbijeenkomst over samen energie besparen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in wijkcentrum de Bunders, inloop is vanaf 19.00 uur.

 

Jos Nij Bijvank, één van de initiatiefnemers, vertelt: “De reacties waren erg positief, we hopen dan ook op veel bezoekers op maandag 30 januari.”

 

Kansen

Tijdens de bijeenkomst stelt het buurtteam zich voor en vertellen ze over hun plannen. Een energieadviseur heeft onderzoek gedaan in de buurt en laat zien waar de beste besparingskansen liggen. Ook is een zonnepanelenleverancier geselecteerd door het buurtteam. Samen bieden zij een scherpe actie voor de aanschaf van zonnepanelen voor de buurt.

 

Alle bewoners hebben ook een inventarisatiekaart ontvangen waarop ze kunnen laten weten voor welke energiebesparende maatregelen nog meer interesse is. “Hier gaan wij dan later mee aan de slag”, legt Jos uit.

 

Meer informatie

Er is ook een online wijkpagina waar inwoners van Bunders-West die meer willen weten, terecht kunnen: buurkracht.nl/bunders-west. Wil jij ook energie besparen en woon je niet in Bunders-West? Neem contact op met


Het nieuwe bouwkostenoverzicht 2017

 

Op 17 januari 2017 heeft het college een geactualiseerd bouwkostenoverzicht vastgesteld. De wijzigingen treden per 1 februari 2017 in werking.

 

De bouwkosten voor aanvragen om omgevingsvergunning, die vanaf 1 februari worden ingediend, worden op basis van het bouwkostenoverzicht 2017 vastgesteld. Het bouwkostenoverzicht 2017 is in te zien op het gemeentehuis of op www.oisterwijk.nl.

 

Dit bouwkostenoverzicht wordt gebruikt om de bouwkosten vast te stellen voor ingediende aanvragen om omgevingsvergunning en conceptaanvragen. Dit overzicht is de basis voor de vaststelling van de leges voor omgevingsvergunningen en conceptaanvragen.


Wethouder Peter Smit reikt certificaten Digisterker uit

 

Op dinsdag 17 januari 2017 heeft wethouder Peter Smit de eerste 4 certificaten voor de cursus Digisterker uitgereikt. Dat gebeurde in het Ontmoetingscentrum de Coppele.

 

Cursisten leerden tijdens de cursus stap voor stap hoe ze handig en veilig informatie op internet kunnen vinden. Ook leerden de cursisten hoe ze online iets bij de overheid regelen. Hoe vraag je een DigiD aan en hoe gebruik je het?

 

Online zakendoen met de overheid

De websites van UWV, SVB, de Belastingdienst en de gemeente kwamen aan bod. Daarnaast is er aandacht geweest voor verschillende mijn-omgevingen, de besloten gedeelten van overheidswebsites waar de burger zelf zijn zaken kan regelen. Denk bijvoorbeeld aan MijnOverheid en de Berichtenbox. De cursus Digisterker bestaat uit 5 bijeenkomsten, in een kleine groep en onder begeleiding van gecertificeerde docenten van SeniorWeb.

 

Digisterker is onderdeel van het uitvoeringsplan laaggeletterdheid en wordt ondersteund door de gemeente Oisterwijk en de Bibliotheek Midden-Brabant.


Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad
Op maandagavond 6 januari is er weer een raadsspreekuur. U bent welkom in
Ontmoetingscentrum De Coppele in Oisterwijk van 19.00 tot 20.00 uur.
Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan
kan dat in een persoonlijk gesprek met 4 raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem
of compliment met hen bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een
raadslid vertegenwoordigd.
Wat gebeurt er met uw inbreng
De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen
er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar
die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een
raadslid of door de griffier.
Spreekuren 2017
Er zijn meer spreekuren gepland in 2017. Deze zijn op:
• Maandagavond 10 april in De Bunders
• Maandagavond 12 juni in Den Boogaard
• Maandagavond 18 september in de Waterhoef
• Donderdagavond 23 november in de Pannenschuur
De spreekuren zijn altijd van 19.00 tot 20.00 uur.