Gemeenteberichten 26 april 2017

Onderwerpen collegevergadering 18 april

 

 • Jaarverslag handhaving 2016
 • Jaarverslag Regionaal Archief Tilburg 2016
 • Ontwerp Beukendreef en uitgangspunten rioolvervanging 2017
 • Compensatieregeling Voogdij 18+

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tilburgseweg 5 Moergestel, het bouwen van een slaapkamer op de achterbouw

 

Verleend

 • Kivitslaan 34 Oisterwijk, het kappen van 6 Amerikaanse eiken
 • Groenstraat 31 Oisterwijk, het kappen van een berk
 • Johanna Van Brabantlaan 1 Oisterwijk, het wijzigen van de bestaande vergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw
 • Stationsplein ongenummerd Oisterwijk, het realiseren van een voetgangerstunnel
 • Schout Beyhartsstraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een berging
 • Wolvensteeg 44 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel
 • Moers Midden fase 2 Moergestel, het kappen van 14 bomen

 

Ontwerpbeschikking

 • Uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het uitbreiden en veranderen van een bestaande varkenshouderij, Heuvelstraat 26a Moergestel

 

Vergunning evenementen en horeca

 • 4 mei comité Oisterwijk, voor het organiseren van de ‘4 mei herdenking’ op donderdag 4 mei aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk
 • CV de Dorstvlegels Moergestel, voor het organiseren van de jaarmarkt op zondag 7 mei 2017 in het centrum van Moergestel

 

Melding

 • Voor het organiseren van “Halsterfair” op zondag 4 juni 2017 op het terrein van het Halster aan de Sportlaan 2 Oisterwijk
 • Van SV Nevelo Oisterwijk voor het organiseren van een snuffel/rommelmarkt op zondag 11 juni 2017 op het terrein van Nevelo aan de Sportlaan 20 Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wegens de Dodenherdenking in Oisterwijk op donderdag 4 mei worden de volgende wegen afgesloten:

 

 • Parkeerterrein gelegen aan de Spoorlaan
 • Gemullehoekenweg
 • Peperstraat
 • Splitsing Joannes Lenartzstraat, De Lind-Noord, Gemullehoekenweg
 • De Lind-Zuid
 • De Balbian Versterlaan

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Herinrichting Beukendreef

 

Foto-onderschrift: Samen met een klankbordgroep van bewoners en het B-team zijn we afgelopen jaar bezig geweest aan een plan voor de herinrichting van de Beukendreef. De slechte staat van de weg en bomen en noodzakelijke vervanging van de riolering, maakten dat de straat hier aan toe was. Na een intensief traject samen met de klankbordgroep, is dinsdag 18 april het definitieve model vastgesteld door het college. Een belangrijke mijlpaal! Op de foto zie je een impressie van een gedeelte van de nieuwe Beukendreef. De komende tijd worden de details verder ingevuld samen met de klankbordgroep. In het overgrote deel van de straat komen aan 2 zijden bomen en een voetpad terug. In het smalste gedeelte van de straat is dit helaas niet mogelijk. Hier komt aan 2 zijden een voetpad en worden aan 1 zijde bomen teruggeplaatst.


Ondernemer? Werk mee aan de economische ontwikkeling in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk organiseert op woensdagavond 10 mei een ondernemersavond. Bent u ondernemer? Dan bent u van harte uitgenodigd.

Praat tijdens deze ondernemersavond mee over het economisch actieplan voor de komende jaren in uw gemeente. Wat doet u als ondernemer, wat moet de gemeente doen en wat moeten we vooral samen oppakken?

Aanmelden

Meedenken? Laat dan voor 8 mei weten of u erbij bent. Stuur een e-mail naar femke.arts@oisterwijk.nl om u aan te melden.

Tijd en locatie

Woensdagavond 10 mei van 19.00 tot 22.00 uur bij de Rabobank Hart van Brabant, Burgemeester Verwielstraat 6 Oisterwijk.

 • 00 – 19.30 uur: ontvangst met koffie en thee
 • 30 – 21.30 uur: bijeenkomst met diverse presentaties en samen acties benoemen
 • 30 – 22.00 uur: netwerkborrel

Economische visie

De gemeente Oisterwijk werkt aan een economische visie. In maart hebben tijdens 3 bijeenkomsten zo’n 80 ondernemers input gegeven voor deze visie. Op 10 mei zetten we graag samen de volgende stap: van kansen naar actiepunten! Bureau Seinpost geeft tijdens de bijeenkomst de aanzet voor het economisch actieprogramma. Samen met u brengen we hierin focus en prioriteiten aan. Ook krijgt u van Rabobank een inspirerend verhaal over trends in de Nederlandse economie en waarom Oisterwijkse ondernemers het goed doen.


Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2017 Dodenherdenking

 

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

 

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

 

donderdagavond 4 mei 2017

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

De kerk is open vanaf 17.15 uur

 

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 

 • 50 uur uitvoering van het Requiem van J.G. Rheinberger in de
 1. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

 

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

 

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 

 • 15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar Bevrijdingsmonument
 • Herdenkingsplechtigheid bij het Bevrijdingsmonument
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

 

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

 

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de Stille Tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het Bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

 

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.


2 mei rondleiding op het KVL-terrein

 

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

 

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.


Hoe denkt u over de gemeente?

 

De gemeente Oisterwijk wil graag weten hoe inwoners denken over de gemeente. Want om onze dienstverlening beter te maken, is uw mening hard nodig. Daarom kunt u zich aanmelden voor het Burgerpanel.

 

Het Burgerpanel Oisterwijk is dè kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijgt u maximaal 4 keer per jaar een internetvragenlijst over een actueel onderwerp. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten.

 

Nieuwste onderzoek

11 mei start een onderzoek over afvalbeleid. De gemeente wil graag weten wat uw ervaringen zijn met het afvalbeleid.

 

Wat doet de gemeente met de resultaten?
De resultaten die uit het onderzoek komen, gebruikt de gemeente om het afvalbeleid te evalueren. Alle panelleden ontvangen na afloop van een onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten. De resultaten van de vragenlijsten worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te leiden tot individuele personen.

 

Aanmelden

Iedere inwoner van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden voor het burgerpanel. U hebt alleen een e-mailadres en toegang tot internet nodig. U meld zich aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel.


Gezocht: vrijwilligers voor Brandveiligheid Checks

30 jaar geleden hadden mensen bij het uitbreken van brand nog 17 minuten de tijd om uit hun huis te vluchten. Nu is dat nog maar 3 minuten.

De reden dat de vluchttijd korter is geworden, is dat we steeds meer brandbare meubels en materialen gebruiken in huis. Het risico op giftige rookontwikkeling is daardoor veel groter. De eerste minuten van een brand tellen dus zwaar!

Home Safety Check
Een Home Safety Check (HSC) is een controle op de veiligheid in huis. Vrijwilligers die hiervoor een instructie van de brandweer hebben gehad, doen deze controle. De controle is bij mensen thuis aan de hand van een vooraf opgestelde checklist en duurt ongeveer 1 uur. De brandweer, Vrijwilligersacademie Oisterwijk en de gemeente Oisterwijk willen met de check bereiken dat mensen zichzelf kunnen redden bij brand. Inwoners leren wat ze moeten doen om brand te voorkomen, ontdekken en te ontvluchten.

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligersacademie is hard op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het doen van de HSC’s. De controles worden gedaan bij ouderen thuis. De vrijwilligersacademie zoekt daarom vooral vrijwilligers of mantelzorgers die de mensen bij wie ze in huis komen al kennen.

Aanmelden

De eerstvolgende gratis trainingen voor het doen van een HSC zijn op 2 en 8 mei en duren ongeveer 1,5 uur. Ben jij een ondersteuner of mantelzorger en wil jij de woonomgeving van bij jou bekende ouderen brandveiliger maken? Mail voor meer informatie of meteen aanmelden naar brandveiliglevenoisterwijk@hotmail.com


Geef klein chemisch afval af bij de chemokar

Klein chemisch afval (KCA) levert u in bij de chemokar op een vaste locatie in Moergestel en Oisterwijk. De chemokar staat iedere 4 weken op dezelfde plek.

Wanneer en waar:

 • Iedere zaterdag op de milieustraat van 10.00 tot 16.00 uur
 • op de parkeerplaats van de Jumbo in Moergestel: 6 april, 4 mei, 1 juni, 29 juni, 27 juli, 24 augustus, 21 september, 19 oktober
 • op de parkeerplaats van EMTÉ aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk: 13 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 3 augustus, 31 augustus, 28 september, 26 oktober
 • op de parkeerplaats van de Albert Heijn in Oisterwijk: 20 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli, 10 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november

De chemokar staat van 17.00 tot 20.00 uur op de standplaats.

Wat is KCA

Klein chemisch afval kun je gemakkelijk herkennen aan het KCA logo of KGA logo (klein gevaarlijk afval). Het gaat om stoffen die gevaarlijk zijn, zoals brandbare, giftige en bijtende stoffen. Klein chemisch afval is onder te verdelen in:

 • Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen, insectenmiddelen
 • Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden
 • Doe-het-zelf producten: verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine
 • Hobby: foto-fixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen (zwavel-, salpeter- en zoutzuur)
 • Vervoer: accu’s, (afgewerkte) olie en remolie, benzine, oliefilters

Dat verdient een Lintje!

 

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

 

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

 

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen 2018 kunt u nog een lintje aanvragen. De lintjesregen is dan op donderdag 26 april 2018. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 16 juni 2017.

 

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken? Bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid. Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

 

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.