Gemeenteberichten 25 februari 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Emmalaan 1 Oisterwijk, een constructiewijziging van de 1e verdieping van een woonhuis
 • Pater Van Den Elsenstraat 18 Oisterwijk, het uitbreiden van de garage
 • Langvennen-Oost 120 Oisterwijk, het bouwen van 2 bijgebouwen
 • Raadhuisstraat 15 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke (schuil-)tent
 • Kleine Hei 15 Oisterwijk, het bouwen van een poolhouse
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Opslag ong. Moergestel, het kappen van een dode beuk
 • Nieuwendijk, Heistraat en Masperstraat Moergestel, het kappen van 3 houtopstanden

Verleend

 • Van de Venstraat 24 Haaren, het verbouwen van een woning
 • Heukelomseweg 30 Heukelom, het legaliseren van de uitbreiding van een bijgebouw (wijziging van de functie voor de huisvesting van arbeidsmigranten is uit de aanvraag genomen)
 • Oisterwijkseweg 62 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Raadhuisstraat 15 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke (schuil-)tent
 • Heisteeg 36 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Nieuwe baan 8GA-01 t/m 8GA-29 Haaren, het wijzigen van het gebruik

Geweigerd

 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het verbouwen van het pand (1e fase)

Verlengd

 • Bet Vosstraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Poirtersstraat 50 t/m 80 Oisterwijk, het bouwen van 16 appartementen
 • Laarakkerweg 23 Oisterwijk, het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw

Sjors Sportief en Creatief, inschrijven weer mogelijk!

Deze week ontvangen leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Oisterwijk weer de flyer van Sjors. Kijk samen met je kinderen wat zij leuk vinden om te doen en geef ze op!

Juist in coronatijd is het belangrijk dat iedereen blijft bewegen! Dit jaar kunnen (nog) niet alle activiteiten doorgaan door corona beperkende maatregelen, maar we hopen natuurlijk dat dit snel weer wél mogelijk is. Je kunt alvast contact opnemen met de aanbieder van de activiteit die jouw kind leuk lijkt om te doen. Zo gauw het kan nemen ze dan contact met je op.

Kennismaken met sport en cultuur

Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven te worden. Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een initiatief van Natuurlijk Gezond Oisterwijk in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders.

Aanmelden kan via www.sjorssportief.nl

Kabelwerkzaamheden Hoevenseweg Oisterwijk

Van maandag 1 tot en met woensdag 17 maart is de Hoevenseweg ter hoogte van de huisnummers 2A, 4, 5 en 6 in verband met de uitvoering van kabelwerkzaamheden voor doorgaand verkeer afgesloten.

Fietsers en wandelaars kunnen langs de afzetting. Voor het overige verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

Omleidingsroute voor verkeer

Verkeer leiden we met borden om via de volgende routes:

 1. Oisterwijksebaan – Beukendreef – Kpl. Huyberslaan – Moergestelseweg.
 2. Moergestelseweg – Kpl. Huyberslaan – Beukendreef – Oisterwijksebaan – Laag Heukelomseweg.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing

Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.

Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvang je je stempas thuis. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kun je op woensdag 17 maart je stem uitbrengen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden coronamaatregelen.

Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze ontvang je bij je stempas. En: kom stemmen buiten de piekmomenten om. Zo voorkomen we drukte in het stemlokaal. De rustigste momenten om te stemmen zijn overdag tussen 10.00 en16.00 uur en ’s avonds na 19.00 uur. Kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl waar je kunt stemmen.

Eerder stemmen
Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen.

 • Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart.
 • Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De briefstem stuur je uiterlijk 12 maart 17.00 uur op per post. Of je levert de briefstem in bij de receptie van het gemeentekantoor aan De Lind 44 in Oisterwijk. Dit kan vanaf 10 maart op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Op woensdag 17 maart kan dit tot 21.00 uur.
 • Kun je zelf niet komen stemmen in het stemlokaal, doordat je coronaklachten hebt? Dan kan je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op de achterkant van je stempas hoe je dit kunt doen.
 • Stempas kwijt of niet ontvangen? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij je gemeente. Dat kun je schriftelijk of mondeling doen tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl of op onze website www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Parkeerschijfzone in een gedeelte van de Peperstraat

Vanaf 1 maart wordt een parkeerschijfzone ingevoerd aan de Peperstraat. Het gaat om de Peperstraat vanaf de Gemullehoekenweg tot aan de Renata.

Parkeren mag alleen in een parkeervak. Is het parkeervak voorzien van een blauwe streep dan gebruik je een parkeerschijf en mag je maximaal 2 uur parkeren.

Gebruik parkeerschijf

De parkeerschijf hoef je alleen te gebruiken op de volgende momenten: van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Vragen over de parkeerschijfzone

Heb je vragen over de parkeerschijfzone, neem dan je contact op met team verkeer van de gemeente Oisterwijk, via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Snoeiwerkzaamheden Pastoor van Beugenstraat

De winterse weersomstandigheden zijn weer achter de rug. Daarom starten we weer met de snoeiwerkzaamheden in (een gedeelte van) de Pastoor van Beugenstraat.

Afsluiting doorgaand verkeer

De werkzaamheden voeren we uit op dinsdag 23 februari 2021 van 08.00 tot 15.00 uur. Om dit veilig te kunnen, sluiten we deze dag de Pastoor van Beugenstraat tussen de aansluitingen met de Gasthuisstraat en de Begijnhofstraat voor doorgaand verkeer. Ook sluiten we de Pastoor van Rijckelstraat voor doorgaand verkeer.

Duim omhoog voor de strooiploeg in Heukelom!

Afgelopen week brak de lentezon door. De sneeuw verdween zó snel dat we ons nauwelijks konden voorstellen hoe koud het enkele dagen eerder nog was. De week vol sneeuw en ijs leverde prachtige plaatjes en veel ijspret op, maar stelde iedereen ook voor uitdagingen. Gelukkig waren er vele inwoners die deze uitdagingen samen met ons te lijf gingen. Zoals de vrijwillige strooiploeg uit Heukelom die sinds enkele jaren helpt bij de gladheidsbestrijding. Een mooie samenwerking waar we dankbaar voor en trots op zijn. Op de foto: Mari Visser van de vrijwillige strooiploeg Heukelom.

Uitstel aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ontvang je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen niet op 23 februari op de mat of in je digitale brievenbus bij MijnOverheid, maar op een later moment.

Uit onze vaste steekproef kwam naar voren dat er fouten in de aanslagen zitten. Daarom voeren wij een extra kwaliteitscontrole uit.

Wanneer wel

Normaal krijg je eind februari de WOZ-beschikking en de aanslag(en) gemeentelijke heffingen op de mat. Dit stellen we 2 maanden uit. Het aanslagbiljet krijg je dus eind april 2021. Maak je gebruik van automatische incasso? Dan betaal je nog steeds in 10 termijnen. De laatste termijn is dan niet eind december 2021, maar eind februari 2022. Je hebt de aanslag(en) dan net betaald als het nieuwe aanslagbiljet voor 2022 komt.

Vervanging gasaansluitingen woningen centrum Oisterwijk

Vanaf woensdag 17 februari start Enexis met de vervanging van 190 gashuisaansluitingen in het centrum van Oisterwijk.

Het gebied loopt van Moergestelseweg tot de kop van de Lind, tussen de Spoorlaan en de Stroom.

Mate van overlast

Per woning gaat Enexis zowel binnen (in de meterkast) als bij de voordeur te werk. In de meeste gevallen breken zij de stoep open. Om de overlast voor toeristen en bezoekers van winkels te beperken in het centrum, werken zij alleen op maandag, dinsdag en woensdag. De werkzaamheden nemen enkele maanden in beslag.