Gemeenteberichten 23 mei 2019

Onderwerpen college

 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk 2019
 • Terugkoppeling Oisterwijk Bouwt avond 4 april en vervolg
 • Goedkeuringsproces bestuursbesluiten gemeente Haaren
 • Bestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk
 • Uitvoeringsovereenkomst regionale jeugdhulptaken Hart van Brabant
 • Collegereactie op advies van sociaal raad i.o. over de raadsinformatiebrief “Update
 • Basisstructuur”
 • Herindelingsadvies herindeling Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prinses Irenestraat 36 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het bouwen van een garage/berging
 • Prinses Beatrixstraat 23A Moergestel, het wijzigen van het bestemmingsplan
 • Luxemburgstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand d.m.v. een showroom en kantoren
 • De Lind 61B Oisterwijk, het voegen van de voorkant van de gevel, het vervangen van de kozijnen en het schilderen van de buitengevel
 • Brede Steeg 43 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Oisterwijksebaan 3 Heukelom, het plaatsen van een stacaravan ten behoeve van mantelzorg
 • Sectie A2817 in Oisterwijk, het tijdelijk wijzigen van de bestemming i.v.m. Intents Festival 2019
 • Wim van Baaststraat 19 in Oisterwijk, het plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tough Ten Miles B.V. voor het houden van Farmers Fun op 29 juni in het buitengebied van Oisterwijk, start en finish zijn in het Streekpark Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk
 • Aan Taxandria Voetbal voor het houden van familieweekend annex jubileum Taxandria Voetbal op 14, 15 en 16 juni op het voetbalterrein, Vennenlaan 7 in Oisterwijk
 • Aan Stichting De Waterhoef voor het houden van de avondwandelvierdaagse van 11 tot en met 14 juni

Melding

 • Door Mixed Hockey Club HOCO voor een verplaatsing van de festiviteit van 18 naar 19 mei en een nieuwe melding voor 10 juni aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 31 mei – 2 juni: vanwege Intents Festival 2019 zijn dicht voor al het verkeer behalve voetgangers: de Hoevenseweg, de Moergestelseweg, de Sportlaan, de Oisterwijksebaan, woonwijk Bunders en woonwijk Westend

Stichting de Kinderen viert 10-jarig jubileum

10 teams van 10 personen legden op zondag 19 mei ieder 10 kilometer af tijdens de sponsorloop ter ere van het 10-jarig jubileum van Stichting de Kinderen. Burgemeester Hans Janssen was aanwezig op de startlocatie bij Kinderopvang De Tierelier in Heukelom om oprichters Suzanne en Annette te feliciteren met deze mooie mijlpaal en de deelnemers veel succes te wensen. Stichting de Kinderen zet zich in om kinderen die een zieke ouder hebben of een ouder hebben verloren, in contact te brengen met elkaar. Zo kunnen ze ervaringen delen en troost vinden bij elkaar. Bovenal wil de stichting ontspanning bieden in moeilijke tijden.

Serenade voor Hans Janssen

Zondag 19 mei bracht Muziekvereniging Prinses Juliana uit Moergestel tijdens de meiwandeling voor het Raadhuis een serenade aan burgemeester Hans Janssen. Een jaarlijkse traditie die we zeer waarderen!

Roef! opent nieuw veld

Afgelopen zondag opende Honk- en Softbalvereniging Roef! uit Moergestel met een ‘first pitch’ hun spiksplinternieuwe veld. Onder het genot van een zonnetje, mocht wethouder Stefanie Vatta het nieuwe veld officieel openen. Na een flinke renovatie van het veld kan de club er weer jaren tegenaan en is ervoor gezorgd dat er ook in de toekomst officiële wedstrijden gespeeld kunnen worden. De gemeente heeft het veld gefinancierd, de club haalde met crowdfund-acties en sponsoring voldoende geld op voor nieuwe dug-outs. (Fotograaf: R.J.M. Merkx)

Herindelingadvies voor vaststelling naar gemeenteraden

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling voor aan hun gemeenteraden op 3 en 6 juni.

Peter van de Velden, voorzitter van de stuurgroep Herindeling Haaren, vindt dat de colleges trots kunnen zijn op dit resultaat: “de colleges leggen de raden een gedegen plan voor de herindeling voor dat in soepele samenwerking tot stand is gekomen”.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

De voorloper van het herindelingsadvies was het herindelingsontwerp. In december 2018 stelden de vijf gemeenteraden dit herindelingsontwerp vast, waarna het ter inzage werd gelegd in alle gemeenten. Op het herindelingsontwerp zijn 73 zienswijzen ingediend. Een verslag van de behandeling van deze zienswijzen is opgenomen in de reactienota. Deze is als bijlage toegevoegd aan het herindelingsontwerp; dat nu het herindelingsadvies heet. Dit herindelingsadvies is te vinden op www.haaren.nl/herindeling.

Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook gaat het herindelingsadvies in op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Van herindelingsadvies naar herindelingswet

Na eensluidende vaststelling door de gemeenteraden gaat het herindelingsadvies naar de provincie Noord-Brabant. De provincie brengt geen wijzigingen aan in het advies, maar voegt wel haar eigen zienswijze toe. De provincie legt het herindelingsadvies vervolgens voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die toetst het aan het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2018. Daarna maakt het Rijk een herindelingswet. Met deze wet is de herindeling van de gemeente Haaren een feit.

Van wettelijk traject naar operationele fase

Wanneer het herindelingsadvies is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde ‘operationele traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het werk en personeel zorgvuldig over te dragen.

Haaren en Oisterwijk hijsen samen de regenboogvlag

Op vrijdag 17 mei, de Internationale dag tegen homo- en transfobie hesen raadsleden Boy Scholtze (Haaren) en Inge van Beers (Oisterwijk) samen met de wethouders Adrienne Verschuren (Haaren) en Stefanie Vatta (Oisterwijk) de regenboogvlag.

Hiermee gaven ze het startsein aan beide gemeenten om de aangenomen regenboogmotie invulling te geven.

Regenboogmotie
In maart en april 2019 hebben de raden van Haaren en Oisterwijk een regenboogmotie aangenomen. Hierin vroegen zij een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap in de gemeenten. Daarnaast riepen zij de gemeenten op om zich aan te sluiten bij het landelijke project Regenbooggemeenten en dit ook actief uit te dragen. De gemeente Haaren en de gemeente Oisterwijk onderzoeken samen de komende tijd hoe zij hieraan invulling kunnen geven.

Hijsen regenboogvlag

Wethouder Stefanie Vatta: “Met het hijsen van de regenboogvlag vragen we onze inwoners om diversiteit te omarmen. Tijdens de Internationale dag tegen homo- en transfobie vragen we extra aandacht voor de acceptatie van diversiteit in seksualiteit en genderidentiteit. Iedereen moet zich veilig voelen in Oisterwijk en daarbuiten om helemaal zichzelf te mogen zijn!”

Bouw fietsenstalling noordzijde station Oisterwijk

ProRail verplaatst een derde van de huidige fietsenstalling bij station Oisterwijk. Dit deel van de fietsenstalling wordt verplaatst naar de andere kant van het spoor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling eind juni klaar.

De fietsenstalling is dan nog niet meteen bereikbaar vanwege werkzaamheden aan de noordzijde van het station. In de huidige stalling aan de kant van het centrum wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken door tijdelijke rekken te plaatsen.

Fietsen verplaatsen

Op woensdag 15 mei start ProRail met de werkzaamheden. Eigenaren van fietsen die nog in de fietsenstalling geparkeerd staan, worden verzocht de fiets ergens anders te plaatsen. Vervolgens worden de rekken afgebroken en aan de andere kant van het spoor weer opgebouwd. Fietsen worden niet geruimd en blijven beschikbaar voor de eigenaren.

Bereikbaarheid fietsenstalling noordzijde station

Door de werkzaamheden aan de Ambachtstraat en de Schijfstraat kan het fietspad vanaf de Almystraat naar de noordzijde van het station nog niet meteen aangelegd worden. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad vanaf de Almystraat naar de nieuwe fietsenstalling. Hierdoor kan de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor na de zomer en mogelijk al eerder in gebruik genomen worden. Naar verwachting is het definitieve fietspad eind 2019 klaar. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Almystraat voor Boerenbond afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf de week van 27 mei werken we aan het laatste stukje van de Almystraat (voor de Boerenbond). Hierdoor is dit gedeelte van de Almystraat niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s. We maken deze bereikbaar via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Later dit jaar wordt hier het definitieve fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt door dan naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station.

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken

De werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken zijn nog in volle gang. Enexis en Brabantwater zijn daar nu ook bezig met het aanleggen van kabels en leidingen. Het éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer blijft van kracht totdat de werkzaamheden klaar zijn.