gemeenteberichten 24 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief ”Stand van zaken voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen”
 • Begroting 2020 Haaren en meerjarenraming 2021-2023
 • Memo inzake opnemen dB(C)-norm in APV
 • Memo inzake zaakvoorstel Oliviersweg 9

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Pijnendijk 2 Moergestel, het wijzigen van een verleende vergunning voor het uitbreiden van een stalhouderij
 • Gemullehoekenweg 121 A Oisterwijk, het bouwen van een carport
 • Oirschotseweg 76 Moergestel, het bouwen van een rijhal en een stallingsruimte voor paarden
 • Achterzijde Majoraan Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container
 • Oirschotseweg 44 Moergestel, het kappen van een kastanje
 • Kerkstraat 72 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Vennelaan 13 Oisterwijk, het plaatsen van een afrastering
 • Dorpsstraat 27 en 27A Oisterwijk, het opslaan van roerende zaken

Verleend

 • Kloosterlaan 30 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve van opslag
 • Oirschotseweg 44 Moergestel, het kappen van een kastanje
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het mogen gebruiken van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning
 • Esschebaan 60 Oisterwijk, het wijzigen van de huidige bestemming naar “wonen”
 • Eikenven 52 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van de woning

Bestemmingplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiele herziening Rootven 38 e.o., Moergestel

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan 2College Durendael voor het houden van de kerstactiviteiten voor goede doelen op 20 december in het clubhuis en omgeving van de rugbyclub Oysters en voor het houden van de Sportmarathon in de nacht van 19 op 20 december in de sporthal aan de Sportlaan 12 in Oisterwijk

Melding

 • Door Ambacht BV voor een festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 26 oktober

Werkzaamheden noordzijde station en Schijfstraat

We werken aan de weg aan de noordzijde van het station (KVL-zijde) en aan de Schijfstraat.

Ondertussen is de grond tussen de Schijfstraat en het spoor gesaneerd. Dit was nodig voor de ondergrondse waterberging en voor het fietspad dat richting het station wordt gerealiseerd.

Parkeerterrein en fietspad

Tot en met december werken we aan de realisatie van de ondergrondse waterberging. In de kerstvakantie moet het beton vervolgens uitharden. In het eerste kwartaal van volgend jaar worden dan het parkeerterrein (boven de ondergrondse waterberging) en het fietspad definitief ingericht. De Schijfstraat richten we het einde van dit jaar definitief in.

Tijdelijk pad langs het spoor

Uiteraard zijn we voor alle hierboven beschreven werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. Slecht weer kan tot vertraging van de werkzaamheden leiden. Eerder heeft ProRail al een fietsenstalling gerealiseerd aan de noordzijde van het station. Deze is te bereiken via een nieuw tijdelijk pad langs het spoor.

Wegwerkzaamheden op 5 locaties in de gemeente

De komende weken werken we op verschillende locaties in de gemeente aan de weg. Op deze plekken is onderhoud nodig of worden maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren.

We praten je bij over 5 projecten die de komende maanden op de planning staan.

Langvennen-Oost: 21 oktober – 8 november

In de periode tussen 21 oktober en 8 november verbeteren we de verkeerssituatie. De huidige wegversmalling wordt verwijderd en er komen 2 drempels terug. Hiermee willen we de snelheid omlaag brengen en de verkeersveiligheid verhogen.

Fietspad Moergestelseweg: 28 oktober – 8 november

Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de rotonde bij de Groenstraat en het pand met huisnummer 7. We maken dit fietspad breder en waar nu nog tegels liggen, komt asfalt. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 28 oktober en 8 november.

Oversteekplaats fietspad Akkerweg: 28 oktober – 8 november

Bij de aansluiting met bedrijventerrein De Sonman in Moergestel doen we 2 kleine aanpassingen. Hierdoor kun je straks vanaf beide kanten van De Sonman de Akkerweg oversteken. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 28 oktober en 8 november. Om vertraging voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er alléén gewerkt tussen 9.00 en 15.00 uur. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet.

Heibloemdijk : 28 oktober – 8 november

Het deel van de Heibloemdijk dat in eigendom is van de gemeente Oisterwijk is in een slechte staat van onderhoud. Daarom wordt er een reconstructie uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 28 oktober en 8 november. Er wordt een tijdelijke verkeersomleiding ingesteld.

Dubbele rotonde Moergestelseweg: 21 november – 6 december

De rotonde wordt verbeterd voor fietsers. Na de aanpassingen kunnen fietsers zowel aan de oost – als aan de westkant in 2 richtingen langs de rotonde fietsen. De werkzaamheden starten op 11 november en duren tot 6 december. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Hierover volgt nog meer informatie.

Vragenlijst jongeren 12 tot en met 18-jarigen van start

Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan krijg je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid.

De GGD Brabant Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 31.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen aan het onderzoek, hoe completer de gegevens en de bruikbaarheid van de informatie. De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2020.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en ook over je leefomgeving, leefstijl en welzijn. De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor jongeren om gezond en veilig te wonen, leven en opgroeien. Denk aan gezond schoolbeleid, alcoholpreventie en opvoedondersteuning.

Check je leefstijl!
Ben je benieuwd hoe gezond je bent? En wil je meer weten over gezonde voeding, bewegen, roken, alcohol of een gezonde leefstijl? Op het einde van de vragenlijst kun je een gezondheidsadvies ontvangen op basis van jouw antwoorden of je kunt kiezen voor meer algemene informatie en linkjes naar leuke websites.

Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt gekregen, ben je (is je kind) via een steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig om mee te doen aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Daarnaast maak je kans op 1 van de 3 cadeaubonnen ter waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?

Te kappen bomen in oktober

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we je graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor oktober is:

 • 9 paardenkastanjes op parkeerterrein Den Donk. Reden van kap: de bomen hebben de kastanjeziekte. De paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) in Nederland worden bedreigd door de kastanjeziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Samen verslaan we eenzaamheid

Dagelijks ben je met veel mensen in contact. Tijdens het sporten, boodschappen doen, in je woonomgeving, in je (vrijwilligers)werk en zo meer. Van sommige mensen heb je misschien het vermoeden dat ze eenzaam zijn. Maar is dat wel zo? Het is best lastig om het daar met iemand over te hebben. Hoe vraag je dat en als het daadwerkelijk zo is, hoe ga je daar dan mee om?

Wil jij meer weten over de complexiteit van eenzaamheid en hoe daar effectief mee om te gaan? Wil jij samen met andere inwoners van Oisterwijk dit maatschappelijke probleem aanpakken? Bezoek dan één van onze workshops die vanuit de Coalitie Oisterwijk Samen ‘tegen’ Eenzaamheid worden georganiseerd op:

 • Maandag 4 november van 14.00-17.00 uur of maandag 11 november van 19.00-22.00 uur in de Tiliander.

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar, dus geef je snel op. Dit kan door een mail te sturen aan info.oisterwijk@contourdetwern.nl of bellen naar Jacqueline van den Acker (06) 239 606 35.

Oisterwijk 75 jaar bevrijd op 26 oktober

Op zaterdag 26 oktober is het precies 75 jaar geleden dat Oisterwijk en Moergestel door de geallieerden bevrijd is. Om deze historische dag te herdenken zijn er verschillende activiteiten om de bevrijding te vieren.

Leerlingen van het 2College Durendael organiseren samen met de werkgroep Oorlogsgraven en Bevrijding en Harmonie Asterius een bevrijdingsconcert. Het programma bestaat uit muziek, gedichten en korte filmpjes. Aanmelden is nodig en kan via de website oisterwijkinbeeld.nl/bevrijdingsconcert-2019-in-aula-durendael/.

Moergestel

Op het St. Jansplein in Moergestel start op meerdere momenten een toneelstuk. Bijzonder is dat het toneelstuk je meeneemt naar verschillende locaties in Moergestel. Starttijden zijn 10.00, 13.00 en 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Om 20.00 uur is er een feestelijke afsluiting met een Oranjebal in Den Boogaard.

Jongeren praten mee tijdens Jongeren Adviessessies van R-Newt

‘Ik ben blij dat de gemeente dingen voor ons wil doen en ook doet, maar zijn dit eigenlijk wel dingen die wij willen? Het is goed om daarover met elkaar te praten.’ – Het was één van de positieve geluiden tijdens de eerste Jongeren Adviessessie georganiseerd door R-Newt.

Op 8 oktober spraken verschillende jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met wethouder Stefanie Vatta en de beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente over wat hen bezig houdt. Het doel van de adviessessies is om jongeren meer inspraak te geven in de besluiten van de gemeente en hun ideeën en manier van denken te delen.

In de eerste editie op 8 oktober werd het meteen concreet. De jongeren spraken over van alles: het buurthuis, maandelijkse activiteiten, een ideeënbus en een jongeren-contactpersoon. In een vrije en ontspannen sfeer werd een heleboel informatie uitgewisseld. Wil jij ook meepraten? Stuur een mailtje naar jongerenwerker Marcel Vlemmix: marcel@r-newt.nl of bel hem op (06) 832 58 138.

Gemeente plaatst weer bladkorven

Met de beginnende herfst zien we ook weer meer bladeren op straat. Daarom plaatst de gemeente vanaf maandag 21 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is. Mocht het nodig zijn dan plaatst de gemeente de bladkorven wat eerder.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit jouw tuin mag je hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete voor illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • De Dommel in de parkeervakken tegenover huisnummer 129 t/m 133
 • Stokeind in Moergestel
 • Molenstraat in Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heb je naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in de GFT-container past? Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 30 november 2019 kun je het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we je binnenkort uitgebreider.

Dag van de Mantelzorg, een dag om niet te missen!

Zondag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. In Oisterwijk wordt het weer een feestelijke middag met een gevarieerd programma.

Mantelzorgers vertellen persoonlijke verhalen en je wordt getrakteerd op een heerlijke lunch. Aansluitend volgt een voorstelling met vrolijke muziek en theater. Alle mantelzorgers die in onze gemeente actief zijn, verwelkomen we graag.

Waar en wanneer?

10 november van 11.30 tot 15.00 uur in Tiliander, ingang Lindeplein. Parkeren kan gratis aan de Spoorlaan op het parkeerterrein tussen Q-park en Joannes Lenartzstraat of in de betaalde parkeergarage onder Tiliander. Kun je niet aanwezig zijn omdat degene voor wie je zorgt niet alleen kan blijven? Laat het ons weten, we denken graag me je mee voor een oplossing.

Meld je aan!

Je kunt je aanmelden bij Wil Hoentjen en Ingrid Oosterling van ContourdeTwern via wilhoentjen@contourdetwern.nl of telefonisch op (013) 528 40 80 / (06) 171 630 91 (in de ochtenden). Natuurlijk zijn ook ‘mede’-mantelzorgers van harte welkom. Geef door met hoeveel personen je komt.