Gemeenteberichten 25 november 2021

Onderwerpen college

 • Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel
 • Beleidsregels digitalisering ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil 2022
 • Ondertekening Intentieovereenkomst Beekdal Park
 • Brief nulmeting/schouw De Noenes
 • Beantwoording art. 42 vragen Gemeente Belangen vervoer brandbare stoffen per spoor
 • Wijziging omgevingsvergunning De Nedervonder 13
 • Verkoop aan Leystromen van erfpachtgronden Peperstraat te Oisterwijk
 • Beantwoording artikel 42 vragen Artikel BD inzake Taxandria Atletiek

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Beukendreef 52 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Willem de Zwijgerlaan t.h.v. 72 Oisterwijk, het kappen van een berk met een slechte vitaliteit
 • Groenstraat (schapenweide) Oisterwijk, het kappen van 2 slechte populieren
 • Kerkstraat 10 Moergestel, het plaatsen van een schuiltent
 • De Lind 39 Oisterwijk, het verlengen van de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte t.b.v. steiger en bouwhekken
 • De Roozendries 16 Moergestel, het bouwen van een nieuwe woning met tuinhuis
 • Kerkeind 19 Haaren, het bouwen van een woning
 • Rootven 43 Moergestel, het plaatsen van een terras ten behoeve van het café
 • Molenakkerstraat ong. Moergestel, het kappen van 2 eiken en 1 es
 • Floraweg 3 Moergestel, het kappen van 10 bomen ten behoeve van erfverharding
 • Hondsbergselaan thv nr. 6 Oisterwijk, het kappen van een beuk en 2 eiken
 • Haarendijk 3b Haaren, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis

Verleend

 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kerkstraat 10 Moergestel, het plaatsen van een schuiltent
 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant.
 • Eind 30 Haaren, voor het verbouwen van de woning aan de voor- en achterzijde
 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van vier outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting, een terras en een container voor uitgifte van drank

Intrekking bouwstop

 • Sportlaan 6 Oisterwijk

Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure

 • Servennenstraat 11 Moergestel, op verzoek intrekken bestaande omgevingsvergunning vanwege deelname aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij (omwb zaaknr.2021-039922)

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen
 • Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisstraat ong. Moergestel

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Sprendlingenpark 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van een cateringbedrijf
 • Laarakkerweg 11 te Oisterwijk, voor het veranderen van een onderhoud- en opslagbedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Klompven 29 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 26 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

27 asielzoekersgezinnen weer vertrokken van de Reebok

Sinds maandag 25 oktober werden tijdelijk 27 asielzoekersgezinnen opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. De noodopvang was nodig vanwege de acute opvangproblematiek in Ter Apel. 

De afspraak met het COA was dat de opvang in de leegstaande vakantiehuisjes maximaal vier weken zou duren. Op maandag 22 november, vier weken na aankomst, zijn alle gezinnen vertrokken. De asielzoekers krijgen een plek op drie verschillende opvanglocaties, te weten Schinnen, Overloon en Leeuwarden.

Op maandag 15 november bracht commissaris van de Koning, Ina Adema, een bezoek aan de Reebok. Zij liet zich informeren over de inzet van de betrokken instanties en sprak met enkele asielzoekers. Wij hebben de opvang georganiseerd langs drie lijnen: gastvrij en zorgzaam, duidelijk en transparant, veilig en verantwoord. Afgaande op de reacties van de asielzoekers zijn wij daarin geslaagd. Ook de commissaris van de Koning sprak haar waardering uit voor de zorgvuldige wijze waarop de opvang in Oisterwijk is opgestart en afgerond.

Gebruik jij de Berichtenbox van MijnOverheid al?

Wist je dat je al jouw post van de overheid in 1 online berichtenbox kunt krijgen? Denk aan post van ons, zoals de WOZ-beschikking of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Maar bijvoorbeeld ook post van de Belastingdienst, het waterschap of de RDW. Je leest je post dan direct online via de website mijn.overheid.nl of de Berichtenbox-app.

Je geeft zelf aan van welke organisaties je online post wilt krijgen. Zodra er een bericht in de berichtenbox komt, krijg automatisch een e-mail. En heb je bijvoorbeeld bij ons een aanvraag gedaan voor een vergunning? Ook deze volg je online via MijnOverheid.

Aanmelden via de website

Wil je gebruik maken van de Berichtenbox? Meld je dan aan via de website mijn.overheid.nl. Hier heb je DigiD voor nodig. Op de website staat hoe dit werkt. Ook staat er een handige instructievideo.

Download de Berichtenbox-app

Wil je de post meteen op je smartphone of tablet lezen? Download dan de Berichtenbox-app via de App Store of Google Play. Je logt 1 keer in met DigiD. Daarna met een zelfbedachte pincode.

Geen papieren post meer

Na je aanmelding voor de Berichtenbox, krijg je overheidspost niet meer thuis in de brievenbus. Alleen nog online in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Meer informatie

Meer weten over de Berichtenbox van MijnOverheid? Kijk op de website mijn.overheid.nl.

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Op de eerste verdieping van Tiliander staan vrijwilligers klaar om je verder te helpen. Een afspraak is niet nodig. De vrijwilligers zijn er op:

 • Woensdag 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag 2, 9 en 16 december van 09.00 tot 10.30 uur

Leystromen, Thebe en gemeente tekenen intentieovereenkomst ontwikkeling Beekdal Park

Samen met Thebe, Leystromen hebben we de intentie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een uitwerking van de ontwikkelingsplannen voor Beekdal Park: het voormalige terrein van sportcentrum De Leye in Oisterwijk.

Op 17 november werd hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. ‘Ik ben blij met de mooie stap die we gezamenlijk zetten met Leystromen en Thebe om te komen tot deze innovatieve gebiedsontwikkeling voor onze inwoners!’, aldus wethouder Spekle.

We onderzoeken al enige tijd met Leystromen en Thebe wat de mogelijkheden zijn voor de herontwikkeling van de locatie De Leye en de directe omgeving. In samenspraak is het concept Beekdal Park opgesteld, dat op 12 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. Marie-Thérèse Dubbeldam, Leystromen: ‘Vanuit Leystromen zijn we enthousiast om met onze partners Thebe en gemeente Oisterwijk de ontwikkeling van het Beekdalpark vorm te geven: wij zien dit als een mooie kans om voor de (toekomstige) bewoners hedendaags wonen in ’t groen te realiseren, met aandacht voor het klimaat en de huidige zorgvraag, op een prachtige plek in Oisterwijk.’

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst onderschrijven partijen het concept Beekdal Park als basis voor de uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Karin van Esch, Thebe: ‘Dit is een unieke kans om met elkaar een toekomstbestendig woonzorglandschap te realiseren, waarin ruimte is voor wonen, welzijn en zorg in de wijk. Thebe levert hier graag een bijdrage aan, niet alleen door het inbrengen van onze kennis en kunde op het gebied van de ouderenzorg in de wijk, maar ook door het realiseren van extra plaatsen voor mensen met dementie op het terrein van de Vloet en/of de Leye.’

Van links naar rechts Marie-Thérèse Dubbeldam (Leystromen), wethouder Anne Cristien Spekle en Karin van Esch (Thebe)

Nieuwe Dorpspomp aan de kop van de Lind onthuld

Op vrijdag 19 november onthulden Albert Jakobsen en Louis Coolen van Initiatiefgroep Dorpspomp 2.0 samen met wethouder Dion Dankers de nieuwe Dorpspomp aan de kop van de Lind in Oisterwijk. Een feestelijk moment waar lang naar is uitgekeken.

Tijdens de onthulling sprak wethouder Dankers de genodigden toe. Diverse mensen die hebben meegewerkt aan de realisatie van de pomp waren aanwezig om samen te proosten op deze aanwinst voor Oisterwijk. Sinds afgelopen vrijdag kan iedereen drinkwater tappen aan de nieuwe pomp. Om bevriezing van de leidingen te voorkomen wordt de drinkwatertap in de winter afgesloten en in het voorjaar weer geopend.

Vervanging oude pomp

Op 28 november 2016 werd de oude dorpspomp verwijderd vanwege de herinrichting van de kop van de Lind. Al snel kwam de roep om een nieuwe pomp. Het traject dat volgde had aardig wat voeten in de aarde. In de zomer van 2021 stonden alle seinen dan toch op groen en ging de schop in de grond. Wethouder Dion Dankers: ‘Het was een bijzonder traject, maar ik ben blij en trots dat de dorpspomp er staat. Een mooi resultaat met een watertappunt waar iedereen een slokje water kan nemen.’

Het regende complimenten in de Week van de Mantelzorg

In de week van 10 november was de week van de mantelzorg. In Oisterwijk, Moergestel en Haaren organiseerde ContourdeTwern daarom 3 high tea’s voor mantelzorgers om deze onzichtbare helden in het zonnetje te zetten. 

Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend. Het is bijzonder en verdient waardering. En natuurlijk niet alléén in deze week, maar elke dag. Toch is het belangrijk om 1 keer per jaar hier extra bij stil te staan. In Nederland zijn er bijna 5 miljoen mantelzorgers.

En zo regende het complimenten tijdens de bijeenkomsten in de Tiliander, den Boogaart en den Domp. Alle aanwezige mantelzorgers gingen met een certificaat met een persoonlijk geschreven boodschap en een zakje complimententhee naar huis. Iemand zei: ‘dit ga ik in lijsten’. Weer iemand anders zei: ‘ik ga hem voorlezen op de dagbesteding’. Een 3e mantelzorger had zijn compliment vergeten en kwam later van de andere kant van Oisterwijk terug om het op te halen. Hieruit blijkt hoe zeer deze persoonlijke aandacht gewaardeerd wordt.

En ook wethouder Dion Dankers, het horecapersoneel en de vrijwilligers van ContourdeTwern kregen een mooi compliment. Deze persoonlijk geschreven complimenten waren een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan. En dat gebeurde volop! Zowel onderling aan tafel maar ook centraal. Men was regelmatig verbaasd dat het compliment zo goed klopte. Er was geen schroom om het compliment voor te lezen en na elk voor gelezen compliment volgde spontaan een groot applaus van alle aanwezigen. En terecht!

De organisatie van ContourdeTwern en de mantelzorgers gingen met een heel voldaan gevoel naar huis. De innerlijke mens was goed verzadigd, zowel door al het zoete en hartige lekkers als door de mooie woorden en contacten.Ben jij ook mantelzorg(st)er en wil je meer weten over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in onze gemeente? Neem dan contact op met Ingrid Oosterling, (06) 171 63 091 of mail naar ingridoosterling@contourdetwern.nl.