Gemeenteberichten 25 mei 2017

Onderwerpen vergadering raad 18 mei 2017

 • De Perspectiefnota 2018-2021 is vastgesteld

 

 

Onderwerpen collegevergadering 16 mei

 

 • Raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Raadsvoorstel tot het kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 en het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Jaarstukken 2016 Hart van Brabant en Midpoint en ontwerpbegroting 2018 Hart van Brabant inclusief jeugd
 • Jaarstukken 2016
 • Voorstel tot het verkopen van bedrijfsgrond aan de Laarakkerweg
 • Vaststelling bestemmingsplan Wildemanstraat 70, Oisterwijk
 • Vaststellen geactualiseerde grondexploitaties
 • Raadsinformatiebrief ‘Verplaatsing camping De Reebok’
 • Vaststelling ‘Wijzigingsplan Oirschotseweg 73 te Moergestel
 • Startnotitie Landgoed Oirschotseweg Moergestel
 • Kadernota vastgoed
 • Vaststelling bestemmingsplan Zandstraat 7, Moergestel
 • Voorstel tot het indienen van zienswijzen voor de begroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016 GGD Hart voor Brabant
 • Aanstellen toezichthouder Jeugdwet
 • Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarrekening van 2016 en de begroting voor 2018 van de WSD
 • Verordening Wmo gemeente Oisterwijk 2017
 • Evaluatie van het fonds voor maatschappelijke innovatie (MIGO)
 • Vaststelling ‘verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2016

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hondsbergselaan 20 Oisterwijk, het bouwen van een poolhouse
 • Koningsvaren 8 Oisterwijk, het kappen van een esdoorn
 • Boxtelsebaan 22 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Nabij Cruythof 2 Moergestel, het vergroten van een bestaande sloot

 

Verleend

 • Eikenven 40 Oisterwijk, het wijzigen van de bouwconstructie
 • Oostelvoortjes 19B Moergestel, het bouwen van een woonhuis

 

Verlengd

 • Zandstraat 14 B Moergestel, het bouwen van een vrijstaand bijgebouw

 

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Oirschotseweg 73 Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Buitengebied t.b.v. fietspad Moergestel – Haghorst

 

Verkeersmaatregelen

 • Op 2 juni is wegens de wandelvierdaagse in Moergestel afgesloten: de Kloosterlaan, Kerkackerstraat, Kruysackerstraat, Kruysackerplein, Rootven, Raadhuisstraat
 • Van 24 tot en met 29 mei is wegens Moergestel Fiets- en wandeldorp in Moergestel afgesloten: het St. Jansplein
 • Op 25 mei is wegens een communiefeest in Oisterwijk afgesloten: De Kruizemunt
 • Wegens het evenement ‘Art in Oisterwijk’ is er een groot aantal verkeersmaatregelen op De Lind in Oisterwijk op de volgende dagen: 29 mei tot en met 1 juni, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 en 21 juni.
 • Vanwege het evenement Intents Festival 2017 is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Hoevenseweg, Moergestelseweg, Sportlaan, (delen van) Woonwijk Bunders, Oisterwijksebaan, ( delen van) Woonwijk Westend op zaterdag 27 en zondag 28 mei.

 

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Moergestel Fiets- en Wandeldorp voor het houden van ‘Moergestel Fiets- en Wandeldorp’ van 25 tot en met 28 mei op en vanuit het Sint Jansplein in Moergestel
 • Aan Stichting Wijkcentrum Pannenschuur voor het wijzigen van het aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Lavendel 9 in Oisterwijk
 • Aan het Boscafé voor een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Scheibaan 9A in Oisterwijk
 • Aan Stichting Art in Oisterwijk voor het houden van Art in Oisterwijk van 1 tot en met 18 juni op De Lind, Lindeveld en Lindeplein in Oisterwijk

 

Melding

 • Voor het organiseren van een communiefeest op donderdag 25 mei 2017 aan de Kruizemunt 2 in Oisterwijk

 

Milieu


Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Zandstraat 7 te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem. Dossiernummer 2017-0301.
 • Waldemarlaan 5 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem. Dossiernummer 2017-0334.

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.


Voorkom stankoverlast van uw afval

Nu de temperaturen stijgen, kunt u ook last krijgen van stankoverlast van uw afval. Een paar tips om dit te voorkomen.

 

Plastic, metaal en drankkartonafval (PMD)

 • Zorg dat er geen etensresten in uw PMD afval zitten. Spoel verpakkingen om voordat u ze in de zak doet

 

Gft-afval

 

 • Zet de container niet in de zon; dit voorkomt een te snelle afbraak van het GFT-afval
 • Een stukje krant op de bodem van de container neemt overtollig vocht op en geeft na het legen minder kans op achterblijvende resten. U kunt ook een lege eierdoos gebruiken
 • Gooi vlees en visresten (die maden kunnen veroorzaken) verpakt in de container. Doe het afval bijvoorbeeld in een krant of een biologisch afbreekbare gft-zak
 • Maak de container regelmatig schoon met water en groene zeep
 • Zet de deksel van de container op een kier. Hierdoor wordt de luchtcirculatie op gang gebracht waardoor bacteriën minder kans krijgen om het rottingsproces op gang te brengen

Let op zakkenrollers

 

Met de zomer in aantocht, wordt het drukker in Oisterwijk. Er zijn verschillende evenementen en festivals en het toerisme neemt toe. Heel gezellig natuurlijk, maar helaas ook hèt moment voor zakkenrollers om hun slag te slaan.

 

Met deze tips, maak je het zakkenrollers een stuk lastiger:

 

 • Ben je ervan bewust dat er mensen zijn die het op je tas hebben voorzien
 • Draag een tas met riem over je schouders en hals. De tas hangt dan voor je en niet naast of achter je
 • Draag een tas met klep of sluiting naar je lichaam toe
 • Maak jouw tas niet vast aan het stuur van je fiets. En doe je tas niet in de mand van een fiets of rollator. Zorg dat je de tas altijd in het zicht hebt
 • Draag je portemonnee altijd dicht bij je lichaam, bijvoorbeeld in binnenzak en niet voor het grijpen in je tas
 • Gebruik geen grote en opvallende portemonnee
 • Stop waardevolle spullen goed weg
 • Neem niet meer geld mee dan nodig
 • Gebruik je pinpas voor grote bedragen. Bewaar nooit een pincode bij je pinpas
 • Houd de omgeving in de gaten als je met je mobiele telefoon bezig bent
 • Wordt je aangesproken door een onbekende? Wees dan alert. Een medeplichtige slaat dan vaak zijn slag
 • Let extra goed op je spullen op plekken waar veel mensen zijn zoals openbaar vervoer, markten, winkelstraten en evenementen
 • Kleren of schoenen passen in een winkel? Let dan extra goed op je spullen. Neem altijd je tas mee in de paskamer

 

Toch slachtoffer van zakkenrollers? Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie via (0900) 88 44. Of online via www.politie.nl/aangifte.

 

Toch bestolen

Wat kun je zelf doen als je tas of portemonnee toch gestolen is:

 

 • Kijk eens in struiken of prullenbakken in de buurt van waar je bent bestolen. Een dief haalt vaak alleen spullen uit de portemonnee of tas die waardevol zijn en gooit de rest weg
 • Zijn je bankpas(sen) en/of creditcard(s) gestolen? Laat de pas(sen) meteen blokkeren door de bank
 • Is je telefoon of tablet gestolen? Laat deze meteen blokkeren door je provider
 • Heb je een volgapp op je telefoon of tablet, geef dit meteen door aan de politie

 

Dief betrapt

Zakkenrollen gebeurt vaak ongemerkt. Ziet u toch iets verdachts in de buurt, bel dan altijd 112. Noteer het signalement van de verdachte persoon of het kenteken van de verdachte auto. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s! Meld je naam, woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.


Helikopters Luchtmacht trainen in het donker

Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 23, 27 en 32 in de late avonduren. Er is toestemming gegeven voor militaire oefenvluchten in het donker. De vluchten zijn tot uiterlijk 01.00 uur.

 

Dankzij de trainingen blijven helikopterbemanningen voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid, die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld. De helikopterbemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen en Vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland.

 

Speciale nachtzichtapparatuur

In het donker vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. Bijvoorbeeld de zogenoemde Night Vision Goggles (NVG), deze beperken het rondom zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vraagt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

 

Herstelperiode
Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op verschillende soorten missies. Nederlandse helikopters en het betrokken personeel zijn de laatste 20 jaar onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig gecombineerd met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

 

Informatie ontheffing en klachten
De verleende ontheffing en meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘ documenten’, of NOS teletekst pagina 766. De beschikking, MLA/019/2017 staat in de Staatscourant, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-10358.html. Bezwaar tegen het verlenen van deze ontheffing doet u binnen 6 weken, zie de ontheffing voor meer informatie. Klachten doet u online op luchtmacht.nl/geluidshinder of spreekt u in via (0161)296 100. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten belt u (0800) 022 60 33.


Brandweer opnieuw in Moergestel na de woningbrand

 

Op 9 mei was een flinke woningbrand in Moergestel. De brand is ontstaan door een telefoon aan de oplader. Gelukkig werden de bewoners gewekt door de rookmelders die hun werk deden.

 

De bewoners kenden hun vluchtweg en stonden ondanks dat ze al in bed lagen op tijd buiten. De woning heeft veel schade maar de bewoners bleven ongedeerd.

 

Voorkom brand

Op 12 mei was de brandweer opnieuw in Moergestel. Deze keer om voorlichting te geven na de brand. Adviezen over hoe een brand voorkomen kan worden en hoe te handelen bij brand. Maar ook samen napraten na de heftige brand een paar dagen eerder. Een paar belangrijke tips:

 • Hang tenminste 2 rookmelders in je huis en controleer regelmatig of ze nog werken
 • Laad nooit ‘s-nachts of als je weg bent je telefoon op
 • Gebruik de oplader die bij je telefoon is geleverd. Dat voorkomt oververhitting van de oplader en van de batterij van de telefoon
 • Laat de oplader niet in het stopcontact steken als je telefoon is opgeladen

 

Meer weten? Kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid.


11 nieuwe ZAPpers na landelijke opschoondag

 

Het is alweer een tijdje geleden: de Landelijke Opschoondag op 25 maart. Wat was het een succes!

 

In Moergestel en Oisterwijk deden in totaal 60 mensen mee, in Heukelom een dag later hebben ook nog eens 40! De ‘oogst’ was (helaas) goed, in twee uur tijd zijn bijna 60 vuilniszakken zwerfafval opgehaald. Maar de dag heeft meer opgeleverd. We hebben de eerste ambassadeur zwerfafval van Nederland in Oisterwijk in de persoon van Frans Kapteijns. Hij was heel blij dat zich 11 nieuwe ZwerfAfvalPakkers (ZAPpers) hebben aangemeld naar aanleiding van de Landelijke Opschoondag. Een geweldige opbrengst voor onze Parel in ’t groen.

 

Evenementen

Oisterwijk heeft als Parel in ’t groen een naam hoog te houden. ZAPpers leveren daar een belangrijke bijdrage aan door onze gemeente schoon te houden. Tijdens evenementen is dat ook heel belangrijk, zo kunnen we een mooi visitekaartje afgeven aan onze bezoekers. Het is dan ook fantastisch dat de ZAPpers de kunstevenementen “Art in Oisterwijk” en “WieKentKunst” in Moergestel actief gaan ondersteunen.

 

Meer weten over ZAPpers?

Het hele jaar door ruimt een groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken haalt de gemeente gratis op na een appje van de ZAPpers. De teams in Moergestel en Oisterwijk hebben ieder een eigen coördinator. Meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar Piet Boers via gemeente@oisterwijk.nl.