Gemeenteberichten 23 september 2021

Onderwerpen college

 • Regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie regio Hart van Brabant
 • Haaren balansverdeling
 • Overeenkomst Stichting Open voor inname, sorteren en opslaan van AEEA
 • RIB Stand van zaken Woonwagenbeleid
 • Beëindiging lid monumentencommissie
 • Ontwerpwijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Holleneind 23 Haaren, het herbouwen van een bedrijfshal
 • KVL dorp fase III sectie A77, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Johanna Van Brabantlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Tilburgseweg 96 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Burgemeester Canterslaan 87 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel

Verlengd

 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen
 • Hild 19 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Milieu

Melding wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Rosepdreef 13 te Oisterwijk, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een rundveehouderij

Ter inzage

De melding ligt vanaf 24 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan buurtvereniging D’n Boogert voor het houden van D’n Boogert Buurtbingo op 25 september op en rond Burgemeester de Keizerplein en Juliana Bernardplein in Oisterwijk

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 25 september: vanwege een buurtbingo is de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg ronden herindeling Haaren af

De colleges van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 14 september de splitsingsbalans van de herindeling van Haaren vastgesteld. Op de balansverdeling worden de bezittingen en schulden verdeeld over de vier ontvangende gemeenten. De colleges hebben met dit  besluit de laatste stap gezet in het traject van de herindeling van Haaren. De splitsingsbalans wordt nu voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant ter instemming.

De gemeente Haaren werd op 1 januari 2021 opgeheven. Het dorp Haaren is toegevoegd aan Oisterwijk, Helvoirt ging naar Vught, Esch kwam bij Boxtel en Biezenmortel hoort nu bij Tilburg. Aan deze herindeling ging een langdurig en complex proces van enkele jaren vooraf.

Burgemeester Hans Janssen van rechtsopvolger gemeente Oisterwijk is content met het resultaat: “Een gemeente die zichzelf opheft en dat samen met vier ontvangende gemeenten vormgeeft, dat is een bijzondere opgave. Daar komen naast heel veel afspraken ook emoties bij kijken. Alle bestuurders en medewerkers van de betrokken gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit project zorgvuldig vorm te geven en met een goed resultaat. Het doel was een warm welkom en zachte landing voor alle inwoners en onze indruk is dat dat goed is gelukt.”

Burgemeester Van de Mortel (Vught):  “Helvoirt hoort inmiddels helemaal bij onze gemeente. Goed daarom dat we het herindelingsproces nu officieel kunnen afsluiten”

Ook burgemeester Ronald van Meygaarden van de gemeente Boxtel kijkt terug op een goed verlopen proces: “Vooraf leek het een uitdaging om het herindelingsproces te stroomlijnen. Samen met de andere gemeenten hebben we onze schouders eronder gezet. We zijn in het bijzonder de gemeente Haaren zeer erkentelijk voor hun inzet op het proces. Mede daardoor is dit uiteindelijk soepel verlopen en hebben we nu de laatste stap in de herindeling kunnen zetten.”

Burgemeester Weterings van Tilburg sluit zich daarbij aan: “In het belang van en met de focus op de inwoners en het personeel van de gemeente Haaren hebben we de herindeling vormgegeven en uitgewerkt. Een mooi voorbeeld van een efficiënte samenwerking waarbij de  belangen van de verschillende betrokkenen nooit uit het oog zijn verloren.”

Wanneer de Provincie Noord-Brabant instemt met de splitsingsbalans is het wettelijk traject van de herindeling van Haaren officieel afgerond.

Doggy Swim in het Staalbergven!

Je hebt het misschien al ergens gelezen, maar 26 september organiseren we weer een Doggy Swim in het Staalbergven. En dat betekent dat jij en je beste vriend samen een duik mogen nemen in het zwembad op de allerlaatste dag dat het Staalbergven open is!

Kom jij ook? Je kaartje en dat van jouw hond koop je op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Wel even een tip: het bad gaat pas open bij 20 graden of meer. Dus koop je kaartje pas een dag van tevoren of op de dag zelf. Dan weet je zeker dat het doorgaat.

Hoe en wat

De Doggy Swim is van 16.00 tot 18.00 uur. Kaartjes kosten:

 • Tot en met 12 jaar en 65+: €2,20
 • Vanaf 13 jaar: €3,30
 • De hond: €2,00

Wat je verder moet weten

 • Doe je hond aan de lijn bij het naar binnengaan
 • Omkleden kan in het zwembad, begeleid daarna je hond naar het recreatiebad
 • Geef je hond binnen 3 à 4 uur voor het zwemmen geen maaltijd
 • Laat je hond van tevoren kort uit. Zodat hij wel zijn behoefte kan doen maar nog genoeg energie overhoudt voor het zwemmen
 • Neem eventueel een favoriet speeltje mee dat niet zinkt
 • Zorg voor passende kleding voor het begeleiden van je hond bij het zwemmen (t-shirt, korte broek, waterschoenen)
 • Neem een handdoek mee voor jezelf en voor je hond

Fietsonderzoek. Doe jij mee?!

Wij willen graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto. Dat geldt voor bestemmingen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.

Dit proberen we mogelijk te maken door de infrastructuur en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk in te richten. Maar er zijn vaak ook andere redenen die meespelen bij de keuze om wel of geen fiets te pakken. Wij doen daarom onderzoek naar het gebruik van de fiets door inwoners van onze gemeente.

We willen graag weten waarom inwoners de fiets pakken of juist niet. Welke belemmeringen ervaar je? Zijn er bepaalde knelpunten waarom je de fiets niet pakt? Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het gebruik van de fiets verder stimuleren en mogelijk maken. Ben jij inwoner van Haaren, Moergestel, Heukelom of Oisterwijk? En maak jij gebruik van de fiets of juist niet? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen via onze website www.oisterwijk.nl/fietsonderzoek.

Lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘Fietsonderzoek’. Of vul de enquête op papier in bij het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk.

Werk aan het fietspad Sprendlingenstraat\

Tussen de rotonde bij de Nijverheidsweg en de Belgiëstraat gaan we het bestaande fietspad opbreken en vervangen voor een betonnen fietspad. De werkzaamheden zijn van 27 september tot 18 oktober. De constructie van dit fietspad is bijzonder. Er komt een zwevend fietspad, zodat de boomwortels eronder door kunnen groeien en het fietspad niet beschadigen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft dicht en er zijn tijdelijke verkeerslichten.

Lever je wapen in!

Wij doen mee aan de landelijke inleveractie van wapens tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober. Tijdens deze week kan iedereen zijn wapens inleveren zonder dat je strafbaar bent voor wapenbezit. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilige samenleving. Eentje waar wapens geen thuis hebben.

De laatste jaren hebben steeds meer jongeren en jongvolwassenen wapens. Daarnaast worden sinds eind 2019 steeds meer mensen neergestoken. Weinig jongeren denken goed na over de eventuele gevolgen van wapenbezit. Zij denken dat het hebben van een wapen stoer is of dat het zorgt voor veiligheid wanneer zij zich eventueel moeten verdedigen. En dat klopt niet. Wapens geven schijnveiligheid. Het hebben van een wapen zorgt er namelijk voor dat je minder snel wegloopt bij een ruzie, wat de kans op problemen juist groter maakt. Zo kan iemand jouw wapen tegen je gebruiken. Of je verwond zelf iemand, en jij krijgt een strafblad.

Messen, slag- en stootwapens

Van 11 tot en 17 oktober lever je dus je wapen (messen, slag- en stootwapens) in bij het politiebureau aan de Stationsweg 22 in Tilburg. Dit doe je anoniem. Je krijgt geen strafblad. Kijk voor andere locaties op de kaart van het CCV  via de website www.dropjeknife.nl.

Vuurwapens en munitie

Wil je vuurwapens, munitie of explosieven inleveren? Maak dan een afspraak met de politie. Dit doe je via (0900) 88 44. Zo voorkom dat je met deze wapens over straat moett. De politie komt in burgerkleding langs om het wapen / de wapens op te halen. Dit kan dus niet anoniem. In principe ben je dan niet strafbaar voor het bezitten van deze wapens. Wel onderzoekt de politie of het wapen bij een strafbaar feit gebruikt is. Dat kan leiden tot een onderzoek.

Natuur in de Wijk: maak het groener

We willen graag meer natuur binnen de bebouwde kom. Daarom doen we mee aan het project Natuur in de Wijk. Inwoners van het zogenoemde kerngebied mochten eerder al gratis nestkastjes ophangen. Vanaf het najaar liggen er gratis beplantingspakketten klaar.

Woon je in het kerngebied? Schrijf je dan via de website www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk in voor het ontvangen van verschillende soorten gratis beplantingspakketten. Met soorten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Je hebt keuze uit 4 pakketten: beukenhaag, ligusterhaag, gemengde vogelhaag en biodiversiteitshaag. De minimale afname is 5 meter, maximaal 25 meter. Je ontvangt je pakket in het najaar.

Kerngebied
Inwoners van het kerngebied (grofweg ten zuiden van de Donkerstraat, ten zuiden van de Tilburgseweg en tussen de Groenstraat en de Burgemeester Vogelslaan) komen als eerste in aanmerking voor beplanting. Als er nog beplanting over is, komen ook mensen in de aangrenzende straten in aanmerking. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk staat het kerngebied.

Het project
Het is voor dieren niet makkelijk om te overleven in stedelijk gebied. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds minder eten door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te maken voor deze soorten. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met ons en de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het beschermingsplan ‘Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’.

Staalbergven: maak je strippenkaart op!

Heb je nog strippen over op je Staalbergvenstrippenkaart? Grijp je kans en maak ze snel op! Je kunt nog zwemmen in het Staalbergven tot en met 26 september. Het is niet mogelijk om strippen mee te nemen naar volgend jaar of om je geld terug te krijgen. Bij 20 graden of meer gaat het bad open. Hou hiervoor www.oisterwijk.nl in de gaten. De openingstijden zijn dan: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Van het aardgas af….hoe, wáár en wanneer?

Dinsdagavond 5 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur, organiseren wij een tweede webinar over de warmtevisie, ook wel de warmtetransitievisie genoemd. Deze warmtevisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in onze gemeente de komende jaren langzaam van het aardgas af gaan.

Het webinar organiseren we in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad, later dit jaar. Graag informeren we je over de visie die nu op grote lijnen klaar is.

Hoe opwarmen zonder aardgas?

Heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas. We gaan op een andere manier onze huizen verwarmen en koken. Jij ook! Niet in één keer, maar stap voor stap. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Maar hoe kunnen we in de toekomst onze huizen verwarmen zonder aardgas? Welke andere manieren zijn er? Welke plannen maken wij hiervoor? En wat kun je zelf al doen om je huis voor te bereiden op aardgasvrij wonen? Al deze vragen komen aan bod in het webinar.

Aanmelden

Dat kan via gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt een paar dagen voor het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.