Gemeenteberichten 24 november 2016

Besluiten raad 17 november

 • Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk 2015
 • Voorstel tot vaststellen van bijgaand ontwerpbesluit tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van de Boswet
 • Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot intrekking van de Bomenverordening gemeente Oisterwijk 2010
 • Voorstel tot het instemmen met het aanbestedingsdocument Programma van eisen voor de accountantscontrole 2017-2020
 • Voorstel tot het uitvoering geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in het onderzoeksrapport ‘Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk’
 • Voorstel tot vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan La Hollande fase 2
 • Voorstel tot herijking begrotingen Regio Hart van Brabant 2016 en 2017
 • Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2017

 

Besluiten college 15 november

 • Sociaal statuut 2016
 • Overgangsrecht uitkering bij dienstjubilea en pensionering
 • Individueel Keuzebudget
 • Instemmen met de Legesverordening 2017 met bijbehorende tarieventabel, de verordening reclamebelasting 2017 en de verordening parkeerbelastingen 2017 met bijbehorende tarieventabel 2017, bijbehorend kaartje, aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk  2017 en de richtlijnen voor de afgifte van parkeervergunningen, waarna de belastingverordeningen worden aangeboden voor vaststelling door de Raad op 22 december 2016
 • Omgevingsvisie Oisterwijk
 • Beantwoording brief art 34 AB Torenpad Moergestel
 • Herstelbesluit perceel Schijfstraat 6 te Oisterwijk
 • Vaststellen bestemmingsplan Zandstraat ong.
 • Brief Nedvang “antwoord inzake niet-verpakkingen 2015”
 • Verklaring van geen bedenkingen Servennenstraat 6 mestbewerkingsinstallatie
 • Overeenkomst KVL fase 2 t/m 4
 • Verkoopbesluit fase 1 noord KVL
 • Verkoopbesluit fase 1 noord KVL deel 2 PO kavels
 • Beantwoording ex art 34 vragen VVD betreffende veiligheid zwembad en zwemles de Leye
 • Beantwoording vragen PrO ex art. 34 n.a.v. de beeldvormingsavond toekomst cultuurcentra
 • Beleidsplan ‘Samen ontwikkelen in het sociaal domein in de Gemeente Oisterwijk 2017- 2018’ en verordening Jeugd 2017
 • Raadsvoorstel verordeningen armoedebeleid

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Servennenstraat 5 Moergestel, het verbouwen van het hoofdgebouw
 • Duyvekotstraat 21 Moergestel, het bouwen van een bungalow
 • Servennenstraat 5 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Rietstraat 19 Oisterwijk, het vergroten van de zolder door middel van een nokverhoging
 • Dokter Schaepmanplein 14 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw

Verleend

 • Joannes Lenartzstraat 34 Oisterwijk, het kappen van 4 bomen
 • Krijtenbogtstraat 4 Moergestel, het kappen van 2 berken
 • Verwielstraat 93 Oisterwijk, het kappen van 2 berken en 1 haagbeuk
 • Heuveldwarsstraat 11 in Moergestel, het bouwen van een woning
 • Meester Van Sonstraat 17 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Rootven 38 Moergestel, het wijzigen van de bestaande handelsreclame en het aanbrengen van nieuwe reclame
 • De Hoefkens 12 Moergestel, het kappen van een carpinus
 • Geluidswal Duyvekotstraat/Akkerweg Moergestel, het kappen van 2 berken, 2 lariksen en 1 els

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 2e fase (uitgebreide procedure)

 • Servennenstraat 6 Moergestel, het bouwen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een mestbewerkingsinstallatie

 

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 

 • Chinees-Indisch Restaurant Kota Radja voor een drank- en horecavergunning aan de Hoogstraat 88 in Oisterwijk
 • Piet Plezier BV voor het houden van Oisterwijk on Ice Skating van vrijdag 16 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017

 Donderdag 1 december Beeldvormingsavonden:
Sociaal Domein 19.00
Zwembad en Sporthal Den Donk 20.15
Donderdag 8 december Gecombineerde commissie zwembad
en sporthal Den Donk 19.00
Commissie Algemene Zaken 21.00
Commissie Inwonerszaken 21.00
Commissie Ruimtelijke Zaken 21.00
Maandag 12 december Raadsspreekuur (Pannenschuur) 19.00


 1. Meld Misdaad Anoniem in Oisterwijk

 

Jaarlijks melden 16.000 mensen anoniem een misdaad! Ook in Oisterwijk komen anonieme tips binnen. Hierdoor zijn in onze gemeente meerdere hennepkwekerijen en een drugslab opgerold.

 

De gemeente Oisterwijk treedt hard op tegen de georganiseerde criminaliteit. Samen met onder andere de politie en Openbaar Ministerie worden hennepteelt, de productie van synthetische drugs en het criminele netwerk dat daarachter zit, hard aangepakt. Inwoners van de gemeente Oisterwijk kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

 

Ook bij vermoedens

Heeft u vermoedens van het dealen van drugs vanuit een bepaald adres, hennepkwekerijen of andere (drugsgerelateerde) illegale activiteiten in uw buurt? Laat het weten. Ook al bent u niet zeker, meld ook uw twijfel. Neem contact op met de politie via (0900) 88 44. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem (M.) via (0800) 70 00 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

Anoniem bij M.

 • is onafhankelijk en geen politie
 • ziet je telefoonnummer niet
 • neemt je gesprek niet op
 • ziet je IP-adres niet
 • Je naam en adres worden nooit bekend bij M., de politie of de verdachten.

 

Wat meld je?

 • Dealen van drugs (locaties, kentekens, personen en/of tijdstippen)
 • Hennepkwekerijen (locaties, huurder en/of verhuurder)
 • Drugslabs (locaties, huurder en/of verhuurder)
 • Opslag van drugsbenodigdheden (gevaarlijke stoffen)
 • Verduistering van crimineel geld (witwassen)
 • Bedreiging of afpersing
 • Illegale prostitutie
 • Opslag van illegaal vuurwerk
 • Vermoedens van een van bovenstaande zaken.

Dorpspomp Oisterwijk verdwijnt en… komt terug!

 

Binnenkort start de gemeente met de herinrichting van de Kop van de Lind. In het nieuwe plan komt de dorpspomp niet meer terug. Dat betekent echter niet dat de dorpspomp verdwijnt uit ons historisch stadsgezicht!

 

De raad gaf al eerder opdracht om te onderzoeken of de dorpspomp ergens anders kan worden geplaatst en nu is hier zelfs een crowdfundingactie voor gestart door bezorgde inwoners.

 

Burgerinitiatief “Dorpspomp Oisterwijk 2.0”

Initiatiefnemer van de crowdfundingactie is Albert Jakobsen. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de pomp en heeft een burgerinitiatief opgestart met de naam “Dorpspomp Oisterwijk 2.0”. Wethouder Sjef Verhoeven is blij met dit initiatief en heeft al een gesprek gehad met de initiatiefnemers: “We maken graag gebruik van deze inbreng van betrokken bewoners. We hebben afgesproken dat zij ons helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie. We richten ons nu eerst op het herinrichten van de Kop van de Lind en gaan vervolgens kijken welke opties we hebben voor de pomp. Daar worden ook andere inwoners bij betrokken en de monumentencommissie wordt om advies gevraagd.”

 

Zorgvuldige demontage

De demontage van de pomp staat gepland voor de week van 28 november. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en de onderdelen worden opgeslagen op de werf. De pomp zal vervolgens in verkleinde vorm worden nagebouwd waarbij vooral de waardevolle oude materialen worden hergebruikt.

 

Brief in de pomp

In de huidige pomp is een brief achtergelaten door de loodgieter van het binnenwerk, dhr. Van de Meijdenberg. In overleg met zijn familie mag deze brief worden herplaatst naar de nieuwe dorpspomp. Door de oude materialen te hergebruiken en de brief ook in de pomp terug te plaatsen wordt de lokale geschiedenis in een nieuwe vorm behouden. De inhoud van de brief is nog onbekend. Wordt vervolgd…


Controle hondenbelasting weer van start

 

Vanaf 21 november 2016 start de gemeente met huis-aan-huis controle van de hondenbelasting. De gemeente doet de controle, omdat niet elke hondenbezitter zijn of haar hond aanmeld.

 

De controle wordt gedaan door medewerkers van het Velpse bureau LEGITIEM BV. De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Het is de bedoeling dat de vragen aan de deur worden afgehandeld. Als de controleur een hond aantreft die nog niet is aangemeld, dan vult hij samen met u een aangifteformulier in.

 

Verplicht formulier invullen

Als er niemand thuis is en de controleur vermoedt dat er niet-aangemelde honden aanwezig zijn, dan krijgt u een aangifteformulier in uw brievenbus. Het is verplicht om dit formulier terug te sturen, ook als u geen hond heeft of als uw hond al is aangemeld.

 

Tarieven hondenbelasting

Het aantal honden dat u heeft, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Het tarief per hond per jaar is in 2016 €60,48 voor de 1e hond. Heeft u 2 honden, dan betaalt u voor de 2e hond €87,72. Het tarief voor elke volgende hond op hetzelfde adres is €107,76. Het kenneltarief is €249,96. Heeft u net een hond en nog geen kans gehad om deze aan te melden? Doe dit via www.oisterwijk.nl. Neem voor vragen contact met de gemeente Oisterwijk via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.


Laag inkomen? Sluit een collectieve zorgverzekering af via de gemeente

 

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. U krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.

 

Beide verzekeraars bieden 2 pakketten aan met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft u een korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

 

Aanmelden

Of u gebruik kunt maken van de collectieve zorgverzekering, hangt van uw inkomen en vermogen af. Hierover leest u meer op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doet u op www.gezondverzekerd.nl.

 

Hulp bij aanmelden

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Kom naar het inloopspreekuur op het gemeentekantoor op:

 • Dinsdag 13 december van 10.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 15 december van 17.00 tot 19.00 uur

Er zijn vrijwilligers aanwezig die u helpen met het beantwoorden van uw vragen en u kunnen helpen met het online aanmelden voor de collectieve zorgverzekering.

 

Ouder dan 50 jaar? U kunt ook terecht bij seniorenvereniging Moergestel of KBO Oisterwijk:

 • Moergestel: de heer J. Geerts, (013) 513 18 33
 • Oisterwijk: de heer F. Klaasen, (013) 521 65 49