Gemeenteberichten 26 augustus 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • Roozendries Moergestel, het bouwen van een seniorenwoning
 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre

Verleend

 • Fransebaan Oisterwijk, het aanleggen van een ecologisch ven
 • Heuvelstraat 11 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Roonsestraat 3 Haaren, het vervangen van houten spanten, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een waterstof electrolyser/generator
 • Dorpsstraat 15 B Oisterwijk, het uitbreiden van de zij-entrees
 • Past Van Den Boogaardstr 7-7A Moergestel, het bouwen van 2 geschakelde woningen
 • Broekzijde 23A Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke mobiele prefab mantelzorgwoning
 • Waldemarlaan 1 Oisterwijk, het realiseren van een extra overkapte parkeerruimte aan de bestaande garage

Verlengd

 • Postelstraat 15 Moergestel, het renoveren en herbestemmen van de voormalige pastorie
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis

Ingetrokken

 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, intrekken deel omgevingsvergunning Wabo vanwege deelname aan Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (uitgebreide procedure)

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 23 – 27 augustus: wegens Jeugdvakantieweek is de Bosstraat in Moergestel overdag deels dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 augustus: wegens een optocht van Jeugdvakantieweek zijn de Bosstraat, Pastoor de Louwstraat, Postelstraat, Korenschuur, Schoolstraat, Janus Rooijakkersstraat, Kerkstraat en St. Jansplein in Moergestel tussen 18.00 en 19.00 uur dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunning Evenementen en horeca

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

18 september gaan we samen voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 18 september is de World Cleanup Day. Door het hele land (en wereld) organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Het programma begint om 10.30 uur. We starten met koffie/thee en wat lekkers. Daarna mogen de deelnemers zelf op pad om te gaan ZAPpen. Als we met z’n allen de handen uit de mouwen steken, is de buurt al snel een stuk schoner.

Aanmelden

Ruim jij mee op? Meld je dan uiterlijk woensdag 8 september (geef meteen dieetwensen door bij je aanmelding) aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Uiteraard houden we ons tijdens de actie ook aan de coronamaatregelen vanuit het RIVM. Hopelijk doe je ook mee op 18 september. Ongeveer een week van te voren krijgen de deelnemers bericht met instructies.

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers mogen naast afvalbakken of containers worden neergelegd en halen wij gratis op. De vrijwilligers in Moergestel, Oisterwijk en Haaren hebben hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.

Aanleg ondergrondse kabelverbinding

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. Vanaf half september start het werk vanuit onze gemeente.

De ondergrondse kabel komt binnen onze gemeentegrenzen aan de zuidkant van de A58 ter hoogte van Vinkenberg in Moergestel. Van daaruit gaat de aanleg richting het hoogspanningsstation in Tilburg Noord. Aannemer NRG legt de verbinding in opdracht van TenneT aan. Als de ondergrondse verbinding werkt, haalt TenneT de bovengrondse hoogspanningskabels weg.

Online informatiebijeenkomst

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom is er op 6 september tussen 19.00 en 20.30 uur een online informatiebijeenkomst over de mogelijke overlast, de impact, de planning en de werkzaamheden. Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse? Mail naar contact.tnb@nrg-groep.eu en meld je aan. Je krijgt dan een link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Loket Wegwijs Oisterwijk

Heb je een hulpvraag neergelegd bij Loket Wegwijs Oisterwijk? Het kan iets langer duren voor je antwoord krijgt.

Dat komt omdat het aantal hulpvragen onverminderd hoog is en er door vakantie en ziekte minder collega’s zijn. Loket Wegwijs Oisterwijk wil alle hulpvragen goed en zorgvuldig beantwoorden of behandelen en dat heeft tijd nodig.

Zoek je contact, maar heeft het geen haast? Stuur dan een mailtje naar loketwegwijs@oisterwijk.nl waarbij je je situatie en hulpvraag beschrijft. De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk plannen dan een gesprek met je in. Heb je wel een vraag die niet kan wachten? Bel gerust! Loket Wegwijs bel je op telefoonnummer (013) 303 04 40. Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Meedenken: nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren? Laat het ons weten!

Deel jouw wens of idee via de website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren. Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Laat jouw creativiteit de vrije loop! Maar let op: we zijn nog niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen.

Vervolg

We verzamelen alle wensen en ideeën. Hierover informeren we inwoners in het najaar. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Dan worden ook (maatschappelijke) organisaties en marktpartijen betrokken.

Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september

Van 17 tot en met 26 september is de Nationale Sportweek en ook in Oisterwijk doen we mee. Natuurlijk Gezond Oisterwijk organiseert samen met lokale partners allerlei activiteiten. Samen zorgen we voor extra sport- en spelplezier! Beweeg jij mee?

De Nationale Sportweek is de week om lekker in beweging te komen. “We organiseren veel toffe activiteiten voor jong én oud. Want deelnemen aan sport betekent deelnemen aan de maatschappij. Het zorgt voor ontmoeting en het houdt ons gezond”, aldus beweegcoach Paula Marcelis.

Het lokale sport- en preventieakkoord

Maar dat is nog niet alles. Tijdens de Sportweek is ook de Oisterwijkse Sport- en cultuurdag voor iedereen uit onze gemeente. Op vrijdag 24 september van 8.30 uur tot 14.30 uur geven verschillende (sport)verenigingen clinics en workshops waar basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook zijn er veel senioren actief op en om de velden van hockeyvereniging MHC HOCO en zwembad Den Donk met Ontmoeting in Beweging. Tijdens de pauze om 12.00 uur ondertekent wethouder Dion Dankers namens het college het lokale sport- en preventieakkoord.

Wethouder Dion Dankers: “Met al deze sportieve sport- en beweegactiviteiten willen we zoveel mogelijk mensen uit gemeente Oisterwijk inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen. Wij doen mee! Jij toch ook?”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nationale Sportweek en de Oisterwijkse sport- en cultuurdag en het aanmelden voor de activiteiten op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl en (06) 197 02 975.